Úvodné informácie o editore dotazov (Power Query)

Úvodné informácie o editore dotazov (Power Query)

Poznámka: Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Časť Získať a transformovať v Exceli 2016.

Editor dotazov sa zobrazí iba pri načítavaní, upravovaní alebo vytváraní nových dotazov. Nasledujúce video znázorňuje okno editoru dotazov, ktoré sa zobrazuje po úprave dotazu z excelového zošita. Ak chcete editor dotazov zobraziť bez načítania alebo upravovania existujúceho dotazu zo zošita,vyberte z časti Získať externé údaje nachádzajúcej sa na karte na páse s nástrojmi v doplnku Power Query položky Z iných zdrojov > Prázdny dotaz.

Zobrazenie editora dotazov v Exceli

Pomocou editora dotazov môžete prechádzať na údaje, definovať ich a vykonávať operácie transformácie údajov v rámci zdroja údajov. Ak chcete zobraziť dialógové okno Editor dotazov, pripojte sa k zdroju údajov a kliknite na položku Upraviť dotaz na table Navigátor alebo dvakrát kliknite na dotaz na table Dotazy v zošite. Ak sa chcete pripojiť k zdroju údajov, pozrite si tému Import údajov z externých zdrojov údajov.

Editor dotazov obsahuje tieto prvky používateľského rozhrania:

  1. Pás s nástrojmi editora dotazov.

  2. Tablu Navigátor, ktorá umožňuje prehľadávanie štruktúrovaných zdrojov údajov s cieľom nájsť tabuľku údajov, na ktorú chcete vytvoriť dotaz.

  3. Kontextové ponuky sú určené pre konkrétny prvok v mriežke ukážky editora, napríklad stĺpec tabuľky.

  4. Mriežku Ukážka, ktorá zobrazuje ukážku údajov z výsledkov každého kroku dotazu. Na table Ukážka môžete tvarovať údaje tak, aby sa tabuľky zmenšili alebo aby sa zmenilo ich usporiadanie a vznikla objektová tabuľka a vyhovovali tak požiadavkám na analýzu údajov. Ďalšie informácie o tvarovaní údajov nájdete v téme Tvarovanie údajov.

  5. Tablu Nastavenia dotazu, ktorá obsahuje všetky kroky dotazu. Krok predstavuje jednu úlohu získania alebo transformácie údajov, ktorá sa použije na dotaz. Ďalšie informácie o úprave krokov dotazov nájdete v téme Úprava vlastností kroku dotazu.

    Súčasti editora dotazov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×