Úrovne zabezpečenia formulárov programu InfoPath

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Model zabezpečenia programu Microsoft Office InfoPath súvisí zóny zabezpečenia a nastavenie úrovne v programe Windows Internet Explorer. Tieto funkcie zabezpečenia sú určené na ochranu formulárov a počítačov používateľov pred nebezpečnými operáciami, napríklad prístupom alebo odosielanie údajov na zdroj, ktorý nie je dôveryhodný.

Obsah tohto článku

Úrovne zabezpečenia formulárov

Dodatočné funkcie zabezpečenia formulárov

Internet Explorer zóny a úrovne zabezpečenia

Úrovne zabezpečenia formulárov

InfoPath poskytuje tri úrovne zabezpečenia formulárov: obmedzený, doména a úplnú dôveryhodnosť. Úrovne zabezpečenia určujú, či formulár majú prístup k údajom v iných doménach, alebo prístup k súborom a nastavenia v počítači používateľa. Keď používatelia vyplnia, úrovne zabezpečenia ovplyvňujú aj funkcie vo formulári. Napríklad, ak formulár obsahuje zoznam, ktorý zobrazuje údaje z databázy programu Microsoft Access, úroveň zabezpečenia pre formulár môžete určiť, či sa otvorí formulár a či formulár otvorí databázu alebo zobrazí hlásenie zabezpečenia bez prístupu databáza.

Pri návrhu šablóny formulára programu InfoPath automaticky vyberie vhodnú úroveň zabezpečenia pre šablónu formulára na základe šablóny formulára funkcie. Vybraté nastavenie je obmedzením a ako je to možné. Ak si želáte inú úroveň zabezpečenia pre šablónu formulára, ktorý vytvárate, môžete zmeniť predvolené nastavenie manuálne vyberiete inú úroveň zabezpečenia. Ak formulár, ktorý používateľ vyplní vyžaduje inú úroveň zabezpečenia než ten, ktorý ste alebo používateľom dáva, tohto formulára nie je možné otvoriť alebo sa nepracuje správne. Ak návrh šablóny formulára a určiť, ktoré vyžaduje úrovne zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti a potom používateľ musí udeliť úplnú dôveryhodnosť priradené formulára pri vypĺňaní ho. V opačnom prípade formulára sa nedá otvoriť.

Šablóny formulárov sú spustené v niektorom z troch úrovní zabezpečenia v závislosti od toho, kde sa nachádzajú, ako sú nainštalované, a či sú digitálne podpísané. Tieto úrovne zabezpečenia sú vysvetlené v nasledujúcich častiach.

Poznámka: Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom je možné spustiť len na úrovni zabezpečenia domény alebo úplnú dôveryhodnosť.

Obmedzené

Pri spustení na úrovni zabezpečenia obmedzené formulára prístup len obsah, ktorý je uložený v samotnom formulári. Znamená to, že tieto funkcie nefungujú správne pri spustení formulára v obmedzené úrovne:

 • Vlastné pracovné tably

 • Pripojenia údajov okrem odoslania prostredníctvom e-mailovej správy

 • Ovládacie prvky Microsoft ActiveX a vlastné ovládacie prvky

 • Spravovaný kód a skript

 • Roly, ktoré závisia od umiestnenia v adresárovej služby Active Directory

 • Pravidlá priradené otvárania formulárov

 • Tlač zobrazenia pre program Microsoft Office Word

 • Vlastné dialógové okná

 • Prepojené obrázky

Doména

Pri spustení na úrovni domény zabezpečenie formulára majú prístup k obsahu, ktorý je uložený v samotnom formulári a obsah, ktorý je uložený v ktoromkoľvek z nasledujúcich umiestnení:

 • Rovnaká doména ako formulár

 • Obsah v zóne lokálneho počítača v programe Internet Explorer; Hoci sa môže zobraziť hlásenie zabezpečenia pred obsah je prístupný

 • Obsah v zóne Lokálna sieť intranet v programe Internet Explorer; Hoci sa môže zobraziť hlásenie zabezpečenia pred obsah je prístupný

Keď formulár získava prístup k obsahu v zóne, postupuje podľa úrovní zabezpečenia určených pre danú zónu v programe Internet Explorer. Formulár v zóne Internet v programe Internet Explorer môžete otvoriť, ale nie je možné získať prístup k obsahu, ktorý je uložený v inej doméne.

Úplnou dôveryhodnosťou

Pri spustení na úrovni úplnej dôveryhodnosti zabezpečenia formulára majú prístup k obsahu, ktorý je uložený v samotnom formulári a obsahu z niektorého z nasledujúcich umiestnení:

 • Rovnaká doména ako formulár

 • Všetky ostatné domény bez prvého zobrazenia zabezpečenia správy o prístupe k obsahu

 • Súbory a nastavenia v počítači; všetky rovnaké zdroje prístupného pre osobu, ktorá je vyplnením formulára v tomto počítači

Formulár možno spustiť s úplnou dôveryhodnosťou iba v prípade, že šablóna formulára je digitálne podpísaný s certifikátom dôveryhodnej koreňovej autorite, alebo ak šablóny formulára bol nainštalovaný v počítači používateľa pomocou inštalačného programu, napríklad Microsoft Windows Installer (súbor .msi). Nie je potrebné digitálne podpísanie šablóny formulára pomocou úplnej dôveryhodnosti, ak chcete zobraziť ukážku v režime návrhu. Inštalačné súbory formulárov môžete vytvoriť pomocou Sprievodcu publikovaním programu InfoPath.

Na začiatok stránky

Dodatočné funkcie zabezpečenia formulárov

Program InfoPath poskytuje ďalšie funkcie, ktoré vám pomôžu zlepšiť zabezpečenie formulárov. Tieto funkcie patria:

Ochrana návrhu formulára    Ak navrhujete šablónu formulára, môžete použiť túto funkciu zabrániť používateľom otvorením formulára v režime návrhu pri vyplnením ho. Všimnite si, že toto nastavenie úplne nebráni používateľom v otváraní alebo úprave formulára v režime návrhu. Napríklad pomocou dialógové okno návrh formulára používateľa môžete kliknutím na položku V tomto počítači vyhľadajte uložený formulár a otvoriť ho v režime návrhu. V takýchto prípadoch však používatelia dostávať hlásenie s informáciou, že formulár je chránený.

Digitálne podpisy    Keď používatelia vyplnia v programe InfoPath, môžete digitálne podpísať celý formulár alebo konkrétne časti formulára. Pri vypĺňaní prehliadačom podporovaná šablóna formulára, títo používatelia nemôžete prihlásiť celý formulár, ale len jeho časti. Podpísanie formulára uľahčuje overenie používateľa ako osoby, ktorá vyplniť formulár a pomáha zabezpečiť, aby sa nemení obsah formulára. Okrem toho môžete digitálne podpísanie návrhu šablóny formulára a potom nastavte úroveň zabezpečenia pre danú šablónu formulára na úplnú dôveryhodnosť.

Prispôsobenie pre uloženie, tlač, odoslať, a exportovať    Ak sa návrh šablóny formulára, môžete použiť tieto nastavenia Ak chcete zapnúť alebo vypnúť konkrétne príkazy a možnosti. Toto nastavenie určuje, či používatelia môžu uložiť, vytlačiť, Odoslať alebo exportovať formulár, ktorý budú mať vyplniť.

Správa prístupových práv (k informáciám IRM)    Pri návrhu šablóny formulára v programe InfoPath, alebo odoslanie formulára pomocou Microsoft Office Outlook 2007, môžete použiť prístupových práv k informáciám (IRM) k nemu. Môžete tiež použiť IRM na samotnej e-mailovej správy.

Dôveryhodných vydavateľov a dôveryhodné formuláre    Nastavení v Centre dôveryhodnosti umožňujú používateľom spravovať zoznam dostupných formulár šablóny vývojárov a ich a určiť, či dôveryhodné formuláre môžete prístup k súborom a nastaveniam v počítači pri vypĺňaní ich vydavateľov. Dôveryhodné formuláre sú založené na šablón formulárov, ktoré sú nainštalované v počítači používateľa alebo formuláre na základe šablóny formulárov, ktoré sú digitálne podpísané pomocou dôveryhodného koreňového certifikátu a majú úroveň zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti. Získajte ďalšie informácie o pridaní alebo odstránení dôveryhodných vydavateľov v časti Pozrite tiež.

Keď sa používateľ nainštaluje šablóny formulára v počítači, umožňujú automaticky formuláre založené na publikovanej šablóne formulára na prístup k súborom a nastaveniam v danom počítači. Šablóny formulára digitálny podpis, ktorý používateľ nenainštaloval nie je možné automaticky prístup však súborov a nastavení v počítači používateľa. Ak chcete povoliť takýto prístup pre formuláre založené na digitálne podpísaná šablóna, používateľov môžete použiť nastavenia zmeniť úroveň zabezpečenia digitálne podpísaných formulárov dôveryhodného formulára.

Zlúčenie    Pri návrhu šablóny formulára, môžete určiť, či môžu používatelia importovať údaje z formulárov, ktoré sú založené na publikovanej šablóne formulára do jedného formulára. Ak zakážete zlučovanie formulárov, príkaz Zlúčiť formuláre v ponuke súbor je k dispozícii.

Na začiatok stránky

Internet Explorer zóny a úrovne zabezpečenia

V Internet Exploreri zóny a úrovne zabezpečenia umožňujú určiť či na webovej lokalite prístup k súborov a nastavení v počítači a koľko prístup môže mať tieto lokality. Program InfoPath používa niektoré z týchto nastavení určiť, či formulár, ktorý vyplní používateľ prístup k súborov a nastavení v počítači používateľa a koľko prístup, ktoré tvoria môže mať. Program InfoPath aj pomocou niektoré z týchto nastavení určuje, či formulár, ktorý vyplní používateľ získať prístup k obsahu, ktorý je uložený v domén, než je doména, v ktorej je uložený formulár. Informácie o tom, ako zóny a úrovne zabezpečenia ovplyvňujú úrovne zabezpečenia formulárov programu InfoPath, ktoré používatelia vypĺňajú, nájdete v predchádzajúcej časti "Úrovne zabezpečenia formulárov."

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×