Úvodné informácie o publikovaní šablóny formulára

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po dokončení návrhu šablóny formulára, musíte uložiť a publikovať šablónu formulára tak, aby používatelia môžu vyplniť formuláre založené na ňom.

Obsah tohto článku

Postup publikovania

Publikovanie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom

Publikovanie šablóny formulára s úplnou dôveryhodnosťou

Odoslanie šablóny formulára v e-mailovej správy

Úprava alebo presunutie publikovanej šablóny formulára

Postup publikovania

Pri publikovaní šablóny formulára, najprv uložiť šablónu formulára a potom použite Sprievodcu publikovaním na distribúciu šablóny formulára používateľom. Sprievodca publikovaním upraví šablónu formulára na distribúciu pridaním umiestnenia publikovania a pokyny na spracovanie tak, aby používatelia mohli otvárať formuláre založené na tejto šablóne formulára. Spracovanie inštrukcií umožňujú formuláre založené na tejto šablóne formulára automaticky aktualizovať, ak vykonáte zmeny šablóny formulára po jeho publikovaní. Pri prvom otvorení formulára, program Microsoft Office InfoPath prevezme šablónu formulára z umiestnenia, ktorý je uvedený v pokynoch na spracovanie v počítači a potom vytvorí formulár, ktorý je založený na šablóne formulára. Ak používateľ uloží formulár a neskôr znova otvorí formulár, program InfoPath porovná verziu šablóny formulára v počítači používateľa s verziou šablóny formulára, ktorý je uvedený v pokynoch na spracovanie. Ak je verzia v umiestnení určenom v pokynoch na spracovanie novšia ako verzia v počítači používateľa, program InfoPath stiahnu novšiu verziu šablóny formulára a potom formulár aktualizuje s novou verziou šablóny formulára.

Po úprave šablóny formulára s umiestnením publikovania a pokynmi na spracovanie Sprievodca uloží upravenú šablónu formulára do zadaného umiestnenia publikovať. Môžete publikovať šablónu formulára do nasledujúcich umiestnení:

 • Serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services    Pri publikovaní šablóny formulára na server so spustenými službami Microsoft Windows SharePoint Services, môžete vykonať niektorý z týchto dvoch možností: môžete publikovať šablónu formulára do knižnice dokumentov, kde sa používa ako šablónu pre všetky dokumenty, ktoré používatelia vyplnia v tej v knižnici dokumentov. Alebo môžete publikovať šablónu formulára ako typu obsahu lokality. Znamená to, že možno použiť šablóny formulára ako šablóny vo viacerých kolekciách lokalít.

 • Server so systémom InfoPath Forms Services    šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom môžete publikovať na server so spustenými službami InfoPath Forms Services. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom umožňujú bez programu InfoPath na vypĺňanie formulárov, ktoré sú založené na danej šablóne formulára pomocou webového prehliadača.

 • Ako súčasť e-mailovej správy    Šablóny formulára môžete publikovať odoslaním e-mailovej správy používateľov. Používateľov môžete potom otvorte e-mailovú správu a vyplňte formulár.

 • Zdieľaný sieťový priečinok    Môžete publikovať šablónu formulára do zdieľaného sieťového priečinka, ktorý používatelia môžu pristupovať k. Používateľov môžete prejsť do zdieľaného priečinka a vytvoriť formulár, ktorý je založený na šablóne formulára.

  Poznámka: Táto funkcia nahrádza funkciu v Microsoft Office InfoPath 2003 SP1 povolené publikovanie šablóny formulára na webový server.

 • Ako nainštalovať súbor    Ak máte program Microsoft Visual Studio .NET 2003 alebo Microsoft Visual Studio 2005 nainštalovaný v počítači, môžete publikovať šablónu formulára ako nainštalovať súbor, ktorý je uložený na zdieľaný sieťový priečinok. Používateľov môžete stiahnuť a nainštalovať súbor nainštalovať a zaregistrovať šablónu formulára na svojom počítači spustiť. Ak nemáte Visual Studio, môžete publikovať šablónu formulára v zdieľanom sieťovom umiestnení a mať vytvoriť skript, ktorý zaregistruje šablónu formulára programu InfoPath. Používateľa môžete potom ho stiahnuť šablónu formulára a skript, a potom spustiť skript na registráciu šablóny formulára.

Keď používateľ chce vyplnenie formulára po prvýkrát, pracovník prejde na miesto, kde šablóny formulára bol publikovaný a otvorí formulár, ktorý je založený na šablóne formulára. Preto je dôležité, aby používatelia majú prístup na miesto, kde publikovať šablónu formulára. Keď používateľ vytvorí nový formulár, program InfoPath ukladá alebo ukladá šablóny formulára v počítači používateľa. To umožňuje používateľom vyplniť formulár aj vtedy, keď pracujete v režime offline. Ak používateľ formulár uloží a otvorí, aby bolo možné dokončiť vypĺňanie, alebo sa otvorí ďalší prázdny formulár, ktorý je založený na šablóne formulára, program InfoPath určí, ak v počítači je pripojený k umiestneniu publikovanej šablóne formulára. Ak existuje pripojenie, program InfoPath skontroluje, či všetky aktualizácie do šablóny formulára sa vzťahuje na tieto aktualizácie a potom formulár otvorí. Ak pripojenie nie je k dispozícii, program InfoPath otvorí formulár založený na šablóne formulára, ktorý je uložený v počítači používateľa.

Publikovanie šablóny formulára nie je to isté ako uloženie šablóny formulára. Pri pokuse o uloženie šablóny formulára, ukladáte ju zachovať vašu prácu, rovnako ako pri pokuse o uloženie súboru do počítača. Nasledujúca tabuľka popisuje rôzne možnosti, ktoré sú pri ukladaní šablóny formulára.

Príkaz

Popis

Použitie

Uložiť

Uloží šablónu formulára do aktuálneho umiestnenia, s rovnakým názvom. Ak upravujete šablónu formulára, ktorá už bola zverejnená do knižnice dokumentov na serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services, InfoPath umožňuje uloženie šablóny formulára len na iné miesto ako umiestnení na publikovanie.

Kliknutím na tento príkaz uložíte zmeny v návrhu šablóny formulára. Ak upravujete publikovanej šablóny formulára, kliknite na príkaz Uložiť ako uložte šablónu formulára na nové miesto.

Uložiť ako

Uloží šablónu formulára na nové miesto alebo v rovnakom umiestnení, ale s novým názvom. Ak upravujete šablónu formulára, ktorá už bola zverejnená, kliknutím na položku Uložiť ako neaktualizujú publikovanej šablóne formulára.

Ak chcete upraviť kópiu šablóny formulára, kliknite na tento príkaz.

Uložiť ako zdrojové súbory

Uloží šablónu formulára na nové miesto ako množinu súbory formulára namiesto ako jeden .xsn súbor.

Kliknite na tento príkaz, keď potrebujete na úpravu súborov jednotlivých formulára šablóny formulára; napríklad, ak chcete jedna aktualizácia súborov prostriedkov v šablóne formulára. Vo väčšine prípadov nebudete musieť pracovať so súbormi jednotlivých formulára šablóny formulára.

Poznámka: Mali vždy použiť Sprievodcu publikovaním, ak chcete distribuovať šablóny formulára používateľom.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom

V starších verziách programu Microsoft Office InfoPath používateľov potrebné v počítačoch nainštalovaný vypĺňanie formulárov, ktoré boli založené na šablónu formulára programu InfoPath. V Office InfoPath 2007 môžete navrhnúť šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, ktorej formuláre je možné vyplniť vo webovom prehliadači alebo v programe InfoPath. Ak chcete povoliť používateľom vyplniť formulár vo webovom prehliadači, publikovať šablónu formulára na server so spustenými službami InfoPath Forms Services.

Poznámka: Šablóna formulára, ktorá obsahuje kód nie je možné priamo publikovaných na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services. Z mnohých dôvodov, vrátane možnosti spravovania servera, zabezpečenie a výkon šablóny formulára, ktorá obsahuje vlastný kód vyžaduje schválenie správcom skôr, než môže byť priradená knižnica dokumentov alebo všeobecne dostupné ako webová aplikácia. Publikovaní šablóny formulára, ktorý obsahuje kód v zdieľanom sieťovom umiestnení, a potom správca obrázky na šablónu formulára na server.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablóny formulára s úplnou dôveryhodnosťou

Formuláre, ktoré sú povolené úplný prístup k systémové zdroje, ako sú napríklad súbory v počítači alebo ďalšie nastavenia, sa nazývajú formuláre s úplnou dôveryhodnosťou. Formulár s úplnou dôveryhodnosťou je vytvorený zo šablóny formulára, ktorá je digitálne podpísaná s dôveryhodným certifikátom alebo je nainštalovaná v počítači používateľa. Šablóna formulára, ktorá je digitálne podpísaná s dôveryhodným certifikátom nemá nainštalovaný alebo zaregistrované v počítači používateľa. Tento typ šablóny formulára môžu byť distribuované ako prílohu e-mailovej správy alebo používateľov môžete stiahnuť túto šablónu formulára z knižnice dokumentov alebo zdieľaný sieťový priečinok.

Formuláre s úplnou dôveryhodnosťou prístup k informácií, ktoré sú uložené v samotnom formulári, ako aj informácie z niektorého z nasledujúcich umiestnení:

 • Tú istú doménu ako formulára

 • Všetky ostatné domény, s možnosťou prístupu do formulára

 • Všetky súbory a nastavenia v počítači, ktorý má táto osoba vyplnením formulára prístup

Ak chcete publikovať šablónu formulára s úplnou dôveryhodnosťou, môžete vykonať niektorý z týchto krokov:

 • Môžete digitálne podpísať šablónu formulára s certifikátom od dôveryhodná certifikačná autorita a potom publikovať šablóny formulára v zdieľanom sieťovom umiestnení. Používateľov môžete potom otvorte šablónu formulára v zdieľanom sieťovom umiestnení.

 • Ak máte program Visual Studio .NET 2003 alebo Visual Studio 2005, môžete použiť Sprievodcu publikovaním vytvoriť inštalačný balík, ktorý nainštaluje a zaregistruje šablónu formulára v počítačoch používateľov. Používateľ s oprávneniami správcu v počítači môžete potom spustite inštalačný balík nainštalovať a zaregistrovať šablónu formulára.

 • Ak nemáte program Visual Studio .NET 2003 alebo Visual Studio 2005, môžete použiť Sprievodcu publikovaním na publikovanie šablóny formulára v zdieľanom sieťovom umiestnení a vytvoriť skript na registráciu šablóny formulára v počítačoch používateľov. Používateľ s príslušnými používateľskými právami na počítači môžete oba súbory skopírujte do počítača a potom spustiť skript na registráciu šablóny formulára.

Na začiatok stránky

Odoslanie šablóny formulára v e-mailovej správy

Môžete použiť Sprievodcu publikovaním na distribúciu v šablóne formulára používateľom e-mailovej správy. Používatelia, ktorí majú Microsoft Office Outlook 2007 a v počítačoch nainštalovaný program InfoPath, môžete vyplniť formulár priamo v e-mailovej správy, pri prvom otvorení e-mailovej správy. Používatelia so staršími verziami programu Outlook alebo iné e-mailové aplikácie budú dostávať e-mailovej správy pomocou šablóny formulára a formulár ako prílohy. Títo používatelia musíte najprv kliknúť na prílohu šablóny formulára nainštalujte šablóny formulára do svojho počítača. Po inštalácii šablóny formulára, môžete používateľov kliknite na prílohu formulára v e-mailovej správy na vyplnenie formulára v programe InfoPath.

Ak šablóna formulára vyžaduje prístup k systémovým prostriedkom na počítači používateľa alebo používateľov v inej doméne odosielate v šablóne formulára, by mali digitálne podpísať šablóny formulára s certifikátom od dôveryhodná certifikačná autorita pred publikovaním. Ak otvoríte šablóny formulára bez certifikátu používateľov v inej doméne sa môžu vyskytnúť chyby.

Na začiatok stránky

Úprava alebo presunutie publikovanej šablóny formulára

Ak upravíte šablónu formulára po jeho publikovaní a existujú formuláre založené na tejto šablóne formulára, zmeny, ktoré vykonáte v šablóne formulára sa prejavia týchto existujúcich formulároch. Napríklad, ak odstránite sekciu v šablóne formulára, ktorý obsahuje tabuľku, táto tabuľka a všetky údaje v tabuľke sa odstráni vo všetkých existujúcich formulárov, ktoré sú založené na publikovanej šablóne formulára. Môže to viesť k strate údajov. Preto by ste mali naplánovať otestovať zmeny, ktoré vykonáte formulár šablóny na určenie efekty použité na existujúce formuláre.

Ak chcete upraviť šablónu formulára, ktorá bola zverejnená, môžete upraviť pracovnú kópiu šablóny formulára. Pracovná kópia je verzia, ktorý je uložený v počítači alebo v programe na riadenie verzií, ako je napríklad program Microsoft Visual SourceSafe. Po úprave pracovnej kópie, môžete ho publikovať umiestnení publikovania. Ak nemáte pracovnú kópiu šablóny formulára, je možné získať kópiu z lokality publikovania a uložiť na iné miesto ako umiestnení na publikovanie. Po úprave pracovnej kópie šablóny formulára, pomocou Sprievodcu publikovaním opätovne publikovať šablónu formulára na pôvodné miesto publikovania. Sprievodca publikovaním prepíše existujúcu verziu šablóny formulára v umiestnení publikovania upravenou verziou. Pretože program InfoPath rozoznáva identitu šablóny formulára, ktorý je založený na jeho názov a umiestnenie, je dôležité nezmeniť ich pri publikovaní šablóny formulára.

Ak chcete presunúť publikovanú šablónu formulára do iného umiestnenia, môžete publikovať pracovnú kópiu šablóny formulára do nového umiestnenia. Pred publikovaním šablóny formulára na nové miesto, možno budete musieť zmeniť tak, aby odrážali nové umiestnenie. Napríklad sa zmeniť umiestnenie externých zdrojov údajov použitých šablónou formulára. Je potrebné aktualizovať pripojenia údajov s nové miesta pre externých zdrojov údajov, pred publikovaním šablóny formulára na nové miesto.

Ak sú existujúce formuláre založené na publikovanej šablóne formulára, musíte tiež prepojenie existujúce formuláre na požadovanú šablónu formulára publikujete v novom umiestnení. Ak nechcete urobiť tak, aby vaše používatelia možno nebudú môcť otvoriť existujúce formuláre.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×