Úvod k prichádzajúcim e-mailom

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Prichádzajúcich e-mailových možnosť môžete integrovať do vašej lokality. Táto nová funkcia umožňuje tímom agregácie e-mailových správ v rámci zoznamov a knižníc bez krokom navyše otvoriť lokalitu a nahrávania obsahu, ktorý bol odoslaný v e-maile. To je možné, pretože väčšinu typov zoznamov a knižníc možno priraďovať jedinečnú e-mailovú adresu. Členovia lokality môžete pridať e-mailové adresy týchto zoznamov v poli na alebo kópia ich e-mailovej aplikácie klienta pri odosielaní e-mailu alebo môžu odoslať e-mailové distribučný zoznam, ktorý obsahuje e-mailové adresy týchto zoznamov, ako aj e-mailu adresy ďalší členovia lokality.

Správca farmy môžete povoliť e-mailovej podpory v centrálnej správe na úrovni farmy. Po povolení prichádzajúcich e-mailov v centrálnej správe, môžete povoliť a konfigurovať e-mailová podpora pre nasledovné typy zoznamov a knižníc na svojich lokalitách: dokumentov knižnice, knižnice obrázkov, knižnice formulárov, zoznamy oznamov, zoznamy kalendára, blogy a diskusné panely. Ktokoľvek s povoleniami na vytvorenie zoznamu môžete vybrať e-mailovú adresu pre zoznam, pri vytváraní zoznamu v e-mailu povolené lokality. Všimnite si, že nie je možné pridať obsah do zoznamov v lokality centra schôdzí pomocou e-mailu.

Obsah tohto článku

Reálne príklady prichádzajúcich e-mailov

Nové návod na vytvorenie lokality

Informácie o e-mailových obslužné programy

Poznámky k zabezpečeniu

Smerovanie e-mailu prostredníctvom ďalšieho servera

Reálne príklady prichádzajúcich e-mailov

Tímy môžete použiť prichádzajúcich e-mailov komunikovať efektívnejšie a efektívne. Tu je niekoľko príkladov, ako tímy používania prichádzajúcich e-mailov s lokalitou na zjednodušenie a zlepšenie komunikácie:

Archivácia e-mailu tímu    Po pripojení sa k nový tím, člen lokality otvorí lokalitu a zobrazí najnovšie diskusie obsahujúce aj priame príspevky od členov a obsah, ktorý bol odoslaný do diskusnej skupiny z e-mailovým klientom. Člen lokality môžete tiež identifikovať najdôležitejšie problémy a úlohy pre tím a postupujte podľa súvisiace prepojenia v diskusiách zobrazíte úplný príbeh všetky dôležité problémy.

Keď člen lokality odpovedí na e-mailovú správu a v odpoveď, ktorá obsahuje e-mailovú adresu v zozname, odpoveď, ktorá je archivovať do diskusnej skupiny a priradeného k pôvodnú e-mailovú správu, ktorá bola archivovať. Táto funkcia umožňuje členovia lokality, ktorí zobraziť tieto archivované informácie na lokalite, ku ktorému chcete priradiť informácie týkajúcej sa konkrétnej e-mailovej konverzácii.

Vytvorenie komunitu    Vlastník lokality vytvorí nový distribučný zoznam pre spolok motorkárov v určitej spoločnosti. Používateľ prejde na domovskú lokalitu tejto spoločnosti a klikne na prepojenie pre daný spolok. Potom prejde krátkym sprievodcom, ktorý zobrazí požiadavku na zadanie názvu distribučného zoznamu, popisu lokality SharePoint daného spolku a zoznamu prvých členov spolku. Používateľ sa potom odošle na novú lokalitu spolku.

Vytvorenie centrálnej výmeny informácií     Člen lokality prejde do časti komunity domovskej portálovej lokality spoločnosti a pomocou funkcie vyhľadávania položiť otázku. Výsledok hľadania sa zobrazí ako sekundu pre bicykel rider komunity. Člen lokality klikne na prepojenie v odpovedi a je na domovskej stránke lokality komunity. Najčastejšie otázky k dispozícii zoznam obsahuje zoznam obchody bicykle. Keďže nie sú žiadne obchody bicykle, ktoré sú uvedené v blízkosti, člen lokality odošle e-mailovú správu komunite o miestnych bicykel obchody. Členom komunity odpovie s informáciami o dobrý bicykel obchod, ktorý je v lokálnej siete.

Príjem alebo ponuka technickej podpory    Člen lokality prejde na domovskú lokalitu, vyhľadá zoznam adresárov pre technickú podporu a klikne na prepojenie, aby vytvoril novú e-mailovú správu. Člen lokality po odoslaní správy obdrží číslo sledovania, ktoré slúži na monitorovanie stavu požiadavky na technickú podporu. Člen lokality sa automaticky prihlási na odber požiadavky na technickú podporu. Znamená to, že pri každej zmene stavu požiadavky bude prijímať upozornenia. Člen lokality obdrží rýchlu odpoveď, pretože požiadavka sa na základe informácií poskytnutých vo formulári okamžite presmeruje k správnemu personálu. Na komplexnú realizáciu tohto scenára je potrebný vlastný kód. Služba Windows SharePoint Services 3.0 neposkytuje automatické čísla sledovania alebo presmerovanie správ na základe informácií vo formulári.

Na začiatok stránky

Základné informácie o tvorbe nových lokalít

Všetky nové lokality vytvorené v kolekcii lokalít podporujúcej e-maily tiež automaticky podporujú e-maily. Ak sa počas tvorby lokality rozhodnete používať existujúcu skupinu, distribučný zoznam nadradenej lokality (ak je k dispozícii) bude priradený novej lokalite.

Poznámka: Distribučné zoznamy sú k dispozícii len v tom prípade, ak sa povolí služba správy adresárov lokality SharePoint v centrálnej správe.

Ak chcete počas tvorby lokality vytvoriť novú skupinu namiesto použitia existujúcej, služba Windows SharePoint Services 3.0 vykoná nasledujúce akcie:

  • Ak sa v centrálnej správe povolí služba správy adresárov lokality SharePoint, môžete vytvoriť distribučný zoznam e-mailov a zadať e-mailovú adresu nového zoznamu.

  • Všetci členovia lokality, ktorých pridáte do novej skupiny, sú zahrnutí do skupiny nazvanej „Členovia“ v tímovej lokalite. Ak sa povolí služba správy adresárov lokality SharePoint v centrálnej správe, členovia lokality sa automaticky pridajú do distribučného zoznamu. Tento zoznam sa synchronizuje so skupinou „Členovia“ tak, aby sa zmeny vykonané na jednom mieste automaticky synchronizovali na inom.

  • Ak sa povolí služba správy adresárov lokality SharePoint v centrálnej správe, diskusný panel a kalendár tímovej lokality budú podporovať e-mail a automaticky sa im priradia e-mailové adresy. Tieto e-mailové adresy sa automaticky pridajú do tímového distribučného zoznamu.

    Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia e-mailové adresy pre tieto dva zoznamy bude v nasledovnom tvare: GroupAddress.discussions a GroupAddress.calendar.

Ak zahrniete e-mailové adresy diskusného panela a kalendára do distribučného zoznamu, všetky e-mailové pozvania a pozvania na schôdzu odoslané do distribučného zoznamu sa archivujú na tímovej lokalite.

Na začiatok stránky

Programy na prácu s poštou

Windows SharePoint Services 3.0 používa e-mailu obslužné programy na smerovanie prichádzajúcich e-mailov z takmer ľubovoľnej e-mailového klienta so zoznamom lokality SharePoint. Každý zoznam e-poštu je priradený k jedinečnú e-mailovú adresu a obsluha každej e-mailu je priradený určitý typ zoznamu.

Windows SharePoint Services 3.0 poskytuje vstavané e-mailové popisovača pre nasledujúce typy zoznamov: diskusné panely, oznamy, kalendáre, knižnice dokumentov, knižnice obrázkov, knižnice formulárov a blogových príspevkov. Keď povolíte e-mailová podpora pre niektorý z týchto typov zoznamov, e-mailu obsluhy poskytované Windows SharePoint Services 3.0 sa používajú v predvolenom nastavení. E-mailu obslužné programy analyzovať prichádzajúcich e-mailové správy, vykonávajú priradenie polí správ a v závislosti od nastavenia, archivovať správ a príloh v zozname, ktorý súvisí s e-mailovú adresu, na ktorú boli odoslané správy.

Do zoznamu sa z e-mailovej správy priradia nasledovné polia: Odosielateľ e-mailu, E-mail pre, Kópia e-mailu, Predmet e-mailu, Telo správy a prílohy.

Poznámka: Ak vám nevyhovuje spôsob, akým vstavané programy na prácu s poštou vykonávajú priradenie polí, namiesto predvolených programov na prácu s poštou môžete použiť vlastný. Na vykonanie tejto úlohy musí vývojár napísať vlastný program na prácu s poštou a správca servera musí daný program nasadiť ako program na spracovanie udalostí.

Pri povolení a nakonfigurovaní e-mailovej podpory zoznamu si vlastník lokality môže vybrať niekoľko možností. Môžete si napríklad vybrať, či pôvodnú e-mailovú správy archivujete ako súbor .eml, či archivujete prílohy alebo či archivujete pozvánky na schôdzu v nakonfigurovanom zozname. Dostupné možnosti závisia od typu zoznamu.

Na začiatok stránky

Otázky týkajúce sa zabezpečenia

Pri nakonfigurovaní nastavenia zabezpečenia e-mailu v určitom zozname alebo v knižnici môžete povoliť iba používateľov, ktorí môžu do zoznamu zapisovať, alebo všetkých používateľov, ktorí však môžu e-maily do zoznamu iba archivovať. Archivácia e-mailov od všetkých odosielateľov umožňuje každému (vrátane neoverených používateľov) zapisovať do vášho zoznamu alebo knižnice. Túto možnosť by ste mali dôkladne zvážiť, pretože predstavuje možné riziko zabezpečenia.

Na začiatok stránky

Smerovanie e-mailu prostredníctvom ďalšieho servera

Aj keď sa adresa servera prichádzajúcich e-mailov nakonfiguruje v centrálnej správe, je užitočné vedieť, či sa prichádzajúce e-maily presmerovali prostredníctvom iného e-mailového servera alebo sa odoslali priamo na váš server so službou Windows SharePoint Services 3.0. V prípade pochybností sa obráťte na ústredného správcu.

Hlavnými výhodami presmerovania e-mailov prostredníctvom iného e-mailového servera, napríklad servera Microsoft Exchange Server, sú:

Overenie používateľa    Služba prenos protokolu SMTP (Simple Mail) nemôže overiť používateľa, ktorý odosiela e-maily na vašu lokalitu, ale môžete Exchange Server. Správca servera môžete použiť centrálnu správu na vyberte, či chcete prijímať e-maily iba od overených používateľov, iba v prípade, že pri odosielaní prostredníctvom servera Exchange.

Filtrovanie nevyžiadanej pošty    Niektoré e-mailové servery, ako je napríklad Exchange Server, poskytujú filtrovania nevyžiadanej pošty na odstránenie nevyžiadanej komerčnej pošty, ako je odovzdaný do cieľového, v tomto prípade server so systémom Windows SharePoint Services 3.0. Ďalší postup, ktorý môže redukovanie nevyžiadanej pošty je povoliť iba členovia tímovej lokality na archiváciu e-mailu v zoznamoch, v ktorom máte povolenia ich povolenia na zápis.

Ochrana pred vírusmi    Niektoré servery poskytujú ochrana pred vírusmi pre e-maily smerované všetkými krokmi.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×