Úvod k navigácii na lokalite

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto téma popisuje navigačné prvky lokality, ktoré sú súčasťou služieb Windows SharePoint Services 3.0. K dispozícii sú dva typy navigačných prvkov: prvky, ktoré môžu prispôsobiť vlastníci a správcovia lokality, a prvky, ktoré nemožno prispôsobiť.

Prispôsobiteľné navigačné prvky

K dvom navigačným prvkom, ktoré môžu vlastníci lokalít prispôsobiť, patrí panel pre rýchle spustenie a panel prepojení v hornej časti.

Rýchle spustenie    Panel Rýchle spustenie je zobrazený na jednej strane väčšiny stránok pre používateľov priamo pod prepojenia Zobraziť obsah celej lokality . Panel Rýchle spustenie môžete použiť na zobrazenie hlavičky sekcií a prepojenia na iné oblasti lokality logickým spôsobom. Panel Rýchle spustenie ani prepojenia Zobraziť obsah celej lokality sa zobrazí správa stránky lokality, napríklad na stránke Nastavenie lokality a stránky, podľa ktorého správcovia lokalít vytvárať a upravovať zoznamy, knižnice, pracovné priestory a webových stránok. Informácie o tom, ako môžete zobraziť alebo skryť panel Rýchle spustenie nájdete v téme Prispôsobenie navigácie na lokalite.

Po vytvorení novej stránky môže vlastník lokality vybrať, či sa názov lokality zobrazí na paneli pre rýchle spustenie na nadradenej lokalite. Ak pri vytváraní lokality vyberie možnosť Nie, vlastník nadradenej lokality môže pridať túto lokalitu neskôr pomocou stránky Nastavenia lokality. Správcovia môžu prispôsobiť panel pre rýchle spustenie nasledujúcimi spôsobmi:

 • pridaním nového prepojenia na lokalitu v rámci kolekcie lokalít alebo mimo nej,

 • odstránením prepojenia,

 • zmenou názvu a adresy URL existujúceho prepojenia,

 • zmenou poradia prepojení v rámci nadpisu,

 • zmenou názvov a adries URL nadpisov, odstránením a vytvorením nových nadpisov,

 • zmenou poradia sekcií (t. j. nadpisov a ich priradených prepojení) v rámci panela Rýchle spustenie.

Poznámka: Panel Rýchle spustenie sa zobrazuje a prispôsobuje pre každú lokalitu zvlášť. Podlokality nededia nastavenia pre panel Rýchle spustenie z nadradenej lokality.

Tip: Keďže panel pre rýchle spustenie možno prispôsobiť, nemusia sa na ňom vždy zobrazovať všetky zoznamy a knižnice danej lokality. Ak chcete zabezpečiť, aby sa zobrazili všetky zoznamy a knižnice pre konkrétnu lokalitu, použite prepojenie Zobraziť obsah celej lokality, ktoré je opísané v nasledujúcej časti.

Panel prepojení v hornej časti     Tento navigačný prvok sa zobrazuje ako jedna alebo viacero kariet s hypertextovými prepojeniami v hornej časti všetkých stránok na lokalite. Vlastníci lokality môžu vybrať zobrazenie panela prepojení nadradenej lokality alebo zobrazenie jedinečného panela prepojení pre podlokalitu.

Navigačné prvky bez možnosti prispôsobenia

Zobraziť obsah celej lokality     Tento navigačný prvok sa zobrazuje ako prepojenie v bočnej časti stránok (okrem stránok správy lokality, ako je napríklad stránka Nastavenia lokality) priamo nad panelom pre rýchle spustenie. Toto prepojenie nemôžete prispôsobiť ani vypnúť v používateľskom rozhraní. Používatelia môžu kliknutím na toto prepojenie prejsť na stránku Celý obsah lokality, na ktorej sú uvedené prepojenia na všetky zoznamy, knižnice, diskusné panely, lokality, pracovné priestory, prieskumy a Kôš danej lokality.

Na stránke Celý obsah lokality sú zobrazené iba podlokality, ktoré sú priamo podradené nadradenej lokalite. V prípade hierarchie lokalít, kde má nadradená lokalita tri podlokality, pričom každá z týchto podlokalít má ďalšie podlokality, sa na stránke Celý obsah lokality zobrazia iba tri podlokality, ktoré sú o jednu úroveň nižšie ako nadradená lokalita. Na zobrazenie celej hierarchie lokalít môžete použiť stromové zobrazenie.

Stromové zobrazenie     Tento navigačný prvok sa podobá na stromové zobrazenie v programe Windows Prieskumník, ktoré je známe pre väčšinu používateľov systému Windows. Objekty zobrazené v stromovom zobrazení sú zobrazené v hierarchii nasledovným spôsobom:

 • Podlokality (ak existujú)

 • Knižnice

 • Zoznamy

 • Diskusie

 • Prieskumy

  Vetvy stromu, ktoré obsahujú ďalšie objekty, môžete rozbaliť a zobraziť tieto objekty. Ak napríklad hierarchia lokalít zobrazuje lokalitu, ktorá má podlokalitu obsahujúcu ďalšiu podlokalitu, môžete rozbaliť prvú podlokalitu v stromovom zobrazení a potom prejsť na jej podlokalitu. V stromovom zobrazení môžete prechádzať smerom nadol až na úroveň priečinkov.

  Stromové zobrazenie nemožno prispôsobiť (výnimkou je program na navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, ako napríklad program Microsoft Office SharePoint Designer 2007) a na základe predvoleného nastavenia sa nezobrazuje. Ak zobrazíte stromové zobrazenie, zobrazí sa priamo pod panelom pre rýchle spustenie a nad priečinkom Kôš.

Obsahová navigácia s podrobnosťami     Tento navigačný prvok poskytuje množinu hypertextových prepojení, ktorá umožňuje používateľom lokality rýchlu navigáciu smerom nahor v hierarchii lokalít v rámci kolekcie lokalít. Keď prejdete v hierarchii lokalít smerom nadol, obsahová navigácia s podrobnosťami sa zobrazí na stránke, na ktorej sa práve nachádzate. Táto navigácia sa nezobrazuje, keď sa nachádzate na domovskej stránke lokality.

Napríklad, ak na lokalite prejdite do zoznamu úloh, otvorte priečinok s názvom 1 priečinka úlohy a potom kliknite na položky s názvom úlohy 1 Yammeru zobrazí nasledovné: názov lokality > úlohy > 1 priečinka úlohy > úlohy 1. Pretože navigácia s popisom cesty je navrhnutý tak, aby ste mohli rýchlo a jednoducho prejsť do hierarchie, "Úloha 1" nebude hypertextové prepojenie, pretože už prezeráte danej položky, ale všetky ostatné mená popisom cesty sú s hypertextovými prepojeniami. Kliknutím na niektorý z odkazov v navigácii prejdite na časť stránky.

Globálnej navigácii    Prvok navigácie, ktorý obsahuje hypertextové prepojenia, ktoré môžete použiť na prepojenie na iné lokality v rámci kolekcie lokalít. Globálnej navigácii je vždy viditeľný a zobrazuje sa v hornej časti stránky nad názov vašej lokality. Prvý odkaz v globálnej navigácii je prepojenie na lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít. Prvý odkaz nasleduje prepojenia na stránky, ktoré majú jedinečné navigácii nad bodom v hierarchii lokality, ktorý je zobrazený. Prepojenia na lokality, ktoré dedia ich horný panel s prepojeniami z ich rodičia nie sú zobrazené v globálnej navigácii.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×