Úvodné informácie o používaní programu InfoPath vo vlastnom programe

Ak vaša organizácia vyvíja vlastný program systému Microsoft Windows alebo vlastný webový formulár na zhromažďovanie údajov, pomocou ovládacieho prvku programu InfoPath môžete do vlastného programu integrovať funkcie editora programu Microsoft Office InfoPath.

Tento článok poskytuje prehľad možností rozšírenia a vylepšenia vášho vlastného programu alebo webového formulára pomocou niektorého z ovládacích prvkov, ktoré sú súčasťou programu InfoPath a služieb InfoPath Forms Services.

Poznámka: Ak chcete použiť ovládací prvok programu InfoPath vo vlastnom programe alebo webovom formulári, musíte vedieť, ako používať ovládacie prvky architektúry Microsoft Component Object Model (COM), rozhranie Microsoft .NET framework alebo ASP.net vo vlastnom programe.

Obsah tohto článku

Prehľad

Ovládací prvok programu InfoPath

Prehľad

InfoPath môžete použiť na vytvorenie šablón formulárov, ktoré pomôžu vašej organizácii zhromažďovať konzistentné a opakovateľne použiteľné údaje pomocou funkcií, ako napríklad podmienené formátovanie, overovanie údajov a pripojenie údajov k webovým službám a databázam. Používatelia môžu vypĺňať formuláre založené na šablónach formulárov buď vo svojich počítačoch, alebo vo webovom prehliadači, ak váš webový server používa službu InfoPath Forms Services.

Ak vaše obchodné požiadavky vyžadujú používanie prispôsobeného riešenia, môžete využiť tieto funkcie pomocou ovládacieho prvku programu InfoPath vo vlastnom programe alebo webovom formulári. Predstavte si napríklad takéto situácie:

  • Vaša spoločnosť vyvinula vlastný program systému Windows, ktorý pracuje s databázou spoločnosti. Čas strávený vývojom úplne nového používateľského rozhrania na zhromažďovanie údajov pre túto databázu môžete ušetriť tak, že využijete ovládací prvok programu InfoPath, ktorý bude slúžiť ako rozhranie na zhromažďovanie údajov. Váš vlastný program bude mať všetky funkcie na zhromažďovanie údajov, ktoré ponúka editor programu InfoPath, a vy nebudete musieť vytvoriť vlastné rozhranie.

  • Jednou z vašich obchodných požiadaviek na webový formulár je schopnosť prijať a zobraziť technické kresby v konkrétnom formáte. Tieto technické kresby odosielajú používatelia žiadajúci o stavebné povolenie. Na adresovanie tejto obchodnej požiadavky potrebujete, aby váš tím vývojárov vytvoril vlastný program, ktorý dokáže prijať takéto kresby pomocou webového formulára a umožní ich zobrazenie vo webovom prehliadači. Svoj webový program musíte pripojiť k databáze servera SQL Server, kde sa budú ukladať používateľmi odoslané kresby. Rozšírením svojho vlastného webového formulára o ovládací prvok programu InfoPath môžete využiť natívnu podporu programu InfoPath pre databázy servera SQL Server bez toho, aby ste museli vyvíjať nový vlastný program, ktorý by pracoval s existujúcim webovým formulárom vašej spoločnosti.

  • Vaša spoločnosť používa externý zdroj údajov, ktorý v súčasnosti nepodporuje žiadny program na zhromažďovanie údajov vrátane programu InfoPath. Pretože vaša spoločnosť používa tento externý zdroj údajov na ukladanie údajov, váš tím vývojárov vytvoril vlastný program systému Windows na komunikáciu s týmto externým zdrojom údajov. Pridaním ovládacieho prvku programu InfoPath do svojho vlastného programu získate plnohodnotné používateľské rozhranie, ktoré obsahuje všetky funkcie programu InfoPath.

Vďaka zapuzdreniu programu InfoPath v ovládacom prvku teraz môžete pridať funkcie editora programu InfoPath do vlastného programu systému Windows alebo vlastného webového formulára.

Na začiatok stránky

Ovládací prvok programu InfoPath

Ovládací prvok programu InfoPath je kompilovaný súbor knižnice DLL (.dll), ktorý poskytuje funkcie editora programu InfoPath vlastnému programu systému Windows alebo webovému formuláru. InfoPath a InfoPath Forms Services ponúkajú tri rôzne verzie ovládacieho prvku programu InfoPath. Ovládací prvok, ktorý používate, závisí od technológie používanej vo vašom vlastnom programe a tiež od toho, či sa tento program bude používať v počítačoch s programom InfoPath alebo v prehliadači vo forme webového formulára.

Vlastný program systému Windows využívajúci architektúru COM    Vo vlastných aplikáciách systému Windows využívajúcich architektúru COM použite súbor Ipeditor.dll, ktorý je súčasťou programu InfoPath. Ak chcete použiť tento ovládací prvok, vytvorte inštanciu triedy InfoPathEditorObject. Túto triedu sprístupníte pridaním odkazu na súbor Ipeditor.dll vo svojom vlastnom programe. Keďže používate súbor, ktorý patrí k programu InfoPath, používatelia musia mať vo svojich počítačoch nainštalovaný InfoPath, inak nebudú môcť používať váš vlastný program.

Vlastný program systému Windows, ktorý používa rozhranie .NET Framework    Vo vlastnom programe systému Windows využívajúcom rozhranie .NET Framework použite zostavu Microsoft.Office.InfoPath.FormControl, ktorú ponúka program InfoPath. Článok na lokalite MSDN s názvom Hosťovanie prostredia programu InfoPath 2007 na úpravu formulárov vo vlastnej aplikácii formulára systému Windows vám poskytne ďalšie informácie a vzorový kód, ktorý používa túto zostava. Keďže používate súbor, ktorý patrí k programu InfoPath, používatelia musia mať vo svojich počítačoch nainštalovaný InfoPath, inak nebudú môcť používať váš vlastný program.

Vlastný webový formulár    Použite vo svojom vlastnom webovom formulári ovládací prvok XmlFormView ASP.NET, ktorý je súčasťou služieb InfoPath Forms Services. Článok na lokalite MSDN s názvom Hosťovanie prostredia programu InfoPath 2007 na úpravu formulárov vo vlastnom webovom formulári vám poskytne ďalšie informácie a vzorový kód, ktorý používa tento ovládací prvok. Keďže tento ovládací prvok vykresľuje váš vlastný webový formulár prostredníctvom servera so službami InfoPath Forms Services, používatelia potrebujú na používanie vášho vlastného webového formulára len webový prehliadač.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×