Úvodné informácie o navrhovaní formulárov v programe InfoPath 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Program InfoPath ponúka možnosti vytvárania formulárov na zhromažďovanie informácií od používateľov alebo na zobrazovanie informácií zo zdroja údajov. Tento článok obsahuje popis krokov potrebných na začiatok práce, navrhovanie, nastavenie a publikovanie formulárov v programe InfoPath.

Obsah článku

Plánovanie šablóny formulára

Výber šablóny

Výber vizuálneho rozloženia šablóny formulára

Pridanie pripojení na odosielanie údajov do iných zdrojov alebo prijímanie údajov z iných zdrojov

Pridanie polí a ovládacích prvkov

Pridanie ďalšieho zobrazenia do formulára

Pridanie pravidiel

Publikovanie šablóny formulára programu InfoPath

Kontrola návrhu formulára

Plánovanie šablóny formulára

Pred navrhovaním formulára programu InfoPath je dôležité naplánovať si jeho návrh. Zamyslite sa napríklad nad nasledujúcimi okolnosťami:

  • Bude mať šablóna formulára jedno zobrazenie (stranu) alebo viacero?

  • Naplánovali ste si, ktoré údaje je potrebné zhromaždiť a ktoré zobraziť?

  • Majú byť niektoré časti šablóny formulára iba na čítanie?

Naplánujte si, kde majú byť jednotlivé ovládacie prvky umiestnené a ako má šablóna formulára vyzerať a fungovať. Hoci šablónu formulára je možné kedykoľvek po začatí vytvárania upraviť, vždy je efektívnejšie začať s premysleným návrhom.

Na začiatok stránky

Výber šablóny

Najprv musíte vykonať pri návrhu šablóny formulára programu InfoPath je vybrať typ šablóny. Po otvorení programu InfoPath 2010, Galéria šablón sa zobrazia na kartu súbor, ktoré sú usporiadané do štyroch kategórií – Obľúbených šablón formulárov, Rozšírené šablón formulárov a Šablón formulárov programu InfoPath 2007Častí šablóny. Typ šablóny vyberte závisí od toho, ako sa použije na šablónu formulára a aký typ zdrojov údajov, ktoré sa môžu pripojiť k.

Na začiatok stránky

Výber vizuálneho rozloženia šablóny formulára

Po výbere môžete šablónu prispôsobiť alebo pokračovať s predvoleným rozložením. Ak sa rozhodnete prispôsobiť rozloženie, vyberte šablónu rozloženia strany, potom prispôsobte vzhľad formulára pridaním vlastných alebo vopred definovaných štýlov tabuľky a nakoniec na šablónu formulára použite motív.

Ďalšie informácie týkajúce sa rozloženia šablóny formulára, pozrite si tému rozložiť šablóny formulára.

Na začiatok stránky

Pridanie pripojení na odosielanie údajov do iných zdrojov alebo prijímanie údajov z iných zdrojov

Pripojenie údajov je dynamické prepojenie medzi formulára programu Microsoft InfoPath a externým zdrojom údajov, ako napríklad SharePoint, webovej služby alebo databázy, ktorá sa používa na prijatie alebo odoslanie údajov. Uistite sa, že formulár je vždy aktuálne možno použiť externé zdroje údajov – všetky zmeny vykonané v externom zdroji údajov sa automaticky prejavia formulár programu InfoPath. Pripojenie na odoslanie údajov umožňuje určiť, kde odoslanie údajov formulára.

Na začiatok stránky

Pridanie polí a ovládacích prvkov

V programe InfoPath nie sú polia a ovládacie prvky to isté. Polia sa nachádzajú na pracovnej table Polia a predstavujú údaje zhromažďované formulárom. Tieto údaje sa ukladajú vo formáte XML a môžu sa odosielať na rôzne cieľové umiestnenia. Naopak ovládacie prvky neobsahujú samotné údaje, ale predstavujú „okno“ do údajov zhromažďovaných formulárom. Ovládacie prvky umožňujú používateľovi zadávať údaje najvyhovujúcejším spôsobom vzhľadom na typ zhromažďovaných informácií.

Ak napríklad chcete, aby používatelia do formulára sledovania projektu zadali názov projektu a jeho stav, obe polia by sa mohli ukladať ako text. Prípadne môžete chcieť umožniť používateľovi zadať ako názov projektu ľubovoľný text, no ako stav projektu mu umožniť vybrať len jednu z vopred určených možností. V takom prípade by ste na pole názvu projektu použili ovládací prvok bloku textu a na pole stavu by ste použili rozbaľovací zoznam.

Ďalšie informácie týkajúce sa polia a ovládacie prvky nájdete v téme Úvod do ovládacích prvkov.

Na začiatok stránky

Pridanie ďalšieho zobrazenia do formulára

Zobrazenia (strany) predstavujú spôsob usporiadania formulára do rozličných častí, ktoré sa majú zobraziť samostatne. Tieto časti je možné zobraziť v konkrétnom poradí, konkrétnym osobám alebo na konkrétny účel. Napríklad vo formulári správy o stave môžete vytvoriť druhé zobrazenie na sledovanie histórie zmien stavu. Toto zobrazenie sa potom môže použiť na zaručenie dodržiavania termínov projektov sledovaných v správe o stave.

Ďalšie informácie týkajúce sa pridávania zobrazenia do formulára, pozrite si tému Pridanie, odstránenie, a prepínanie zobrazení (strán) vo formulári.

Na začiatok stránky

Pridanie pravidiel

Pravidlá umožňujú riadiť správanie formulára vykonávaním akcií ako reakcií na určité udalosti a podmienky. Tieto akcie môžu zahŕňať automatické zobrazenie dialógového okna s hlásením, nastavenie hodnoty poľa, zadanie dotazu alebo odoslanie do pripojenia údajov, prepnutie zobrazenia alebo otvorenie a zavretie formulára. Tieto udalosti môžu zahŕňať prechod k určitému poľu vo formulári, kliknutie na tlačidlo, vloženie opakujúcej sa sekcie alebo riadka do opakujúcej sa tabuľky alebo otvorenie či odoslanie formulára. Podmienky môžu zahŕňať výpočty, roly používateľov a to, či je hodnota určitého poľa prázdna, v stanovenom rozsahu, rovnajúca sa hodnote iného poľa alebo začínajúca sa určitými znakmi alebo obsahujúca určité znaky.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablóny formulára programu InfoPath

Po dokončení návrhu formulára sa šablóna formulára musí publikovať, aby používatelia mohli vypĺňať formuláre založené na danej šablóne. Publikovanie šablóny formulára nie je to isté ako uloženie šablóny formulára. Uložením sa šablóna uloží ako súbor, ale nie je k dispozícii používateľom na vypĺňanie. Publikovaním sa šablóna formulára upraví na distribúciu pridaním umiestnenia publikovania a pokynov na spracovanie, ktoré používateľom umožnia otvárať formuláre založené na tejto šablóne. Pokyny na spracovanie umožňujú formulárom založeným na tejto šablóne formulára automatické aktualizovanie zmien vykonaných v šablóne formulára po jej publikovaní.

Ďalšie informácie o publikovanie formulárov, nájdete v časti Publikovanie formulára.

Na začiatok stránky

Kontrola návrhu formulára

Niekedy, zvyčajne pri konvertovaní šablóny formulára pre program InfoPath Filler na šablónu formulára kompatibilnú s webovým prehliadačom alebo pri konvertovaní šablóny formulára programu InfoPath 2010 na formát InfoPath 2007 alebo 2003, sa sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou. Napriek tomu, že program InfoPath sa pokúša predchádzať problémom s kompatibilitou obmedzením návrhára formulára na kompatibilné voľby na základe vybratej šablóny formulára, nejaké problémy sa môžu vyskytnúť. Program InfoPath kontroluje chyby pri otvorení šablóny formulára, zmene nastavenia kompatibility v šablóne formulára, uložení alebo publikovaní šablóny formulára alebo importovaní dokumentov balíka Office ako šablóny formulára. V prípade zistenia chýb program InfoPath zobrazí výzvu na ich vyriešenie.

Ďalšie informácie týkajúce sa kompatibility nájdete v téme Overiť návrhu formulára.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×