Úvod do rol používateľov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah tohto článku

Prehľad rol používateľov

Scenáre použitia funkcie používateľov

Vytvorenie a priradenie roly používateľa

Prehľad rol používateľov

Rola používateľa je preddefinovanej kategórie, ktoré možno priradiť používateľom na základe ich pracovných funkcií alebo niektorých ďalších kritérií. Roly sa zvyčajne používajú na prezentáciu prispôsobených verzií alebo zobrazenia šablóny formulára na rôzne typy používateľov. Môžete zjednodušovať vaše obchodné procesy a optimalizovať pridaním rolí používateľov do šablóny formulára na ovládanie, čo používatelia uvidia, keď otvoríte formulár, ktorý je založený na šablóne formulára zhromažďovanie údajov. Predstavte si napríklad, či vytvárate šablóny formulára pre žiadosť o povolenie, ktorej formuláre sa budú používať nasledujúce typy používateľov:

 • Dodávatelia elektrotechniky, ktorí potrebujú požiadať o povolenie

 • Prijímanie agentov, ktorí overiť, že žiadosť dodávateľov obsahujú potrebné informácie

 • Správcovia, ktorí si prečítajte odoslaného povolenie aplikácie na schválenie

Namiesto navrhovanie tri šablón formulárov pre každý typ používateľa a spravovanie údajov zo všetkých formulárov, môžete navrhnúť jednu šablónu formulára, ktorej formuláre zhromaždiť všetky údaje a pridať k role používateľa pre každý typ používateľa. Rola používateľa určuje, aké údaje sa zobrazia v prispôsobených zobrazení, ktoré sú založené na každom type používateľa.

Poznámka k zabezpečeniu: Roly používateľa sa nepoužívajú obmedziť prístup k citlivým údajom vo formulári. Aj keď nastavenie šablóny formulára iba na čítanie alebo skryť niektoré ovládacie prvky, ktoré sú založené na role používateľa, používatelia potenciálne používať programe na úpravu textu, napríklad Microsoft Notepad na zobrazenie alebo úpravu súboru šablóny formulára (.xsn) prístup k údajom.

Na začiatok stránky

Scenáre použitia funkcie používateľov

Existuje množstvo scenárov, keď sú výhody, ktoré vaši používatelia roly používateľov. Napríklad s ovládacími prvkami, môžete:

 • Zobrazovať jedinečné zobrazenie pre každú rolu používateľa    Môžete návrh šablóny formulára, aby sa zobrazili rôzne zobrazenia publikovanej šablóne formulára, v závislosti od toho, kto vyplnením formulára. Môžete napríklad navrhnúť zobrazenie pre dodávateľov elektrotechniky, ktorá sa žiadosť o povolenie, zobrazenie pre agentov, ktorí prijímajú žiadosti a zobrazenie pre správcov, ktorí si prezrite všetky požadované informácie. Každé zobrazenie zobrazuje iba údaje, ktoré sú potrebné pre každú rolu používateľa.

 • Zobraziť inú sekciu pre každú rolu používateľa    Môžete navrhnúť šablónu formulára zobrazila rozličné sekcie v závislosti od toho, kto je vyplnením formulára. Napríklad možno zobraziť časti na vyúčtovanie výdavkov šablóny formulára, ktorá sa vzťahuje len na zamestnancov, keď formulár otvorí zamestnanec. Keď správca otvorí formulár možno zobraziť ďalšie sekcie, ktorá platí iba pre správcov, ktorí schvaľujú vyúčtovanie výdavkov.

 • Nastavenie overenia údajov pre pole, ktoré je založené na role používateľa    Šablóny formulára môžete navrhnúť tak, aby iné overovanie údajov sa použije pre ovládací prvok, ktorý je viazaný na konkrétnom poli, v závislosti od roly osoby, ktorá je vyplnením formulára. Napríklad, môžete nastaviť maximálnu hodnotu výdavkov pre manažéra na obmedzenie a nastaviť maximálnu hodnotu rovnakého textového poľa vyššie pre správcu. Ak správca vyplní formulár a prekročí výšku, zobrazí sa dialógové okno. Ak správca vyplní formulár, textové pole akceptuje hodnotu, ktorá by inak zamietnuť, ak manažéra vyplniť formulár.

 • Odoslanie údajov formulára do zdroja externých údajov, ktorý je založený na role používateľa    Napríklad v šablóne formulára môžete navrhnúť tak, aby dodávatelia elektrotechniky, ktorí potrebujú požiadať o povolenie môžete odoslať vyplnené formuláre iba do webovej služby a prijímaním agentov môžete odosielať formuláre iba do databázy servera SQL. Správcovia môžu odoslať údaje formulára do databázy a e-mailovej správy, ak žiadosť schválená, alebo ich môžete odoslať údaje formulára len k databáze, ak bola žiadosť zamietnutá.

Na začiatok stránky

Vytvorenie a priradenie roly používateľa

Pri vytváraní novej funkcie používateľa, môžete priradiť používateľov k nemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zadanie mien používateľov z adresárovej služby Microsoft Active Directory (napríklad "predaj\andrej"). Na zadanie mena používateľa v adresárovej služby Active Directory, šablóna formulára musí byť vytvorené v a uverejňovať siete Microsoft Windows, ktorá používa službu Active Directory.

 • Určenie skupín z adresárovej služby Active Directory. Napríklad, môžete určiť e-mailové distribučný zoznam, ktorý obsahuje mená všetkých členov marketingovej skupiny. Definovanie skupiny v adresárovej služby Active Directory, musíte byť šablóny formulára vytvorené v a uverejňovať siete Microsoft Windows, ktorá používa službu Active Directory.

 • Zadaním hodnoty, ktorá pochádza priamo z poľa vo formulári. Pole môže získať údaje zo služby Active Directory alebo používateľ môže zadať údaje do ovládacieho prvku, ktorý je viazaný na toto pole. Napríklad ak v šablóne formulára obsahuje textové pole správca, konkrétnej funkcii používateľa môžete priradiť s pole viazaná tohto textového poľa.

Po pridaní role používateľa, nastavíte ako jeden z nasledujúcich krokov:

Predvolené roly    Používatelia, ktorí nie sú priradené k existujúcej funkcii používateľa sa automaticky priradí k funkcii používateľa, ktorá je zadaná ako predvolená funkcia. Predvolené roly sa tiež používa pre používateľov, ktorí sú súčasťou skupiny, ale pracujú v režime offline. Jedna funkcia používateľa je vždy nastavená ako predvolená.

Pôvodcu    Ak chcete použiť konkrétnu funkciu používateľa pre používateľov, ktorí otvorte formulár prvýkrát, môžete určiť pôvodcu. Môžete napríklad definovať pôvodcu s názvom "Dodávateľa", ktoré sa vzťahujú na používateľov, ktorí vypĺňajú nové žiadosti o povolenie. Používateľ, ktorý je priradený k inej funkcii používateľa sa automaticky priradí k rolu dodávateľa, keď sa otvorí nový spravovania služby SharePoint Online. Však nabudúce používateľ otvorí rovnaký formulár, program Microsoft Office InfoPath používa osoby priradenú funkciu používateľa namiesto pôvodcu.

Ak ste priradili roly používateľom, ktoré sú založené na ľubovoľnú kombináciu mená používateľov, skupín alebo hodnôt z poľa, keď používateľ otvorí formulár, ktorý je založený na šablóne formulára, program InfoPath určí funkciu priradiť k tomuto používateľovi pomocou nasledovnom poradí :

 1. Meno používateľa je hodnota poľa v šablóne formulára.

 2. Meno používateľa je v službe Active Directory.

 3. Používateľ je členom skupiny Active Directory.

  Poznámka: Ak používateľ členom viacerých skupín a priraďujete roly používateľov, ktoré sú založené na skupinu, program InfoPath skontroluje zoznam členov každej skupiny v poradí, v skupine je uvedené v dialógovom okne Správa rol používateľov. Napríklad, ak používateľ je členom skupiny agenta prijímaním a skupiny správcov a skupiny správcov je uvedený pred prijímaním zástupca skupiny, používateľovi priradia z roly správcu skupiny.

 4. Ak žiadna z vyššie uvedeného nie je splnená, použije sa predvolené roly.

Po zadefinovaní roly používateľov pre šablónu formulára, môžete nastaviť pravidlo, ktoré automaticky prepína zobrazenia podľa roly používateľa. Napríklad, môžete vytvoriť používateľské roly správcu a potom vytvorte pravidlo pre automatické prepínanie na zobrazenie pre manažéra, keď používateľ, ktorý je priradený k role správcu otvorí formulár. Prípadne môžete najskôr vytvoriť pravidlo a potom definovať funkcie používateľov ako súčasť procesu vytvárania pravidla.

Môžete tiež meniť správanie ovládacieho prvku na základe role používateľa. Napríklad, môžete povoliť ovládacieho prvku iba pre určitú rolu používateľa, zatiaľ čo ostatné roly používateľov môžete vidieť údajov v ovládacom prvku, ale nemôžu meniť. Možnosť obmedziť, kto môže zadať údaje do ovládacieho prvku na základe rol je jeden spôsob, ako zabezpečiť, že údaje zadané do ovládacieho prvku pochádza z dôveryhodného zdroja. Napríklad, môžete mať začiarkavacie políčko schválenie v šablóne formulára aplikácie povolenia, môžete vybrať iba členovia roly správcu používateľa, ktorá označuje, že povolenie bolo schválené. Používatelia priradení do niektorých iných rol používateľov, napríklad dodávatelia, ktorí žiadosť odoslali, uvidia iba začiarkavacie políčko, ale nebudú môcť začiarknite alebo zrušte jeho začiarknutie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×