Úvod do odosielania a prijímania e-mailových formulárov programu InfoPath v programe Outlook

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah tohto článku

Úvod do e-mailových formulárov programu InfoPath

Podmienky používania e-mailových formulárov programu InfoPath

Úvod do e-mailových formulárov programu InfoPath

Ak už používate formuláre programu Microsoft Office InfoPath pre úlohy, ako napríklad odoslanie týždenných správ o stave, a ak používate Microsoft Office Outlook 2007 na spravovanie e-mailových správ, e-mailových formulárov programu InfoPath môže pomôcť zjednodušiť procesy, ktoré sa používajú na spoluprácu a zdieľanie údajov. To je preto môžete otvoriť, vyplňte a odošlite formulárov programu InfoPath z v rámci Office Outlook 2007 bez nutnosti otvorenia programu InfoPath. Ak dostanete e-mailový formulár programu InfoPath, odpovedať na ňu, prepošlite ju a uložiť ho tak, ako by ste s ďalšími položkami v Office Outlook 2007.

Použitie formulárov a šablón formulárov programu InfoPath

Program InfoPath používa otvorené štandardy XML, ktoré používateľom poskytujú flexibilitu pri získavaní údajov štruktúrovaným spôsobom. Pretože program InfoPath je založený na štandardoch XML, údaje zhromaždené pomocou programu InfoPath môžu byť v organizácii znovu použité. Údaje uložené napríklad vo formulári zostavy výdavkov môžu byť sprístupnené a zobrazené na webovej stránke, ktorá zvýrazňuje trendy rozpočtu pre oddelenie.

Ak návrhár formulára vytvorí nový formulár programu InfoPath, pracovník skutočne vytvára, čo je známe ako šablóny formulára. Šablóny formulára definuje štruktúru údajov, vzhľad a správanie formulárov, ktoré používatelia vyplniť. Myslite na šablónu formulára ako koncept – východiskový bod, ktorý umožňuje používateľom vytvárať nové formuláre, ktoré používajú a ukladanie údajov rovnako ako. Pretože šablóny formulára musí byť k dispozícii predtým, ako môžete vyplniť formulár, na miesto, kde ich môžete pristupovať používatelia musia nasadiť šablón formulárov. Šablóny formulárov sú bežne nasadený do umiestnenia v podnikovej sieti, napríklad zdieľané priečinky, webové servery alebo knižníc na Windows SharePoint Services 3.0 alebo lokality Microsoft Windows SharePoint Services 2.0.

Ak používatelia majú povolenie na prístup k umiestneniu šablóny formulára, kde je uložená, môžete vyplniť formulár založený na danej šablóne, pomocou programu InfoPath, webového prehliadača, mobilného zariadenia alebo Office Outlook 2007. Či je možné vyplniť formulár pomocou programu InfoPath alebo z iných metód závisí od viacerých faktorov, vrátane ako šablóny formulára bola navrhnúť a nasadiť. Napríklad vypĺňanie v prehliadači, musia byť navrhnuté formulára na spustenie v prehliadači a šablóny formulára pre formulár musí byť nasadené na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services.

E-mailové formuláre programu InfoPath môžete použiť na zdieľanie vlastných údajov alebo na zhromažďovanie údajov od ostatných používateľov programu Office Outlook 2007.

Zdieľanie údajov v e-mailových formulároch programu InfoPath

E-mailových formulárov programu InfoPath môžete použiť na zdieľanie údajov. Napríklad, ak v súčasnosti vyplňte formulár na týždenné stav zostavy v programe InfoPath a potom odošlite vyplnený formulár správca ako prílohu e-mailovej správy, môžete použiť Office Outlook 2007 zefektívniť tento proces. Otvorenie správy o stave z umiestnenia publikovaný ako e-mailový formulár programu InfoPath, vyplniť ju a potom odoslať údaje do vášho manažéra pomocou Office Outlook 2007 – to všetko bez otvorenia programu InfoPath. Okrem toho, ak je formulár nastavený na odosielanie údajov do zdroj údajov, odoslanie formulára v programe Outlook odošle údaje k danému zdroju údajov. Po odoslaní údajov, môžete tiež môžete uložiť kópiu tohto e-mailový formulár programu InfoPath a údaje, ktoré obsahuje v aktuálnom priečinku.

Zhromažďovanie údajov s e-mailovými formulármi programu InfoPath

E-mailové formuláre programu InfoPath môžete použiť na zhromažďovanie údajov od ostatných používateľov. Ak ste napríklad manažér, ktorý týždenne posiela e-mailovú pripomienku na vyplnenia formulára na vyúčtovanie výdavkov, môžete použiť program Office Outlook 2007 na poslanie formulára na vyúčtovanie výdavkov ako e-mailový formulár programu InfoPath. Ak členovia vašej skupiny pri odosielaní svojich údajov pridajú v e-mailovom formulári programu InfoPath e-mailovú adresu do poľa Komu, dostanete kópie ich formulára na vyúčtovanie výdavkov do priečinka doručenej pošty programu Office Outlook 2007. Keď zhromažďujete údaje pomocou e-mailových formulárov programu InfoPath, môžete spravovať údaje e-mailových formulárov vytvorením nasledujúcich úloh:

  • Uložte údaje v priečinkoch    V Office Outlook 2007, môžete použiť nový typ priečinka s názvom priečinok služby InfoPath Forms ukladať kolekcie súvisiacich Office InfoPath 2007 formulárov. Napríklad, ak získate formuláre správ o stave cez váš tím pomocou Office Outlook 2007, správy o stave dokončené môžete ukladať v priečinku formulárov programu InfoPath v priečinku Doručená pošta. Môžete tiež zobraziť údaje z každého formulára v stĺpcoch v danom priečinku. Umožňuje rýchlo zoskupenie, filtrovanie a zoradenie údajov z viacerých formulárov.

    Skôr, ako budete môcť zobraziť údaje z formulára v priečinku Formuláre programu InfoPath, musí byť šablóna formulára pre takýto formulár nakonfigurovaná na použitie povyšovania vlastností. Povyšovanie vlastností umožní poliam formulára zobraziť hodnoty v priečinkoch Formuláre programu InfoPath v programe Office Outlook 2007, alebo na serveroch so spustenou službou Windows SharePoint Services 3.0 alebo InfoPath Forms Services. Iba návrhár šablóny formulára môže umožniť postupovanie vlastností pomocou programu InfoPath.

  • Zlúčiť údaje    Údaje z viacerých e-mailových formulárov programu InfoPath môžete zlúčiť do jedného formulára. Ak napríklad zhromažďujete formuláre správ o stave od svojej skupiny pomocou programu Office Outlook 2007, môžete pre manažéra zlúčiť údaje z ich formulárov do jedného súhrnného formulára.

  • Exportovať údaje    Ak chcete vykonať podrobnú analýzu údajov formulára, môžete exportovať priečinok formulárov v programe Outlook do pracovného zošita programu Microsoft Office Excel 2007. Jednotlivé e-mailové formuláre programu InfoPath môžete exportovať aj ako súbory .xml na pracovnú plochu.

Na začiatok stránky

Podmienky používania e-mailových formulárov programu InfoPath

Ak chcete úspešne používať e-mailové formuláre programu InfoPath, mali by ste zabezpečiť, aby ste vy a vaši kolegovia mali nainštalovaný a nakonfigurovaný správny softvér.

Podmienky inštalácie

Ak chcete odosielať a prijímať e-mailových formulárov programu InfoPath v Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office InfoPath 2007 musí byť nainštalovaný v počítači a Office Outlook 2007 musí byť nakonfigurovaný na odosielanie a prijímanie e-mailových formulárov programu InfoPath. Ak máte tieto programy nainštalované v počítači a Office Outlook 2007 je nakonfigurovaný na odosielanie e-mailových formulárov programu InfoPath, ale nie to isté platí pre príjemcov e-mailových formulárov programu InfoPath, formuláre, ktoré odošlete sa zobrazia na tých príjemcov ako prílohy e-mailové správy. Príjemcov môžete ukladať priložené formuláre a otvorte ich v programe InfoPath. Office Outlook 2007 je nakonfigurovaný na odosielanie a prijímanie e-mailových formulárov programu InfoPath v predvolenom nastavení. Ak chcete vypnúť e-mailových formulárov programu InfoPath, zapnúť alebo vypnúť, v dialógovom okne MožnostiOffice Outlook 2007, kliknite na položku Rozšírené možnosti na karte iné a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť formulárov programu InfoPath e-mailu v časti možnosti rozšíreného dialógové okno.

Podmienky inštalácie pre príjemcov

Ak príjemcom e-mailových formulárov programu InfoPath Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office InfoPath 2007 nainštalovaný a nakonfigurovaný na používanie e-mailových formulárov programu InfoPath, dostanú e-mailovú správu, ktorá obsahuje HTML zastúpenie predvolené zobrazenie formulára a programu InfoPath formulár sa priložia k e-mailovej správy. Ak príjemca nainštalovanú staršiu verziu programu InfoPath nainštalovaný a formulár obsahuje funkcie kompatibilné so staršími, môžu uložiť súbor priložený formulár a ho otvoriť pomocou staršej verzie programu InfoPath.

Závislosti šablón formulárov

Ak chcete, aby používatelia vyplnili e-mailové formuláre programu InfoPath a údaje odoslali späť, ale táto šablóna formulára prislúchajúca formuláru nie je uložená na zdieľanom mieste, ku ktorej používatelia majú prístup, kliknutím na možnosť Zahrnúť šablónu formulára na pracovnej table Možnosti pošty môžete šablónu formulára zahrnúť do e-mailového formulára programu InfoPath. Pracovná tabla sa zobrazí, keď e-mailový formulár programu InfoPath posielate ďalej, odpovedáte na neho alebo ho odosielate kliknutím na položku Odoslať vo formulári. Prípadne môžete odoslať verziu formulára len na čítanie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×