Úvod k funkciám obchodnej inteligencie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nové funkcie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 umožňujú zdieľať, kontrolovať a opätovne používať obchodné informácie. V tomto článku je uvedený prehľad týchto funkcií, popis, ako tieto funkcie navzájom súvisia, a informácie o vyhľadávaní zdrojov s ďalšími informáciami.

Obsah tohto článku

Prehľad funkcií obchodnej inteligencie

Centrum zostáv

Služby Excel Services

Pripojenie k externým zdrojom údajov

Kľúčové ukazovatele výkonu (KPI)

Webovými časťami filtra

Tabúľ (dashboard)

Prehľad funkcií obchodnej inteligencie

Nástroje na získavanie prístupu k veľkému množstvu neštruktúrovaných údajov pre účely analýz boli tradične k dispozícii len pre používateľov s bohatými skúsenosťami s uchovávaním a získavaním údajov. Publikovanie na web pomocou údajov z viacerých zdrojov je z historických dôvodov prisúdené vývojárom a poradcom. Pomocou nových funkcií programu Office SharePoint Server 2007 môžu pracovníci pracujúci s informáciami zhromažďovať údaje z viacerých zdrojov a publikovať ich na webe.

Program Office SharePoint Server 2007 je možné prepojiť s podnikovými aplikáciami, ako sú napríklad aplikácie SAP, Siebel a Microsoft SQL Server 2005, a jednoducho tak publikovať zostavy, zoznamy a kľúčové indikátory výkonu.

Ak publikujete zostavy z údajov v jednom z týchto systémov, poskytujete strategické alebo operatívne údaje pre vykonávateľov rozhodnutí. Medzi zostavy patria napríklad pracovné hárky programu Microsoft Office Excel, zostavy služby SQL Server Reporting Services alebo zostavy programu Microsoft Office Access. Riadiaci pracovníci a manažéri sa pri rozhodovaní spoliehajú na presné a načas dodané zostavy.

Jednou z hlavných súčastí funkcie obchodnej inteligencie programu Office SharePoint Server 2007 je Centrum zostáv. Centrum zostáv je lokalita, ktorá poskytuje centrálne umiestnenie na ukladanie zostáv spoločných pre skupinu bez ohľadu na to, či ide o malý tím alebo celú organizáciu.

Na začiatok stránky

Centrum zostáv

Lokalita Centrum zostáv poskytuje centrálne umiestnenie pre informácie súvisiace s obchodnou inteligenciou. Táto lokalita obsahuje osobitné knižnice dokumentov na ukladanie zostáv, zoznamov a pripojení na externé zdroje údajov. Poskytuje tiež prístup na šablóny stránok a webové časti na pomoc pri vytváraní stránok a zoznamov, ktoré obsahujú obchodné informácie. Na lokalite Centrum zostáv je možné vyhľadávať položky pomocou kategórií, zobraziť kalendár pripravovaných zostáv a prihlásiť sa na odber relevantných zostáv.

Podľa predvoleného nastavenia je jedno Centrum zostáv vytvorené na portálovej lokalite najvyššej úrovne. S príslušnými povoleniami však môže lokalitu Centrum zostáv vytvoriť ktokoľvek v rámci tímu, oddelenia alebo lokality organizácie.

Všetky funkcie, ktoré sú v tomto článku popísané, sú k dispozícii na lokalite Centrum zostáv. Všetky funkcie je možné používať na ľubovoľnej lokalite z každej stránky programu Office SharePoint Server 2007. Pomáha to pri rozhodovaní, akým spôsobom sa majú využiť výhody funkcií obchodnej inteligencie vo vlastnom prostredí programu Office SharePoint Server 2007.

Na začiatok stránky

Excel Services

Program Excel Services umožňuje ukladať zošit programu Excel na serveri a následne jeho ľubovoľnú časť publikovať na webovej stránke. Používatelia potrebujú na zobrazenie a komunikáciu s dynamickými údajmi len prehľadávač. Zošit sa publikuje na webovej stránke pomocou webovej časti Excel Web Access (EWA).

Jednou z výhod publikovania zošitov vo webovej časti je, že všetky výpočty sa vykonávajú na serveri. Výsledkom je, že obchodná logika sa v zošite nikdy neposkytuje. Ďalšou výhodou je, že existuje len jedná kópia zošita, ktorá je uložená v centrálnom zabezpečenom umiestnení.

Z webovej stránky môžete používateľom obmedziť prístup k zošitu udelením práva len na zobrazenie. Môžete napríklad zabrániť používateľom otvárať zošit v programe Excel alebo ovládať, čo majú povolené zobraziť.

Namiesto publikovania zošita v interaktívnom režime môžete tiež vytvoriť jeho snímku.

Na začiatok stránky

Pripojenia na externé zdroje údajov

Okrem používania externých zdrojov údajov v zošitoch programu Excel môžete v zoznamoch, webových častiach a na stránkach lokality SharePoint používať údaje z iných podnikových aplikácií, ako sú napríklad aplikácie SAP a Siebel.

Správcovia zvyčajne vytvoria pripojenia systému a môžu ich uložiť v knižnici pripojení údajov na lokalite Centrum zostáv. Týmto spôsobom môže centrálny fond pripojení jednoducho pristupovať a opätovne používať každý, kto má príslušné povolenia. Vytvoriť a uložiť pripojenie údajov je však v systéme Office SharePoint Server 2007 možné kdekoľvek.

Pomocou pripojení na externé zdroje údajov môžete vytvoriť webové stránky a zoznamy lokality SharePoint, ktoré používateľom umožňujú komunikovať s údajmi z externých zdrojov aj bez opustenia stránky lokality SharePoint.

Na začiatok stránky

Kľúčové indikátory výkonu

Kľúčový indikátor výkonu znázorňuje, ako prebieha plnenie úlohy. Tieto indikátory sú užitočné pre tímy, manažérov a obchody na rýchle skontrolovanie priebehu vytýčených cieľov. Pomocou týchto indikátorov lokality SharePoint je možné získať odpovede na nasledovné otázky:

  • S čím som popredu a s čím pozadu?

  • Do akej miery som popredu či pozadu?

  • Aká časť úlohy je minimálne dokončená?

Každá oblasť obchodu môže v závislosti od požadovaných obchodných cieľov sledovať rôzne typy kľúčových indikátorov výkonu. Napríklad na zvýšenie spokojnosti zákazníka si môže telefónna ústredňa vytýčiť cieľ, že za kratší čas zodpovie na určitý počet otázok. Oddelenie predaja môže tieto indikátory použiť na nastavenie výkonnostných cieľov, ako je napríklad počet uskutočnených predajov po telefóne za mesiac.

Kľúčové indikátory výkonu sa vytvárajú pomocou zoznamov kľúčových indikátorov výkonu a zobrazujú sa pomocou špeciálnych webových častí týchto indikátorov. Zoznamy kľúčových indikátorov výkonu je možné uložiť v Centre zostáv alebo na ľubovoľnej inej lokalite programu Office SharePoint Server 2007, kde ich môže každý s prístupovými právami opätovne použiť.

Na začiatok stránky

Webové časti filtra

Filtre umožňujú zobraziť z množiny údajov len tie, ktoré vás zaujímajú. Množina údajov môže napríklad obsahovať päťročnú históriu viacerých produktov pre celú krajinu alebo oblasť. Pomocou filtrov môžete zobraziť niečo zmysluplnejšie, napríklad len jednu oblasť predaja, len jeden produkt alebo len aktuálny rok.

Program Office SharePoint Server 2007 obsahuje desať webových častí filtra, ktoré umožňujú zadať alebo vybrať hodnoty na zmenu obsahu webových častí stránky na zobrazenie presne tých informácií, ktoré potrebujete.

Webová časť filtra aktuálneho používateľa napríklad automaticky filtruje informácie v závislosti od používateľa prihláseného na počítač. Je to užitočné, ak chcete zobraziť len informácie, ako sú napríklad účty zákazníka alebo úlohy, ktoré sú priradené k tomuto používateľovi.

Ďalší spôsob použitia filtrov spočíva v tom, že sa zobrazí zošit vo webovej časti aplikácie Excel Web Access a prepojí sa na filter, ktorý používateľom umožňuje vybrať si produkt, pre ktorý chcú zobraziť informácie. Okrem toho je možné webovú časť filtra prepojiť na stránke na viac ako jednu webovú časť. Výsledkom je, že ak sa vo webovej časti filtra vyberie iný produkt, všetky ďalšie webové časti na stránke sa aktualizujú tak, aby zohľadňovali aktuálne vybratý produkt.

Na začiatok stránky

Tabule

Tabule sú nástroje, ktoré sa používajú na oznámenie stavu a riadenie akcie. Tabuľa programu Office SharePoint Server 2007 je šablóna webovej časti, ktorá umožňuje zhromažďovať a zobrazovať informácie z rôznych zdrojov, ako sú napríklad zostavy, grafy, metriky a kľúčové indikátory výkonu.

Pomocou rôznych webových častí môžete vytvoriť vlastnú stránku tabule, alebo môžete pridať webové časti na stránky, ktoré už na lokalite existujú. Ak však vytvárate tabuľu na novej stránke, môže byť rýchlejšie začať so šablónou. Je to len začiatok – môžete pridať alebo odstrániť položky a po vytvorení stránky zmeniť jej vzhľad.

Šablóna stránky tabule obsahuje nasledovné webové časti.

Webová časť

Účel

Excel Web Access

Pridanie zošitu, hárka alebo skupiny hárkov programu Excel.

Zoznam indikátorov KPI

Zobrazuje zoznam kľúčových indikátorov výkonu (voliteľné).

Použiť filtre (tlačidlo)

Zobrazenie tlačidla Použiť filter.

Súvisiace informácie

Získanie prepojení súvisiacich s inými položkami stránky.

Súhrn

Popis informácií o plánoch a stave.

Podrobnosti o kontakte

Zobrazenie mien osôb, ktoré sa majú kontaktovať v súvislosti so stránkou.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×