Úvod do integrácie údajov medzi programom Access a lokalitou SharePoint

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Používanie programu Microsoft Office Access 2007 so službou Windows SharePoint Services 3.0 vám umožňuje zdieľať a spravovať údaje viacerými spôsobmi. Umožňuje vám súčasne využívať funkcie spolupráce na lokalite SharePoint a funkcie na zadávanie a analýzu údajov v programe Access. Môžete napríklad sledovať verzie údajov, prihlásiť sa na odber upozornení na vykonané zmeny a spravovať povolenia pre údaje.

Obsah tohto článku

Spôsoby práce s údajmi

Integrácia a správa údajov

Sledovanie údajov a toku činností

Spôsoby práce s údajmi

Keď používate program Office Access 2007, môžete viacerými spôsobmi zdieľať, spravovať a aktualizovať údaje z lokality SharePoint.

Presunutie údajov na lokalitu SharePoint    Keď presuniete databázu z programu Access na lokalitu SharePoint, vytvoríte na lokalite SharePoint zoznamy, ktoré sú prepojené ako tabuľky v databáze. Po presunutí databázy program Access vytvorí novú klientsku aplikáciu, ktorá zahŕňa všetky staré formuláre a zostavy a nové prepojené tabuľky, ktoré boli práve exportované. Sprievodca prenesením na server SharePoint vám pomáha presunúť údaje zo všetkých tabuliek naraz.

Po vytvorení zoznamov lokality SharePoint môžu používatelia pracovať so zoznamami na lokalite SharePoint alebo v prepojených tabuľkách v programe Access a zároveň používať funkcie lokality SharePoint na správu údajov a zachovanie aktuálnosti údajov prostredníctvom zmien. Ako správca môžete spravovať povolenie pre údaje a verzie údajov, takže môžete sledovať, kto zmenil údaje alebo obnovil predchádzajúce údaje.

Publikovanie údajov na lokalite SharePoint     Ak spolupracujete s ďalšími osobami, môžete uložiť kópiu databázy v knižnici na serveri SharePoint a pokračovať v práci v databáze pomocou formulárov a zostáv v programe Access. Zoznamy môžete prepojiť ako tabuľky v databáze, čo je užitočné, ak chcete sledovať údaje na lokalite SharePoint, a potom môžete vytvoriť formuláre, dotazy a zostavy na prácu s údajmi. Môžete vytvoriť napríklad aplikáciu programu Access, ktorá poskytuje dotazy a zostavy pre zoznamy lokality SharePoint, ktoré sledujú problémy a spravujú informácie o zamestnancoch. Keď používatelia pracujú s týmito zoznamami na lokalite SharePoint, môžu otvoriť dotazy a zostavy programu Access z ponuky Zobraziť pre zoznamy SharePoint. Ak napríklad chcete zobraziť a vytlačiť zostavy problémov programu Access na mesačnú schôdzu, môžete na to použiť priamo zoznam lokality SharePoint.

Pri prvom publikovaní databázy na serveri sa v programe Access zobrazí zoznam webových serverov, ktorý vám uľahčuje prechod na miesto, kde ju chcete publikovať, ako je napríklad knižnica dokumentov. Po publikovaní databázy sa toto umiestnenie uchová v programe Access, takže pri publikovaní dodatočných zmien už nebude potrebné tento server znova vyhľadávať. Pri publikovaní databázy na lokalite SharePoint bude táto databáza k dispozícii pre osoby, ktoré majú povolenie pracovať s touto lokalitou SharePoint.

Otvorenie formulárov a zostáv programu Access z lokality SharePoint     Používatelia môžu otvoriť zoznamy v rozšírených zobrazeniach programu Access z lokality SharePoint. Formuláre, zostavy a údajové hárky programu Access sa môžu zobraziť spolu s inými zobrazeniami na lokalite SharePoint. Keď vyberiete zobrazenie programu Access, program Access spustí a otvorí požadovaný formulár, zostavu alebo údajový hárok. To vám umožňuje jednoducho spustiť rozšírenú zostavu programu Access na lokalite SharePoint bez spustenia programu Office Access 2007 alebo bez prechodu na správny objekt.

Vytváranie databáz zo zoznamov lokality SharePoint     Zoznam lokality SharePoint môžete otvoriť v programe Access. Ak databáza neexistuje, môžete ju vytvoriť v programe Access a potom môžete vytvoriť množinu formulárov a zostáv na základe na zoznamu.

Prevedenie zoznamov lokality SharePoint do režimu offline s programom Access     Ak potrebujete pracovať aj doma, môžete zoznamy lokality SharePoint previesť do režimu offline jedným kliknutím s použitím programu Access. S údajmi potom môžete pracovať v programe Access a svoje zmeny neskôr môžete zosynchronizovať alebo znovu prepojiť s lokalitou SharePoint.

Import alebo prepojenie na zoznam lokality SharePoint     Zoznam lokality SharePoint môžete preniesť do programu Access importom alebo prepojením. Pri importe zoznamu lokality SharePoint sa vytvorí kópia zoznamu v databáze programu Access. Počas importovania môžete zadať zoznamy, ktoré chcete skopírovať, a pre každý vybratý zoznam môžete určiť, či chcete importovať celý zoznam alebo len určité zobrazenie. Prepojenie vám umožňuje pripojiť sa na údaje v inom programe bez importu týchto informácií, čo vám umožňuje zobraziť a upravovať najnovšie údaje v pôvodnom programe aj v databáze programu Access bez vytvorenia a uchovávania kópie údajov v programe Access.

Na začiatok stránky

Integrácia a správa údajov

Po presunutí údajov programu Access na lokalitu SharePoint môžete spravovať, kto bude mať možnosť zobraziť údaje, sledovať verzie a obnoviť údaje, ktoré sa omylom odstránia. Účinnejšia integrácia údajov medzi programom Office Access 2007 a lokalitami SharePoint vylepšuje výkon a návrh aplikácie.

Správa povolení na lokalitách SharePoint     Môžete priraďovať rôzne úrovne povolení pre zoznamy a databázy programu Access na lokalitách SharePoint. Môžete napríklad priradiť obmedzené povolenie na čítanie alebo úplné povolenie na upravovanie celým skupinám a selektívne povoliť alebo odmietnuť prístup konkrétnym používateľom. Ak potrebujete obmedziť prístup iba k niektorým citlivým položkám v databáze, môžete nastaviť povolenia pre konkrétne položky zoznamu na lokalite SharePoint.

Sledovanie a spravovanie verzií na lokalitách SharePoint     Na lokalite SharePoint môžete sledovať verzie položiek zoznamu a zobraziť históriu týchto verzií. Ak je to potrebné, môžete obnoviť predchádzajúcu verziu položky. Ak potrebujete zistiť, kto zmenil riadok a kedy k tomu došlo, môžete zobraziť históriu verzie.

Získanie údajov z Koša     Na lokalitách SharePoint môžete využiť nový priečinok Kôš na jednoduché zobrazenie odstránených záznamov a obnovenie informácií, ktoré boli omylom odstránené.

Vylepšený výkon tabuliek prepojených so zoznamami lokality SharePoint     Interné spracovanie tabuliek prepojených so zoznamami lokality SharePoint sa optimalizovalo, aby sa s tabuľkami mohlo pracovať rýchlejšie a plynulejšie než v predchádzajúcich verziách.

Vylepšené priraďovanie typov údajov služby Windows SharePoint Services     S novou podporou pre polia s viacerými hodnotami a prílohy teraz program Access podporuje viac typov údajov, ktoré sa nachádzajú na lokalitách SharePoint, čo výrazne zjednodušuje návrh a zostavovanie zdieľaných aplikácií.

Na začiatok stránky

Sledovanie údajov a toku činností

Program Office Access 2007 s informáciami z lokalít SharePoint môžete použiť na sledovanie údajov, úloh a toku činností organizácie.

Sledovanie     V programe Access je teraz k dispozícii šablóna na sledovanie, ktorá vstupuje do interakcií priamo so šablónou sledovania problémov na lokalite SharePoint. Schémy sú rovnaké a riešenie programu Access môže byť použité ako klientske rozhranie (napríklad v prípade formulárov a dotazov) pre údaje z lokality SharePoint.

Sledovanie histórie polí typu Memo     Polia typu Memo sú užitočné na uchovávanie veľkého množstva informácií. Môžete nastaviť vlastnosť, ktorá nastaví program Access na uchovávanie histórie všetkých zmien v poli typu Memo. Potom môžete zobraziť históriu týchto zmien. Táto funkcia podporuje aj funkciu vytvárania verzií na lokalitách SharePoint, takže program Access môžete použiť aj na zobrazenie zmien, ktoré boli vykonané v zozname lokality SharePoint.

Integrácia s tokom činností na lokalitách SharePoint     Program Access môžete teraz použiť na interakciu s tokom činností a na vytváranie zostáv, čo vám umožňuje lepšie merať stav projektu a hodnotiť pracovné procesy. Zostavy toku činností môžu zahŕňať viaceré zoznamy a informácie z viacerých tokov činností.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×