Úvod do testovania šablón formulára

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak sa chcete ubezpečiť, či sú formuláre založené na vašich šablónach formulárov ľahko použiteľné a či zhromažďujú správne typy údajov, mali by ste svoje šablóny formulárov pred publikovaním skúšobne vyplniť.

Obsah článku

Prehľad

Testovanie funkcií zhromažďovania údajov

Testovanie možností používateľa

Prehľad

V závislosti od počtu používateľov, ktorí budú vypĺňať formuláre založené na vašej šablóne formulára, a v závislosti od typu údajov, ktoré zamýšľate zhromažďovať, môže byť testovanie šablóny formulára rovnako jednoduché ako zobrazenie ukážky šablóny formulára určenej pre malú skupinu, alebo rozsiahle ako navrhovanie formálnych postupov vrátane testovacieho prostredia na testovanie funkčnosti šablóny formulára pre celú spoločnosť. Či už je šablóna navrhnutá pre 10 používateľov alebo 100, testovanie šablóny formulára je vždy dôležitou časťou procesu navrhovania.

Testovanie šablóny formulára pred jej publikovaním vám umožní nasledovné:

  • Pomocou kontroly správnosti konfigurácie ovládacích prvkov v šablóne formulára pomôže zaistiť, či formuláre založené na vašej šablóne budú zhromažďovať správne typy údajov.

  • Overiť, či všetky funkcie použité v šablóne formulára pracujú správne.

  • Dohliadnuť na to, aby používatelia mohli vytvoriť a odoslať nové formuláre, alebo upraviť existujúce formuláre založené na vašej šablóne formulára.

  • Overiť, či všetky spravované kódy v šablóne formulára pracujú tak, ako boli navrhnuté.

  • Overiť, či formuláre konfigurované s rozdielnymi nastaveniami zabezpečenia budú pracovať podľa očakávania.

Testovanie šablóny formulára obvykle začína definovaním plánu testovania. Ak je šablóna formulára určená pre malý okruh používateľov, plán testovania môže maž podobu spísania niekoľkých poznámok. Ak je šablóna formulára určená pre veľký počet ľudí, plán testovania môže byť oficiálnym dokumentom, ktorý bude popisovať plánované testy, očakávané výsledky a kritériá, ktoré budú použité pri rozhodovaní kedy môže byť šablóna formulára publikovaná.

Je vhodné naplánovať test ešte počas fázy plánovania, skôr než začnete navrhovať šablónu formulára. Ak sa naplánovaný návrh šablóny formulára počas fázy navrhovania zmení, môžete plán testovania primerane upraviť. Pri zostavovaní plánu testovania overte, či ste zahrnuli aj test, pri ktorom sa testuje možnosť vloženia nesprávnej hodnoty. Tento test zabezpečuje, aby mohli byť uložené alebo odoslané iba správne hodnoty. Počas fázy plánovania, kedy sa rozhodujete o vložení pole, ovládacieho prvku alebo funkcie do šablóny formulára, mali by ste premyslieť alebo zapísať plán testovania týchto polí, ovládacích prvkov alebo funkcií. Ak napríklad plánujete do šablóny formulára pridať ovládací prvok, ktorý bude uznávať iba kladné čísla od 1 do 31, plán testovania môže obsahovať testy vloženia správnej hodnoty, hodnoty vyššej alebo nižšej ako sú povolené hodnoty a test možnosti vloženia písmen namiesto čísel.

V mnohých prípadoch môžete vybrať testovanie funkcií a funkčnosti už počas návrhu šablóny formulára. Pomocou okna Ukážka môžete napríklad vybrať testovanie platnosti údajov pre ovládacie prvky bezprostredne po ich zavedení. Takto môžete skrátiť čas skutočného testovania potrebného po dokončení návrhu šablóny formulára.

Keď máte návrh šablóny formulára hotový, môžete začať s testovaním podľa plánu testovania. Poznamenajte si všetky problémy, s ktorými sa počas testovania šablóny formulára stretnete. Pred tým, než problém opravíte, mali by ste najprv rozhodnúť, či má zmysel opravovať problém hneď. V závislosti od harmonogramu nasadenia šablóny formulára môžete najprv opraviť problémy týkajúce problémov s údajmi, napríklad vzorce, ktoré poskytujú nesprávne výsledky. Potom môžete opraviť všetky vizuálne problémy, napríklad farbu šablóny formulára alebo umiestnenie ovládacích prvkov. Po oprave problému by ste mali spustiť rovnaký test opäť, aby ste sa mohli presvedčiť, či bol problém bol naozaj vyriešený a či sa nevyskytli nové chyby.

V priebehu testovania sa môžete rozhodnúť, ktoré nové funkcie alebo zmeny v pôvodnom návrhu šablóny formulára sú potrebné. Pred zavedením týchto zmien zoberte do úvahy aj cenu zavedenia a testovania týchto nových funkcií. Mali by ste posúdiť aj ako zmeny ovplyvnia už existujúce funkcie. Vždy, keď pridáte novú funkciu do šablóny formulára, mali by ste svoj plán testovania aktualizovať, aby zahŕňal aj testovanie nových funkcií. Ak by by cena zavedenia nových funkcií posúvala plánované nasadenie šablóny formulára, zvážte možnosť ich odloženia na neskôr.

Proces testovania môže byť kombináciou testovania funkčnosti a vzhľadu formulára, procesu tvorby a odosielania nového formulára, prípadne úpravy existujúceho formulára založeného na vašej šablóne formulára. Testovanie funkčnosti formulára zahŕňa kontrolu, či sú údaje zhromaždené v šablóne formulára správne. Testovanie údajov môže zahŕňať testovanie funkcií programu Microsoft Office InfoPath zavedených v šablóne formulára, napríklad podmieneného formátovania, overovania platnosti údajov alebo kódu, rovnako ako aj zabezpečenie zhromažďovania správnych údajov šablónou formulára. Mali by ste otestovať aj proces tvorby a odosielania nového formulára a upravovania existujúceho formulára. Testovaním údajov a procesov zaistíte, či formuláre založené na vašej šablóne formulára môžu zhromažďovať a ukladať správne údaje.

Na začiatok stránky

Testovanie funkcií zhromažďovania údajov

Program InfoPath poskytuje rôzne funkcie, napríklad podmienené formátovanie, overovanie platnosti údajov, vzorce, kódy, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby používatelia vkladali do formulára správne údaje. Ak sa chcete uistiť, či sú tieto funkcie správne nakonfigurované, môžete ich otestovať zobrazením ukážky šablóny formulára. Keď zobrazíte ukážku formulára, program InfoPath otvorí nové okno Ukážka s formulárom, ktorý je založený na vašej šablóne formulára, a ktorý môžete použiť na testovanie týchto funkcií.

Keď zistíte, že na testovanie šablóny formulára opakovane používate rovnakú sadu údajov, môžete uložiť formulár so vzorovými údajmi, a potom nakonfigurovať šablónu formulára tak, aby sa tento formulár so vzorovými údajmi použil vždy, keď zobrazíte ukážku šablóny formulára. Zabránite tým neustálemu vkladaniu rovnakej zostavy údajov vždy, keď zobrazíte ukážku šablóny formulára. Vzorové údaje môžete použiť na otestovanie, či sú ovládacie prvky alebo polia v šablóne formulára nakonfigurované tak, aby prijímali správne údaje. Prípadne môžete uložiť formulár s nesprávnymi vzorovými údajmi, ktoré môžete použiť na testovanie reakcie šablóny formulára na vloženie nesprávnych údajov.

Na začiatok stránky

Testovanie možností používateľa

Ak chcete otestovať proces, s ktorým sa môžu používatelia stretnúť pri vypĺňaní alebo odosielaní formulára založeného na šablóne formulára, musíte publikovať šablónu formulára do testovacieho prostredia. V podstate je testovacie pracovné prostredie podobné produkčnému pracovnému prostrediu, kde používatelia budú vyberať a vypĺňať formuláre založené na šablóne formulára. Ak je vašim produkčným pracovným prostredím sieť Microsoft Windows spravovaná viacerými servermi so spustenou službou Microsoft Windows Server 2003 s databázou Microsoft SQL Server, vašim testovacím pracovným prostredím môže byť oddelená sieť systému Windows, ktorá je spravovaná samostatným serverom. Testy by ste nemali uskutočňovať v produkčnom pracovnom prostredí, pretože by mohli ovplyvniť používateľov v produkčnom prostredí alebo údaje uložené na týchto serveroch.

V testovacom pracovnom prostredí môžete testovať procesy vytvárania a odosielania nového formulára, úpravy existujúceho formulára s údajmi a testovať odoslanie údajov do správnych externých zdrojov údajov. Test pracovného prostredia môžete použiť aj na otestovanie rezervných plánov. Napríklad čo sa stane v prípade, ak server prestane pracovať a používateľ vytvoril formulár, ale ešte ho neodoslal.

Tip : Doplnkovým spôsobom otestovania procesu prístupu, vypĺňania a odosielania formulárov je požiadať niektorých typických používateľov o použitie vašej šablóny formulára ešte pred tým, než je sprístupníte všetkým používateľom. Umožní vám to overiť, či sa formuláre založené na vašej šablóne formulára dajú vypĺňať jednoducho, prípadne či používatelia môžu vytvoriť a odosielať nové formuláre, alebo upravovať existujúce formuláre. Počas tejto etapy môžete zhromaždiť cenné pripomienky o spôsobe, akým budú používatelia budú používať vašu šablónu formulára. Na ich základe môžete šablónu primerane upraviť. Niektorí používatelia napríklad môžu mať problémy s konkrétnym ovládacím prvkom, ktorého správanie ste nemohli počas navrhovania šablóny formulára predpokladať. Keby ste nespustili testovanie s potenciálnymi používateľmi, toto správanie by ste odhalili až po nasadení šablóny formulára.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×