Úvodné informácie o typoch obsahu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Typy obsahu umožňujú organizáciám usporiadať, spravovať a pracovať s obsahom konzistentne celej kolekcie lokalít. Definovaním typov obsahu pre konkrétne typy dokumentov alebo informácie o produktoch, organizácia zabezpečiť, aby každá z týchto skupín obsahu sa spravuje konzistentne.

Obsah tohto článku

Čo je typ obsahu?

Fungovanie typov obsahu na úrovni lokality

Fungovanie typov obsahu v zoznamoch a knižniciach

Čo je typ obsahu?

V priebehu jedného projektu môže podnik vytvoriť viacero odlišných typov obsahu, napríklad návrhy, právne zmluvy, výkazy o rozsahu prác a špecifikácie návrhu produktu. Aj keď sa tieto dokumenty môžu uchovávať spolu, pretože sa týkajú rovnakého projektu, môžu sa vytvoriť, používať, zdieľať a uchovávať odlišnými spôsobmi. Podnik môže mať záujem na zhromažďovaní a udržiavaní rôznych druhov metaúdajov o jednotlivých druhoch obsahu.

Windows SharePoint Services 3.0 umožňuje organizáciám definovať tieto rôzne skupiny dokumentov ako typy obsahu. Typ obsahu je skupina opakovane použiteľných nastavení, ktoré popisujú spoločné správanie konkrétneho typu obsahu. Typy obsahu možno definovať pre ľubovoľný typ položky v Windows SharePoint Services 3.0, vrátane dokumentov, položky zoznamu alebo priečinkov. Každý typ obsahu môžete určiť:

  • Stĺpce (metaúdaje), ktoré chcete priradiť k položkám tohto typu.

  • Šablónu dokumentu, na ktorej sa budú zakladať nové položky tohto typu (iba typy obsahu dokumentu).

  • Vlastné nové formuláre, formuláre úprav a formuláre zobrazenia, ktoré sa majú použiť s týmto typom obsahu.

  • Toky činností, ktoré sú k dispozícii pre položky tohto typu obsahu.

  • Vlastné riešenia alebo funkcie, ktoré sú priradené k položkám tohto typu obsahu.

Typy obsahu poskytujú organizáciám spôsob na jednotnú správu a organizáciu obsahu v rámci rôznych zoznamov a knižníc kolekcia lokalít a zároveň umožňujú, aby jeden zoznam alebo knižnica obsahovali viacero typov položiek alebo dokumentov.

Na začiatok stránky

Spôsob fungovania typov obsahu na úrovni lokality

Typy obsahu sú usporiadané do hierarchie, ktorá umožňuje, aby jeden typ obsahu zdedil vlastnosti od iného typu obsahu. Toto umožňuje kategóriám dokumentov zdieľať atribúty v rámci organizácie a súčasne umožňuje tímom prispôsobiť tieto atribúty pre konkrétne lokality alebo zoznamy.

Typy obsahu sa najskôr centrálne definujú v galérii typov obsahu lokality pre určitú lokalitu. Typy obsahu definované na úrovni lokality sa nazývajú typy obsahu lokality. Typy obsahu lokality sú k dispozícii na použitie vo všetkých podlokalitách lokality, pre ktorú boli definované. Ak je napríklad typ obsahu lokality definovaný v galérii typov obsahu lokality pre lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít, bude k dispozícii na použitie v zoznamoch a knižniciach vo všetkých lokalitách danej kolekcie lokalít. Typy obsahu lokality možno samostatne pridať do zoznamov alebo knižníc a prispôsobiť na použitie v príslušných zoznamoch alebo knižniciach. Po pridaní inštancie určitého typu obsahu lokality do zoznamu alebo knižnice sa daný typ obsahu nazýva typ obsahu zoznamu. Typy obsahu zoznamu sú podriadenými položkami typov obsahu lokality, z ktorých boli vytvorené.

Spôsob fungovania dedenia typov obsahu lokality

Pri definovaní nového vlastného typu obsahu lokality v galérii typov obsahu lokality pre určitú lokalitu je počiatočným bodom výber existujúceho nadradeného typu obsahu lokality v galérii typov obsahu lokality. Nový typ obsahu lokality, ktorý vytvoríte, zdedí všetky atribúty svojho nadradeného typu obsahu lokality, ako je napríklad šablóna dokumentu, nastavenie len na čítanie, toky činností a stĺpce. Po vytvorení tohto nového typu obsahu lokality môžete vykonať zmeny ktoréhokoľvek z týchto atribútov.

Pri každom vykonaní zmien typov obsahu lokality, môžete určiť, či sa má tieto konkrétne zmeny použiť na všetky typy obsahu podriadenej lokality alebo typy obsahu zoznamu, ktoré dedia atribúty od týchto typov obsahu lokality. Aktualizovať možno iba atribúty, ktoré typy obsahu podriadenej lokality alebo typov obsahu zoznamu zdieľať s nadradený typ obsahu lokality. Ak obsahu podriadenej lokality typu prispôsobená pomocou ďalších atribútov, že nadradený typ obsahu lokality nemá (napríklad stĺpce navyše), tieto prispôsobenia sa prepíšu nie aktualizácii podriadeného typu obsahu lokality. Zmeny, ktoré vykonáte typu obsahu lokality nebude mať vplyv na nadradený typ obsahu lokality z ktorej bola vytvorená typu obsahu lokality.

Podpora správy obsahu typmi obsahu lokality

Definovaním typov obsahu lokality môžete zabezpečiť konzistentné spracovania celých kategórií dokumentov v celej organizácii. Napríklad všetky dokumenty určené pre zákazníka v rámci organizácie môže požadovať špecifickú množinu metaúdajov, ako je napríklad číslo účtu, číslo projektu a projektový manažér. Môžete zabezpečiť, aby boli čísla účtov a čísla projektov priradené všetky zákazníkov výstupu dokumenty vo svojej organizácii vytvorením zákazníkov výstupu typu obsahu lokality obsahujúcej povinné stĺpce pre každú z týchto položiek metaúdajov. Všetky zákazníkom výstupu typy dokumentov v kolekcii lokalít, ktoré dedia z tohto typu obsahu lokality a potom požadovať, aby používatelia zadávali informácie pre tieto stĺpce. Ak potrebujete sledovať ďalšie metaúdaje, týkajúcej sa tieto dokumenty určené pre zákazníka, môžete pridať ďalší požadovaný stĺpec do výstupu zákazníkov typu obsahu lokality. Potom môžete aktualizovať všetky podriadené typy obsahu zoznamu ktoré dedia z tohto typu obsahu lokality, Pridanie nového stĺpca pre všetky dokumenty určené pre zákazníka.

Na začiatok stránky

Fungovanie typov obsahu v zoznamoch a knižniciach

Ak máte zoznam alebo knižnicu s nastavením povoľujúcim viacero typov obsahu, môžete do tohto zoznamu alebo knižnice pridať typy obsahu zo skupiny typov obsahu lokality, ktoré sú k dispozícii pre danú lokalitu.

Pridaním určitého typu obsahu do zoznamu alebo knižnice umožníte, aby príslušný zoznam alebo knižnica obsahovali položky tohto typu. Príkaz Nové v danom zozname alebo knižnici umožňuje používateľom vytvoriť nové položky tohto typu. Jednou z kľúčových výhod typov obsahu pre zoznamy a knižnice je skutočnosť, že jeden zoznam alebo knižnica môže obsahovať viacero typov položiek alebo dokumentov, z ktorých každý môže mať jedinečné metaúdaje, politiky alebo správanie.

Spôsob fungovania dedenia typov obsahu zoznamu

Ak sa do zoznamu alebo knižnice pridá inštancia typu obsahu lokality, tento typ obsahu bude podriadeným typom obsahu lokality, z ktorého bol vytvorený. Tento typ obsahu zoznamu zdedí všetky atribúty svojho nadradeného typu obsahu lokality, ako napríklad šablónu dokumentu, nastavenie iba na čítanie, toky činností a stĺpce. Typ obsahu zoznamu možno prispôsobiť pre určitý zoznam alebo knižnicu, do ktorej bol pridaný. Tieto prispôsobenia sa nepoužijú pre nadradený typ obsahu lokality. Ak sa vykoná aktualizácia nadradeného typu obsahu lokality pre určitý typ obsahu zoznamu, podriadený typ obsahu zoznamu môže tieto zmeny zdediť (ak osoba, ktorá spravuje typ obsahu lokality, použije aktualizácie na všetky podriadené typy obsahu). Ak bol niektorý z atribútov, ktorý podriadený typ obsahu zoznamu zdieľa s nadradeným typom obsahu lokality, prispôsobený pre typ obsahu zoznamu, tieto prispôsobenia môžu byť prepísané v prípade, že typ obsahu zoznamu zdedí zmeny od nadradeného typu obsahu lokality. Ak bol typ obsahu zoznamu prispôsobený pomocou ďalších atribútov, ktoré nadradený typ obsahu neobsahuje (napríklad stĺpce navyše), tieto prispôsobenia sa v prípade, že podriadený typ obsahu zoznamu zdedí zmeny od nadradeného typu obsahu lokality, neprepíšu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×