Úvod k technológii RSS

Technológia Really Simple Syndication (RSS) je jedným zo spôsobov, ktorý umožňuje vydavateľom obsahu sprístupňovať správy, blogy a iný obsah pre odberateľov. Obsah RSS je možné zobraziť v programe Microsoft Office Outlook 2007.

Obsah tohto článku

Čo je RSS?

Vyhľadanie informačných kanálov RSS

Zobrazenie informačných kanálov RSS

Aktualizácia obsahu

Podporované informačné kanály

Obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Čo je RSS?

Technológia RSS poskytuje vydavateľom obsahu praktický spôsob distribuovania informácií v štandardizovanom formáte. Štandardizovaný formát súborov XML umožňuje informácie publikovať raz a potom ich zobraziť v mnohých programoch, napríklad v programe Outlook. Bežným príkladom obsahu RSS sú zdroje informácií, ktoré sa často aktualizujú, ako sú napríklad titulky správ.

Výhodou technológie RSS je zhromažďovanie obsahu z viacerých webových zdrojov na jedno miesto. Už nemusíte navštevovať rôzne webové lokality, aby ste získali najnovšie informácie o témach, ktoré vás zaujímajú. Technológiou RSS vám bude doručený súhrn obsahu a vy sa potom kliknutím na jednotlivé prepojenia rozhodnete, ktoré články si chcete prečítať.

Správa RSS

Obsah RSS je zväčša textový, publikovaný rôznymi zdrojmi, najčastejšie však médiami alebo súkromnými blogmi. Blog možno prirovnať k online denníku. So stúpajúcou popularitou technológie RSS sa objavujú aj nové typy obsahu vrátane multimediálneho. Zdieľanie tohto typu obsahu je známe pod názvami blogcasting alebo podcasting. Niektoré médiá napríklad ponúkajú zvukovú kópiu jednotlivých publikovaných správ.

Mechanizmus doručovania pre obsah RSS je známy ako informačný kanál RSS. Existujú milióny informačných kanálov RSS ktoré pozostávajú z titulkov a krátkych súhrnov obsahu s prepojením na pôvodný zdroj. Informačné kanály môžu obsahovať aj úplný obsah a prílohy takmer všetkých typov. Ďalšie názvy pre informačné kanály RSS sú webové informačné kanály, informačné kanály XML, kanály RSS a združený obsah.

Väčšina ľudí využíva na čítanie informačných kanálov RSS nejakú formu klientskych softvérových programov. Tieto programy sú známe ako agregátory RSS alebo čítačky RSS. Outlook dokáže fungovať aj ako agregátor RSS.

Prehľad technológie RSS

1.  Keď do Outlooku pridáte informačný kanál RSS, na navigačnej table sa zobrazí priečinok pre tento informačný kanál RSS. Keď priečinok otvoríte, zobrazia sa najnovšie položky stiahnuté z tohto informačného kanála RSS. Tieto položky môžu obsahovať iba nadpisy článkov s prepojeniami, na ktoré kliknete, ak si chcete prečítať celý článok.

2.  Outlook v pravidelných intervaloch kontroluje server vydavateľa RSS, aby vyhľadal nové alebo aktualizované položky.

3.  Tieto nové a aktualizované položky sa stiahnu do Outlooku, kde sa zobrazia v priečinku príslušného informačného kanála RSS. Položky RSS je možné otvárať, čítať a odstrániť úplne rovnako ako e-mailové správy. Tieto informácie môžete dokonca premiestniť, označiť príznakom či preposlať niekomu inému.

Pre vydavateľov RSS predstavujú informačné kanály spôsob, ako prispôsobiť svoj obsah čitateľom a ako ponúknuť prepojenia späť na svoje webové lokality. Pre vás predstavujú informačné kanály RSS jednoduchý spôsob, ako sledovať webové lokality, správy alebo blogy, ktoré často čítate. Tak namiesto prehľadávania webu a niekoľkých webových lokalít dostávate najnovšie správy alebo aktualizácie z týchto lokalít automaticky. Informačné kanály RSS možno prirovnať k osobnému asistentovi, ktorý by vystrihoval nadpisy článkov alebo písal krátke súhrny webového obsahu a tým vám šetril čas. Rýchlo tak uvidíte tie položky, ktoré vás zaujímajú, a potom sa môžete rozhodnúť, ktorý z článkov si chcete prečítať celý.

Keďže informačné kanály RSS sú voliteľné a fungujú tak, že sa prihlásite na ich odber, doručovaný nový obsah sa týka iba tém, ktoré vás zaujímajú. Môžete si sami vybrať, ktoré informačné kanály RSS chcete odoberať, a rozhodnúť, ktoré informačné kanály RSS chcete zrušiť.

Jednou z výhod prihlásenia sa na odber informačného kanála RSS v porovnaní so zapísaním sa do e-mailového zoznamu či medzi adresátov bulletinu je, že nemusíte nikomu poskytnúť svoje meno, e-mailovú adresu ani ďalšie osobné údaje. Vydavateľ obsahu vás s výnimkou informačného kanála RSS nemá ako kontaktovať, keďže nemá k dispozícii vašu e-mailovú adresu. Rovnako nemôže informácie o vás sprostredkovať niekomu ďalšiemu. Ďalšie informácie nájdete ďalej v tomto článku v časti Obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V súčasnosti je väčšina informačných kanálov RSS bezplatná. Niekedy však informačné kanály RSS môžu obsahovať prepojenie či odkazovať na obsah so spoplatneným prístupom. Samotný akt prihlásenia sa na odber informačného kanála RSS v Outlooku v žiadnom prípade nevytvára povinnosť platiť poplatok. Ak by ste si vyžiadali obsah, za ktorý je potrebné zaplatiť, budete o poplatku upovedomení v predstihu a následne požiadaní o poskytnutie platobných údajov vydavateľovi obsahu. Predstavte si Outlook ako televíziu. Niektoré kanály môžete sledovať zadarmo a za niektoré ďalšie je potrebné zaplatiť. Ak prepnete na kanál, ktorý nemáte zaplatený, nebude pre vás vysielanie dostupné a nebude vás ani nič stáť, pokiaľ neoslovíte poskytovateľa služby a nedohodnete sa s ním na platbe.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie informačných kanálov RSS

Ak už poznáte webovú adresu informačného kanála RSS (označovanú aj URL adresa), môžete túto adresu kanála zadať priamo v Outlooku. Ak chcete hneď začať, prečítajte si tému Pridanie informačného kanála RSS v časti Pozrite tiež.

Ak ste ešte technológiu RSS doteraz nepoužívali alebo chcete svoju kolekciu informačných kanálov RSS rozšíriť, existuje niekoľko spôsobov, ako nové informačné kanály RSS vyhľadať. Na niektorých webových lokalitách je možné nájsť takéto tlačidlá: Vzhľad tlačidla RSS tlačidlo alebo XML tlačidlo . Keď na tieto tlačidlá kliknete v niektorých webových prehliadačoch, ako je napríklad Microsoft Windows Internet Explorer 7, môžete sa prihlásiť na odber príslušného kanála.

Používatelia Outlooku môžu zdieľať jednotlivé informačné kanály RSS. Keď dostanete e-mailom správu zdieľajúcu kanál RSS, môžete tento kanál automaticky pridať do svojho vlastného zoznamu informačných kanálov RSS.

Ak máte priateľov, ktorí už technológiu RSS používajú, môžu vám exportovať všetky informácie o svojich informačných kanáloch RSS (alebo len ich časť) do súborov .opml. Je to výborný spôsob, ako si začať rýchlo vytvárať vlastnú kolekciu informačných kanálov RSS. Takto získané informácie môžete potom importovať do Outlooku a vybrať si tie informačné kanály RSS, ktoré chcete.

Informačné kanály RSS môžete nájsť aj prostredníctvom webovej lokality na vyhľadávanie kanálov. Existuje niekoľko internetových lokalít, ktoré udržujú rozsiahle zoznamy dostupných informačných kanálov RSS, napríklad lokalita Search 4 RSS.

Na začiatok stránky

Zobrazenie informačných kanálov RSS

Program známy pod pojmom čítačka RSS, čítačka informačných kanálov alebo agregátor informačných kanálov dokáže za vás v pravidelných intervaloch kontrolovať lokality s podporou technológie RSS a načítavať z nich aktualizovaný obsah. Väčšina ľudí využíva na čítanie informačných kanálov RSS nejakú formu klientského softvéru. Tieto programy sa označujú ako agregátory RSS. Outlook dokáže fungovať aj ako agregátor RSS. Každá prijatá položka RSS je veľmi podobná e-mailovej správe. Dá sa presunúť do priečinkov, označiť príznakom alebo preposlať ďalšej osobe.

Na začiatok stránky

Aktualizácia obsahu

Keď sa prihlásite na odber informačného kanála RSS, Outlook bude v pravidelných intervaloch vyhľadávať na serveri vydavateľa aktualizované príspevky. Frekvencia tohto vyhľadávania závisí od dvoch nastavení – od odporúčania vydavateľa RSS alebo od nastavenia skupiny odosielania a prijímania. Ďalšie informácie o zmene nastavení odoberaných informačných kanálov RSS nájdete v časti Pozrite tiež.

Vydavatelia RSS môžu určiť maximálnu frekvenciu vyhľadávania nových príspevkov. Tieto obmedzenia im pomáhajú regulovať požiadavky na server. Informačný kanál RSS môže mať napríklad maximálnu frekvenciu kontroly 60 minút. Niektorí vydavatelia tieto obmedzenia dôsledne dodržujú. Ak sa pokúsite v informačnom kanáli vyhľadávať aktualizácie častejšie, než je stanovený limit, vydavateľ RSS vám môže dočasne pozastaviť prístup alebo zrušiť odber.

Množstvo doručeného obsahu závisí výlučne od vydavateľa RSS. Niektoré informačné kanály, napríklad kanál so spravodajstvom, môžu poskytovať častejšie príspevky a väčšie objemy než súkromný blog. Ak sa rozhodnete prehodnotiť odber niektorého informačného kanála RSS, môžete svoje prihlásenie na odber kedykoľvek zrušiť.

Na začiatok stránky

Podporované informačné kanály

Technológia RSS sa vyvinula z viacerých podobných internetových štandardov na poskytovanie obsahu. Technológia RSS v sebe zahŕňa viacero štandardov, okrem iného Rich Site Summary (RSS 0.91), RDF Site Summary (RSS 0.9, 1.0 a 1.1) a Really Simple Syndication (RSS 2.0). Ďalšia schéma XML, používaná na distribúciu obsahu, je Atom.

Office Outlook 2007 podporuje všetky vyššie uvedené typy, takže nemusíte poznať štandard konkrétneho kanála RSS. Office Outlook 2007 podporuje všetky bežné štandardy RSS.

Na začiatok stránky

Obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pri používaní internetu vážnou témou. Nik nestojí o šírenie svojich súkromných informácií smerom k neoprávneným osobám či o ďalšiu nevyžiadanú poštu vo svojej doručenej pošte.

Keď sa prihlásite na odber informačného kanála RSS, nemusíte poskytnúť svoje meno, e-mailovú adresu ani ďalšie osobné údaje. Vydavateľ RSS nebude iniciovať žiadne spojenie s vaším počítačom. So serverom vydavateľa RSS nadväzuje kontakt iba váš počítač, a to pri vyhľadávaní aktualizácií obsahu. Poskytnutím prístupu môže vydavateľ RSS získať obmedzené informácie o vašom počítači, ako je napríklad jeho verejná IP adresa (adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb), prípadne rozpoznať vášho poskytovateľa internetových služieb. Vaše meno a e-mailová adresa zostanú neprístupné. Prihlásenie na odber informačného kanála RSS je takmer ekvivalentné návšteve webovej stránky a prehliadaniu jej obsahu. Rovnaké preventívne opatrenia, aké Outlook vykonáva, aby zablokoval nebezpečné prílohy a podozrivé prepojenia v e-mailových správach, sa uplatňujú aj v prípade položiek RSS.

Prepojenia a prílohy v položkách doručených cez informačný kanál RSS by mali byť vždy kontrolované a skenované antivírusovým programom.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×