Úvod do šablón formulárov a formulárov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri navrhovaní súboru šablóny formulára (.xsn), ktorý vytvárate jeden súbor, ktorý obsahuje viacero podporných súborov. Naopak, keď používatelia vyplnia formulár, skutočne vyplnením formulára (.xml) súbor, ktorý je založený na šablóne formulára.

Obsah tohto článku

Čo navrhujete: šablóny formulára

Čo vypĺňajú používatelia: formulár

Components šablóny formulára

Čo navrhujete: šablóny formulára

Môžete vytvoriť šablóny formulára v režime návrhu, čo je prostredie návrhu programu InfoPath. Šablóna formulára je súbor s príponou .xsn. Súbor .xsn definuje štruktúru údajov, vzhľad a správanie dokončených formulárov (.xml súbory).

Šablóna formulára a formuláre, ktoré sú na nej založené

Šablóna formulára určuje veľa vecí, vrátane:

 • Ovládacie prvky, označenia a pokynov zobrazených vo formulári.

 • Spôsob správania ovládacích prvkov pri práci s nimi. Napríklad, môžete použiť určitú konkrétnu časť zobrazia, keď používateľ začiarkne políčko a zmizne, keď používateľ zruší začiarknutie políčka.

 • Či má formulár ďalšie zobrazenia. Napríklad, ak navrhujete spravovania služby SharePoint Online, môže mať jeden zobrazenie pre elektrické dodávateľov, iné zobrazenie prijímaním agenta a tretie zobrazenie pre Riešiteľ, ktorá schvaľuje alebo zabraňuje aplikácie.

 • Spôsob a miesto, kde sú uložené údaje vo formulári. Napríklad v šablóne formulára by mohli byť navrhnuté tak, aby používatelia odoslať údaje do databázy, buď priamo, alebo pomocou webovej služby. Alebo môžete mať používatelia uložiť údaje formulára do zdieľaného priečinka.

 • Písiem, farieb a ďalších grafických prvkov, ktoré sa používajú vo formulári.

 • Formulár môžete prispôsobiť či používateľov. Napríklad, môžete zabezpečiť, aby používatelia pridať ďalšie riadky do opakujúcej sa tabuľky, opakujúcej sa sekcie alebo voliteľná sekcia.

 • Či používatelia sú upozornení na chybám vo forme, alebo zabudnete Vyplňte požadované pole.

Po dokončení návrhu šablóny formulára, urobíte to je k dispozícii používateľom jeho publikovaním vo formáte súboru .xsn.

Tip: Okrem návrhu šablóny formulára, môžete tiež navrhnúť časti šablóny, ktoré sú vlastných ovládacích prvkov, ktoré môžete použiť v iných šablón formulárov alebo dokumenty Microsoft Office. Môžete napríklad vytvoriť časť šablóny, ktorá obsahuje polia na zhromažďovanie kontaktných informácií. Potom môžete použiť takúto časť šablóny vo viacerých rozličných šablónach formulárov. Prepojenia na ďalšie informácie o častiach šablóny nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Čo vypĺňajú používatelia: formulár

Formulár programu InfoPath je súbor .xml, ktorý obsahuje údaje XML. Všetky formuláre programu InfoPath sú založené na šablón formulárov.

Znázorňuje vzťah medzi šablóny formulára a formulára, si predstavme, že ste vytvorili šablónu formulára žiadosti o povolenie pre dodávateľov elektrotechniky používať. Každú žiadosť o povolenie, ktoré dodávateľ elektrotechniky vyplní je formulár. Či formulár je súbor vo formáte .xml obsahujúci údaje (a iba údaje) zadané do formulára. Všetky ďalšie veci, ktoré tvoria formulár sú k dispozícii v šablóne formulára. To znamená, že vždy, keď používatelia otvoria formulár, tohto formulára musí vyhľadať a použiť priradenú šablónu formulára, aby fungovať správne. V opačnom prípade keď používatelia po otvorení formulára uvidia len značky XML a údaje.

Prepojenie šablóny formulára a formuláre, ktoré sú založené na to, program InfoPath obsahuje niekoľko riadkov kódu nazývané pokyny na spracovanie, v hornej časti každého súboru formulára. Tento kód prepojenia na súbor formulára na priradenú šablónu formulára.

Na začiatok stránky

Components šablóny formulára

Šablóna formulára je samostatný súbor, ktorý obsahuje viacero podporné súbory, ako sú napríklad súbory, ktoré určujú, ako má zobraziť ovládacie prvky v šablóne formulára, súbory pre obrázky, ktoré sa zobrazujú v šablóne formulára a programovacie súbory, ktoré umožňujú prispôsobené správanie vo formulári šablóny. Tieto podporné súbory sa nazývajú súbory formulára. Pri návrhu šablóny formulára, môžete zobraziť a pracovať so súbormi formulára, ktoré tvoria šablónu formulára extrahovanie a uložení týchto súborov formulára do priečinka.

Podporné súbory, ktoré tvoria súbor šablóny formulára (.xsn)

Podporné súbory, ktoré tvoria šablóny formulára môžete zahrnúť jedného alebo viacerých súborov schéma XML, súbor Transformácia XSL (XSLT) pre každé zobrazenie v šablóne formulára, súbor XML pre údaje, ktoré sa predvolene zobrazuje pri prvom otvorení formulára, ktorý je založený na danej podobe temp používateľmi oneskorené súbory skriptov alebo zostavy spravovaného kódu a súbor definície formulára nazýva Manifest.xsf.

Oboznámiť sa so súbormi, ktoré tvoria šablónu formulára, môžete použiť nasledujúci postup zobrazíte zdrojové súbory pre šablónu formulára.

Zobrazenie súborov formulára pre šablónu formulára

 1. Vytvorenie nového, prázdneho formulára šablóny.

 2. V ponuke súbor kliknite na položku Uložiť ako zdrojové súbory.

 3. V dialógovom okne Hľadanie priečinka vyberte existujúci priečinok, do ktorého sa má uložiť súbory formulára, alebo vytvorte nový priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Program InfoPath uloží kópia šablóny formulára ako množinu súborov v priečinku.

 4. V Programe Windows Prieskumník, prejdite do priečinka, ktorý obsahuje súbory.

Nasledujúca tabuľka popisuje podporné súbory šablóny formulára. Tieto súbory sa vždy nachádzajú v šablóne formulára.

Typ súboru

Prípona súboru

Popis

Súbor definície formulára

.xsf

Súbor, ktorý obsahuje informácie o tom, ako šablóny formulára dohromady, vrátane používanej schémy XML a zdrojových súborov, ktoré obsahuje. Program InfoPath vytvorí tento súbor automaticky pri vytváraní novej šablóny formulára. Pri navrhovaní alebo úprave šablóny formulára, súbor sa automaticky aktualizuje tak, aby obsahoval zmeny.

schéma XML

.xsd

Súbor alebo súbory, ktoré chcete obmedziť a overenie údajov v šablóne formulára. Obsah súborov schémy XML – prvky, atribúty a podobne, sú označené skupiny a polia na pracovnej table Zdroj údajov. Každý zdroj údajov, ktorý súvisí so šablónou formulára, vrátane hlavného zdroja údajov, má zodpovedajúci súbor .xsd.

View

.xsl

Transformácia XSL (XSLT) súbory, ktoré sa používajú na prezentáciu, zobrazenie a transformujú HTML zobrazených údajov nachádzajúci sa vo formulári, ktorý používatelia vyplniť. Pri práci s rôzne zobrazenia šablóny formulára, hľadáte naozaj v rôznych HTML sústave (alebo transformácie) údajov, ktorý sa zobrazí vo formulári.

Šablóna XML

.xml

Súbor, ktorý obsahuje údaje, ktoré sa má zobrazovať v predvolenom nastavení v konkrétnych ovládacích prvkov. Používateľom sa zobrazujú tieto údaje pri prvom otvorení formulára a dovtedy, kým ich vyberte rôznych hodnôt v ovládacích prvkoch.

Okrem súborov v predchádzajúcej tabuľky, do šablóny formulára môžete zahrnúť všetky súbory v tejto tabuľke, v závislosti od návrhu šablóny formulára.

Typ súboru

Prípona súboru

Popis

Prezentácia

.htm, .gif, .bmp a ďalšie

Súbory, ktoré sa používajú na zobrazenie vlastných pracovných tablách alebo obrázkov v šablóne formulára.

Pracovnej logiky

js, .vbs

Súbory, ktoré obsahujú skripty na implementáciu špecifických správaní formulára. Tieto súbory skriptu sú Microsoft JScript alebo Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) súbory.

Binárne

.dll, .exe, .cab a ďalšie

Externé súbory, ktoré poskytujú programovací kód a doplnkovú pracovnú logiku. Napríklad, ak vytvoríte vlastný ovládací prvok pre šablónu formulára, musíte inštalačného programu, aby sa automaticky nainštalovať a zaregistrujte sa v danom ovládacom prvku v počítačoch používateľov. Binárne súbory nie sú vytvorené v programe InfoPath, ale v programoch, ako napríklad Microsoft Visual Studio .NET.

Keď vykonáte zmeny v šablóne formulára, program InfoPath automaticky aktualizuje súbory formulára. Však, ak máte skúsenosti s XML, alebo ak ste návrhár formulárov, môžete extrahovať konkrétne súbory šablóny a prispôsobiť ich ručne. Môžete napríklad manuálne upraviť množinu súborov formulára v nasledovných prípadoch:

 • Ak chcete znova použiť šablónu formulára schémy XML (.xsd súbor) v inom programe Microsoft Office. Napríklad, môžete pridať súbor .xsd programu InfoPath do knižnice schém v Microsoft Office Word 2007. Potom môžete priradiť prvky zo súboru .xsd programu InfoPath na obsah dokumentu.

 • Chcete vytvoriť panel s nástrojmi v šablóne formulára, ktorá obsahuje vlastné príkazy okrem vstavaných príkazov, ktoré sú súčasťou programu InfoPath. Na vykonanie tohto kroku musíte upraviť šablónu formulára súbor definície formulára (.xsf).

 • Chcete vykonať súvisiace s formátovaním vylepšenia v šablóne formulára, ktoré nie sú k dispozícii v programe InfoPath, ako je napríklad pridanie obrázka pozadia (súbor .gif) k tlačidlu. Na vykonanie tohto kroku musíte upraviť súbor formulára transformácia XML (.xsl).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×