Úvodné informácie o službe InfoPath Forms Services

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Prehľad     Služby InfoPath Forms Services je serverovú technológiu, ktorá umožňuje ľudia vypĺňať formuláre vo webovom prehliadači. Správa formulárov v centrálnom umiestnení, môžete zjednodušenie obchodných procesov a zlepšenie vzťahov so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi.

Prehľad programu InfoPath Forms Services

Dosiahnuť zákazníkov a partnerov dodávateľom prostredníctvom jednoduchých formulárov

Zjednodušenie založených na formulároch obchodných procesov

Správa formulárov a šablón formulárov v centrálne umiestnenie

Prehľad InfoPath Forms Services

Používatelia nemajú nainštalovaný program na vyplnenie formulára povolená pre prehľadávač šablóny programu InfoPath, ani sa nemusia nič prevziať z webu. Je všetko, čo potrebujú prístup na prehliadač, napríklad Windows Internet Explorer, Apple Safari alebo Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services tiež umožňuje ukladanie a spravovanie formulárov a šablón formulárov v centrálne umiestnenie. InfoPath Forms Services vychádza z a vyžaduje Windows SharePoint Services 3.0, ktorá umožňuje publikovať šablóny formulárov, ktoré navrhnete do spoločného umiestnenia v organizácii. Okrem toho si používatelia môžu odoslať formuláre do knižnice SharePoint, ktoré sú k dispozícii adresáre ukladajú kolekcie súborov a ak súbory často používajú rovnakú šablónu. Tiež je možné integrovať formulárov do správy dokumentov a úloh životného cyklu, ako je pracovný postup a správy prístupových práv.

Technológia InfoPath Forms Services je k dispozícii v Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL a tiež, samostatne, v Microsoft Office Forms Server 2007.

Návrh skúsenosti

Šablóny formulárov, ktoré je možné vyplniť v prehliadači sa nazývajú šablón formulárov podporovaných prehliadačom. Ak chcete vytvoriť tento typ šablóny formulára, návrh šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom v programe InfoPath, publikovanie na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services a povolenie na použitie na webe.

V niektorých prípadoch môžete povoliť šablónu formulára na použitie na webe začiarknutím políčka Povoliť tento formulár vypĺňajú pomocou prehliadača v Sprievodcu publikovaním programu InfoPath. V ostatných prípadoch musíte publikovať šablónu formulára do zdieľaného umiestnenia v podnikovej sieti a potom kontaktujte správcu serverovej farmy na pomoc pri aktivácii šablóny formulára a jej sprístupnenie na serveri.

Súhlas správcu je potrebný v nasledujúcich situáciách:

 • Šablóna formulára obsahuje spravovaný kód.

 • Šablóna formulára vyžaduje úroveň zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti, ktorá umožňuje výsledné formuláre, ktoré sa majú úplný prístup k systémové zdroje v počítačoch používateľov, ako napríklad súbory a nastavenia.

 • Šablóna formulára používa pripojenie údajov, ktoré spravuje správca.

 • Šablóna formulára je povolená sa zobrazí v mobilnom zariadení.

Ak sa vyžaduje schválenie správcom Sprievodcu publikovaním vás prevedie kroky na prípravu šablóny formulára pre ruky vypnúť so správcom.

Po šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom je povolená pre prehľadávač, môžu používatelia používať svojho prehliadača vypĺňať formuláre založené na publikovanej šablóne formulára.

Možnosti používateľa

Je takmer totožný s vypĺňania formulára v programe InfoPath používateľských skúseností vypĺňania formulára v prehliadači. Napríklad ovládacie prvky, napríklad opakujúce sa sekcie a funkcie, ako napríklad vzorce a podmienené formátovanie, fungujú rovnako v oboch prostrediach rovnako.

Hoci vypĺňania formulára v prehliadači je podobné ako v programe InfoPath, je jeden rozdiel kľúča. Vo webovom prehliadači, InfoPath ponuky a panely s nástrojmi nahrádzajú panel s nástrojmi v hornej časti formulára, ktorý sa zobrazia možnosti pre ukladanie, zatváranie, tlač a aktualizácie formulára. Tento panel sa zobrazí aj v dolnej časti formulára, tak, aby používatelia nemajú prejdite späť do hornej časti dlhý tvar na dokončenie svojich formulárov.

Ak zapnete možnosti odoslania pre šablónu formulára, používatelia zobraziť tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi. Keď sa na toto tlačidlo, údaje formulára odosielané priamo k zdroju údajov, aby ste zadali pri návrhu šablóny formulára, ako je napríklad webová služba alebo zoznam lokality SharePoint. Ak v šablóne formulára obsahuje viac než jednu zobrazenie, používateľom sa zobrazí aj zobrazenia zoznamu na paneli s nástrojmi.

Formulár otvorený v prehľadávači

1. používateľom odoslať údaje do externých zdrojov údajov kliknutím na tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.

2. používatelia prepínať medzi zobrazeniami kliknutím na položku v zozname Zobraziť na paneli s nástrojmi.

Pri návrhu šablóny formulára, môžete prispôsobiť nastavenia panela s nástrojmi v dialógovom okne Formulár-možnosti. Napríklad, môžete odstrániť jeden alebo viac tlačidiel alebo skryť panel s nástrojmi v dolnej časti formulára používateľa.

V nasledujúcich častiach sa dozviete ďalšie informácie o výhodách používania InfoPath Forms Services.

Na začiatok stránky

Dosiahnuť zákazníkov a partnerov dodávateľom prostredníctvom jednoduchých formulárov

Pri publikovaní šablóny formulára na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services, môžete ju distribuovať nielen na siete intranet vašej spoločnosti, ale aj externých webových stránok, napríklad extranetových alebo podnikových lokalitách. Umožňuje zhromaždiť údaje od zákazníkov, partnerov, dodávateľov a inými používateľmi, ktorí sú potrebných na úspešné váš podnik. Napríklad veľkú spoločnosť poistenia, môžete použiť jednu otvárania šablónu formulára na zhromažďovanie a spracovanie poistných udalostí. Poistenia zákazníkov môžete vypĺňať formulári oprávneným na webovej lokalite spoločnosti, použite iný prehliadač. Prípadne ak kontaktuje poisťovacej spoločnosti a nahláste pohľadávky, poistenia agenta môžete použiť program InfoPath vypĺňať rovnakom formulári oprávneným na intranetovej lokalite. Podobne vládne agentúry môže zhromaždiť údaje od obyvateľov vysielanie šablón formulárov podporovaných prehliadačom na svoju webovú lokalitu.

Keď používatelia prístup k formulára, že prejdete do knižnice alebo zadaním URL adresy pre formulár vo svojom prehliadači, jedna z dvoch vecí, môže sa stať:

 • Formulár sa otvorí v prehliadači    Ak používatelia nemajú v počítači nainštalovaný program InfoPath, formulár sa otvorí v prehliadači, kde môžete vyplniť ho rovnako, ako webový formulár.

 • Formulár sa otvorí v programe InfoPath    Ak používatelia budú mať vo svojom počítači nainštalovaný program InfoPath, formulár sa otvorí v programe InfoPath, kde môžete vyplniť ho rovnako, ako ľubovoľný iný formulár programu InfoPath. Pretože vyplnením formulára v programe InfoPath, títo používatelia budú mať výhodu budú môcť použiť plnú rozsahu funkcií programu InfoPath na vypĺňanie formulárov, z ktorých niektoré nie sú k dispozícii vo formulároch pre prehliadač.

  Poznámka: Ho chcete, môžete prispôsobiť nastavenia pre šablónu formulára tak, aby sa vždy otvorí v prehliadači, aj v prípade, že používatelia majú v počítači nainštalovaný program InfoPath. To môže byť užitočné, ak nechcete skúsenosti vypĺňania formulára identické pre všetkých používateľov, alebo ak nechcete, aby formulár otvorený v programe InfoPath, preto, že chcete, aby sa užívatelia v otvorení alebo úprave základnej šablóny formulára v režime návrhu.

Ak používatelia budú vypĺňať formuláre v mobilnom zariadení, ako je napríklad osobný digitálny asistent (PDA) alebo v smartfóne môžete navrhnúť šablónu formulára povolená pre prehľadávač tak, aby sa dá otvoriť a vyplniť pomocou prehľadávača mobilného zariadenia. Keď používateľov pomocou mobilného zariadenia na prístup k forme, sa otvorí na obrazovke vo formáte zjednodušené.

Zjednodušenie založených na formulároch obchodných procesov

Formuláre sú v strede veľa obchodných procesov. Hosting šablón formulárov podporovaných prehliadačom na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services, môžete spojiť údaje formulára s existujúcich obchodných procesov alebo aplikácie. Napríklad, môžete vykonať nasledovné:

 • Odoslať údaje do existujúcich podnikových systémov    Pri návrhu šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, môžete vytvoriť pripojenia údajov webovej služby alebo iných externých zdrojov údajov. Umožňuje odoslať údaje do existujúcich podnikových systémov, podnikových aplikácií alebo databáz. Obchodné oddelenie môžete napríklad navrhnúť formulár, ktorý môžete odoslať informácie o potenciálnych zákazníkov a zákazníkov predaji do existujúceho systému správy zákazníkov vzťah (CRM).

 • Získavať údaje z existujúcich podnikových systémov    Tiež je možné dotaz na údaje v existujúcich podnikových systémov, podnikových aplikácií alebo databáz. Napríklad, keď používatelia otvoria formulár založený na šablóne formulára, môžete údaje z externého zdroja údajov zobrazovať v poliach meno a adresu vo formulári. To vám umožňuje využiť existujúcich údajov organizácie a zjednodušuje vypĺňania formulára.

 • Pridanie pracovného postupu do formulárov    Pracovný postup môžete pridať do šablóny formulára, ktorý je uložený v knižnici. Umožňuje konzistentné spravovanie bežných obchodných procesov. Napríklad, ako správca môžete použiť pracovný postup schválenia na smerovanie formulári vyúčtovania výdavkov cez zoznam schvaľovateľov. Schvaľovatelia môžu schvália alebo zamietnu formulári vyúčtovanie výdavkov, priradiť úlohu schválenia alebo požadovať zmeny do formulára. V programe InfoPath, používateľov kliknite na položku príkazy v ponuke súbor na účasť v pracovnom postupe. Na serveri, ich môžete ukážte na názov formulára v knižnici, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku pracovné postupy na účasť v pracovnom postupe.

  Príkaz Pracovný postup v kontextovej ponuke

Na začiatok stránky

Správa formulárov a šablón formulárov v centrálne umiestnenie

Šablóny formulárov a ich priradené formuláre môžete uložiť v centralizované odkladací priestor na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services. Uľahčuje na vyhľadanie, zdieľanie a spravovanie formulárov a šablón formulárov.

Hlavné výhody zahŕňajú schopnosť:

 • Uloženie formulárov a šablón formulárov v centrálne umiestnenie    Šablóny formulára môžete priradiť ku knižnici, ktorá sa nachádza na lokalite SharePoint, kde môžete vytvárať, zhromažďovať, aktualizovať a spravovať súbory s inými ľuďmi vo vašej organizácii. Keď používatelia vyplnia formuláre založené na šablóne formulára v knižnici, vyplnené formuláre sa zobrazia v knižnici spolu s kľúčové informácie z formulárov sami. V závislosti od toho, ako je navrhnutá knižnice SharePoint, používatelia môžu vyplniť formuláre založené na šablóne formulára exportovať údaje z dokončených formulárov do programu Microsoft Office Excel alebo zlúčiť údaje z viacerých formulárov do jedného formulára. Nasledujúci príklad zobrazuje vyúčtovania výdavkov uložené v knižnici.

  Formulár vyúčtovania výdavkov uložený v knižnici

 • Použitie typov obsahu na spravovanie šablón formulárov    Publikovanie šablóny formulára ako lokality typ obsahu, môžete použiť Sprievodcu publikovaním programu InfoPath. Typ obsahu definuje šablóny formulára, skupiny stĺpcov a nastavenie správy dokumentov na serveri, ako je napríklad nastavenie pracovného postupu alebo politiky.

  Vytvorením typov obsahu môžete znova použiť šablóny formulárov a nastavenia cez kolekcia lokalít. V minulosti, ak chcete použiť šablónu formulára vo viacerých knižniciach SharePoint, museli ste publikovať dve rozdielne kópie šablóny formulára pre každú knižnicu. Ak chcete aktualizovať šablónu formulára, museli ste zmeniť šablóny formulára v oboch miestach. Však teraz môžete publikovať šablóny formulára ako typu obsahu lokality. Keď aktualizujete typ obsahu, zmeny sa automaticky použije vždy, keď je použité daného typu obsahu.

  Môžete priradiť jeden typ obsahu do viacerých knižníc celej kolekcie lokalít alebo priradenie viacerých typov obsahu v jednej knižnici. Napríklad, môžete pridať typ obsahu pre formuláre správ o stave všetky knižníc, v ktorých sa používajú oddelenie vo vašej spoločnosti, tak, aby každá skupina predajcov je zbieranie a hlásenie informácií o rovnaký druh informácií k správe. Prípadne Predpokladajme, oddelenie používa rozdielne šablóny formulárov pre formuláre vyúčtovania výdavkov cestovný príkaz a výlet správu. Môžete publikovať tri šablóny formulárov ako typy obsahu lokality a pridať ich do jednej knižnice na ukladanie informácie týkajúce sa cestovania tímu. Keď používatelia vytvoriť nový formulár z knižnice, je možné vybrať a ktorý z týchto šablón formulárov, ktoré chcú používať.

 • Správa formulárov a šablón formulárov    Správcovia farmy servera môžete ovládať ako šablón formulárov sú používatelia k nim prístup a nasadenie v organizácii. Napríklad sa môžete ovládať používateľov, ktorí môžu publikovať šablóny formulárov v rámci lokality alebo rozhodnúť o spôsobe aktualizácie šablón formulárov na serveri s minimálnymi vplyvom formulára používateľom.

 • Spravovanie pripojení údajov v centrálnom umiestnení    Ak viaceré šablóny formulárov budú používať rovnaké pripojenia údajov, môžete uložiť nastavenia pre toto pripojenie údajov v súbor pripojenia údajov v knižnica pripojení údajov. Keď používateľ otvorí formulár, ktorý sa pripája k súboru pripojenia údajov, program InfoPath používa nastavenia v danom súbore na pripojenie k externému zdroju údajov. Týmto spôsobom viacerých šablónach formulárov môžete použiť rovnaký súbor pripojenia údajov, takže nie je potrebné manuálne vytvárať rovnaké pripojenie údajov pre každú šablónu formulára. Okrem toho, ak sa zmení umiestnenie alebo nastavenie pripojenia pre externý zdroj údajov, nie je potrebné aktualizovať každú šablónu formulára, ktorý používa pripojenie údajov. Namiesto toho jednoducho aktualizujete súbor pripojenia údajov raz a všetky šablóny formulára aj naďalej fungovať podľa očakávaní.

Poznámka: V programe InfoPath, môžete publikovať šablónu formulára na server, ktorý nie je spustený InfoPath Forms Services. Napríklad, môžete publikovať šablónu formulára na serveri so službou Windows SharePoint Services. V takomto prípade môžete využiť niektoré funkcie uvedené v predchádzajúcom zozname, napríklad možnosť publikovania šablóny formulára do knižnice. Však, ak chcete vytvoriť šablónu formulára povolená pre prehľadávač, alebo ak chcete použiť funkcie, ako sú napríklad knižnice pripojení údajov, potom musíte publikovať šablónu formulára na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×