Úvod do digitálnych podpisov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah tohto článku

Čo je digitálny podpis?

Informácie týkajúce sa kompatibility

Ako používať digitálne podpisy v programe InfoPath

Digitálny podpis

Digitálny podpis môžete použiť vo väčšine tých istých dôvodov podpísanie papierového dokumentu. Digitálny podpis sa používa na overiť digitálne informácie – napríklad šablón formulárov, e-mailové správy a dokumenty, pomocou počítačovej kryptografie. Digitálne podpisy pomáhajú určiť nasledujúce záruky:

 • Pravosť    Digitálny podpis pomáha zabezpečiť, čiže signatára ktorý pracovník tvrdí.

 • Integrita    Digitálny podpis pomáha zabezpečiť, obsah obsahuje zmenený alebo sfalšovaný nebol po digitálnom podpísaní.

 • Odmietnutie    Digitálny podpis pomáha všetkým stranám potvrdiť pôvod podpísaného obsahu. "Odmietnutie" odkazuje na konanie podpisovateľa odmietnutie nejaké spojenie s podpísaný obsah.

Poskytnutie týchto záruk vyžaduje o šablóny formulára, musíte digitálne podpisovanie v šablóne formulára. Môžete tiež povoliť digitálne podpisy pre šablónu formulára tak, aby používatelia rovnaké záruky o formuláre, ktoré vypĺňajú. V každom prípade musia byť splnené tieto požiadavky na digitálne podpísanie formulára alebo šablóny formulára:

 • digitálny podpis musí byť platný,

 • certifikát priradený k digitálnemu podpisu musí byť aktuálny (neuplynula).

 • podpisujúca sa osoba alebo organizácia, ktorá sa označuje ako vydavateľ, je dôveryhodná,

 • Certifikát priradený k digitálnemu podpisu bol vydaný vydavateľovi podľa dôveryhodná certifikačná autorita (CA).

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Ak chcete vytvoriť šablónu formulára, môžete povoliť digitálne podpisy tak, aby používatelia môžu pridávať ich do celého formulára alebo na určité časti formulára. V Microsoft Office InfoPath 2007, môžete tiež návrh šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom je šablóny formulára, ktorý je určený v programe InfoPath pomocou špecifický režim kompatibility. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom môžu byť podporované prehliadačom pri publikovaní na serveri aplikácie služby InfoPath Forms Services. V šablón formulárov podporovaných prehliadačom môžete povoliť iba digitálne podpisy, ktoré sa majú pripočítať na určité časti formulárov, ktoré používatelia vyplniť. Keď povolíte digitálnych podpisov pre časti formulára, podpisy sa vzťahujú len na údaje v týchto špecifických častiach formulára.

Na začiatok stránky

Ako používať digitálne podpisy v programe InfoPath

Pri navrhovaní šablóny formulára, môžete určiť, či používatelia môžu pridávať digitálne podpisy pri vypĺňaní formulár založený na šablóne formulára. Môžete tiež určiť, či používatelia môžu podpisovať celý formulár alebo len jeho časť formulár. Ak aktivujete funkciu digitálnych podpisov tak, že ich pridáte do časti formulára, musíte určiť, ktoré údaje vo formulári možno podpísať. Okrem toho môžete priradiť údaje sekcie, ktoré pridáte k šablóne formulára. Po prihlásení, formulár alebo časť formulár, ktorý bol podpísaný nemôže byť zmenené bez zrušenia platnosti podpisu.

Pri navrhovaní šablóny formulára, ktorý môžete tiež určiť, či používatelia budú môcť pridávať viacnásobné digitálne podpisy do formulára a či tieto podpisy mali spoločne podpísať (v tomto prípade je každý podpis nezávisle od ostatných podpisoch) alebo proti prihlásení ( pričom každý podpis podpíše formulár, ako aj podpisy, ktoré predchádzajú ju).

Poznámka: Ak do šablóny formulára bol navrhnutý na základe schémy XML, môžete povoliť digitálne podpisy na publikovanej šablóne formulára iba v prípade, že schému XML uzol, ktorý sa nachádza v World Wide Web Consortium (W3C) XML digitálny podpis priestor názvov.

Okrem umožnenia digitálnych podpisov, aby používatelia mohli prihlasovať formuláre založené na šablóne formulára, môžete tiež digitálne podpísať šablóny formulárov, ktoré navrhnete. Digitálne podpísanie šablóny formulára overí ako návrhár šablóny formulára istým spôsobom, ako digitálny podpis vo formulári overí používateľa, ktorému vyplniť formulár. Pridanie digitálneho podpisu do šablóny formulára tiež povoľuje šablóne formulára pracovať na úrovni úplnej dôveryhodnosti. Napríklad šablóny formulára, ktorá obsahuje spravovaný kód, ktorý používa úplnú dôveryhodnosť úroveň zabezpečenia musíte byť v počítači nainštalovaný alebo digitálne podpísaný návrhár šablóny formulára tak, aby sa doň.

Poznámka: Ak Microsoft Office Outlook 2007 používateľom odoslať kópiu formulára programu InfoPath ako e-mailovú správu iným používateľom, Office Outlook 2007, ktorá formulár je nastavená na spustenie na úrovni úplnej dôveryhodnosti zabezpečenia, priradená šablóna formulára musí byť podpísané digitálnym podpisom aby fungoval správne.

Ak chcete pridať digitálny podpis do formulára alebo šablóny formulára, sa vyžaduje digitálny certifikát. Digitálny certifikát prostredníctvom komerčného certifikačného úradu alebo od správcu interného zabezpečenia, môžete získať. Rozhodnutie o kúpe digitálneho certifikátu závisí od toho, ako bol vaša organizácia plánuje nasadenie šablón formulárov.

Digitálne certifikáty

Pri digitálnom podpisovaní šablóny formulára, program InfoPath používa iba certifikátov, ktoré majú súkromný kľúč a Digitálny podpis alebo obidve hodnoty pre atribút Použitie kľúča . Okrem toho účel certifikát musí byť Kód podpisový certifikát.

Pretože program InfoPath používa na digitálne podpisovanie formulárov, keď používateľ podpíše formulár s digitálny certifikát podpisy XML, nasledujúce pravidlá sa vzťahujú na certifikát používateľa:

 • Certifikát musí obsahovať platné hodnoty pre dátum a čas, ktorý bol certifikát vydaný, a dátum a čas, ktorý uplynutím jeho platnosti.

 • Certifikát musí byť nainštalovaný v počítači používateľa a priradený súkromný kľúč.

 • Použitie kľúča vlastnosti nachádzajúce sa v certifikát musí obsahovať buď digitálne podpis alebo nonRedpudiation hodnoty. Použitie kľúča definuje, čo kľúč certifikátu je určená.

Poznámka: Keďže nie je vydaný digitálny certifikát, ktorý vytvoríte formálna certifikačná autorita, šablóny formulárov, ktoré ste prihlásení pomocou certifikátu, ktorý ste vytvorili sa nazývajú šablón formulárov vlastným podpisom. Tieto certifikáty s vlastným podpisom sa považujú za neoverené a vygeneruje upozornenie zabezpečenia, ak je úroveň zabezpečenia šablóny formulára nastavená na úplnú dôveryhodnosť. InfoPath považovať za dôveryhodné certifikáty len na počítačoch, ktoré majú prístup k súkromný kľúč pre daný certifikát s vlastným podpisom. Vo väčšine prípadov, znamená to, že InfoPath dôveryhodné entity certifikáty len na počítači, ktorý vytvoril certifikát s vlastným podpisom, pokiaľ súkromný kľúč sa zdieľajú s ostatnými počítačmi.

Existujú dva typy certifikačných úradoch, komerčného certifikačného orgánov a interné certifikačných úradoch.

Komerčné certifikačných úradoch

Ak ste vývojár a chcete digitálny certifikát môžete získať od komerčnej certifikačnej autority, napríklad VeriSign, Inc., vaša organizácia musí Odoslať žiadosť.

V závislosti od stavu ako vývojár ste mali požiadať o digitálny certifikát triedy 2 alebo triedy 3 pre vydavateľov softvéru:

 • Digitálny certifikát triedy 2    Digitálny certifikát určený pre ľudí, ktorí publikujú softvér ako jednotlivci. Táto trieda digitálneho certifikátu poskytuje záruku o identite samostatného vydavateľa.

 • Digitálny certifikát triedy 3    Digitálny certifikát určený pre spoločnosti a inými organizáciami, ktoré publikovať softvér. Táto trieda digitálneho certifikátu poskytuje väčšiu záruku o identite publikovania organizácie. Digitálne certifikáty triedy 3 sú určené na vyjadrenie úrovne záruky v maloobchodnej softvéru. Uchádzač o digitálny certifikát triedy 3 musí dosahovať minimálnu finančnú úroveň, na základe spoločnosti Dun & Bradstreet finančných služieb.

Keď prijmete digitálneho certifikátu, sú uvedené pokyny týkajúce sa inštalácie v počítači, ktoré používate na prihlásenie šablón formulárov programu InfoPath.

Vnútorná certifikačných úradoch

Niektoré organizácie a spoločnosti môžu mať správca zabezpečenia alebo skupiny, ktorá funguje ako vlastného certifikačného úradu. Tento správcu alebo skupiny môžete vytvárať alebo distribuovať digitálne certifikáty pomocou nástrojov certifikačnej autority, ako je napríklad Microsoft certifikát servera. Závisí od spôsobu používania funkcií digitálnych podpisov Microsoft Office vo vašej organizácii môže môcť podpisovať šablóny formulárov pomocou digitálneho certifikátu od interného certifikačného úradu vašej organizácie. Alebo môžete potrebovať správcu podpisovať šablóny formulárov pre vás prostredníctvom schváleného certifikátu. Informácie o vašej organizácii politika, obráťte sa na správcu siete alebo IT oddelenie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×