Úvodné informácie o typoch obsahu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Typy obsahu umožňujú organizáciám usporiadať, spravovať a pracovať s obsahom konzistentne celej kolekcie lokalít. Definovaním typov obsahu pre konkrétne typy dokumentov alebo informácie o produktoch, organizácia zabezpečiť, aby každá z týchto skupín obsahu sa spravuje konzistentne.

Obsah tohto článku

Čo je typ obsahu?

Fungovanie typov obsahu na úrovni lokality

Fungovanie typov obsahu v zoznamoch a knižniciach

Čo je typ obsahu?

V priebehu jedného projektu môže podnik vytvoriť viacero odlišných typov obsahu, napríklad návrhy, právne zmluvy, výkazy o rozsahu prác a špecifikácie návrhu produktu. Aj keď sa tieto dokumenty môžu uchovávať spolu, pretože sa týkajú rovnakého projektu, môžu sa vytvoriť, používať, zdieľať a uchovávať odlišnými spôsobmi. Podnik môže mať záujem na zhromažďovaní a udržiavaní rôznych druhov metaúdajov o jednotlivých druhoch obsahu.

Program Microsoft Office SharePoint Server 2007 umožňuje organizáciám definovať tieto rôzne skupiny dokumentov ako typy obsahu. Typ obsahu je skupina opakovane použiteľných nastavení, ktoré popisujú spoločné správanie konkrétneho typu obsahu. Typy obsahu možno definovať pre ľubovoľný typ položky v programe Office SharePoint Server 2007, vrátane dokumentov, položiek zoznamu a priečinkov. Každý typ obsahu môže určovať:

  • Stĺpce (metaúdaje), ktoré chcete priradiť k položkám tohto typu.

  • Šablónu dokumentu, na ktorej sa budú zakladať nové položky tohto typu (iba typy obsahu dokumentu).

  • Vlastné nové formuláre, formuláre úprav a formuláre zobrazenia, ktoré sa majú použiť s týmto typom obsahu.

  • Toky činností, ktoré sú k dispozícii pre položky tohto typu obsahu.

  • Vlastné riešenia alebo funkcie, ktoré sú priradené k položkám tohto typu obsahu.

  • Politiky správy informácií, ktoré sú priradené k položkám tohto typu obsahu.

  • Informačný panel dokumentu, ktorý je k dispozícii pre položky tohto typu obsahu v kompatibilných programoch balíka Microsoft Office.

  • Konverzie dokumentov, ktoré sú k dispozícii pre položky tohto typu obsahu (iba typy obsahu dokumentu).

Typy obsahu poskytujú organizáciám spôsob na jednotnú správu a organizáciu obsahu v rámci rôznych zoznamov a knižníc kolekcia lokalít a zároveň umožňujú, aby jeden zoznam alebo knižnica obsahovali viacero typov položiek alebo dokumentov.

Na začiatok stránky

Spôsob fungovania typov obsahu na úrovni lokality

Typy obsahu sú usporiadané do hierarchie, ktorá umožňuje, aby jeden typ obsahu zdedil vlastnosti od iného typu obsahu. Toto umožňuje kategóriám dokumentov zdieľať atribúty v rámci organizácie a súčasne umožňuje tímom prispôsobiť tieto atribúty pre konkrétne lokality alebo zoznamy.

Typy obsahu sa najskôr centrálne definujú v galérii typov obsahu lokality pre určitú lokalitu. Typy obsahu definované na úrovni lokality sa nazývajú typy obsahu lokality. Typy obsahu lokality sú k dispozícii na použitie vo všetkých podlokalitách lokality, pre ktorú boli definované. Ak je napríklad typ obsahu lokality definovaný v galérii typov obsahu lokality pre lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít, bude k dispozícii na použitie v zoznamoch a knižniciach vo všetkých lokalitách danej kolekcie lokalít. Typy obsahu lokality možno samostatne pridať do zoznamov alebo knižníc a prispôsobiť na použitie v príslušných zoznamoch alebo knižniciach. Po pridaní inštancie určitého typu obsahu lokality do zoznamu alebo knižnice sa daný typ obsahu nazýva typ obsahu zoznamu. Typy obsahu zoznamu sú podriadenými položkami typov obsahu lokality, z ktorých boli vytvorené.

Spôsob fungovania dedenia typov obsahu lokality

Pri definovaní nového vlastného typu obsahu lokality v galérii typov obsahu lokality pre určitú lokalitu je počiatočným bodom výber existujúceho nadradeného typu obsahu lokality v galérii typov obsahu lokality. Nový typ obsahu lokality, ktorý vytvoríte, zdedí všetky atribúty svojho nadradeného typu obsahu lokality, ako je napríklad šablóna dokumentu, nastavenie len na čítanie, toky činností a stĺpce. Po vytvorení tohto nového typu obsahu lokality môžete vykonať zmeny ktoréhokoľvek z týchto atribútov.

Pri každom vykonaní zmien typov obsahu lokality môžete zadať, či sa majú dané zmeny použiť na niektoré z ostatných podriadených typov obsahu lokality alebo typov obsahu zoznamu, ktoré dedia atribúty od týchto typov obsahu lokality. Aktualizovať možno iba atribúty, ktoré podriadené typy obsahu lokality alebo typy obsahu zoznamu zdieľajú s nadradeným typom obsahu. Ak bol podriadený typ obsahu lokality prispôsobený pomocou ďalších atribútov, ktoré nadradený typ obsahu lokality neobsahuje (napríklad stĺpce navyše), tieto prispôsobenia sa pri aktualizácii podriadeného typu obsahu lokality neprepíšu. Zmeny, ktoré vykonáte v type obsahu lokality, neovplyvnia nadradený typ obsahu lokality, z ktorého bol daný typ obsahu lokality vytvorený.

Podpora správy obsahu typmi obsahu lokality

Definovaním typov obsahu lokality môžete zabezpečiť jednotný spôsob spracovania celých kategórií dokumentov v rámci organizácie. Všetky dokumenty na doručenie zákazníkom organizácie môžu napríklad vyžadovať konkrétnu množinu metaúdajov, ako je číslo účtu, číslo projektu a vedúci projektu. Vytvorením typu obsahu lokality na doručenie zákazníkom, ktorý má povinné stĺpce pre všetky tieto položky metaúdajov, môžete zabezpečiť, aby boli čísla účtov a čísla projektov priradené všetkým dokumentom na doručenie zákazníkom vo vašej organizácii. Všetky typy dokumentov na doručenie zákazníkom v kolekcii lokalít, ktoré dedia od tohto typu obsahu lokality, budú potom od používateľov vyžadovať zadanie informácií pre tieto stĺpce. Ak potrebujete sledovať ďalšie metaúdaje súvisiace s týmito dokumentmi na doručenie zákazníkom, môžete pridať ďalší povinný stĺpec k typu obsahu lokality na doručenie zákazníkom. Potom môžete aktualizovať všetky podriadené typy obsahu zoznamu, ktoré dedia od tohto typu obsahu lokality a pridať nový stĺpec do všetkých dokumentov na doručenie zákazníkom.

Na začiatok stránky

Fungovanie typov obsahu v zoznamoch a knižniciach

Ak máte zoznam alebo knižnicu s nastavením povoľujúcim viacero typov obsahu, môžete do tohto zoznamu alebo knižnice pridať typy obsahu zo skupiny typov obsahu lokality, ktoré sú k dispozícii pre danú lokalitu.

Pridaním určitého typu obsahu do zoznamu alebo knižnice umožníte, aby príslušný zoznam alebo knižnica obsahovali položky tohto typu. Príkaz Nové v danom zozname alebo knižnici umožňuje používateľom vytvoriť nové položky tohto typu. Jednou z kľúčových výhod typov obsahu pre zoznamy a knižnice je skutočnosť, že jeden zoznam alebo knižnica môže obsahovať viacero typov položiek alebo dokumentov, z ktorých každý môže mať jedinečné metaúdaje, politiky alebo správanie.

Spôsob fungovania dedenia typov obsahu zoznamu

Ak sa do zoznamu alebo knižnice pridá inštancia typu obsahu lokality, tento typ obsahu bude podriadeným typom obsahu lokality, z ktorého bol vytvorený. Tento typ obsahu zoznamu zdedí všetky atribúty svojho nadradeného typu obsahu lokality, ako napríklad šablónu dokumentu, nastavenie iba na čítanie, toky činností a stĺpce. Typ obsahu zoznamu možno prispôsobiť pre určitý zoznam alebo knižnicu, do ktorej bol pridaný. Tieto prispôsobenia sa nepoužijú pre nadradený typ obsahu lokality. Ak sa vykoná aktualizácia nadradeného typu obsahu lokality pre určitý typ obsahu zoznamu, podriadený typ obsahu zoznamu môže tieto zmeny zdediť (ak osoba, ktorá spravuje typ obsahu lokality, použije aktualizácie na všetky podriadené typy obsahu). Ak bol niektorý z atribútov, ktorý podriadený typ obsahu zoznamu zdieľa s nadradeným typom obsahu lokality, prispôsobený pre typ obsahu zoznamu, tieto prispôsobenia môžu byť prepísané v prípade, že typ obsahu zoznamu zdedí zmeny od nadradeného typu obsahu lokality. Ak bol typ obsahu zoznamu prispôsobený pomocou ďalších atribútov, ktoré nadradený typ obsahu neobsahuje (napríklad stĺpce navyše), tieto prispôsobenia sa v prípade, že podriadený typ obsahu zoznamu zdedí zmeny od nadradeného typu obsahu lokality, neprepíšu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×