Úvod do aplikácie Microsoft Office SharePoint Server 2007

Tento článok obsahuje úvodné informácie o aplikácii Microsoft Office SharePoint Server 2007 a opisuje spôsob jej používania, ktorý vám umožní lepšie riadenie a ovládanie obsahu, zefektívnenie pracovných procesov a zdieľanie informácií s ostatnými používateľmi v organizácii.

Poznámka : Článok neopisuje funkcie aplikácie Office SharePoint Server 2007, ktoré sú určené pre odborníkov alebo vývojárov v oblasti informačných technológií. Podrobnejšie informácie o spravovaní aplikácie Office SharePoint Server 2007 alebo o rozšírení jej funkcií nájdete po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

Prehľad aplikácie Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 a Windows SharePoint Services

Spolupráca

Používatelia a prispôsobenie

Vyhľadávanie

Správa obsahu

Obchodné procesy a formuláre

Biznisová inteligencia

Prehľad aplikácie Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 je nová serverová aplikácia, ktorá je súčasťou systému produktov systém Microsoft Office 2007. Túto aplikáciu môže organizácia využiť napríklad na posilnenie spolupráce, poskytovanie funkcií na správu obsahu, implementáciu pracovných procesov a poskytovanie prístupu k informáciám, ktoré sú nevyhnutné pre ciele a procesy organizácie.

Pomocou šablón lokality a ďalších funkcií v aplikácii Office SharePoint Server 2007 je možné rýchlo a efektívne vytvárať lokality, ktoré podporujú požiadavky organizácie súvisiace s publikovaním obsahu, spravovaním obsahu, spravovaním záznamov alebo s biznisovou inteligenciou. Je možné napríklad vytvárať lokality na podnikovej úrovni, ako sú portálové lokality organizácie alebo lokality prezentácie na Internete, alebo špecializované lokality, napríklad databázy obsahu alebo centrá schôdzí. Takéto lokality umožňujú spoluprácu a zdieľanie informácií s ostatnými používateľmi, či už v rámci organizácie alebo mimo nej. Aplikáciu Office SharePoint Server 2007 je okrem toho možné použiť na efektívne vyhľadávanie osôb, dokumentov a údajov, na navrhovanie alebo používanie pracovných procesov založených na formulároch a na poskytovanie prístupu a analyzovanie veľkého množstva pracovných údajov.

Aplikácia Office SharePoint Server 2007 okrem iného umožňuje:

 • Efektívnu spoluprácu s ostatnými osobami v rámci organizácie. Môžete napríklad používať kalendáre na zobrazenie termínov tímových udalostí, alebo knižnice dokumentov na uloženie dokumentov tímu, oddelenia alebo organizácie. Ďalej je možné diskutovať o rôznych otázkach prostredníctvom blogov alebo zaznamenávať a ukladať informácie na stránkach wiki, ktoré predstavujú zdroje informácií spravované používateľmi.

 • Vytvorenie osobných lokalít, na ktorých môžete informácie spravovať a zdieľať s inými používateľmi. Môžete napríklad vytvoriť vlastný portál Osobná lokalita, kde budete zobrazovať a spravovať všetky svoje dokumenty, úlohy, prepojenia, kalendár programu Microsoft Office Outlook 2007, kolegov a ďalšie osobné informácie z centrálneho miesta.

 • Vyhľadávanie osôb, odborných poznatkov a údajov v podnikových aplikáciách. Napríklad prehľadávaním osobných lokalít na intranete môžete nájsť osoby s určitou kvalifikáciou alebo zameraním, aj keď nepoznáte ich meno. Môžete tiež vyhľadávať údaje v podnikovej databáze alebo v podnikovej aplikácii, ako je aplikácia na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM).

 • Spravovanie dokumentov, záznamov a webového obsahu. Organizácia môže napríklad vytvoriť proces na vyradenie alebo ukončenie platnosti dokumentov po uplynutí určitého času.

 • Hosťovanie podnikových formulárov vo formáte XML, ktoré sú integrované s databázami alebo inými podnikovými aplikáciami. Ak napríklad pracujete pre nejakú štátnu agentúru, môžete v programe Microsoft Office InfoPath 2007 navrhnúť formuláre žiadostí a povolenie a tie môžete spravovať v aplikácii Office SharePoint Server 2007. Používatelia tak budú môcť vypĺňať formuláre priamo v prehľadávači. Údaje zadané do formulára sa môžu odoslať do databázy vo vládnej dátovej sieti.

 • Jednoduché publikovanie zostáv, zoznamov a kľúčových indikátorov výkonu prepojením na podnikové aplikácie ako SAP, Siebel a Microsoft SQL Server 2005.

Ako aplikácia Office SharePoint Server 2007 spolupracuje s programami v balíku Microsoft Office

Aplikácia Office SharePoint Server 2007 je určená na efektívnu spoluprácu s inými programami a servermi systému produktov systém Microsoft Office 2007. Nasledujúci zoznam uvádza príklady.

 • Ak používate program Microsoft Office PowerPoint 2007, môžete vytvoriť knižnicu snímok programu PowerPoint, ktorú je možné zdieľať s inými používateľmi lokality Office SharePoint Server 2007.

 • Ak používate program Microsoft Office Access 2007, môžete zoznam SharePoint previesť do režimu offline a použiť funkcie zostáv v programe Office Access 2007 na zobrazovanie údajov a vytváranie zostáv. Ak napríklad cestujete, môžete si uložiť lokálnu kópiu zoznamu SharePoint na prenosnom počítači, kde môžete zoznam upravovať a prehľadávať, ako by bežnú tabuľku v programe Office Access 2007. Formuláre a zostavy, ktoré používajú zoznam SharePoint, sú plne interaktívne a program Office Access 2007 môže po pripojení prenosného počítača do siete synchronizovať lokálny zoznam so zoznamom online.

 • Ak používate program Office Outlook 2007, môžete knižnice dokumentov previesť do režimu offline. Priečinky SharePoint sa zobrazujú rovnako ako ostatné priečinky programu Outlook.

 • Ak používate program Office InfoPath 2007, môžete navrhovať šablóny formulárov kompatibilné s prehľadávačom, publikovať ich na lokalitu Office SharePoint Server 2007 a potom povoliť ich používanie vo webovom prehľadávači.

 • Ak používate program Microsoft Office Excel 2007, môžete ukladať pracovné hárky na lokalite SharePoint, takže používatelia k nim budú mať prístup pomocou prehľadávača. Tieto pracovné hárky môžete používať na spravovanie a efektívne zdieľanie jednej centrálnej aktuálnej verzie a zároveň chrániť súkromné informácie vložené v pracovnom hárku, napríklad finančné modely.

 • Ak používate program Microsoft Office SharePoint Designer 2007, môžete prispôsobiť lokality a toky činností na serveri Office SharePoint Server 2007 v intuitívnom prostredí typu „what-you-see-is-what-you-get“. Lokality SharePoint môžete prispôsobiť vlastným potrebám a nastaviť požiadavky v súvislosti s obchodnou značkou pomocou najnovšej technológie ASP.NET, webových štandardov ako kód XHTML a šablón štýlov CSS. Ak ste napríklad obchodný analytik, môžu vás požiadať o vybudovanie a prispôsobenie novej lokality Office SharePoint Server 2007, ktorá sa bude používať na spoluprácu pri vytváraní prípadových štúdií zákazníkov na videopásku. V takomto prípade môžete program Office SharePoint Designer 2007 použiť na vytvorenie modernej lokality Office SharePoint Server 2007, kde môžu autori, kameramani a členovia marketingového tímu spolupracovať na vytváraní videa s prípadovými štúdiami.

 • V mnohých programoch balíka Office, verzia 2007 je možné aktualizovať vlastnosti dokumentu na serveri na informačnom paneli dokumentu, ktorý sa zobrazí vo forme skupiny upraviteľných polí v hornej časti dokumentu. Môžete mať napríklad za úlohu v programe Word upraviť vlastnosti ako meno autora, dátum vytvorenia a typ dokumentu. Uľahčí to vyhľadanie požadovanej položky na serveri. Môžete napríklad rýchlo vyhľadať všetky tlačové správy, kde sa vlastnosť zákazník zhoduje s menom konkrétneho zákazníka.

 • V mnohých programoch balíka Office, verzia 2007 môžete iniciovať toky činností alebo sa do nich zapájať, čo znamená automatický presun dokumentov alebo položiek prostredníctvom určitej sekvencie akcií alebo úloh súvisiacich s pracovným procesom. Toky činnosti sa môžu používať na konzistentné spravovanie bežných pracovných procesov, ako je schválenie alebo revízia dokumentov.

Na začiatok stránky

Office SharePoint Server 2007 a Windows SharePoint Services

Možno vás zaujíma, aký je rozdiel medzi aplikáciou Office SharePoint Server 2007 a službou Microsoft Windows SharePoint Services a aký je medzi nimi vzťah.

Office SharePoint Server 2007 je produkt, ktorý využíva technológiu Windows SharePoint Services. Všetky funkcie v službe Windows SharePoint Services sú k dispozícii aj v aplikácii Office SharePoint Server 2007, vrátane možnosti vytvárania centrálnych zoznamov a knižníc, blogov, stránok wiki a pracovných priestorov tímov, ako sú napríklad centrá schôdzí.

Aplikácia Office SharePoint Server 2007 vychádza zo služby Windows SharePoint Services pri poskytovaní konzistentného a zrozumiteľného rámca pre zoznamy a knižnice dokumentov, spravovanie lokalít a prispôsobenie lokalít. Office SharePoint Server 2007 však ponúka rozšírené alebo ďalšie funkcie, ktoré na lokalite Windows SharePoint Services nie sú k dispozícii. Office SharePoint Server 2007 používa rovnakú technológiu vyhľadávania ako služba Windows SharePoint Services, ale poskytuje ďalšie funkcie, ktoré sú užitočné najmä pre zamestnancov veľkých organizácií, napríklad možnosť vyhľadávať pracovné údaje v podnikových aplikáciách ako SAP, Siebel a iných.

Na začiatok stránky

Spolupráca

Pomocou nasledovných funkcií aplikácie Office SharePoint Server 2007 môžete efektívnejšie spolupracovať s ďalšími osobami v organizácii.

Použitie šablón lokality na spoluprácu alebo spravovanie schôdzí.    Keď vytvárate lokalitu na serveri Office SharePoint Server 2007, môžete začať výberom jedného z niekoľkých typov šablón lokality na spoluprácu s inými používateľmi a na spravovanie schôdzí. Napríklad šablóny lokality v skupine Spolupráca sú vytvorené tak, aby umožňovali tímom v rámci organizácie pracovať na projektoch a spolupracovať na dokumentoch. Šablónu lokality pracovného priestoru dokumentov môžete napríklad použiť na spoluprácu s inými používateľmi na dokumente alebo na skupine dokumentov. Šablóny lokality v skupine Schôdze sú navrhnuté tak, aby umožňovali tímom v organizácii spravovať rôzne typy schôdzí. Šablóny tejto skupiny podporujú všetko od bežných schôdzí po rozhodovacie schôdze alebo spoločenské udalosti.

Zdieľanie dokumentov, kontaktov, úloh a kalendárov.    Kalendár aplikácie Office SharePoint Server 2007 môžete synchronizovať s kalendárom programu Outlook. Môžete zadať celodenné udalosti a zadať viac typov opakovaných udalostí. Môžete efektívnejšie sledovať tímové projekty pomocou denných a mesačných zobrazení.

Diskusie na lokalitách wiki.    Lokalita wiki poskytuje priestor na diskusiu, spoluprácu pri tímovom návrhu, vytvorenie encyklopédie poznatkov alebo zhromaždenie bežných informácií vo formáte, ktorý sa dá jednoducho vytvoriť a upraviť. Členovia tímu môžu na lokality wiki prispievať z prehľadávačov a nemusia používať textový procesor, ani mať špeciálne technické znalosti.

Zdieľanie nápadov na blogoch.     Blog pozostáva z pravidelných krátkych príspevkov. Príspevky sa zobrazujú v poradí od najnovšieho. V aplikácii Office SharePoint Server 2007 stačí pár kliknutí na vytvorenie blogu, prispievanie na blog, prihlásenie na odber aktualizácií na blogu a prispôsobenie blogu. Na blogu môžete zapnúť prijímanie komentárov alebo môžete komentáre vypnúť. Medzi možné využitia patrí napríklad časopis vedenia na publikovanie názorov a plánov, komunita na vybudovanie vzťahov so zákazníkmi alebo neformálna lokalita, kde môžu tímy zverejňovať novinky a tipy.

Prijímanie aktualizácií zoznamov a knižníc prostredníctvom RSS.    Zoznamy a knižnice využívajú technológiu RSS, pomocou ktorej môžu členovia pracovnej skupiny automaticky prijímať aktualizácie. RSS je technológia, ktorá umožňuje prijímať a zobrazovať aktualizácie alebo informačné kanály správ, blogov a iných položiek na centrálnom mieste.

Spravovanie projektov.    Môžete vytvoriť zoznam projektových úloh, ktorý bude obsahovať Ganttov graf. Ganttov graf je typ vizuálneho prehľadu projektových úloh, ktorý môžete použiť na sledovanie dátumov a stavu tímových úloh.

Získanie mobilného prístupu k obsahu.    Portály, tímové lokality a zoznamy môžete zobraziť na mobilnom zariadení. Môžete tak byť neustále informovaní o tímových projektoch a úlohách, keď ste mimo pracoviska. Zoznamy sa napríklad zobrazia v telefóne (alebo v inom telekomunikačnom zariadení, ktoré podporuje medzinárodné štandardy) v zjednodušenom textovom formáte s prepojením, ktoré umožňuje prechádzať po obsahu každej stránky. Môžete tiež prijímať upozornenia na aktualizáciu zoznamov.

Odoslanie e-mailu na server Office SharePoint Server 2007.     Na diskusiách, schôdzach alebo pri práci na dokumentoch na lokalite Office SharePoint Server 2007 sa môžete zúčastniť aj prostredníctvom e-mailov. Tak ako posielate e-mail vášmu tímu, ak chcete diskutovať o úlohách a projektoch, môžete poslať e-mail aj na lokalitu Office SharePoint Server 2007 alebo do konkrétneho zoznamu či knižnice. E-mail odoslaný na lokalitu alebo do zoznamu je tiež možné archivovať, aby mohli členovia skupiny sledovať diskusiu na lokalite a nemuseli správy hľadať v preplnenom priečinku Doručená pošta.

Spravovanie dokumentov a niektorých typov zoznamov v režime offline.    Dôležitú prácu si môžete vziať so sebou kdekoľvek idete. Pomocou e-mailových programov kompatibilných s aplikáciou Office SharePoint Server 2007, ako je napríklad program Microsoft Office Outlook 2007, môžete pracovať offline na súboroch v knižnici a položkách v nasledovných typoch zoznamov: kalendáre, kontakty, úlohy a diskusie. Keď sa pripojíte online, súbory môžete na serveri aktualizovať. Položky zoznamu sa aktualizujú automaticky.

Na začiatok stránky

Používatelia a prispôsobenie

Pomocou nasledovných funkcií aplikácie Office SharePoint Server 2007 sa môžete spojiť s používateľmi v rámci organizácie, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu, znalosti a projektové skúsenosti.

Osobná lokalita.    Osobná lokalita poskytuje centrálne umiestnenie na uloženie obsahu, prepojení, kontaktov. Používa sa tiež ako kontaktné miesto, kde môžu iní používatelia vyhľadať informácie o vás a kde môžu poskytovatelia pre vás umiestniť obsah. Osobné lokality sú vyhradené lokality jednotlivých používateľov, ktoré môžu používatelia prispôsobiť svojim požiadavkám. Každá lokalita sa môže používať na ukladanie, prezentáciu, zobrazovanie a spravovanie obsahu, informácií a aplikácií regulovaným spôsobom. Jednotlivé lokality možno použiť aj na prezentovanie informácií o používateľovi, napríklad o jeho kvalifikácii, pracovnom zaradení, kolegoch a vedúcich pracovníkoch, skupinách a distribučných zoznamoch, do ktorých používateľ patrí, alebo o dokumentoch, na ktorých pracuje. Každá lokalita obsahuje prísne mechanizmy umožňujúce zabezpečenie a dohľad nad súkromnými údajmi, takže používateľ môže sám určiť, aké množstvo informácií sa zobrazí a komu. Samostatná osobná lokalita je k dispozícii pre každého používateľa aplikácie Office SharePoint Server 2007. Nasledujúci zoznam uvádza výhody používania osobnej lokality.

 • Poskytuje centrálne miesto na zobrazenie a spravovanie všetkých dokumentov, úloh, prepojení, kalendára programu Microsoft Office Outlook, kolegov a iných osobných informácií.

 • Zobrazením vašej verejnej stránky získajú iní používatelia lokality SharePoint informácie o tom, akým spôsobom vás kontaktovať, o vašej odbornosti, aktuálnych projektoch a osobách, ktoré poznáte.

 • Poskytovatelia obsahu môžu použiť váš profil, napríklad titul, oddelenie alebo záujmy, a umiestniť na vašu lokalitu informácie, ktoré vás zaujímajú.

 • Správcom umožňuje poskytovať prispôsobené webové lokality a webové časti.

Funkcie spoločenskej siete.    Tak ako zdieľate informácie s inými používateľmi vo vašej organizácii prostredníctvom verejnej domovskej stránky, môžete iné osoby vyhľadať a spojiť sa s nimi prostredníctvom verejných domovských stránok na ich osobnej lokalite. Ak sa zobrazí meno na portálovej lokalite, môžete naň kliknúť a zobraziť osobnú lokalitu danej osoby. Môžete zobraziť členstvo na lokalitách a v distribučných zoznamoch, zoznamy, prepojenia na lokality, osoby a dokumenty, ktoré vám môžu pomôcť pri vašej práci. Môžete si zobraziť aj informácie, ktoré máte spoločné.

Ovládacie prvky na ochranu osobných údajov.    Nastavením ochrany osobných údajov pre obsah na verejnej osobnej lokalite zabezpečíte, že aplikácia Office SharePoint Server 2007 zobrazí informácie len určeným kategóriám návštevníkov lokality. Pomocou skupín na prístup k osobným údajom môžete určiť, že niektoré osobné informácie na domovskej stránke vašej osobnej lokality budú dostupné len pre určitých používateľov. Túto funkciu môžete použiť, ak chcete poskytnúť osobné údaje, napríklad číslo mobilného telefónu, len vašej pracovnej skupine alebo nadriadenému. Existuje 5 kategórií používateľov, ktorým môžete povoliť zobrazenie obsahu: všetci, kolegovia, pracovná skupina, správca a iba ja.

Cieľové skupiny.    Používanie cieľových skupín vám umožňuje poskytovať obsah, ako sú napríklad položky zoznamu alebo knižnice, navigačné prepojenia a celé webové časti, určitej skupine používateľov. Je to užitočné, ak chcete prezentovať informácie, ktoré sú určené len pre konkrétnu skupinu osôb. Napríklad na portál právneho oddelenia môžete pridať webovú časť obsahujúcu zoznam právnych zmlúv, ktoré môžu zobraziť iba pracovníci tohto oddelenia. Každá položka v zozname alebo knižnici na lokalite SharePoint môže byť určená konkrétnej cieľovej skupine, čo dosiahnete pomocou webovej časti Dotaz na obsah. Na cieľové skupiny je možné zamerať aj ľubovoľný iný typ webovej časti a jej obsah. Okrem toho je na cieľové skupiny možné zamerať aj navigačné prepojenia. Takýmto spôsobom uľahčíte používateľom prácu, pretože sa im zobrazia len relevantné navigačné prepojenia.

Prítomnosť a dostupnosť.    Inteligentná značka prítomnosti v reálnom čase, ktorá sa virtuálne zobrazuje všade tam, kde sa v aplikácii Office SharePoint Server 2007 zobrazí meno osoby, signalizuje, či je osoba online a k dispozícii na telefonický alebo konferenčný hovor, okamžité správy alebo obojsmerný videorozhovor.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie spočíva vo vyhľadaní správnej informácie alebo osoby. Táto časť obsahuje prehľad funkcií súvisiacich s vyhľadávaním v aplikácii Office SharePoint Server 2007, ako je napríklad možnosť vyhľadať osoby so znalosťami, ktoré potrebujete na splnenie úlohy.

Centrum vyhľadávania.    Centrum vyhľadávania je lokalita, ktorá poskytuje centrálne miesto na spustenie dotazov a prehľadávanie výsledkov vyhľadávania. Ak pridáte informácie o sebe na stránku osobnej lokality, ďalšie osoby v rámci organizácie môžu pomocou centra vyhľadávania vyhľadať vás, informácie o vašich projektoch a o osobách, ktoré poznáte. Office SharePoint Server 2007 poskytuje nasledovné šablóny na vytvorenie centra vyhľadávania:

 • Centrum vyhľadávania.    Túto šablónu lokality vyberte, ak chcete vytvoriť lokalitu umožňujúcu vyhľadávanie. Hlavná uvítacia stránka obsahuje jednoduché vyhľadávacie pole umiestnené v jej strede. Lokalita obsahuje stránky pre výsledky vyhľadávania a rozšírené vyhľadávanie.

 • Centrum vyhľadávania s kartami.    Túto šablónu vyberte, ak chcete vytvoriť lokalitu umožňujúcu vyhľadávanie. Hlavná uvítacia stránka obsahuje jednoduché vyhľadávacie pole umiestnené v jej strede. Lokalita obsahuje dve karty: jednu pre všeobecné vyhľadávanie a druhú pre vyhľadávanie informácií o osobách. Ak sa chcete zamerať na iný rozsah vyhľadávania alebo typ výsledkov, môžete pridať a prispôsobiť ďalšie karty.

Vyhľadávanie dokumentov na intranete.    Môžete vyhľadávať dokumenty, ktoré obsahujú určité slovo alebo slovné spojenie, sú napísané v určitom jazyku, vytvorené v určitej aplikácii alebo majú určité vlastnosti. Aplikácia Office SharePoint Server 2007 tiež poskytuje užitočné funkcie na zúženie vyhľadávania. Môžete napríklad vyhľadávať len dokumenty, ktoré obsahujú slovné spojenie „medzinárodná spoločnosť“ a sú napísane v španielčine alebo japončine.

Vyhľadávanie osôb na intranete.    Vyhľadanie správnej osoby môže byť z hľadiska rýchlosti splnenia úlohy kritické. Príslušnú osobu je možné vyhľadať podľa mena alebo podľa iných detailov profilu, ako je kvalifikácia, aktuálne projekty alebo titul. Osoby môžete vyhľadávať tiež v podnikových aplikáciách organizácie ako SAP, Siebel a prispôsobené databázy.

Vyhľadávanie pracovných údajov v podnikových aplikáciách SAP, Siebel a iných.    Funkcie vyhľadávania v aplikácii Office SharePoint Server 2007 umožňujú vyhľadávať informácie v podnikových aplikáciách organizácie. Takéto aplikácie sú podnikové programy špecializované na činnosti, ako je účtovníctvo, sledovanie zásob alebo správa zásobovacieho reťazca. Medzi takéto aplikácie patria produkty SAP, Siebel a prispôsobené databázy vytvorené pre príslušnú organizáciu.

Na začiatok stránky

Správa obsahu

Funkcie na správu obsahu v aplikácii Office SharePoint Server 2007 patria do troch kategórií:

 • Správa dokumentu

 • Správa záznamov

 • Správa webového obsahu

Windows SharePoint Services 3.0 poskytuje základ pre úlohy správy dokumentov, ako sú funkcie vytvárania verzií, popisné funkcie metaúdajov, funkcie toku činností, typy obsahu, auditovanie a ovládacie prvky prístupu na základe rol na úrovni knižnice dokumentov, priečinka a na úrovni jednotlivých dokumentov.

Office SharePoint Server 2007 rozširuje tieto možnosti o rozšírené vytváranie obsahu, spracovanie pracovných dokumentov, spravovanie a publikovanie webového obsahu, spravovanie záznamov, spravovanie politiky a podporu pre viacjazyčné publikovanie.

Správa dokumentu

Správa dokumentu riadi cyklus spracovania dokumentov v organizácii: spôsob ich vytvorenia, revidovania, publikovania a používania. Bez ohľadu na to, kde pracujete, určite sa už stretli s problémami spojenými so spravovaním dokumentov. Priemerný dokument prechádza mnohými procesmi. Dokument sa najskôr vytvorí, potom uloží, možno zdieľa s inými používateľmi, prípadne ho iní používatelia upravia. Nové vytvorené verzie je potrebné sledovať a usporiadať. Pomocou aplikácie Office SharePoint Server 2007 môže organizácia uplatniť v jednotlivých krokoch spracovania dokumentu vhodnú politiku, použiť centralizované databázy na ukladanie, spravovanie a poskytovanie prístupu k dokumentom a používať menovky a čiarové kódy na efektívne sledovanie dokumentov.

Office SharePoint Server 2007 poskytuje nasledovné funkcie na podporu spravovania dokumentov.

Šablóna lokality centra dokumentov.    Šablóna lokality centra dokumentov umožňuje organizáciám vytvárať rozsiahle lokality na správu dokumentov, ktoré podporujú spravovanie vysoko štruktúrovaných dokumentov. Predvolené nastavenie šablóny lokality centra dokumentov podporuje vysokú úroveň ovládania obsahu: pred vykonaním úprav sa požaduje vzatie k sebe, sú povolené hlavné a vedľajšie verzie, povolená je podpora viacerých typov obsahu a audit umožňujúci priebežné sledovanie zmien obsahu.

Knižnica spravovania prekladov.    Táto knižnica pomáha organizáciám pri vytváraní, ukladaní a spravovaní preložených dokumentov pomocou zobrazení a funkcií, ktoré podporujú manuálny proces prekladu dokumentov. Knižnica poskytuje prispôsobené zobrazenie, ktoré zoskupí preklady podľa zdrojového dokumentu, a tiež tok činností spravovania prekladu, ktorý je možné použiť na spravovanie manuálneho procesu prekladu.

Konverzie dokumentov.    Aplikácia Office SharePoint Server 2007 ponúka podporu konverzie dokumentov z jedného formátu súborov na iný na strane servera.

Integrácia s programami systému produktov systém Microsoft Office 2007.    Vďaka úzkej integrácii s klientskymi programami balíka Office, verzia 2007 je možné rozšírenie množstva funkcií správy dokumentov v aplikácii Office SharePoint Server 2007. V klientskych programoch balíka Office 2007 môžu používatelia vykonávať tieto akcie:

 • spustiť a dokončiť úlohy toku činností,

 • aktualizovať vlastnosti dokumentov servera pomocou informačného panela dokumentu,

 • zobraziť prehlásenia o politike správy informácií pre dokumenty servera na paneli hlásení,

 • porovnať verzie dokumentov servera v programe Microsoft Office Word,

 • vložiť čiarové kódy alebo menovky do dokumentov servera.

Správa záznamov

Správa záznamov je proces zhromažďovania, spravovania a odstraňovania záznamov spoločnosti (t. j. údajov, ktoré sú dôležité z hľadiska histórie, informačnej databázy a znalostí, prípadne právnej ochrany spoločnosti) konzistentným a jednotným spôsobom, ktorý vychádza z politík spoločnosti. Tieto politiky sa vytvárajú na základe typov činností, ktoré organizácia vykonáva, typov právnych rizík, s ktorými organizácia musí počítať, a na základe pravidiel a nariadení, ktorými je riadená. Office SharePoint Server 2007 prináša nové funkcie na vytváranie a podporu formálnych možností spravovania záznamov v organizácii.

Politiky správy informácií.    Organizácie môžu definovať a používať politiky správy informácií na lokalitách Office SharePoint Server 2007 na posilnenie súladu s podnikovými pracovnými procesmi alebo právnymi a vládnymi nariadeniami pre správu informácií. Politiky správy informácií umožňujú správcom lokalít alebo správcom zoznamov riadiť spôsob spravovania obsahu. Office SharePoint Server 2007 obsahuje niekoľko preddefinovaných funkcií politiky, ktoré môžu organizácie použiť samostatne alebo v kombinácii na definovanie politík správy informácií pre svoje lokality. K týmto funkciám politiky, ktoré môžu byť definované pre celú kolekciu lokalít alebo pre určitý zoznam, knižnicu a typ obsahu, patria: auditovanie, čiarové kódy, menovky, konverzia formulárov pre archivovanie a uplynutie platnosti. Okrem toho môžu organizácie vytvárať vlastné politiky správy informácií.

Správa prístupových práv k informáciám (IRM).     V aplikácii Office SharePoint Server 2007 môžu organizácie používať IRM na obmedzenie akcií, ktoré môžu používatelia vykonávať so súbormi prevzatými zo zoznamov alebo knižníc na lokalite SharePoint. IRM šifruje prevzaté súbory a obmedzí skupinu používateľov a programov, ktoré môžu tieto súbory dešifrovať. IRM môže tiež obmedziť práva používateľov s povolením na čítanie súborov tak, aby nemohli vykonávať akcie ako tlač kópií súborov alebo kopírovanie textu súborov.

Šablóna lokality centra záznamov.    Šablóna lokality centra záznamov v aplikácii Office SharePoint Server 2007 je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám pri implementácii správy záznamov a programov na uchovávanie informácií. Táto šablóna rozširuje štandardné funkcie aplikácie Office SharePoint Server 2007 o ďalšie funkcie správy záznamov a poskytuje nasledovné možnosti:

 • Možnosti bezpečného skladovania.    Šablóna lokality centra záznamov obsahuje niekoľko funkcií zabezpečujúcich integritu záznamov, ktoré sú v nej uložené. Systém nikdy automaticky neupravuje záznamy. Znamená to, že záznamy odovzdané na lokalitu a neskôr prevzaté, budú vždy identické. Predvolené nastavenie lokality centra záznamov ďalej zabraňuje priamym neoprávneným zásahom v záznamoch tým, že vytvára verzie zmien vykonaných v obsahu dokumentov a audituje určité typy zmien. Správcovia záznamov môžu pridávať alebo uchovávať metaúdaje položiek samostatne mimo metaúdajov záznamu. Verzie sa vytvárajú aj po vykonaní zmien metaúdajov.

 • Smerovanie záznamov.    Organizácie môžu definovať zoznam smerovania záznamov na automatické smerovanie záznamov odosielaných do centra záznamov do príslušnej knižnice.

 • Presadzovanie politiky správy informácií.    Office SharePoint Server 2007 poskytuje funkcie politiky pre auditovanie, uplynutie platnosti a čiarové kódy, ktoré sa využívajú pri správe záznamov.

 • Zadržanie.    Office SharePoint Server 2007 poskytuje podporu spravovania procesu poskytovania právnych dokumentov tak, že organizáciám umožňuje zadržanie záznamov. Záznamy, ktoré sú predmetom súdneho sporu alebo vyšetrovania, sa môžu pridať do zoznamu Zadržanie a vylúčiť z politík správy záznamov a uplynutia platnosti. Položkám je možné naraz priradiť viac zadržaní.

 • Rozhranie zhromažďovania záznamov.     Používatelia a automatizované systémy môžu jednoduchým spôsobom odosielať obsah na lokalitu centra záznamov bez toho, aby mať prístup alebo povolenie pre ľubovoľný obsah lokality. Obsah je možné odoslať prostredníctvom webovej služby pomocou protokolu SOAP alebo prostredníctvom e-mailu pomocou protokolu SMTP.

Integrácia so serverom Microsoft Exchange Server 2007.    Office SharePoint Server 2007 je pevne integrovaný so serverom Exchange 2007. Táto integrácia organizáciám umožňuje vytvárať spravované priečinky pošty na serveri Exchange, ktoré sa používateľom zobrazia v programe Office Outlook 2007. Organizácie môžu pre tieto priečinky definovať politiky správy informácií, ktoré určujú napríklad dobu alebo kvótu uchovávania informácií. Používatelia môžu tieto priečinky používať aj na odoslanie e-mailových správ na lokalitu centra záznamov, ktorá bola implementovaná v aplikácii Office SharePoint Server 2007. Používatelia môžu e-mailové záznamy presunúť myšou z priečinka Doručená pošta do príslušného spravovaného priečinka pošty.

Správa webového obsahu

Office SharePoint Server 2007 obsahuje množstvo funkcií, ktoré možno využiť pri navrhovaní, nasadzovaní a spravovaní podnikových intranetových portálov, podnikových lokalít prezentácie na Internete a portálových lokalít oddelení. Tieto funkcie umožňujú vytváranie a publikovanie aktuálneho webového obsahu a môžu zásadne zredukovať náklady a réžiu vynaložené na spravovanie viacerých lokalít.

Webové stránky založené na šablónach.    Pomocou funkcií aplikácie Office SharePoint Server 2007 na spravovanie webového obsahu je možné vytvárať, upravovať a spravovať webové stránky založené na šablónach. Na to je potrebné vytvoriť rozloženia stránok, t. j. vytvoriť a spravovať tzv. šablóny webových stránok, jednak pre autorov a spôsob, akým vytvárajú obsah, jednak pre čitateľov a spôsob, akým sa im obsah zobrazuje.

Šablóny lokality publikovania.    Ak vytvárate novú lokalitu na serveri Office SharePoint Server 2007, môžete začať výberom jednej z viacerých typov šablón lokality, vrátane šablón, ktoré podporujú špecifické požiadavky organizácie na publikovanie obsahu. Šablóny lokality v skupine Publikovanie umožňujú organizáciám navrhovať, nasadzovať a spravovať podnikové intranetové portály, podnikové webové lokality prezentácie na Internete a portálové lokality oddelení. Všetky šablóny lokality v skupine Publikovanie majú povolené funkcie na publikovanie, vrátane panela s nástrojmi na úpravy stránky, editora obsahu a vzatia k sebe.

 • Lokalita správ.    Túto šablónu lokality vyberte v prípade, že chcete vytvoriť lokalitu na rýchle a efektívne doručovanie článkov so správami a prepojení na články so správami. Obsahuje vzorové rozloženia stránok so správami a archív na ukladanie starších správ. Obsahuje tiež jednoducho použiteľné rozloženie pre čitateľov a poskytovateľov správ. Okrem toho sú tu k dispozícii dve webové časti, ktoré umožňujú efektívne doručovanie správ: Zobrazovač RSS a Tento týždeň v obrázkoch.

 • Lokalita publikovania s tokom činností.    Túto šablónu lokality vyberte, ak chcete vytvoriť lokalitu na publikovanie plánovaných webových stránok pomocou tokov činností schvaľovania. Obsahuje knižnicu dokumentov a obrázkov na ukladanie materiálu na publikovanie na web. Môžete napríklad vytvoriť lokalitu na zobrazenie technických článkov, ktoré musí pred publikovaním zrevidovať príslušný odborník.

 • Portál pre spoluprácu.    Túto lokalitu vyberte, ak chcete vytvoriť úvodnú hierarchiu lokalít pre intranetový portál oddelenia. Obsahuje domovskú stránku, lokalitu správ, adresár lokality a centrum vyhľadávania s kartami. Táto lokalita má približne rovnaký počet prispievateľov ako čitateľov a používa sa na hosťovanie tímových lokalít. Tento typ šablóny je užitočný, ak chcete vytvoriť portál oddelenia, kde môžu zamestnanci spolupracovať a publikovať dokumenty a webové stránky. Táto šablóna lokalít je k dispozícii len pri vytváraní kolekcie lokalít v rámci centrálnej správy.

 • Portál publikovania.    Túto šablónu vyberte, ak chcete vytvoriť úvodnú hierarchiu lokality pre lokalitu na Internete alebo rozsiahly intranetový portál. Túto lokalitu je možné jednoducho prispôsobiť pomocou typického označenia. Obsahuje domovskú stránku, ukážkovú podlokalitu tlačových správ, centrum vyhľadávania a prihlasovaciu stránku. Táto lokalita má zvyčajne oveľa viac čitateľov ako prispievateľov a používa sa na publikovanie webových stránok s tokom činností schvaľovania. V predvolenom nastavení je možné vytvoriť podlokality na publikovanie s tokom činností len na lokalitách vytvorených pomocou tejto šablóny . Táto šablóna lokalít je k dispozícii len pri vytváraní kolekcie lokalít v rámci centrálnej správy.

Integrácia s programom Office SharePoint Designer 2007.     Office SharePoint Designer 2007 je nový produkt, ktorý slúži na vytváranie a prispôsobovanie webových lokalít na serveri Office SharePoint Server 2007 a na vytváranie aplikácií s podporou toku činností, ktoré sú založené na technológiách SharePoint. Program Office SharePoint Designer 2007 je možné použiť na prispôsobenie lokality Office SharePoint Server 2007. Umožní vám to navrhovať a rozširovať portálové lokality alebo stránky flexibilnejším a efektívnejším spôsobom. Môžete napríklad používať špičkové nástroje na úpravy súborov CSS pre lokality SharePoint.

Vytváranie webových stránok v kontexte.    Webové stránky je možné vytvárať pomocou editora formátu RTF, ktorý poskytuje aplikácia Office SharePoint Server 2007. V režime úprav textu môžete zadávať alebo upravovať obsah na stránke pomocou webového prehľadávača. V režime úprav zdroja HTML môžete zadávať a upravovať obsah stránky v štandardnom kóde HTML. Medzi ďalšie funkcie patria:

 • Funkcia na rýchle vytváranie, usporiadanie a formátovanie prepojení.

 • Webová časť umožňujúca zhrnutie obsahu z celej lokality.

 • Funkcia na kontrolu pravopisu obsahu autorom.

 • Funkcia na centrálne spravovanie a upravovanie štandardného obsahu, napríklad vyhlásenia o autorských právach.

Vytváranie webových stránok v klientskych programoch.    Office SharePoint Server 2007 tiež poskytuje možnosť vytvárať webové stránky konvertovaním dokumentov, ktoré vytvoríte v iných programoch. Má to mnoho výhod v závislosti od programu, ktorý sa použil na vytvorenie pôvodného dokumentu. Na vytvorenie webových stránok pre kolekciu lokalít je možné použiť napríklad dokumenty programu Office Word 2007. Výhody takéto postupu sú nasledovné:

 • Rýchlejšie vytvorenie.     Dôležité dokumenty programu Office Word 2007, napríklad prípadové štúdie alebo správy o stave, môžete konvertovať priamo na webové stránky, čo znamená, že ich nemusíte znova vytvárať pre použitie na webe.

 • Práca v režime offline.     Vytváranie webovej stránky v aplikácii Office Word 2007 je možné bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste pripojení na Internet.

 • Väčšia skupina funkcií na vytváranie webových stránok.     Program Office Word 2007 poskytuje na spracovanie textu viac funkcií ako samotná aplikácia Office SharePoint Server 2007.

 • Flexibilita dokumentu.     Dokumenty programu Office Word 2007 môžete použiť aj na iné účely. Pomocou programu Word môžete napríklad vytvoriť oznam o novom produkte a potom túto informáciu distribuovať v e-mailovej správe a na webovej stránke.

Variácie lokality.    Cieľové skupiny webových lokalít môžu byť rôznorodé. Môžu sa odlišovať jazykom, geografickou oblasťou, používaným prehľadávačom alebo členstvom v organizácii. Vytváranie a spravovanie variácií lokality môže byť zložité a časovo náročné. Funkcie variácií v aplikácii Office SharePoint Server 2007 umožňujú správcom lokalít zjednodušiť proces spravovania variácií tým, že môžu uchovávať prispôsobiteľné kópie obsahu zo zdrojovej lokality na každej cieľovej lokalite. Táto funkcia je užitočná najmä pre publikovanie viacjazyčných lokalít. Môžete určiť zdroj (napríklad tlačová správa – angličtina) a viacero cieľových lokalít (napríklad tlačová správa – francúzština, tlačová správa – japončina) a aplikácia Office SharePoint Server 2007 zabezpečí synchronizáciu cieľových lokalít so zdrojovou lokalitou.

Navigácia na lokalite.    Office SharePoint Server 2007 obsahuje funkcie, ktoré uľahčujú vytvorenie a spravovanie navigačnej štruktúry lokality.

Stránka Obsah a štruktúra lokality.    Stránka Obsah a štruktúry lokality sa používa na spravovanie obsahu a štruktúry kolekcie lokalít SharePoint. V aplikácii Office SharePoint Server 2007 sa navigácia dynamicky generuje z hierarchie kolekcie lokalít. Znamená to, že ak zmeníte štruktúru lokality (napríklad presuniete podlokalitu), táto zmena sa prenesie do navigácie na lokalite. Umiestnenie položky v navigácii na lokalite potom odráža nové umiestnenie príslušnej podlokality. Okrem zmeny štruktúry lokality je na tejto stránke možné vykonávať aj iné akcie . Rôznymi akciami v zoznamoch a položkách zoznamov môžete spravovať obsah. Napríklad môžete položky vziať k sebe alebo vrátiť do projektu, publikovať alebo kopírovať položky.

Aby rozhranie stránky Obsah a štruktúra lokality poskytovalo používateľom známe prostredie, bolo navrhnuté tak, aby sa podobalo na rozhranie programu Windows Prieskumník. Hierarchia kolekcie lokalít sa zobrazuje na navigačnej table ako stromové zobrazenie v ľavej časti stránky Obsah a štruktúra lokality. Vpravo sú uvedené položky na table zoznamu.

Na začiatok stránky

Obchodné procesy a formuláre

Obchodné procesy patria medzi najdôležitejšie činnosti každej organizácie. Dôležitým nástrojom v týchto procesoch, napríklad v procese schvaľovania vyúčtovaní výdavkov, sú formuláre. Pomocou technológie InfoPath Forms Services v aplikácii Office SharePoint Server 2007 je možné v programe InfoPath navrhovať šablóny formulárov kompatibilné s prehľadávačom a povoliť ich používanie na lokalite Office SharePoint Server 2007. Na vyplnenie formulára používatelia nemusia mať na počítači nainštalovaný program InfoPath, ani nemusia prevziať z webu žiadne ďalšie súčasti. Stačí im prehľadávač, napríklad Microsoft Internet Explorer, Apple Safari alebo Mozilla Firefox.

InfoPath Forms Services.    Ak navrhujete šablóny formulárov v programe Office InfoPath 2007 a nasadzujete ich na lokalitu Office SharePoint Server 2007, môžete zadať nastavenie, ktoré používateľom umožní vypĺňať formuláre pomocou webového prehľadávača. Možné to je vďaka tomu, že súčasťou aplikácie Office SharePoint Server 2007 je technológia InfoPath Forms Services, ktorá okrem toho, že umožňuje nasadenie formulárov s prehľadávačom, poskytuje organizácii centrálne miesto na ukladanie a spravovanie šablón formulárov. Formuláre hosťované na serveri sa nazývajú formuláre s prehľadávačom.

Ak publikujete šablónu formulára na lokalite Office SharePoint Server 2007, môžete ju distribuovať nielen na podnikovom intranete, ale aj na externých webových lokalitách, ako sú extranetové lokality alebo podnikové webové lokality. To umožňuje zhromažďovanie údajov od zákazníkov, partnerov, dodávateľov a ďalších článkov obchodnej činnosti. Napríklad veľká poisťovacia spoločnosť môže použiť jednu šablónu formulára s prehľadávačom na zhromažďovanie a spracovanie poistných nárokov a potom túto šablónu nasadiť na vlastné internetové a intranetové lokality. Ak zákazník navštívi webovú lokalitu spoločnosti, môže vyplniť formulár poistných nárokov v prehľadávači. Alebo ak zákazník zavolá poisťovacej spoločnosti na ohlásenie nároku, poisťovací agent môže formulár poistných nárokov vyplniť v programe InfoPath na internej lokalite ohlasovania poistných nárokov. Iným príkladom je vládna agentúra, ktorá môže umiestniť šablóny formulárov s prehľadávačom na svojej webovej lokalite a zhromažďovať údaje od občanov týmto spôsobom.

Toky činností.    Toky činností umožňujú používateľom spolupracovať na dokumentoch a spravovať projektové úlohy prostredníctvom implementácie špecifických pracovných procesov v dokumentoch a položkách na lokalite Office SharePoint Server 2007. Toky činností pomáhajú organizáciám dodržiavať konzistentné pracovné procesy a tiež zlepšujú efektivitu a produktivitu v organizácii spravovaním úloh a krokov v určitých pracovných procesoch. Office SharePoint Server 2007 poskytuje niekoľko preddefinovaných tokov činností, ktoré sú určené pre bežné pracovné situácie:

 • Schválenie.     Tento tok činností nasmeruje dokument alebo položku ku skupine používateľov na schválenie.

 • Zhromažďovanie pripomienok.    Tento tok činností nasmeruje dokument alebo položku ku skupine používateľov na pripomienkovanie.

 • Zhromažďovanie podpisov.    Tento tok činností nasmeruje dokument balíka Microsoft Office ku skupine používateľov na zhromaždenie ich digitálnych podpisov.

 • Schválenie vyradenia.    Tento tok činností, ktorý podporuje procesy spravovania záznamov, spravuje uplynutie platnosti dokumentov a ich uchovanie. Účastníci môžu rozhodnúť, či sa má dokument s uplynutou dobou platnosti odstrániť alebo uchovať.

 • Trojfázový tok činností.    Tento tok činností sa používa na spravovanie obchodných procesov, v ktorých musia organizácie sledovať veľké množstvo problémov alebo položiek, napríklad problémy podpory zákazníkov, potenciálnych obchodných partnerov alebo projektové úlohy.

 • Skupinové schválenie.    Tento tok činností poskytuje graf hierarchie organizácie na výber schvaľovateľov a umožňuje schvaľovateľom použiť namiesto podpisu ovládací prvok pečiatky. Toto riešenie bolo navrhnuté pre východoázijské trhy.

 • Správa prekladov.    Tento tok činností spravuje proces manuálneho prekladu dokumentu tým, že vytvorí kópie dokumentu určené na preklad a pridelí prekladateľské úlohy prekladateľom. Tento tok činností je k dispozícii iba pre knižnice spravovania prekladov.

Jediné prihlásenie (SSO).    Funkcia jediného prihlásenia umožňuje používateľovi zadať jedno meno a heslo na používanie rôznych aplikácií na serveri. Používa sa na integráciu systémov typu back-office a podnikových aplikácií, ktoré vyžadujú samostatnú databázu poverení. Služby jediného prihlásenia aplikácie Office SharePoint Server 2007 podporujú používanie vlastných ako aj iných poskytovateľov pripojiteľných poverení.

Na začiatok stránky

Biznisová inteligencia

Nástroje umožňujúce prístup k veľkému množstvu neštruktúrovaných údajov na účely analýzy boli tradične dostupné len pre používateľov, ktorí mali niekoľkoročné skúsenosti s dátovým skladovaním a získavaním dát (mining). Publikovanie na web s využitím údajov z viacerých zdrojov bola vždy úloha pre vývojárov a poradcov. Pomocou nových funkcií v aplikácii Office SharePoint Server 2007 môžu osoby pracujúce s informáciami zhromažďovať údaje z viacerých zdrojov a publikovať ich na webe.

Office SharePoint Server 2007 je možné prepojiť s obchodnými aplikáciami ako SAP, Siebel a Microsoft SQL Server 2005. Umožní vám to jednoduchým spôsobom publikovať zostavy, zoznamy a kľúčové indikátory výkonu.

Ak publikujete zostavy z údajov v niektorom z týchto systémov, poskytujete strategické alebo prevádzkové údaje osobám, ktoré rozhodujú. Príkladmi zostáv sú zošity programu Microsoft Office Excel, zostava služby SQL Server Reporting Services alebo zostava programu Microsoft Office Access. Riadiaci pracovníci a vedúci úsekov sa pri rozhodovaní spoliehajú na aktuálne a presné zostavy.

Centrum zostáv.    Jednou z kľúčových nových funkcií biznisovej inteligencie v aplikácii Office SharePoint Server 2007 je Centrum zostáv. Centrum zostáv je lokalita, ktorá poskytuje centrálne miesto na ukladanie spoločných zostáv skupiny bez ohľadu na to, či ide o malý tím alebo celú organizáciu. Táto lokalita obsahuje špeciálne knižnice dokumentov na ukladanie zostáv, zoznamov a pripojení na externé zdroje údajov. Poskytuje tiež prístup k šablónam stránok a webovým častiam, ktoré pomáhajú pri vytváraní stránok a zoznamov s podnikovými informáciami. Na lokalite Centrum zostáv je možné vyhľadávať položky pomocou kategórií, zobrazovať kalendár pripravovaných zostáv a prihlásiť sa na odber relevantných zostáv.

Služby programu Excel.    Služby programu Excel umožňujú uložiť zošit programu Excel na server a potom ľubovoľnú časť zošita publikovať na webovej stránke. Používatelia potrebujú na zobrazenie a prácu s údajmi iba prehľadávač. Zošit sa na webovej stránke publikuje pomocou webovej časti Excel Web Access.

Jednou z výhod publikovania zošitov vo webovej časti je, že všetky výpočty sa vykonávajú na serveri. Pracovná logika v zošite je preto vždy chránená. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že existuje len jedna kópia zošita a táto je uložená na centrálnom a bezpečnom mieste. Na webovej stránke môžete používateľom prideliť práva iba na zobrazenie a obmedziť ich prístup k zošitu. Môžete napríklad zabrániť používateľom, aby mohli zošit otvoriť v programe Excel, alebo určovať, čo majú povolené zobrazovať.

Excel Services je serverová technológia, ktorá zjednodušuje používanie, zdieľanie, zabezpečenie a spravovanie zošitov programu Microsoft Office Excel 2007 vo forme interaktívnych zostáv jednotným spôsobom v celej organizácii. Má tri základné súčasti, ktoré vzájomne spolupracujú a spoločne vytvárajú celkovú štruktúru služieb programu Excel.

 • Výpočtové služby programu Excel je mechanizmus služieb programu Excel, ktorý načíta zošit, vo výpočtoch dodržiava presnosť údajov programu Microsoft Office Excel 2007, obnoví externé údaje a uchováva relácie.

 • Excel Web Access je webová časť, ktorá zobrazuje a umožňuje interakciu so zošitom programu Microsoft Office Excel v prehľadávači pomocou jazyka DHTML a JavaScript. Používateľ nemusí na klientsky počítač prevziať ovládacie prvky ActiveX a môže byť pripojený na iné webové časti na tabuliach a na iných stránkach webových častí.

 • Webové služby programu Excel sú webové služby hosťované na službe Microsoft Office SharePoint Services. Poskytujú niekoľko metód, ktoré môže vývojár použiť ako rozhranie API (Application Programming Interface) na vytvorenie vlastných aplikácií založených na zošite programu Excel.

Najskôr musíte v programe Office Excel 2007 vytvoriť zošit programu Excel a ten potom uložte v službách programu Excel. Ak to chceme zhrnúť, program Office Excel 2007 je nástrojom na vytváranie zošitov a služby programu Excel sú nástrojom na vytváranie zostáv.

Autor zošita, často je to obchodný analytik, použije program Office Excel 2007 na vytvorenie zošita programu Excel a môže v ňom tiež zadať položky na zobrazenie a definovať parametre. Autor potom uloží zošit do knižnice dokumentov (alebo na sieť, prípadne do webového priečinka) služieb programu Excel, kde zošit spravuje a zabezpečuje správca lokality SharePoint. Autor zošita a ďalší používatelia môžu vytvárať zostavy, stránky webových častí a tabule biznisovej inteligencie, ktoré používajú tento zošit. Množstvo podnikových používateľov môže získať prístup k zošitu jeho zobrazením v prehľadávači, dokonca môžu obnoviť údaje, ak je zošit pripojený k externému zdroju údajov. S príslušnými povoleniami môžu podnikoví používatelia kopírovať aktuálny stav zošita a tiež všetky interakcie vykonané počas aktuálnej relácie, napríklad zoraďovanie a filtrovanie, do klientskeho počítača na ďalšie analýzy buď ako zošit programu Excel alebo ako snímku zošita.

Pripojenia na externé zdroje údajov.    Okrem používania externých zdrojov údajov v zošite programu Excel je možné používať údaje z iných podnikových aplikácií, napríklad SAP a Siebel, zo zoznamov SharePoint, stránok a webových častí.

Správcovia zvyčajne vytvoria systémové pripojenia, ktoré môžu uložiť v knižnici pripojení údajov v centre zostáv. Týmto spôsobom je ľahké získať prístup na centrálny fond pripojení pre každého, ktorá má príslušné povolenia. Pripojenia údajov je však možné vytvoriť a uložiť kdekoľvek v aplikácii Office SharePoint Server 2007.

Pomocou pripojení na externé zdroje údajov môžete vytvárať webové stránky a zoznamy SharePoint, ktoré používateľom umožnia pracovať s údajmi z externého zdroja bez toho, aby museli opustiť stránku lokality SharePoint.

Kľúčové indikátory výkonu.    Kľúčový indikátor výkonu (KPI) znázorňuje, ako prebieha plnenie úlohy. Tieto indikátory sú užitočné pre tímy, vedúcich pracovníkov a firmy na rýchle skontrolovanie priebehu vytýčených cieľov. Pomocou indikátorov KPI lokality SharePoint je možné jednoducho zobrazovať odpovede na nasledujúce otázky:

 • V čom som popredu a v čom pozadu?

 • Do akej miery som popredu či pozadu?

 • Aké je minimum, ktoré som dokončil?

Každá oblasť podnikania môže sledovať rôzne typy kľúčových indikátorov výkonu v závislosti od požadovaných obchodných cieľov. Napríklad na zvýšenie spokojnosti zákazníkov si môže telefónna ústredňa vytýčiť cieľ, že za kratší čas vybaví určitý počet telefonátov. Oddelenie predaja môže tieto indikátory použiť na nastavenie výkonnostných cieľov, ako je napríklad počet uskutočnených predajov po telefóne za mesiac.

Kľúčové indikátory výkonu sú vytvorené pomocou zoznamov indikátorov KPI a zobrazujú sa pomocou špeciálnych webových častí indikátorov KPI. Zoznamy indikátorov KPI je možné uložiť v centre zostáv alebo na ktorejkoľvek inej lokalite na serveri Office SharePoint Server 2007, kde ich môže použiť ľubovoľná osoba s prístupovými právami.

Tabule.    Tabuľa je flexibilná stránka, ktorá zobrazuje údaje z kľúčových indikátorov výkonu a zošitov programu Excel. Oddelenie personalistiky môže napríklad navrhnúť tabuľu, ktorú zamestnanci použijú na zobrazovanie osobných informácií, ako je plat alebo história požitkov.

Pracovné údaje v zoznamoch.    Informácie z podnikových aplikácií, napríklad SAP, Siebel a Microsoft SQL Server, je možné jednoducho integrovať a zahrnúť do prostredia pre spoluprácu aplikácie Office SharePoint Server 2007 tak, že do zoznamu aplikácie Office SharePoint Server 2007 sa pridá typ stĺpca pracovných údajov. Takýmto spôsobom máte k dispozícii zoznam položiek, ktoré používajú kombináciu stĺpcov z aplikácie Office SharePoint Server 2007 a z externej podnikovej aplikácie. Ak napríklad pracujete pre poradenskú spoločnosť, ktorá používa systém CRM, môžete uložiť dokumenty, ako sú návrhy, zmluvy a prezentácie, v zozname SharePoint a tieto dokumenty priradiť k príslušnému zákazníkovi v databáze CRM. Pomáha to uchovávať celú dokumentáciu zákazníka na jednom mieste a používateľom, ktorí si prezerajú stránky umožňuje jednoduchú navigáciu k záznamu zákazníka v podnikovej aplikácii.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×