Office
Prihlásenie

Úvod do viacjazyčných funkcií

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak ste správcom kolekcie lokalít, na podporu používateľov, ktorí hovoria inými jazykmi, máte k dispozícii dva typy funkcií.

Viacerých jazykov používateľské rozhranie (MUI).    Používate funkciu MUI na vytváranie lokalít v iných jazykoch ako predvolený jazyk inštalácie SharePoint alebo nechať jednotlivých používateľov zmeniť jazyk zobrazenia pre svoje lokality osobné používateľské rozhrania.

Variácie (vylepšený tak, aby zahŕňalo sledovania zmien.    Funkcia variácií použijete na vytvorenie webovej lokality publikovania zdroja a potom vykonajte kópie jeho obsah, ktorý môžete preložiť do rôznych jazykov. (Funkcia variácií funguje iba so Publikačné lokality.)

Dôležité: Žiadna z týchto funkcií je preklad nástroj. Balíky MUI zmení jazyk zobrazenia pre rozhranie a variácie podporuje vytvorenie viacerých verzií balíka obsah, ktorý môžete potom máte preložená lokalizáciu profesionálov.

Poznámka: Nepreberajú, či je potrebné vytvoriť webovú lokalitu alebo kolekciu lokalít vo viacerých jazykoch, pretože knižnica dokumentov obsahuje dokumenty vo viacerých jazykoch. Knižnica dokumentov môže obsahovať dokumenty vo viacerých jazykoch bez toho, aby ste museli vytvárať webové lokality alebo kolekcie lokalít vo viacerých jazykoch.

Obsah tohto článku

Aký je rozdiel medzi používateľským rozhraním a obsahom lokality

Používateľské rozhranie

Obsah

Kedy sa má použiť MUI, variácie a kedy obe funkcie

Používanie iba funkcie variácie

Používanie oboch funkcií naraz

Používanie iba funkcie MUI

Rozdiel medzi používateľským rozhraním a obsahom lokality

Webové lokality spravidla pozostávajú z dvoch častí. Jednou časťou je používateľské rozhranie na prácu so samotnou lokalitou a druhou časťou je obsah, čiže informácie uchovávané na lokalite.

Funkcia MUI funguje s používateľským rozhraním lokality a funkcia variácií funguje s obsahom lokality.

Používateľské rozhranie

V používateľskom rozhraní lokality odkazuje na prvky na obrazovke, ktoré používate na interakciu s SharePoint, napríklad ponuky, navigačné položky a Kôš.

S funkciou MUI môžete v rozličných jazykoch zobraziť nasledujúce prvky používateľského rozhrania:

  • Nadpis a popis lokality

  • SharePoint predvolené ponuky a akcie

  • Predvolené stĺpce

  • Vlastné stĺpce (zoznam alebo lokalita)

  • Prepojenia na navigačnom paneli

  • Služby riadených metaúdajov

Poznámka: Funkcia MUI len zmení jazyk zobrazenia pre predvolené prvky používateľského rozhrania. Vlastné prvky používateľského rozhrania, ktoré ste pridali nie sú preložené.

Obsah

Funkcie variácií fungujú s obsahom lokality – informáciami uloženými na lokalite, nie však v používateľskom rozhraní používateľa.

Základným prvkom obsahu, s ktorým funkcia variácií funguje, je stránka. Pomocou tejto funkcie sa tiež kopírujú priečinky a umožňuje aj kopírovanie dokumentov, ak prepojené zo stránky, ktorá sa nachádza v zdrojovej lokalite funkcie variácií. Pomocou funkcie variácií sa nedajú kopírovať položky zoznamu.

Kedy sa používa funkcia MUI, kedy funkcia variácie a kedy obe funkcie

O tom, ktoré viacjazyčné funkcie sa budú používať, treba rozhodnúť ešte pred začatím vytvárania kolekcie lokalít, a to z nasledujúcich dôvodov:

  • Ak budete používať funkciu MUI, bude potrebné, aby správca serverovej farmy nainštaloval potrebné jazykové balíky pre každý jazyk, ktorý chcete urobiť dostupným. Po nasadení jazykových balíkov správcom môžu vlastníci kolekcie lokalít vytvárať lokality a konfigurovať funkciu MUI tak, aby sa používateľské rozhranie lokality zobrazovalo v rozličných jazykoch. Používatelia potom môžu svoje lokality zobraziť v požadovanom jazyku.

  • Po vytvorení lokality už nie je možné zmeniť predvolený jazyk jej používateľského rozhrania, takže je dôležité začať v správnom jazyku.

  • Ak budete používať funkciu variácií, do úvahy treba vziať špecifické okolnosti týkajúce sa konfigurácie lokalít na aktualizácie, zobrazovania upozornení, ako aj ďalšie problémy, ktoré treba nastaviť pred vytvorením lokalít.

Používanie iba funkcie MUI

Použite MUI len vtedy, keď chcete vytvoriť lokality, kolekcie lokalít alebo webové stránky v inom jazyku ako predvolený jazyk, prípadne ak sa vaše stránky budú mať používatelia, ktorí nie je možné pracovať v predvolený jazyk, ktorý chcete použiť pre lokalitu.

Používanie iba funkcie Variácie

Variácie je určený na použitie pri obsahu musí byť k dispozícii pre používateľov, ktorí hovoria rôznymi jazykmi (alebo kto bude potrebné konkrétne informácie, ktorý je založený na rozdiely medzi regiónmi, v rôznych mobilných zariadeniach alebo vo firemnej značky), teda webové lokality, ktoré dodávajú prispôsobený obsah, aby vyhovoval rôznymi, rôznych trhoch a rôzne geografické oblasti.

Ak pracujete v prostredí, kde nie sú nainštalované jazykové balíky, funkciu MUI nemôžete používať. Funkcia variácií však umožňuje nastaviť systém distribúcie obsahu pre viaceré jazyky.

Používanie oboch funkcií naraz

Obe funkcie naraz môžete používať vtedy, keď publikujete obsah, v prípade ktorého je potrebný preklad do iných jazykov, ako aj aby mali vlastníci lokality možnosť vykonávať zmeny v štruktúre lokality, hoci nehovoria jazykom, v ktorom bola lokality vytvorená. Vďaka tomu bude obsah aj používateľské rozhranie lokalít dostupný vo viacerých jazykoch.

Pomocou funkcie variácií môžete napríklad vytvoriť lokalitu so zdrojom v angličtine, ale s cieľom v čínštine. Pomocou funkcie variácií sa na základe nastavení jazyka a miestnych nastavení vytvorí čínska lokalita. Predstavte si, že vlastník lokality so sídlom v USA, ktorý nehovorí po čínsky, potrebuje z dôvodov údržby vykonať na čínskej lokalite nejaké zmeny. Pomocou funkcie MUI môže prepnúť používateľské rozhranie čínskej lokality do angličtiny a vďaka tomu jednoduchšie pracovať s lokalitou.

Poznámka: Keď plánujete viacjazyčné lokality, mali by ste vziať do úvahy, ktoré miestne nastavenia sú potrebné na podporu lokalít. Pomocou miestneho nastavenia sa určuje, akým spôsobom sa na lokalite zobrazia čísla, dátumy a časy. Pomocou miestneho nastavenia sa nezmení jazyk, v ktorom sa zobrazuje lokalita. Pomocou výberu napríklad thajských miestnych nastavení sa zmení predvolené poradie zoradenia a namiesto predvoleného kalendára sa použije budhistický kalendár. Miestne nastavenie sa konfiguruje nezávisle od jazyka určeného pri vytvorení lokality. Na rozdiel od jazyka sa však miestne nastavenie dá kedykoľvek zmeniť.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×