Úvodné informácie o Exceli Starter

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Excel Starter 2010 je tabuľkový program určený na vykonávanie každodenných úloh, ako je napríklad príprava rozpočtu, používanie zoznamu adries a sledovanie zoznamu úloh. Excel Starter je súčasťou balíka Microsoft Office Starter 2010 a je už nainštalovaný v počítači.

Excel Starter 2010 sa vzhľadom podobá na Microsoft Excel 2010. Ak používate rozhranie pása s nástrojmi alebo zobrazenie Backstage prvýkrát, Excel Starter vám umožní osvojiť si prácu s novým rozhraním pred inováciou na Excel 2010.

Rozdiel medzi Excelom Starter a úplnou verziou Excelu je v tom, že v Exceli Starter sa zobrazuje reklama a nie sú v ňom podporované pokročilé funkcie úplnej verzie Excelu. Ak zistíte, že potrebujete viac funkcií, inovácia na Excel 2010 je možná priamo v programe Excel Starter 2010. Na páse s nástrojmi kliknite na tlačidlo Kúpiť na karte Domov.

Čo vás zaujíma?

Otvorenie a prezeranie Excelu Starter

Vytvorenie nového zošita

Uloženie zošita

Zadávanie údajov

Nastavenie požadovaného vzhľadu

Kopírovanie, premiestnenie alebo odstránenie údajov

Zmena poradia

Skrytie nepotrebných informácií pomocou filtra

Výpočet údajov pomocou vzorcov

Zobrazenie údajov v grafe

Tlač

Zdieľanie prostredníctvom e-mailu alebo na webe

Získanie ďalšej pomoci

Otvorenie a prezeranie Excelu Starter

Excel Starter spustíte kliknutím na tlačidlo Štart vo Windowse.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart . Ak Excel Starter nie je uvedený v zobrazenom zozname programov, kliknite na položku Všetky programy a potom na položku Microsoft Office Starter.

 2. Kliknite na položku Microsoft Excel Starter 2010.

  Zobrazí sa úvodná obrazovka Excelu Starter a prázdny tabuľkový hárok. V Exceli Starter sa tabuľkový hárok nazýva hárok a hárky sa ukladajú v súbore, ktorý sa nazýva zošit. Zošit môže obsahovať viacero hárkov.

Excel Starter

1. Stĺpce (označené písmenami) a riadky (označené číslami) vytvárajú bunky hárka.

2. Kliknutím na kartu Súbor otvoríte zobrazenie Backstage zošita, kde môžete otvárať a ukladať súbory, získať informácie o aktuálnom zošite a vykonávať iné úlohy, ktoré nemajú nič spoločné s obsahom zošita, napríklad tlač alebo odoslanie kópie zošita e-mailom.

3. Na každej karte na páse s nástrojmi sú zobrazené príkazy zoskupené podľa úloh. Pri zadávaní a formátovaní údajov budete zrejme väčšinou používať kartu Domov. Karta Vložiť sa používa na pridávanie tabuliek, grafov, obrázkov alebo iných grafických prvkov do zošita. Karta Rozloženie strany sa používa na úpravu okrajov a rozloženia, najmä pri tlači. Karta Vzorce slúži na vykonávanie výpočtov s údajmi v hárku.

4. Tabla pozdĺž okraja okna Excelu Starter obsahuje prepojenia na Pomocníka a skratky k šablónam a obrázkom ClipArt a je vhodným miestom na začatie vytvárania zošitov na rôzne účely, ako napríklad na správu zoznamu členov a sledovanie výdavkov. Na table sú zobrazené aj reklamy a prepojenie na zakúpenie vydania balíka Office so všetkými funkciami.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového zošita

Ak vytvárate zošit v programe Microsoft Excel Starter 2010, môžete začať od začiatku alebo môžete začať šablónou, kde je už časť práce urobená za vás.

 1. Kliknite na položku Súbor a potom na položku Nový.

  New

 2. Ak chcete začať ekvivalentom prázdnej mriežky, kliknite na položku Prázdny zošit.

  Prázdny zošit

  Ak chcete začať určitým druhom zošita, vyberte si jednu zo šablón, ktoré sú k dispozícii na lokalite Office.com. Na výber sú šablóny rozpočtov, plánovače udalostí, zoznamy členov a mnohé ďalšie.

  Šablóny

 3. Excel Starter otvorí prázdny zošit alebo šablónu pripravenú na pridávanie údajov.

Na začiatok stránky

Uloženie zošita

Ak prerušíte alebo skončíte prácu, hárok musíte uložiť, inak sa vaša práca stratí. Pri uložení hárka Excel Starter vytvorí a uloží v počítači súbor, ktorý sa nazýva zošit.

 1. Kliknite na tlačidlo Uložiť Tlačidlo Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

  (Klávesová skratka: stlačte klávesy CTRL + S.)

  Ak ste tento zošit už uložili ako súbor, všetky vykonané zmeny sa okamžite uložia do zošita a môžete pokračovať v práci.

 2. Ak ide o nový zošit, ktorý ste ešte neuložili, zadajte jeho názov.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie informácie o názvoch a ukladaní zošitov nájdete v téme Rýchly začiatok: Uloženie pracovného zošita.

Na začiatok stránky

Zadávanie údajov

Ak chcete pracovať s údajmi v hárku, najskôr ich musíte zadať do buniek hárka.

 1. Kliknite na bunku a potom do nej zadajte údaje.

 2. Stlačením klávesu ENTER alebo TAB sa posuniete do ďalšej bunky.

  Tip     Ak chcete pokračovať v zadávaní údajov na novom riadku v danej bunke, vložte zlom riadka – stlačte kombináciu klávesov ALT + ENTER.

 3. Ak chcete zadať sériu údajov, ako napríklad dni, mesiace alebo po sebe nasledujúce čísla, zadajte úvodnú hodnotu do bunky a do ďalšej bunky zadajte ďalšiu hodnotu, čím vytvoríte vzorku.

  Ak napríklad chcete zadať sériu 1, 2, 3, 4, 5..., zadajte do prvých dvoch buniek 1 a 2.

  Vyberte bunky, ktoré obsahujú začiatočné hodnoty, a potom myšou posuňte rukoväť výplne Rukoväť výplne cez celý rozsah, ktorý chcete vyplniť.

  Tip    Ak chcete bunky vypĺňať tak, aby hodnota v nich rástla, posúvajte myš nadol alebo doprava. Ak chcete bunky vypĺňať tak, aby hodnota v nich klesala, posúvajte myš nahor alebo doľava.

Na začiatok stránky

Nastavenie požadovaného vzhľadu

Na dosiahnutie požadovaného vzhľadu hárka môžete upraviť formátovanie textu a buniek.

 • Ak chcete zalomiť text v bunke, vyberte text, ktorý chcete formátovať a na karte Domov v skupine Zarovnanie kliknite na položku Zalomiť text.

  Zalomenie textu

 • Ak chcete upraviť šírku stĺpca a výšku riadka tak, aby sa automaticky prispôsobili obsahu bunky, vyberte stĺpce alebo riadky, ktoré chcete zmeniť a na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formátovať.

  Skupina buniek

  V časti Veľkosť bunky kliknite na položku Prispôsobiť šírku stĺpca alebo Prispôsobiť výšku riadka.

  Tip    Ak chcete rýchlo prispôsobiť všetky stĺpce alebo riadky v hárku, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko a potom dvakrát kliknite na ktorékoľvek ohraničenie medzi dvoma nadpismi stĺpcov alebo riadkov.

  Select All button

 • Ak chcete zmeniť typ písma, vyberte bunky obsahujúce údaje, ktoré chcete formátovať a na karte Domov v skupine Písmo kliknite na požadovaný formát.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

 • Ak chcete použiť formátovanie čísel, kliknite na bunku obsahujúcu čísla, ktoré chcete formátovať, a na karte Domov v skupine Číslo ukážte na položku Všeobecné. Potom kliknite na požadovaný formát.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

Ďalšiu pomoc k zadávanie a formátovanie údajov nájdete v téme rýchly začiatok: formátovanie čísel v hárku.

Na začiatok stránky

Kopírovanie, premiestnenie alebo odstránenie údajov

Pomocou príkazov Vystrihnúť, Kopírovať a Prilepiť môžete premiestniť a kopírovať riadky, stĺpce a bunky. Ak chcete vykonať kopírovanie, stlačte klávesy CTRL + C na použitie príkazu Kopírovať. Ak chcete vykonať premiestnenie, stlačte klávesy CTRL + X na použitie príkazu Vystrihnúť.

 1. Vyberte riadky, stĺpce alebo bunky, ktoré chcete kopírovať, premiestniť alebo odstrániť.

  Ak chcete vybrať riadok alebo stĺpec, kliknite na jeho záhlavie.

  Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

  1. Záhlavie riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Ak chcete vybrať bunku, kliknite na ňu. Pri výbere rozsahu buniek kliknite a posúvajte ukazovateľ myši cez požadovaný rozsah, alebo kliknite, podržte stlačený kláves SHIFT a pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný rozsah.

 2. Vybratý obsah skopírujte stlačením klávesov CTRL + C, alebo ho vystrihnite stlačením klávesov CTRL + X.

  Ak chcete vymazať riadok alebo stĺpec, stlačením klávesu DELETE po výbere riadka alebo stĺpca vymažete obsah a riadok alebo stĺpec zostane prázdny. Ak chcete odstrániť riadok alebo stĺpec, kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie riadka alebo stĺpca a potom kliknite na položku Odstrániť riadok alebo Odstrániť stĺpec.

  Poznámka    Excel zobrazuje okolo vystrihnutých alebo kopírovaných buniek animované pohyblivé orámovanie. Ak ho chcete zrušiť, stlačte kláves ESC.

 3. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete bunky skopírovať alebo premiestniť.

  Ak chcete skopírovať alebo premiestniť riadok alebo stĺpec, kliknite na záhlavie riadka alebo stĺpca, pred ktorý chcete vložiť riadok alebo stĺpec, ktorý ste skopírovali alebo vystrihli.

  Ak chcete skopírovať alebo premiestniť jednu bunku, kliknite na bunku, do ktorej chcete prilepiť skopírovanú alebo vystrihnutú bunku.

  Ak chcete skopírovať alebo premiestniť rozsah buniek, kliknite na bunku, ktorá sa nachádza v ľavom hornom rohu oblasti prilepenia.

 4. Prilepte údaje do nového umiestnenia.

  V prípade riadkov alebo stĺpcov kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie riadka alebo stĺpca v novom umiestnení a potom kliknite na príkaz Vložiť.

  V prípade bunky alebo rozsahu buniek stlačte klávesy CTRL + V. Bunky, ktoré ste skopírovali alebo vystrihli, nahradia bunky v novom umiestnení.

Ďalšie informácie o kopírovaní a prilepovaní buniek nájdete v téme premiestnenie a kopírovanie buniek a obsahu buniek

Na začiatok stránky

Zmena poradia

Keď zoraďujete informácie v hárku, môžete si rýchlym spôsobom zobraziť požadované údaje a vyhľadávať hodnoty.

Vyberte údaje, ktoré chcete zoradiť    

Myšou alebo klávesnicou vyberte rozsah údajov (napríklad A1:L5 (viacero riadkov a stĺpcov) alebo C1:C80 (jeden stĺpec). Rozsah môže zahŕňať názvy, ktoré ste vytvorili na identifikáciu stĺpcov alebo riadkov.

Príklad údajov vybratých na zoradenie v Exceli

Ak chcete vykonať zoradenie dvomi kliknutiami, kliknite na položku Zoradiť a filtrovať a potom na niektorú z položiek Zoradiť.

Zoradenie

 1. Vyberte jednu bunku v stĺpci, podľa ktorého chcete vykonať zoradenie.

 2. Kliknutím na hornú položku zoradíte položky vzostupne (od A po Z alebo od najmenšieho čísla po najväčšie).

 3. Kliknutím na dolnú položku zoradíte položky zostupne (od Z po A alebo od najväčšieho čísla po najmenšie).

Na začiatok stránky

Skrytie nepotrebných informácií pomocou filtra

Filtrovaním informácií v hárku môžete rýchlo vyhľadať požadované hodnoty. Filter môžete použiť podľa jedného alebo viacerých stĺpcov s údajmi. Filter slúži nielen na určenie položiek, ktoré chcete zobraziť, ale tiež položiek, ktoré chcete vylúčiť.

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať.

  Príklad údajov vybratých na zoradenie v Exceli

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať a potom na položku Filter.

  Filtrovanie

 3. Kliknite na šípku Šípka rozbaľovacieho zoznamu filtra v záhlaví stĺpca zobrazíte zoznam, v ktorom môžete vybrať možnosti filtrovania.

  Poznámka    V závislosti od typu údajov v stĺpci sa v Exceli Starter zobrazia v zozname číselné filtre alebo textové filtre.

Ďalšie informácie Pomocníka o filtrovaní nájdete v téme Rýchly začiatok: Filtrovanie údajov pomocou funkcie Automatické filtrovanie.

Na začiatok stránky

Výpočet údajov pomocou vzorcov

Vzorce sú rovnice, ktoré umožňujú vykonávať výpočty, vracať informácie, upravovať obsah iných buniek, testovať podmienky a vykonávať ďalšie funkcie. Vzorec sa musí vždy začínať znakom rovnosti (=).

Vzorec

Popis

=5+2*3   

Pripočíta 5 k súčinu čísiel 2 a 3.

=SQRT(A1)   

Pomocou funkcie SQRT vráti druhú odmocninu hodnoty v bunke A1.

=TODAY()   

Vráti aktuálny dátum.

= IF(A1>0)   

Určí, či bunka A1 obsahuje väčšiu hodnotu ako 0.

Výber bunky a začatie zadávania údajov   

Zadajte do bunky znak rovnosti (=), čím vzorec začnete.

Zadanie zvyšnej časti vzorca   

 • Zadajte kombináciu čísel a operátorov, napríklad 3+7.

 • Myšou vyberte ďalšie bunky a zadajte medzi ne operátor. Vyberte napríklad bunku B1 a zadajte znak plus (+), potom vyberte bunku C1 a zadajte znak + a nakoniec vyberte bunku D1.

 • Zadajte písmeno a v zozname funkcií hárka vyberte požadovanú funkciu. Zadaním písmena „a“ napríklad zobrazíte všetky dostupné funkcie, ktoré sa začínajú písmenom „a“.

  Vytváranie vzorcov rôznymi spôsobmi

Dokončenie vzorca   

Na dokončenie vzorca s kombináciou čísel, odkazov na bunky a operátorov stlačte kláves ENTER.

Ak chcete dokončiť vzorec, ktorý používa funkciu, zadajte požadované informácie funkcie a stlačte kláves ENTER. Funkcia ABS napríklad vyžaduje jednu číselnú hodnotu – môže ísť o číslo, ktoré zadáte, alebo o bunku s číslom, ktorú vyberiete.

Na začiatok stránky

Zobrazenie údajov v grafe

Graf je grafickým zobrazením údajov. Použitím prvkov, ako sú napríklad stĺpce (v stĺpcovom grafe) alebo čiary (v čiarovom grafe), zobrazuje rad číselných údajov v grafickom formáte.

Column chart

Grafický formát grafu zjednodušuje pochopenie veľkého množstva údajov a vzťahov medzi radmi údajov. Graf umožňuje získať ucelený prehľad, analyzovať údaje a hľadať dôležité trendy.

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete použiť v grafe.

  Údaje hárka

  Tip    Údaje by mali byť usporiadané v riadkoch alebo stĺpcoch s označeniami riadkov vľavo a označeniami stĺpcov nad údajmi. Excel automaticky určuje najvhodnejší spôsob vykreslenia údajov v grafe.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na typ grafu, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na podtyp grafu.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

  Tip.    Ak chcete zobraziť všetky dostupné typy grafov, kliknite na tlačidlo Vzhľad tlačidla na tlačidlo Otvorte dialógové okno Vložiť graf a klikaním na šípky sa presúvajte po jednotlivých typoch grafov.

  Dialógové okno Vložiť graf

 3. Keď ukážete myšou na niektorý typ grafu, obrazovkový komentár zobrazí jeho názov.

Ďalšie informácie o všetkých typoch grafov nájdete v téme Dostupné typy grafov.

Na začiatok stránky

Tlač

Skôr než vytlačíte hárok, je vhodné zobraziť jeho ukážku a overiť, či vyzerá podľa vašich predstáv. Keď zobrazujete ukážku hárka v Exceli, ukážka sa otvorí v zobrazení Zobrazenie Microsoft Office Backstage. V tomto zobrazení môžete meniť nastavenie strany a jej rozloženie ešte predtým než budete tlačiť.

 1. Ak chcete vytlačiť časť hárka, kliknite naň a vyberte požadovaný rozsah údajov na vytlačenie. Ak chcete vytlačiť celý hárok, kliknutím na hárok ho aktivujte.

 2. Kliknite na položku Súbor a potom na položku Tlačiť.

  Klávesová skratka môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + P.

  Poznámka    Pokiaľ nepoužívate farebnú tlačiareň, okno ukážky sa zobrazí čiernobielo bez ohľadu na to, či dokument obsahuje farby.

 3. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  Vzhľad tlačidla

Na začiatok stránky

Zdieľanie prostredníctvom e-mailu alebo na webe

Niekedy sa budete chcieť podeliť o svoj zošit s ostatnými. Ak zdieľate zošit s niekým, kto má tiež Excel, môžete zošit poslať ako prílohu e-mailovej správy. Príjemca môže zošit otvoriť v Exceli a pracovať s ním.

Poznámka     Používanie príkazov na odosielanie e-mailových príloh vyžaduje, aby ste mali v počítači nainštalovaný e-mailový program, napríklad Windows Mail.

Ak chcete, aby si príjemca zošit len pozrel a neupravoval ho, môžete poslať snímku zošita vo formáte súboru PDF alebo XPS.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Uložiť a odoslať.

 2. Kliknite na položku Odoslať e-mailom.

 3. Použite niektorý z týchto postupov:

  • Ak chcete zošit poslať ako excelový súbor, kliknite na položku Odoslať ako prílohu.

  • Ak chcete zošit poslať ako snímku, kliknite na položku Odoslať ako súbor PDF alebo Odoslať ako súbor XPS.

 4. Váš e-mailový program vytvorí e-mailovú správu s priloženým zadaným typom súboru. Napíšte správu a e-mail odošlite.

Alternatívou odoslania zošita je jeho uloženie v službe Windows Live OneDrive. Takto máte jednu kópiu zošita, ktorá je dostupná pre ostatných. Používateľom môžete odoslať prepojenie na zošit, kde si ho môžu pozrieť a dokonca aj upraviť vo svojom webovom prehliadači (ak im dáte povolenie).

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Uložiť a odoslať.

 2. Kliknite na položku Uložiť na web.

 3. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa, zadajte konto Windows Live ID a heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak používate Hotmail, Messenger alebo Xbox Live, máte už konto Windows Live ID vytvorené. V prípade, že ešte konto nemáte, kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať nové konto vytvoríte nové konto Windows Live ID.

 4. V službe OneDrive vyberte priečinok a kliknite na tlačidlo Uložiť ako. Zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Dokument je odteraz uložený v službe OneDrive. Prostredníctvom služby OneDrive môžete ostatným povoliť zobrazenie a upravovanie obsahu svojich priečinkov. V prípade, že chcete zošit zdieľať, pošlite prepojenie naň prostredníctvom e-mailu.

Ďalšie informácie o ukladaní dokumentov v OneDrive nájdete v téme Uloženie dokumentu do služby OneDrive z balíka Office 2010.

Na začiatok stránky

Získanie ďalšej pomoci

Office.com sa priebežne aktualizujú s novým obsahom, vrátane články, videá a školenia. Ak dolnej časti zobrazovača Pomocníka zobrazuje Offline a ste pripojení na internet, kliknite na tlačidlo Offline a potom kliknite na položku Zobraziť obsah lokality Office.com.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×