Úvod k funkciám Katalógu pracovných údajov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ľudia vo vašej organizácii môžu použiť funkcie katalóg pracovných údajov (BDC) aplikácie Microsoft Office SharePoint Server 2007 na vyhľadanie, zobrazenie a analýzu údajov uložených v špecializovaných programoch, ktoré sa niekedy nazývajú aj odvetvové aplikácie.

Tento článok poskytuje prehľad funkcií lokalít SharePoint, ktoré spolupracujú s katalógom pracovných údajov. Ďalšie informácie o katalógu pracovných údajov nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Obsah tohto článku

Predpoklady na prácu s funkciami katalógu pracovných údajov

Používanie funkcií katalógu pracovných údajov na zobrazenie pracovných údajov na lokalite

Vyhľadávanie pracovných údajov

Predpoklady na prácu s funkciami katalógu pracovných údajov

Než môžete pracovať s pracovnými údajmi v aplikácii Office SharePoint Server 2007, biznisový analytik, správca alebo vývojár vo vašej organizácii musí vykonať nasledujúce úlohy:

  1. Podnikový analytik definuje požiadavky nového riešenia katalógu pracovných údajov. Môže ísť o identifikáciu subjektov, ktoré musia používatelia z lokality Office SharePoint Server 2007 a vlastných aplikácií.

  2. Autor metaúdajov definuje a testuje požadované metaúdaje vo formáte XML použitím modelu metaúdajov katalógu pracovných údajov.

  3. Správca nasadí metaúdaje vo formáte XML pridaním definície aplikácie do katalógu pracovných údajov. Správca je zvyčajne tiež zodpovedný za určenie nastavení pre povolenia prístupu, auditovanie a overovanie.

Poznámka: V závislosti od veľkosti a štruktúry vašej organizácie sa môžu používateľské roly na vykonávanie týchto úloh líšiť od tu uvádzaných používateľských rolí.

Nasledujúci obrázok zobrazuje príklad pracovného toku, pomocou ktorého môže organizácia dokončiť požadované úlohy pre prácu s pracovnými údajmi v aplikácii Office SharePoint Server 2007.

Požadované úlohy pri práci s pracovnými údajmi

Na začiatok stránky

Používanie funkcií katalógu pracovných údajov na zobrazenie pracovných údajov na lokalite

Po dokončení úlohy popísané v predpoklady na prácu s funkciami katalógu pracovných údajov , ľudia vo vašej organizácii mohli používať funkcie katalógu pracovných údajov na zobrazenie a analýza údajov na lokalitách Office SharePoint Server 2007. Nasledujúca tabuľka uvádza každú funkciu BDC a popisuje, ako sa používa.

Funkcia katalógu pracovných údajov

Popis

Webové časti pracovných údajov

Aplikácia Office SharePoint Server 2007 zahŕňa niekoľko webových častí pracovných údajov, ktoré môžu zobraziť ľubovoľnú entitu z katalógu pracovných údajov. Webové časti pracovných údajov môžete použiť na prispôsobenie zobrazenia pracovných údajov na vašej lokalite SharePoint. Webové časti môžete aj pripojiť, takže pri vykonávaní akcie v jednej webovej časti sa zmení obsah druhej webovej časti.

Pracovné údaje v zoznamoch

Pracovné údaje môžete zahrnúť do ľubovoľného existujúceho zoznamu alebo knižnice dokumentov lokality SharePoint pridaním stĺpca pracovných údajov. Stĺpec pracovných údajov je typ poľa umožňujúci pridať ľubovoľnú entitu definovanú v katalógu pracovných údajov do zoznamu alebo knižnice lokality SharePoint.

Akcie pracovných údajov

Do zoznamov a knižníc môžete začleniť akcie obchodných aplikácií, aby ste mohli aktualizovať informácie o profile priamo v obchodnej aplikácii, ako je napríklad SAP alebo Siebel. Akcie sa poskytujú vo forme prepojení, aby ste mohli použiť aj navykonávanie jednoduchých akcií, ako je napríklad odoslanie e-mailovej správy alebo otvorenie webovej lokality.

Pracovné údaje v používateľských profiloch

Profily pracovných údajov sa vytvoria predvolene, keď sa aplikácia zaregistruje v katalógu pracovných údajov. Profilu pracovných údajov sa vytvárajú pre každý typ pracovných údajov v obchodnej aplikácii, ktorú správca zdieľaných služieb vyberie na zobrazenie. Profily pracovných údajov môžete použiť na rozšírenie používateľských informácií aplikácie Office SharePoint Server 2007 zahrnutím pracovných údajov z externého zdroja údajov, ktorý je registrovaný v katalógu pracovných údajov.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie pracovných údajov

Ako súčasť podnikového hľadania v aplikácii Office SharePoint Server 2007 môžete hľadať údaje, ktoré sú uložené v externých obchodných aplikáciách, priamo z lokality SharePoint. Po aktivovaní funkcie hľadania pracovných údajov v aplikácii Office SharePoint Server 2007 môžete vytvoriť nové typy výsledkov vyhľadávania založené na konkrétnych údajových entitách zaregistrovaných v katalógu pracovných údajov. Ak napríklad zaregistrujete ukážkovú databázu AdventureWorks SQL Server 2000 Sample v katalógu pracovných údajov, podnikové vyhľadávanie môže vo výsledkoch vyhľadávania zhromaždiť a vrátiť údaje o zákazníkoch.

Ďalšie informácie o podnikovom vyhľadávaní a ukážkovej databáze AdventureWorks SQL Server 2000 Sample nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×