Úvod do šablón formulárov a formulárov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri navrhovaní súboru šablóny formulára (.xsn) návrhár vytvára jeden súbor, ktorý obsahuje viacero podporných súborov. Na druhej strane používateľ pri vypĺňaní formulára v skutočnosti vypĺňa súbor formulára (.xml), ktorý je založený na šablóne formulára.

Obsah tohto článku

Čo navrhujete: šablóny formulára

Čo vypĺňajú používatelia: formulár

Components šablóny formulára

Čo navrhuje vývojár: šablónu formulára

Šablóny formulára sa vytvárajú v režime návrhu, ktorý je návrhovým prostredím programu InfoPath. Šablóna formulára je názov súboru s príponou .xsn. Súbor .xsn definuje štruktúru údajov, vzhľad a správanie dokončených formulárov (súborov .xml).

Šablóna formulára a formuláre, ktoré sú na nej založené

Šablóna formulára určuje mnohé veci, medzi ktoré patria:

 • Ovládacie prvky, označenia a pokynov zobrazených vo formulári.

 • Spôsob správania ovládacích prvkov pri práci s nimi. Môžete napríklad vytvoriť sekciu, ktorá sa zobrazí vtedy, keď používateľ začiarkne políčko, a zmizne, keď používateľ začiarknutie políčka zruší.

 • Či má formulár ďalšie zobrazenia. Napríklad, ak navrhujete spravovania služby SharePoint Online, môže mať jeden zobrazenie pre elektrické dodávateľov, iné zobrazenie prijímaním agenta a tretie zobrazenie pre Riešiteľ, ktorá schvaľuje alebo zabraňuje aplikácie.

 • Spôsob a miesto ukladania údajov formulára. Šablóna formulára môže byť napríklad navrhnutá tak, aby umožnila používateľom odosielať údaje do databázy, buď priamo, alebo pomocou webovej služby. Taktiež môže používateľom umožniť uložiť údaje formulára do zdieľaného priečinka.

 • Písmo, farby a ďalšie návrhové prvky, ktoré sú použité vo formulári.

 • Možnosť prispôsobenia formulára používateľmi. Môžete napríklad umožniť používateľom pridať ďalšie riadky do opakujúcej sa tabuľky, opakujúcej sa sekcie, alebo voliteľnej sekcie.

 • Možnosť upozornenia používateľov na to, že vo formulári urobili chyby, alebo zabudli vo formulári vyplniť požadované pole.

Po dokončení návrhu šablóny formulára sa šablóna sprístupňuje používateľom jej publikovaním vo formáte súboru .xsn.

Tip: Okrem navrhovania šablón formulára môžete navrhnúť aj časti šablóny, čo sú prispôsobené ovládacie prvky, ktoré je možné použiť v ďalších šablónach formulára alebo v dokumentoch balíka Microsoft Office. Môžete napríklad vytvoriť časť šablóny, ktorá obsahuje polia na zhromažďovanie kontaktných informácií. Potom môžete použiť takúto časť šablóny vo viacerých rozličných šablónach formulárov. Prepojenia na ďalšie informácie o častiach formulárov nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Čo vypĺňajú používatelia: formulár

Formulár programu InfoPath je súbor .xml, ktorý obsahuje údaje XML. Všetky formuláre programu InfoPath sú založené na šablón formulárov.

Pre znázornenie vzťahov medzi šablónou formulára a formulárom si predstavte, že navrhujete formulár žiadosti o povolenie, ktorý budú používať dodávatelia elektrotechniky. Každá žiadosť o povolenie, ktorú dodávateľ elektrotechniky vyplní, je formulárom. Tento formulár je iba súbor .xml, ktorý obsahuje údaje (iba údaje), ktoré boli do formulára vložené. Všetky ostatné záležitosti, ktoré tvoria formulár, sú poskytované šablónou formulára. Znamená to, že ak má formulár správne fungovať vždy pri otvorení používateľom, musí daný formulár vyhľadať a použiť priradenú šablónu formulára. V opačnom prípade používatelia po otvorení formulára uvidia len značky a údaje jazyka XML.

Program InfoPath na začiatok každej šablóny formulára vkladá niekoľko riadkov kódu, ktorý prepája šablónu formulára s formulármi, ktoré sú na nej založené. Tieto kódy sa nazývajú pokyny na spracovaniea prepájajú súbor formulára s priradenou šablónou formulára.

Na začiatok stránky

Prvky šablóny formulára

Šablóna formulára je jeden súbor, ktorý obsahuje viacero podporných súborov, ako sú napríklad súbory, ktoré definujú zobrazovanie ovládacích prvkov na šablóne formulára, súbory na zobrazovanie grafiky na šablóne formulára a programovacie súbory, ktoré umožňujú prispôsobené správanie v šablóne formulára. Tieto podporné súbory sa spoločne označujú ako súbory formulárov. Pri tvorbe šablóny formulára môžete prezerať súbory, z ktorých formulár pozostáva, a pracovať s nimi po extrakcii a uložení týchto súborov formulára v priečinku.

Podporné súbory, ktoré tvoria súbor šablóny formulára (.xsn)

Podporné súbory, ktoré tvoria šablóny formulára môžete zahrnúť jedného alebo viacerých súborov schéma XML, súbor Transformácia XSL (XSLT) pre každé zobrazenie v šablóne formulára, súbor XML pre údaje, ktoré sa predvolene zobrazuje pri prvom otvorení formulára, ktorý je založený na danej podobe temp používateľmi oneskorené súbory skriptov alebo zostavy spravovaného kódu a súbor definície formulára nazýva Manifest.xsf.

Ak sa chcete oboznámiť so súbormi, ktoré tvoria šablónu formulára, môžete pomocou nasledovného postupu zobraziť zdrojové súbory šablóny formulára.

Zobrazenie súborov formulára šablóny formulára

 1. Vytvorte novú, prázdnu šablónu formulára.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako zdrojové súbory.

 3. V dialógovom okne Vyhľadanie priečinka vyberte existujúci priečinok, do ktorého sa majú uložiť súbory formulára (alebo vytvorte nový priečinok) a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Program InfoPath uloží do priečinka kópiu šablóny formulára ako množinu súborov.

 4. V programe Windows Explorer vyhľadajte priečinok obsahujúci tieto súbory.

Nasledujúca tabuľka popisuje podporné súbory šablóny formulára. Tieto súbory sa vždy nachádzajú v šablóne formulára.

Typ súboru

Prípona názvu súboru

Popis

Súbor definície formulára

.xsf

Súbor, ktorý obsahuje informácie o spôsobe zostavenia šablóny formulára, vrátane používanej schémy XML a zdrojových súborov. Program InfoPath pri návrhu novej šablóny formulára vytvorí tento súbor automaticky. Pri navrhovaní alebo úprave šablóny formulára sa súbor automaticky aktualizuje a odráža tieto zmeny.

Schéma XML

.xsd

Súbor alebo súbory, ktoré chcete obmedziť a overenie údajov v šablóne formulára. Obsah súborov schémy XML – prvky, atribúty a podobne, sú označené skupiny a polia na pracovnej table Zdroj údajov. Každý zdroj údajov, ktorý súvisí so šablónou formulára, vrátane hlavného zdroja údajov, má zodpovedajúci súbor .xsd.

Zobrazenie

.xsl

Súbory Transformácia XSL (XSLT) sa používajú na zobrazenie a prevod zobrazených údajov, ktoré sa nachádzajú vo vypĺňanom formulári, do formátu HTML. Pri práci v rozličných zobrazeniach šablóny formulára sa v skutočnosti pozeráte na rôzne znázornenie (alebo zobrazenie) údajov, ktoré sa zobrazujú vo formulári, vo formáte HTML.

Šablóna XML

.xml

Súbor obsahujúci údaje, ktoré sa predvolene zobrazia v určených ovládacích prvkoch. Používateľom sa tieto údaje zobrazia pri prvom otvorení formulára až dovtedy, kým v ovládacích prvkoch nevyberú iné hodnoty.

Okrem súborov v predchádzajúcej tabuľke môže šablóna formulára v závislosti od návrhu šablóny formulára obsahovať aj niektoré súbory uvedenév nasledujúcej tabuľke.

Typ súboru

Prípona názvu súboru

Popis

Prezentácia

.htm, .gif, .bmp a ďalšie typy

Súbory, ktoré sa používajú na zobrazenie vlastných pracovných tablách alebo obrázkov v šablóne formulára.

Pracovná logika

.js, .vbs

Súbory, ktoré obsahujú skripty na implementáciu špecifických správaní formulára. Tieto súbory skriptu sú Microsoft JScript alebo Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) súbory.

Binárne súbory

.dll, .exe, .cab a ďalšie typy

Externé súbory, ktoré poskytujú programovací kód a doplnkovú pracovnú logiku. Ak napríklad pre šablónu formulára vytvoríte vlastný ovládací prvok, môže sa vyžadovať inštalačný program na automatickú inštaláciu a registráciu tohto ovládacieho prvku do počítačov používateľov. Binárne súbory sa nevytvárajú v programe InfoPath, ale v programoch, ako je napríklad Microsoft Visual Studio .NET.

Program InfoPath automaticky aktualizuje súbory formulára pri vykonávaní zmien v šablóne formulára. Ak však máte prax s formátom XML alebo ste skúsený návrhár formulárov, môžete rozbaliť konkrétne súbory šablóny a manuálne ich prispôsobiť. Môžete napríklad manuálne upraviť množinu súborov formulára v nasledujúcich situáciách:

 • Ak chcete opätovne použiť schému šablóny formulára XML (súbor .xsd) v ďalších programoch balíka Microsoft Office. Môžete napríklad pridať súbor .xsd programu InfoPath do knižnice schém v programe Microsoft Office Word 2007. Potom môžete namapovať prvky súboru .xsd programu InfoPath na obsah dokumentu.

 • Ak chcete okrem vstavaných príkazov, ktoré sú súčasťou programu InfoPath, vytvoriť panel s nástrojmi v šablóne formulára, ktorý obsahuje vlastné príkazy. Na to je potrebné upraviť definičný súbor (.xsf) šablóny formulára.

 • Ak chcete v šablóne formulára urobiť vylepšenia súvisiace s formátovaním, ktoré nie sú v programe InfoPath k dispozícii, napríklad pridať na tlačidlo obrázok pozadia (súbor .gif). Na to je potrebné upraviť súbor formulára Transformácia XML (.xsl).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×