Úvodné informácie o editore dotazov (Power Query)

Úvodné informácie o editore dotazov (Power Query)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Časť Získať a transformovať v Exceli 2016.

Editor dotazov sa zobrazí iba pri načítavaní, upravovaní alebo vytváraní nových dotazov. Nasledujúce video znázorňuje okno editoru dotazov, ktoré sa zobrazuje po úprave dotazu z excelového zošita. Ak chcete editor dotazov zobraziť bez načítania alebo upravovania existujúceho dotazu zo zošita,vyberte z časti Získať externé údaje nachádzajúcej sa na karte na páse s nástrojmi v doplnku Power Query položky Z iných zdrojov > Prázdny dotaz.

Zobrazenie editora dotazov v Exceli

Pomocou editora dotazov môžete prechádzať na údaje, definovať ich a vykonávať operácie transformácie údajov v rámci zdroja údajov. Ak chcete zobraziť dialógové okno Editor dotazov, pripojte sa k zdroju údajov a kliknite na položku Upraviť dotaz na table Navigátor alebo dvakrát kliknite na dotaz na table Dotazy v zošite. Ak sa chcete pripojiť k zdroju údajov, pozrite si tému Import údajov z externých zdrojov údajov.

Editor dotazov obsahuje tieto prvky používateľského rozhrania:

  1. Pás s nástrojmi editora dotazov.

  2. Tablu Navigátor, ktorá umožňuje prehľadávanie štruktúrovaných zdrojov údajov s cieľom nájsť tabuľku údajov, na ktorú chcete vytvoriť dotaz.

  3. Kontextové ponuky sú určené pre konkrétny prvok v mriežke ukážky editora, napríklad stĺpec tabuľky.

  4. Mriežku Ukážka, ktorá zobrazuje ukážku údajov z výsledkov každého kroku dotazu. Na table Ukážka môžete tvarovať údaje tak, aby sa tabuľky zmenšili alebo aby sa zmenilo ich usporiadanie a vznikla objektová tabuľka a vyhovovali tak požiadavkám na analýzu údajov. Ďalšie informácie o tvarovaní údajov nájdete v téme Tvarovanie údajov.

  5. Tablu Nastavenia dotazu, ktorá obsahuje všetky kroky dotazu. Krok predstavuje jednu úlohu získania alebo transformácie údajov, ktorá sa použije na dotaz. Ďalšie informácie o úprave krokov dotazov nájdete v téme Úprava vlastností kroku dotazu.

    Súčasti editora dotazov

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×