Úrovne zabezpečenia formulárov programu InfoPath

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Model zabezpečenia programu Microsoft Office InfoPath súvisí zóny zabezpečenia a nastavenie úrovne v programe Windows Internet Explorer. Tieto funkcie zabezpečenia sú určené na ochranu formulárov a počítačov používateľov pred nebezpečnými operáciami, napríklad prístupom alebo odosielanie údajov na zdroj, ktorý nie je dôveryhodný.

Obsah tohto článku

Úrovne zabezpečenia formulárov

Dodatočné funkcie zabezpečenia formulárov

Internet Explorer zóny a úrovne zabezpečenia

Úrovne zabezpečenia formulárov

V programe InfoPath sú k dispozícii tri úrovne zabezpečenia formulárov: Obmedzený, Doména a Úplne dôveryhodný. Tieto úrovne zabezpečenia určujú, či má formulár povolený prístup k údajom v iných doménach alebo k súborom a nastaveniam v počítači používateľa. Úrovne zabezpečenia ovplyvňujú aj funkcie vo formulári pri jeho vypĺňaní používateľom. Ak formulár napríklad obsahuje zoznam, v ktorom sa zobrazujú údaje z databázy programu Microsoft Access, od úrovne jeho zabezpečenia závisí, či sa formulár otvorí, či má prístup k databáze alebo či sa zobrazí hlásenie o zabezpečení bez prístupu k databáze.

Pri návrhu šablóny formulára sa v programe InfoPath automaticky vyberie vhodná úroveň zabezpečenia pre danú šablónu na základe jej funkcií. Vybraté nastavenie poskytuje čo najvyššiu mieru obmedzenia a zabezpečenia. Ak chcete pre navrhovanú šablónu formulára použiť odlišné nastavenie zabezpečenia, predvolené nastavenie môžete zmeniť tým, že manuálne vyberiete inú úroveň zabezpečenia. Ak formulár, ktorý používateľ vypĺňa, vyžaduje odlišnú úroveň zabezpečenia, než mu bola priradená návrhárom alebo používateľom, formulár sa neotvorí alebo nebude správne pracovať. Ak napríklad pri návrhu šablóny formulára určíte, že vyžaduje úroveň zabezpečenia Úplne dôveryhodný, používateľ musí pri vypĺňaní formulára nastaviť rovnakú úroveň, pretože v opačnom prípade sa formulár neotvorí.

Šablóny formulárov sú spustené v niektorom z troch úrovní zabezpečenia v závislosti od toho, kde sa nachádzajú, ako sú nainštalované, a či sú digitálne podpísané. Tieto úrovne zabezpečenia sú vysvetlené v nasledujúcich častiach.

Poznámka: Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom je možné spustiť len na úrovni zabezpečenia domény alebo úplnú dôveryhodnosť.

Úroveň Obmedzený

Pri práci v úrovni zabezpečenia Obmedzený má formulár prístup len k obsahu, ktorý je uložený priamo v ňom. To znamená, že nasledujúce funkcie nebudú pri spustení formulára v úrovni zabezpečenia Obmedzený pracovať správne:

 • vlastné pracovné tably,

 • pripojenia údajov okrem odoslania prostredníctvom e-mailovej správy,

 • ovládacie prvky Microsoft ActiveX a vlastné ovládacie prvky,

 • spravovaný kód a skript,

 • úlohy, ktoré závisia od umiestnenia v adresárovej službe Active Directory,

 • pravidlá súvisiace s otváraním formulárov,

 • zobrazenia tlače pre program Microsoft Office Word,

 • vlastné dialógové okná,

 • prepojené obrázky.

Úroveň Doména

Pri práci v úrovni zabezpečenia Doména má formulár prístup len k obsahu, ktorý je uložený priamo v ňom a v niektorom z nasledujúcich umiestnení:

 • rovnaká doména ako formulár,

 • obsah uložený v zóne Lokálny počítač v programe Internet Explorer (pred prístupom k obsahu sa môže zobraziť hlásenie o zabezpečení),

 • obsah uložený v zóne Lokálna sieť intranet v programe Internet Explorer (pred prístupom k obsahu sa môže zobraziť hlásenie o zabezpečení),

Keď formulár získava prístup k obsahu v určitej zóne, postupuje podľa úrovní zabezpečenia určených pre danú zónu v programe Internet Explorer. Formulár v zóne Internet v programe Internet Explorer sa môže otvoriť, nemôže však získať prístup k obsahu uloženému v inej doméne.

Úroveň Úplne dôveryhodný

Pri práci v úrovni zabezpečenia Úplne dôveryhodný má formulár prístup k obsahu, ktorý je uložený priamo v ňom a v niektorom z nasledujúcich umiestnení:

 • rovnaká doména ako formulár,

 • všetky ostatné domény, pričom sa pred prístupom k obsahu nezobrazuje hlásenie o zabezpečení),

 • súbory a nastavenia v počítači (rovnaké prostriedky ako tie, ku ktorým má v danom počítači prístup osoba vypĺňajúca formulár).

Formulár možno spustiť v úrovni zabezpečenia Úplne dôveryhodný, len ak je digitálne podpísaný pomocou dôveryhodného koreňového certifikátu, alebo ak bola šablóna formulára nainštalovaná do počítača používateľa pomocou inštalačného programu, ako je Microsoft Windows Installer (súbor typu .msi). Ak chcete zobraziť ukážku šablóny formulára v režime návrhu, nemusíte digitálne podpisovať šablónu formulára s úrovňou zabezpečenia Úplne dôveryhodný. Inštalačné súbory formulárov možno vytvoriť pomocou Sprievodcu publikovaním programu InfoPath.

Na začiatok stránky

Dodatočné funkcie zabezpečenia formulárov

Program InfoPath obsahuje dodatočné funkcie, pomocou ktorý možno zlepšiť zabezpečenie formulárov. Medzi tieto funkcie patria:

Ochrana návrhu formulára    Ak navrhnete šablónu formulára, pomocou tejto funkcie môžete zabrániť používateľom otvoriť formulár v režime návrhu pri jeho vypĺňaní. Zapamätajte si však, že toto nastavenie nedokáže úplne zabrániť používateľom v otvorení alebo úprave formulára v režime návrhu. Používateľ môže napríklad v dialógovom okne Návrh formulára kliknúť na položku V mojom počítači, vyhľadať uložený formulár a otvoriť ho v režime návrhu. V takom prípade sa však zobrazí hlásenie o tom, že formulár je chránený.

Digitálne podpisy    Pri vypĺňaní formulára v programe InfoPath môžu používatelia digitálne podpísať celý formulár alebo určité jeho časti. Pri vyplnení prehliadačom podporovaná šablóna formulára nemožno podpísať celý formulár, ale len jeho časti. Podpísanie formulára uľahčuje overenie totožnosti používateľa ako osoby, ktorá vyplnila formulár, a umožňuje zabezpečiť, že obsah formulára nebude zmenený. Okrem toho môžete digitálne podpísať šablónu formulára, ktorú navrhujete, a potom nastaviť pre túto šablónu formulára úroveň zabezpečenia Úplne dôveryhodný.

Prispôsobenie pre uloženie, tlač, odosielanie a exportovanie    Pri návrhu šablóny formulára môžete pomocou týchto nastavení zapnúť alebo vypnúť určité príkazy a možnosti. Tieto nastavenia určujú, či používatelia môžu uložiť, vytlačiť, odoslať alebo exportovať formulár, ktorý vyplnili.

Správa prístupových práv k informáciám (IRM)    Pri návrhu formulára v programe InfoPath alebo odosielaní formulára pomocou aplikácie Microsoft Office Outlook 2007 môžete vo formulári použiť funkciu Správa prístupových práv k informáciám (IRM). Túto funkciu môžete použiť aj v samotnej e-mailovej správe.

Dôveryhodní vydavatelia a dôveryhodné formuláre    Nastavenia Centra dôvery umožňujú používateľom spravovať zoznam dôveryhodných vývojárov a vydavateľov šablón formulárov a určiť, či dôveryhodné formuláre majú pri vypĺňaní prístup k súborom a nastaveniam v počítači. Dôveryhodné formuláre sú založené na šablónach formulára, ktoré sú nainštalované v počítači používateľa, alebo na šablónach formulára, ktoré sú digitálne podpísané pomocou dôveryhodného koreňového certifikátu a ich úroveň zabezpečenia je nastavená na úroveň Úplne dôveryhodný. Ďalšie informácie o pridaní alebo odstránení dôveryhodných vydavateľov nájdete v časti Pozrite tiež.

Keď používateľ nainštaluje do počítača šablónu formulára, formulárom založeným na tejto šablóne je automaticky povolený prístup k súborom a nastaveniam v danom počítači. Digitálne podpísaná šablóna, ktorú používateľ nenainštaloval, však nemôže automaticky získať prístup k súborom a nastaveniam v počítači používateľa. Ak chcú používatelia povoliť takýto prístup pre formuláre založené na digitálne podpísanej šablóne formulára, môžu pomocou nastavenia dôveryhodného formulára zmeniť úroveň zabezpečenia digitálne podpísaných formulárov.

Zlučovanie    Pri návrhu formulára môžete určiť, či môžu používatelia importovať údaje z formulárov založených na danej šablóne formulára do jedného formulára. Ak zakážete zlučovanie formulárov, príkaz Zlúčiť formuláre v ponuke Súbor nebude dostupný.

Na začiatok stránky

Zóny a úrovne zabezpečenia programu Internet Explorer

V programe Internet Explorer môžete pomocou zón a úrovní zabezpečenia určiť, či má určitá webová lokalita prístup k súborom a nastaveniam v počítači a v akom rozsahu je takýto prístup povolený. V programe InfoPath sa pomocou niektorých z týchto nastavení určuje, či môže formulár, ktorý používateľ vypĺňa, získať prístup k súborom a nastaveniam v počítači a v akom rozsahu je takýto prístup povolený pre tento formulár. V programe InfoPath sa takisto pomocou niektorých z týchto nastavení určuje, či formulár, ktorý používateľ vypĺňa, má povolený prístup k obsahu uloženému v iných doménach, než je doména, v ktorej je formulár uložený. Informácie o tom, ako zóny a úrovne zabezpečenia ovplyvňujú úrovne zabezpečenia formulárov programu InfoPath, ktoré používatelia vypĺňajú, nájdete v predchádzajúcej časti Úrovne zabezpečenia formulárov.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×