Úvod do funkcie Unified Messaging programu Microsoft Exchange

Ak má konto servera Microsoft Exchange Server povolenú funkciu Unified Messaging (UM), do jednotlivých priečinkov Doručená pošta v programe Exchange 2007 možno prijímať e-mailové, hlasové a faxové správy. Pre kontá servera Exchange Server 2010 sú k dispozícii doplnkové funkcie vrátane ukážky hlasovej pošty, ktorá doručuje prepis správ hlasovej pošty do priečinka Doručená pošta.

Poznámka:  Funkcia Unified Messaging vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2010 alebo Exchange Server 2007. Aby boli tieto príkazy dostupné, funkciu Unified Messaging musí povoliť správca servera Exchange Server.

Funkcie Unified Messaging

Poznámka:  Niektoré funkcie sú dostupné len s kontom na serveri Exchange Server 2010. Ďalšie informácie o verziách konta programu Exchange nájdete v téme Určenie verzie servera Microsoft Exchange Server, ku ktorému sa pripája konto.

 • Prístup k informáciám programu Exchange    Prístup k úplnej množine funkcií hlasovej pošty môžete získať z mobilných telefónov s funkciou internetu, z programu Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2010 a webovej aplikácie Outlook Web App (OWA). Medzi tieto funkcie patria rôzne možnosti konfigurácie hlasovej pošty a možnosť prehrať hlasovú správu z tably na čítanie pomocou integrovaného prehrávača Windows Media Player alebo zo zoznamu správ pomocou reproduktorov počítača.

 • Prehrať v telefóne    Funkcia Prehrať v telefóne umožňuje prehrávať hlasové správy v telefóne. Ak pracujete v kancelárskej bunke, používate verejný počítač alebo počítač, ktorý nemá povolené multimediálne funkcie, alebo počúvate dôvernú hlasovú správu, zrejme si nebudete chcieť vypočuť hlasovú správu cez reproduktory počítača. Hlasovú správu si môžete prehrať cez akýkoľvek telefón vrátane domáceho, služobného alebo mobilného telefónu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia možnosti Číslo prehrávania v telefóne pre službu Unified Messaging.

 • Formulár hlasovej pošty    Formulár hlasovej pošty v programe Outlook 2007, webovej aplikácii Outlook a v programe Outlook 2010 pripomína predvolené okno e-mailových správ. Obsahuje ovládacie prvky akcií, ako sú prehrávanie, zastavenie alebo pozastavenie hlasových správ, prehrávanie hlasových správ v telefóne a pridávanie a úprava poznámok.

Formulár hlasovej pošty obsahuje integrovaný prehrávač Windows Media Player a pole zvukových poznámok. Integrovaný prehrávač Windows Media Player a pole poznámok sa zobrazuje na table na čítanie pri zobrazení ukážky hlasovej správy alebo v samostatnom okne pri otvorení hlasovej správy.

 • Konfigurácia používateľom    Pre funkciu Unified Messaging môžete nakonfigurovať niekoľko možností hlasovej pošty pomocou webovej aplikácie Outlook Web App (iba s kontom programu Exchange 2010) alebo v programe Outlook 2010 (iba s kontom programu Exchange 2007). Môžete napríklad nakonfigurovať prístupové telefónne čísla a číslo prehrávania hlasovej pošty v telefóne, a potom môžete obnoviť kód PIN pre prístup k hlasovej pošte.

Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia možnosti Číslo prehrávania v telefóne pre službu Unified Messaging alebo Obnovenie kódu PIN hlasovej pošty v službe Unified Messaging.

 • Odpovedanie na hovor    Odpovedanie na hovor zahŕňa odpovedanie na prichádzajúce hovory v čase nedostupnosti, prehratie jedného z uvítaní, nahrávanie správ a zasielanie hlasových správ do priečinka Doručená pošta v podobe e-mailovej správy.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Nahrávanie uvítaní hlasovej pošty služby Unified Messaging a Výber uvítania hlasovej pošty služby Unified Messaging.

 • Pravidlá odpovedania na hovor    Pravidlá odpovedania na hovor sú novou funkciou, ktorá je k dispozícii s kontom programu Exchange 2010. Ak používate túto funkciu, môžete rozhodovať o tom, ako budete odpovedať na prichádzajúce hovory. Spôsob používania pravidiel odpovedania na prichádzajúce hovory je podobný spôsobu používania pravidiel priečinka Doručená pošta pre prichádzajúce e-mailové správy. Predvolene nie sú nakonfigurované žiadne pravidlá odpovedania na hovor. Ak na prichádzajúci hovor odpovedá server služby Unified Messaging (UM), vyzve volajúceho, aby volanému zanechal hlasovú správu. Pomocou pravidiel odpovedania na hovor volajúci môže:

  • zanechať hlasovú správu;

  • získať prístup k alternatívnemu kontaktu;

  • získať prístup k hlasovej správe alternatívneho kontaktu;

  • získať prístup k iným telefónnym číslam, ktoré ste navrhli;

  • použiť funkciu vyhľadania alebo vás nájsť prostredníctvom prenosu pod dohľadom.

 • Ukážka hlasovej pošty    V programe Exchange 2010 používa rola servera služby Unified Messaging pri novovytvorených hlasových správach funkciu automatického rozpoznávania hlasu (ASR). Keď dostanete hlasové správy do priečinka Doručená pošta, správy obsahujú nahrávku a zároveň text vytvorený z hlasovej nahrávky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zapnutie alebo vypnutie ukážky hlasovej pošty v aplikácii Unified Messaging.

 • Oznamovanie zmeškaných hovorov a hlasovej pošty pomocou textových správ SMS    Nastavenie hlasovej pošty môžete nakonfigurovať zadaním čísla svojho mobilného telefónu a nakonfigurovaním presmerovania hovorov. Na mobilný telefón budete formou textových správ SMS dostávať oznámenia o zmeškaných hovoroch a nových hlasových správach. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zapnutie alebo vypnutie oznámení služby Unified Messaging.

 • Zabezpečená hlasová pošta    Zabezpečená hlasová pošta je funkciou služby Unified Messaging, ktorá umožňuje zasielanie súkromnej pošty. Táto pošta je zabezpečená technológiou Active Directory Rights Management Services (AD RMS) a zakazuje presmerovanie, kopírovanie alebo extrahovanie hlasového súboru z e-mailovej správy. Zabezpečená hlasová pošta zvyšuje dôvernosť služby Unified Messaging a umožňuje využiť službu Unified Messaging, ak chcete obmedziť počet poslucháčov hlasových správ.

 • Hlasový prístup k programu Outlook    Používatelia, ktorí majú umožnenú službu Unified Messaging, majú k dispozícii dve jednotné používateľské rozhrania služby Unified Messaging  — telefónne používateľské rozhranie (TUI) a hlasové používateľské rozhranie (VUI). Tieto dve rozhrania sa spolu nazývajú Hlasový prístup k programu Outlook. Hlasový prístup k programu Outlook sa používa na prístup k systému Unified Messaging z telefónu. Po zvolení telefónneho čísla systému Unified Messaging môžete získať prístup k poštovej schránke programu Exchange pomocou funkcie Hlasový prístup k programu Outlook a vykonávať nasledujúce úkony:

  • získať prístup k hlasovej pošte,

  • vypočuť si, presmerovať alebo odpovedať na e-mailové správy;

  • vypočuť si informácie z kalendára;

  • získať prístup ku kontaktom alebo voliť telefónne čísla kontaktných osôb uložené v globálnom adresári (GAL) alebo v skupine vašich kontaktov,

  • prijímať alebo rušiť žiadosti o schôdze,

  • zaslať hlasovú správu oznamujúcu volajúcim, že nie ste k dispozícii,

  • nastaviť predvoľby zabezpečenia a osobné možnosti.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Konfigurácia priečinkov programu Outlook na čítanie pomocou hlasového prístupu k programu Outlook v aplikácii Unified Messaging.

 • Oslovenie skupiny pomocou funkcie Hlasový prístup k programu Outlook    S kontom programu Exchange 2007 môžete na odosielanie e-mailových a hlasových správ používať telefónne používateľské rozhranie (TUI) alebo hlasové používateľské rozhranie (VUI) funkcie Hlasový prístup k programu Outlook. Jednu e-mailovú správu môžete zaslať iba jednému používateľovi z vašich osobných kontaktov, viacerým príjemcom z adresára pridávaním jednotlivých príjemcov individuálne alebo pridaním názvu distribučného zoznamu z globálneho adresára. S kontom programu Exchange 2010 môžete zasielať e-mailové a hlasové správy aj používateľom v skupine uloženej vo vašich osobných Kontaktoch.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×