Úvodné informácie o knižniciach

Úvodné informácie o knižniciach

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Knižnica je miesto na lokalite, kde môžete nahrávať, vytvárať a aktualizovať súbory a spolupracovať na súboroch s členmi tímu. Každá knižnica zobrazuje zoznam súborov a kľúčové informácie o súboroch, napríklad kto naposledy súbor upravil. Pri vytvorení lokality sa v nej väčšinou vytvorí knižnica. Tímová lokalita napríklad obsahuje knižnicu dokumentov, v ktorej môžete organizovať a zdieľať dokumenty.

Knižnica dokumentov

Potrebujete ďalšie knižnice, môžete vybrať z niekoľkých pripravené na použitie knižnice aplikácií a ich pridajte na lokalitu. Môžete tiež prispôsobiť knižníc niekoľkými spôsobmi. Napríklad, môžete ovládať, ako sú dokumenty zobrazený, spravuje a vytvorili. alebo sledovanie verzií súborov vrátane koľko a akých typ verzie. Môžete dokonca vytvoriť vlastné zobrazenia, formuláre a pracovné postupy, ktoré vám pomôžu spravovať projekty a obchodných procesov.

Marketingový tím v spoločnosti Contoso vytvorí tímovú lokalitu, na ktorej plánuje spravovať projekty a dokumenty. Určia vlastníka lokality, ktorý bude spravovať lokalitu. Vlastník lokality bude mať po pridaní do skupiny vlastníkov úroveň povolenia Úplný prístup. Bude zdieľať lokalitu a udeľovať používateľom povolenia na prispievanie. Tím sa rozhodne, že bude používať túto knižnicu dokumentov na správu tlačových správ, súborov s rozpočtom, zmlúv, návrhov a iných tímových dokumentov.

Vlastník lokality nahrá dôležité dokumenty, aby tím mohol začať používať knižnicu ako centrálne umiestnenie. Potom zapne funkciu tvorby verzií. Tím bude mať k dispozícii históriu vývoja súborov a bude môcť (podľa potreby) obnoviť predchádzajúcu verziu súborov. Okrem toho vlastník lokality do knižnice pridá štandardné šablóny pre marketingové zostavy, zmluvy o predaji, plány kampane a rozpočtové hárky. Každá šablóna obsahuje logo spoločnosti a je vytvorená vo všeobecne prijatom formáte. Keď členovia vytvoria nový súbor z knižnice dokumentov, môžu si jednoducho vybrať šablónu, ktorú chcú použiť.

Členovia tímu pridávajú súbory a spolupracujú na dokumentoch. Organizujú knižnicu pridávaním stĺpcov a vytváraním zobrazení, ktoré pomáhajú rýchlo vyhľadať dokumenty. Vlastník lokality napríklad pridá stĺpec Názov projektu, ktorý členovia môžu využiť na filtrovanie a zoradenie dokumentov. Ďalší členovia tímu pridávajú verejné zobrazenia zoskupené podľa finančného štvrťroka a filter zmlúv, ktorých platnosť uplynie do šiestich mesiacov. Každý člen tiež vytvára osobné zobrazenia, ktoré pomáhajú rýchlo vyhľadať požadované informácie a dokončiť stanovenú prácu.

Po rozsiahlych diskusiách na schôdzach sa tím rozhodne nastaviť upozornenia na úrovni knižnice ako nástroj na vykazovanie aktualizácií raz týždenne. Každý člen sa môže rozhodnúť, ako nastaviť ďalšie upozornenia alebo informačné kanály RSS vzhľadom na špecifické súbory.

Karta Knižnica so zvýrazneným upozornením RSS

Tím sa tiež zaviaže k dôležitému „najlepšiemu postupu“ v rámci tohto nového režimu spolupráce. Keď členovia chcú zdieľať dokument, odolajú pokušeniu priložiť daný dokument k e-mailovej správe a namiesto dokumentu odošlú e-mailom iba prepojenie na dokument. Prepojenie sa dá jednoducho odoslať z knižnice a nasmeruje používateľov k najnovšej verzii dokumentu na tímovej lokalite.

Dôležitou zodpovednosťou tímu je navrhovanie marketingových kampaní, ktoré slúžia ako podpora predaja a výnosov. Keď členovia tímu vypracujú nový plán kampane, spoluvytvárajú dokumenty a sledujú vedľajšie verzie súborov. Spolutvorba umožňuje viacerým používateľom upravovať dokument súčasne bez toho, aby sa museli obávať konfliktu zmien. Ak sa vyskytne chyba v jednej verzii dokumentu, je možné obnoviť predchádzajúcu verziu. Keď dokončia plán kampane, môžu vytvoriť hlavnú verziu a odoslať ju na schválenie právnemu oddeleniu a ich vedúcemu. Po schválení môžu súbor zobraziť aj ostatní zamestnanci spoločnosti.

Vlastník lokality preskúma online dokumentáciu a školenie, zistí, ako nastaviť pracovný postup, priradí ho ku knižnici a zautomatizuje proces získavania odoziev, zhromažďovania podpisov a publikovania záverečného dokumentu.

Po troch mesiacoch používania sa knižnica dokumentov a lokalita stali kritickými pre marketingový tím a pomohli mu zlepšiť produktivitu a viditeľnosť v rámci celého podniku. Tím si bez nich nevie predstaviť ďalšiu prácu a skúma iné možnosti využitia technológií SharePoint na lepšiu spoluprácu.

V tejto časti je uvedených niekoľko spôsobov práce s knižnicami, vďaka ktorým bude môcť skupina knižnice lepšie využiť (sú voľne zoradené od základných po rozšírenejšie):

Používanie a vytváranie zobrazení    Na zobrazenie súborov knižnice, ktoré sú pre vás najdôležitejšie a najvhodnejšie na daný účel, môžete použiť určité zobrazenie. Obsah knižnice sa v zobrazení nezmení, no všetky zobrazenia organizujú alebo filtrujú súbory a uľahčujú ich vyhľadávanie a prehľadávanie zmysluplným spôsobom. Ďalšie informácie o zobrazeniach nájdete v téme Vytvorenie, úprava alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice.

Panel zobrazenia knižnice obrázkov s upraviť vybraté zobrazenie

Sledovanie verzií     Ak chcete zachovať predchádzajúce verzie súborov, knižníc môžete sledovať, uloženie a obnovenie súborov. Môžete sledovať všetky verzie rovnakým spôsobom. Alebo môžete označiť niektoré verzie ako hlavné, napríklad pridaním novej kapitoly príručky a niektorých verziách ako menšie ako opravovať pravopisné chyby. Na spravovanie ukladacieho priestoru, môžete voliteľne vybrať počet jednotlivých typov verziu, ktorú chcete uložiť.

Tip:  Ak váš tím plánuje použiť funkciu spolutvorby, odporúčame zapnúť v knižnici aspoň tvorbu hlavných verzií, iba pre prípad, že by sa niekto pomýlil a nahral dokument s rovnakým názvom v knižnici, v ktorej sú všetci spoluautormi. Ak stratíte zmeny, budete môcť obnoviť predchádzajúcu verziu dokumentu.

Ďalšie informácie o tvorbe verzií nájdete v téme Zapnutie a konfigurácia spravovania verzií pre zoznam alebo knižnicu.

Spolutvorba alebo vzatie k sebe súborov     Keď robíte úpravy dokumentu programu Microsoft Word alebo PowerPoint z knižnice bez kontrolu to, ostatní môžete upraviť v rovnakom čase (ktorý je spolutvorba). Keď sa vziať z projektu súboru, zabezpečíte, že len jedna osoba môžete upraviť súbor, kým ho do projektu. Môže vyžadovať dokumentov k sebe v knižniciach citlivé dokumenty, ktoré obsahujú, alebo ak chcete pozorne sledovať vývoj dokumenty. Ale uvedomte si, že vyžadovať vzatie z projektu bude možné pre ľudí, aby spolupracovať na dokumentoch. Pomocou vzatia z projektu, ľudia sa zobrazí výzva na Pridať komentár o tom, čo sa zmenilo v dokumente, ale vzatia spomalí aj úprav a preskúmanie procesov. Ďalšie informácie nájdete v téme spolupráca na dokumentoch a spolutvorba alebo vzatia z projektu, vrátiť do projektu, a zahodenie zmien v súboroch v knižnici.

Úprava súborov z počítačových programov    Keď uložíte dokumenty na lokalitu SharePoint, môžete vytvoriť, upraviť alebo spoluvytvárať dokumenty priamo z kompatibilných počítačových programov (napríklad z Microsoft Wordu alebo PowerPointu) dokonca bez toho, aby ste navštívili lokalitu. Môžete napríklad upravovať powerpointovú prezentáciu súčasne s inými používateľmi (tzv. spolutvorba). Môžete tiež spravovať vzatie dokumentov z projektu a vrátenie dokumentov do projektu priamo z PowerPointu. Okrem toho môžete pomocou služby OneDrive for Business alebo Outlooku stiahnuť obsah knižnice offline, pracovať s ním vo vzdialenom umiestnení a potom jednoducho synchronizovať zmeny, keď ste opäť online.

Zachovanie informovanosti o zmenách    Ak chcete prijímať aktuálne informácie o zmenách v dokumentoch v knižnici, nastavte upozornenia, prihláste sa na odber informačných kanálov RSS alebo sledujte dokumenty. Upozornenia, informačné kanály RSS a sledovanie sa líšia predovšetkým miestom prijímania oznámení. Upozornenia aj informačné kanály RSS informujú o aktualizáciách a umožňujú prispôsobiť objem prijímaných informácií. Cez upozornenia a informačné kanály môžete byť upozornení na všetky zmeny v knižnici. Ak vás zaujímajú iba zmeny v konkrétnom dokumente, nastavte pre daný dokument upozornenie alebo ho sledujte. Upozornenia môžete prijímať vo forme e-mailových alebo textových správ. RSS oznámenia prichádzajú vo forme konsolidovaného informačného kanála, ktorý môžete čítať iba v Outlooku alebo čítačke informačných kanálov. Ak sledujete dokument, oznámenie sa odošle prostredníctvom vášho informačného kanála s aktualizáciami (pokiaľ vaša organizácia používa informačné kanály s aktualizáciami). Ďalšie informácie o oznámeniach nájdete v téme Vytvorenie upozornenia alebo prihlásenie na odber informačného kanála RSS.

Požadovanie schválenia dokumentu    Môžete stanoviť, aby sa pred zverejnením dokumentu vyžadovalo jeho schválenie. Dokumenty zotrvávajú v stave čakania, kým ich neschváli alebo nezamietne používateľ s príslušným povolením. Môžete tiež určiť, ktoré skupiny používateľov môžu dokument zobraziť ešte pred jeho schválením. Táto funkcia môže byť užitočná pre knižnice obsahujúce dôležité usmernenia alebo postupy, ktoré musia byť vo finálnom štádiu skôr, než ich budú môcť zobraziť ďalší používatelia.

Nastavenie povolení    Skupiny SharePointu a úrovne povolení vám efektívne spravovať prístup k obsahu. Na základe predvoleného nastavenia povolení pre knižnice, priečinky súprav dokumentov v knižniciach a dedia z lokality. Priradenie jedinečné povolenia pre konkrétnu knižnicu alebo dokument pomáhajú chrániť citlivý obsah, napríklad zmluvy alebo rozpočtové údaje, bez obmedzenie prístupu k zvyšku stránky. Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v téme princípy úrovne povolení v službe SharePoint.

Vytvorenie pracovných postupov     Dokument knižnice alebo typu obsahu môžete použiť pracovné postupy, ktoré vaša organizácia má definované pre obchodné procesy, ako je napríklad správa schvaľovanie dokumentov alebo kontrola. Skupiny môžete použiť obchodných procesov do svojich dokumentov, nazýval pracovné postupy, ktoré špecifikujú akcie, ktoré treba vykonať v poradí, ako je napríklad schvaľovanie dokumentov. Pracovný postup SharePointu je automatizovaný spôsob presunutia dokumentov alebo položiek cez postupnosť činností alebo úloh. Tri pracovné postupy sú k dispozícii do knižníc v predvolenom nastavení: schválenie, ktorý smeruje dokument so skupinou ľudí na schválenie; Zhromažďovanie odoziev, ktoré smeruje dokument so skupinou ľudí pripomienky a vráti dokument osobe, ktorá sa začne pracovný postup ako súbor; a zhromažďovania podpisov, ktorý smeruje dokument so skupinou ľudí na zhromaždenie ich digitálnych podpisov.

Poznámka:  V službe SharePoint Foundation je k dispozícii iba trojfázový pracovný postup.

Ďalšie informácie o pracovných postupoch nájdete v téme Informácie o pracovných postupoch na lokalite SharePoint.

Definovanie typov obsahu     Ak skupina pracuje s niekoľko typov súborov, ako sú napríklad pracovné hárky, prezentácie a dokumenty, možno rozšíriť funkčnosť knižnice povolenie a definovanie viaceré typy obsahu. Typy obsahu pridať flexibilitu a konzistentnosť medzi knižnicami. Každý typ obsahu môžete určiť šablóny a dokonca aj pracovný postup procesov. Šablóny bude fungovať ako východiskový bod na formátovanie a všetky často používaného textu a vlastností, ktoré sa týkajú dokumentov tohto typu, ako je napríklad názov oddelenia alebo zmluvy číslo.

Sledovanie auditu    Ak máte skupinu citlivé súbory a by bolo užitočné vedieť, ako boli použité dokumenty, môžete definovať politiku, ktorá vám umožní sledovanie auditu udalosti, ako napríklad zmeny súborov, počet kópií alebo odstránenia.

Nastavenie politík    Pomocou nastavenia politiky sa povoľuje vypršanie platnosti dokumentu, automatické odstránenie dokumentu alebo pravidelná kontrola dokumentov (prostredníctvom pracovného postupu) po uplynutí určeného času. S vývojom knižnice môžete pomocou týchto dispozičných nastavení ušetriť čas a námahu pri manuálnom čistení miesta na zaplnenom pevnom disku alebo sa vyhnúť limitom kvóty.

Poznámka:  Nastavenie politiky nie je k dispozícii v SharePointe Foundation.

Používanie lokality Centrum dokumentov    Lokalitu Centrum dokumentov môžete použiť na vytváranie, správu a ukladanie veľkého počtu dokumentov. Centrum dokumentov slúži ako centralizovaný archív na správu veľkého počtu dokumentov. Funkcie, akými sú napríklad navigácia v metaúdajoch a v stromovom zobrazení, typy obsahu a webové časti, pomáhajú pri organizovaní a načítavaní dokumentov. Správcovia obsahu môžu rýchlo nakonfigurovať navigáciu založenú na metaúdajoch pre väčšinu knižníc bez explicitného vytvárania registrov. Správcovia obsahu tiež môžu vytvoriť ďalšie registre na zlepšenie výkonu v rámci širokého rozsahu filtrov a zobrazení. Lokalitu Centrum dokumentov môžete použiť ako prostredie na vytváranie súborov (kde používatelia vracajú súbory do projektu a berú ich z projektu a vytvárajú štruktúry priečinkov pre tieto súbory) alebo ako archív obsahu (kde používatelia iba zobrazujú alebo nahrávajú dokumenty).

Poznámka: Centrum dokumentov nie je k dispozícii v SharePoint Foundation.

Spôsob usporiadania súborov v knižnici závisí od požiadaviek príslušnej skupiny a od spôsobu ukladania a vyhľadávania informácií. Určitý podiel plánovania vám môže pomôcť pri nastavení štruktúry, ktorá najviac vyhovuje vašej skupine. Knižnice majú niekoľko funkcií, ktoré pomáhajú pri práci s viacerými súbormi v jednej knižnici. Viaceré knižnice však môžu vašej skupine vyhovovať lepšie.

Jedná knižnica môže slúžiť na rôzne účely. Môžete mať napríklad viacero projektov v rovnakej skupine, prípadne môže viacero skupín pracovať na rovnakom projekte. Zvážte možnosť použitia jednej knižnice v nasledujúcich prípadoch:

  • Vaša skupina potrebuje zobraziť súhrnné informácie alebo rôzne zobrazenia rovnakej množiny súborov. Napríklad manažér môže potrebovať zobrazenie všetkých súborov zoskupených podľa oddelenia alebo termínu splnenia.

  • Používatelia chcú vyhľadať súbory v rovnakom umiestnení lokality.

  • Chcete v súboroch použiť rovnaké nastavenie, napríklad sledovanie verzií súborov alebo požadovanie schválenia.

  • Skupiny, ktoré pracujú s danou knižnicou, zdieľajú podobné vlastnosti, napríklad rovnakú úroveň povolení.

  • Chcete analyzovať informácie o súboroch v tabuľkovom hárku alebo prijímať konsolidované aktualizácie o súboroch.

Ak chcete efektívne pracovať s dokumentmi v jednej knižnici, môžete usporiadať súbory v knižnici pridávaním stĺpcov, definovaním zobrazení alebo vytváraním priečinkov.

Viaceré knižnice môžete vytvoriť v prípadoch, keď sú veľké rozdiely medzi skupinami súborov, ktoré chcete ukladať a spravovať, alebo medzi skupinami používateľov, ktorí budú so súbormi pracovať. Použite viaceré knižnice v týchto prípadoch:

  • Typy súborov, ktoré sa majú uložiť a spravovať sú odlišné a neočakáva sa, že používatelia budú často zobrazovať súhrny súborov alebo vyhľadávať súbory spolu.

  • Skupiny používateľov, ktorí používajú súbory, sa odlišujú a majú rôzne úrovne povolení.

  • Potrebujete použiť odlišné nastavenia, napríklad nastavenie tvorby verzií alebo schválenia, v rôznych skupinách súborov.

  • Nie je potrebné spoločne analyzovať súbory ani prijímať konsolidované aktualizácie súborov.

  • Chcete poskytovať rôzne skupiny možností na vytvorenie nových súborov alebo chcete, aby sa možnosti v ponuke Nové v knižnici zobrazovali v inom poradí.

Nižšie sú uvedené niektoré spôsoby efektívnej práce s viacerými knižnicami:

Nastavenie šablón a stĺpcov lokality    Ak vaša organizácia chce vytvoriť konzistentné nastavenia cez jeho knižnice, môžete nastaviť šablóny lokality a stĺpcov lokality. Nastavenia medzi knižnicami môžete zdieľať tak, že nemáte obnoviť nastavenia zakaždým, keď.

Odosielanie súborov do iného umiestnenia    Ak chcete, aby bol určitý súbor k dispozícii vo viacerých knižniciach, môžete ho uložiť v jednej knižnici a kópiu potom odoslať do inej knižnice. Môžete vybrať možnosť, aby sa po vykonaní zmien v origináli zobrazilo pripomenutie na aktualizáciu kópií dokumentu.

Vytvorenie šablón knižnice    Ak chcete knižnice nastaviť jednotne alebo opätovne použiť určité vlastnosti, môžete knižnicu uložiť ako šablónu. Šablóny knižníc sú k dispozícii na stránke Pridať aplikáciu na vašej lokalite.

Existuje niekoľko spôsobov organizovania súborov v knižnici. Môžete pridávať stĺpce, definovať zobrazenia a vytvárať priečinky. Každý prístup má svoje výhody a všetky prístupy môžete kombinovať s cieľom prispôsobiť ich jedinečným požiadavkám vašej knižnice a tímu.

Podľa predvoleného nastavenia sledujú knižnice názov súboru, rovnako ako informácie o stave súboru, napríklad či je súbor skontrolovaný. Môžete však určiť ďalšie stĺpce, ktoré pomáhajú vašej skupine kategorizovať a sledovať súbory, ako napríklad názov kampane alebo číslo projektu, alebo iné informácie, ktoré sú dôležité pre váš tím. Pre typ vytvoreného stĺpca existuje niekoľko možností. Môže to byť jeden riadok textu, rozbaľovací zoznam možností, číslo vypočítavané z iných stĺpcov, prípadne tiež meno a fotografia používateľa lokality.

Stĺpce obsahujú hlavičky, ktoré zjednodušujú zoraďovanie a filtrovanie dokumentov. Pri zobrazení súborov v knižnici môžete súbory dočasne zoradiť alebo filtrovať. Ak to chcete spraviť, ukážte na názov stĺpca a potom kliknite na šípku nadol vedľa jeho názvu. Je to užitočné, ak potrebujete súbory zobraziť určitým spôsobom. Tento postup je však nutné pri ďalšom zobrazení knižnice zopakovať.

Ďalšie informácie o pridávaní stĺpcov nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie stĺpca v zozname alebo knižnici.

Budú používatelia často chcete zobraziť: všetky dokumenty týkajúce sa konkrétnej projektu, všetky dokumenty, ktoré patria do určitého oddelenia, alebo dokumenty zoskupiť podľa mesiaca sú splatné? Ak chcete zobraziť súbory určitým spôsobom často, môžete definovať zobrazenia. Môžete použiť toto zobrazenie kedykoľvek, keď pracujete s danou knižnicou. Ak chcete vytvoriť zobrazenie, sa pridá do aktuálneho zobrazenia rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa nachádza na páse s nástrojmi knižnice.

Zobrazenie knižnice predstavuje výber stĺpcov na stránke, na ktorej sa zobrazujú položky knižnice, a často definuje špecifický spôsob zoradenia, filter, zoskupenie a vlastné rozloženie. Knižnice môžu obsahovať osobné a verejné zobrazenia. Každý používateľ, ktorý bol priradený do skupiny členov na lokalite (s úrovňou povolenia na prispievanie) môže vytvoriť osobné zobrazenie a zobraziť súbory určitým spôsobom alebo filtrovať iba tie súbory, ktoré chce zobraziť. Ak máte povolenie na vytváranie návrhov knižnice, môžete vytvoriť verejné zobrazenie, ktoré môže počas zobrazovania knižnice použiť každý používateľ. Môžete tiež určiť ľubovoľné verejné zobrazenie ako predvolené, takže sa používateľom automaticky zobrazí toto zobrazenie knižnice.

Ak členovia skupiny zobrazujú knižnice na mobilnom zariadení, je možné dokonca vytvoriť mobilné zobrazenia, ktoré majú limity, napríklad počet zobrazených položiek v zobrazení, ktoré sú optimálne vzhľadom na obmedzenia príslušných zariadení.

Ďalšie informácie o zobrazeniach nájdete v téme Vytvorenie, úprava alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice.

Priečinky sú kontajnermi použiteľnými na zoskupovanie a správu obsahu v knižnici alebo zozname. Ak sú pre knižnicu povolené priečinky, môžete ich pridávať do väčšiny typov knižníc. Ak knižnica obsahuje mnoho položiek, priečinky taktiež vylepšujú efektívnosť prístupu k týmto položkám. Keď vytvárate priečinok, okrem neho vytvárate aj vnútorný index. Tento vnútorný index sa taktiež vytvára pre koreňový priečinok alebo najvyššiu úroveň knižnice alebo zoznamu. Keď pristupujete k položkám v priečinku, vnútorný index zároveň efektívne používate na prístup k údajom.

Ak knižnica obsahuje mnoho položiek, ktoré možno určitým spôsobom zoskupiť, môžete použiť priečinky na organizovanie obsahu v knižnici. Vhodným príkladom skupín sú projekty, tímy, oddelenia, kategórie produktov, rozsahy veku, abecedne zoradené produkty a abecedne zoradené podskupiny (A \endash C, D \endash F ap.). Priečinky môžu pomôcť kontrolovať a riadiť veľké množstvá súborov známym spôsobom.

Priečinky v knižnici

Na základe predvoleného nastavenia knižnice s priečinkami povolené zobrazuje priečinky v predvolenom zobrazení knižnice bez filtrov. Toto je užitočné, pretože používatelia budú môcť vybrať vhodný priečinok po vložení nové dokumenty. Zobrazenie všetkých priečinkov tiež je menej pravdepodobné, že položky sa pridajú nesprávne mimo priečinky v knižnici. Dokumenty môžete ľahko usporiadať do priečinkov inej knižnice pomocou príkazu Otvoriť v programe Prieskumník, ktorý je k dispozícii na páse s nástrojmi.

Poznámka:  Zobrazenie knižnice môžete nastaviť na možnosť Zoradiť iba podľa určených kritérií, pričom v tom prípade sa priečinky nezobrazujú pred žiadnou z položiek v zobrazení. Ak chcete, aby používatelia jednoduchým spôsobom našli požadovaný priečinok, túto možnosť zoradenia zobrazenia pravdepodobne nebudete chcieť použiť.

Hoci sa priečinky knižnice nezobrazujú v navigácii lokality, vlastník lokality alebo používateľ s povolením na vytváranie návrhu lokality môže povoliť stromové zobrazenie , ktoré zobrazuje časť Obsah lokality na navigácii lokality a umožňuje rozbaliť alebo zbaliť priečinky knižníc a jednoducho sa medzi nimi presúvať.

Stromové zobrazenie na lokalite

Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete v téme Vytvorenie priečinka v knižnici dokumentov alebo Odstránenie priečinka v knižnici.

Všetky tri uvedené prístupy môžu fungovať spolu. Stĺpce, ktoré používate na sledovanie dokumentov v predvolenom zobrazení knižnice, možno použiť na vytvorenie zobrazenia s niekoľkými kritériami pre filter. Používatelia môžu dynamicky zoraďovať a filtrovať zobrazenie kliknutím na hlavičky stĺpcov a rýchlo vyhľadať obsah. Ak je pre knižnicu definovaná štruktúra priečinkov, zobrazenie knižnice môžete „sploštiť“ nastavením možnosti Zobraziť všetky položky bez priečinkov v časti Priečinky pri vytváraní alebo úprave zobrazenia. Každý prístup môže doplňovať iný prístup s cieľom získať správny obsah v požadovanom čase a požadovaným spôsobom.

Niektoré knižnice sa vytvárajú počas vytvárania novej lokality (napríklad knižnica dokumentov na tímovej lokalite). Tieto knižnice môžete prispôsobiť vzhľadom na zamýšľané účely alebo môžete vytvoriť ďalšie vlastné knižnice. Každý typ knižnice má špecifický účel a niektoré z nich obsahujú rôzne množiny správaní a funkcií.

Dôležité:  Na lokalite môže byť k dispozícii menší alebo väčší počet knižníc. Závisí to od verzie SharePointu, ktorá je základom lokality, plánu služieb Office 365, na odber ktorého sa prihlásila vaša organizácia a toto, či sú na lokalite povolené určité funkcie.

Knižnica položiek    Táto knižnica sa používa na zdieľanie a správu položiek digitálnych médií, napríklad obrázkov, zvukových a obrazových súborov. Pomocou knižnice položiek sa zjednodušuje vyhľadávanie a opätovné používanie digitálnych multimediálnych súborov, ktoré už vytvorili iní používatelia, ako sú napríklad logá a firemné obrázky. Knižnica položiek poskytuje tiež typy obsahu s vlastnosťami a zobrazeniami na správu a prehľadávanie multimediálnych položiek, ako sú napríklad miniatúry a kľúčové slová metaúdajov. Môžete napríklad spravovať a ukladať obrázky s vyznačením značky a fragmenty s opakovane použiteľným obsahom z aplikácií tak, aby boli dostupné v celom podniku a aby sa konzistentne používali.

Knižnica tabúľ    Obsahuje stránky webových častí, stránky webových častí so stavovými zoznamami a nasadené tabule PerformancePointu.

Knižnica pripojení údajov     Knižnica pripojení údajov zjednodušuje údržbu a správu pripojení údajov. Knižnica pripojení údajov je centralizovaným miestom ukladania súborov ODC (Office Data Connection). Všetky tieto súbory (.odc) obsahujú informácie o spôsobe vyhľadania, prihlásenia, vykonania dotazu a prístupu k externému zdroju údajov. Centralizácia súborov ODC v knižnici pripojení údajov taktiež umožňuje zdieľať, spravovať a vyhľadávať súbory pripojení údajov z lokality SharePoint a pomáha zabezpečiť, že v obchodných údajoch a zostavách (najmä v tabuľkových hárkoch) sa zachová konzistentná množina hodnôt a výsledkov vzorcov ako „jediná pravdivá verzia“.

Poznámka: Táto knižnica slúži na zjednodušenie údržby a správy súborov pripojení údajov pre PerformancePoint. V tejto knižnici môžete ukladať súbory ODC a súbory Universal Data Connection (UDC).

Knižnica dokumentov    Táto knižnica sa používa na mnohé typy súborov vrátane dokumentov a tabuľkových hárkov. V knižnici dokumentov môžete ukladať aj ďalšie typy súborov, niektoré typy súborov sú však z dôvodov zabezpečenia blokované. Pri práci s programami, ktoré nie sú blokované, môžete tieto súbory vytvárať z knižnice. Váš marketingový tím môže mať napríklad vlastnú knižnicu dokumentov na plánovacie materiály, správy pre tlač a publikácie.

Knižnica formulárov    Táto knižnica sa používa v prípade, že potrebujete spravovať skupinu obchodných formulárov založených na formáte XML. Vaša organizácia môže napríklad používať knižnicu formulárov na vyúčtovania výdavkov. Na nastavenie knižnice formulárov sa vyžaduje editor XML alebo program na vytváranie návrhov formulárov XML (napríklad Microsoft InfoPath). Vyplnený formulár je súbor vo formáte .xml, ktorý obsahuje výlučne údaje zadané do formulára, napríklad dátum výdavku a čiastku. Všetky ostatné zložky vyúčtovania sa poskytujú prostredníctvom šablóny formulára. Po vyplnení formulárov môžete údaje formulárov zlúčiť alebo ich exportovať na analýzy.

Knižnica obrázkov    Táto knižnica sa používa na zdieľanie kolekcie digitálnych obrázkov alebo grafických prvkov. Hoci obrázky sa dajú ukladať aj v ďalších typoch knižníc lokality SharePoint, knižnice obrázkov majú niekoľko výhod. Z knižnice obrázkov si môžete napríklad zobraziť obrázky v prezentácii, stiahnuť obrázky do počítača a upravovať ich pomocou kompatibilného grafického programu, ako napríklad Microsoft Skicár. Zvážte možnosť používania knižnice obrázkov, ak chcete ukladať obrázky tímových udalostí alebo spustenia produktov. Taktiež môžete vytvárať prepojenia na obrázky v knižnici z ľubovoľného miesta lokality (napríklad zo stránok wiki a blogov).

Knižnica záznamov    Táto knižnica sa používa na uchovávanie centrálneho archívu určeného na ukladanie a správu organizačných záznamov alebo dôležitých firemných dokumentov. Vaša organizácia sa napríklad musí riadiť nariadeniami o dodržiavaní súladu, ktoré vyžadujú existenciu organizovaného procesu na správu príslušných dokumentov. Lokalita Centrum záznamov môže obsahovať množstvo knižníc záznamov na ukladanie rôznych typov záznamov. Pre každú knižnicu môžete nastaviť politiky, ktoré určujú, aké záznamy sa budú uchovávať, ako smerovať a spravovať dokumenty a ako dlho treba tieto dokumenty uchovávať.

Knižnica zostáv     Táto knižnica zjednodušuje vytváranie, správu a odosielanie webových stránok, dokumentov a kľúčových indikátorov výkonu (KPI) metrík a cieľov. Knižnica zostáv je centrálnym umiestnením, kde môžete vytvárať a ukladať zostavy, napríklad excelové zošity a stránky tabúľ. Keď publikujete excelový zošit v knižnici zostáv, môžete ho otvoriť jediným kliknutím v zobrazení prehliadača. Ide o pohodlný spôsob zobrazenia zošita bez jeho pridávania na stránku webových častí.

Knižnica s diagramami procesov (metrické a americké jednotky)    Táto knižnica slúži na ukladanie a zdieľanie dokumentov s diagramami procesov, napríklad dokumentov vytvorených v programe Microsoft Visio. Knižnice s metrickými a americkými jednotkami sú prispôsobené pre príslušné merné jednotky.

Knižnica stránok wiki    Táto knižnica sa používa na vytvorenie kolekcie prepojených stránok wiki. Formát wiki umožňuje viacerým používateľom zhromažďovať informácie vo formáte, ktorý sa jednoducho vytvára a upravuje. Do knižnice je možné pridávať aj stránky wiki obsahujúce obrázky, tabuľky, hypertextové prepojenia a interné prepojenia. Ak napríklad váš tím vytvorí lokalitu wiki pre projekt, táto lokalita môže obsahovať tipy a triky na niekoľkých prepojených stránkach.

Poznámka: V závislosti od lokality a konfigurácie sa môžu automaticky vytvoriť ďalšie systémové knižnice, ako je napríklad knižnica štýlov, knižnica položiek lokality a knižnica stránok lokality. Tieto knižnice však nie je možné vytvoriť prostredníctvom používateľského rozhrania.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×