Úprava zarážok a riadkovania

Word pre Office 365, Word 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete zmeniť odsadenie – vzdialenosť odseku od ľavý alebo pravý okraj – a medzery v dokumente. A v rámci okrajov, môžete zväčšiť alebo zmenšiť zarážky jedného odseku alebo skupiny odsekov.

Čo vás zaujíma?

Ak potrebujete vykonať presné zmeny zarážok alebo medzier, prípadne chcete vykonať viacero zmien naraz, otvorte dialógové okno Odsek a kliknite na kartu Zarážky a medzery.

 1. Vyberte jeden odsek alebo skupinu odsekov, ktoré chcete upraviť.

 2. Kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek na karte Rozloženie strany alebo Rozloženie.

  Zvýraznená šípka na otvorenie dialógového okna Odsek na karte Rozloženie.

 3. Ak treba, kliknite na kartu Zarážky a medzery.

 4. Vyberte požadované nastavenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

Tip: Kliknutím na tlačidlo Tabulátory v dialógovom okne Odsek sa otvorí dialógové okno Tabulátory, kde môžete tabulátory presne nastaviť.

Možnosti dialógového okna Odsek zahŕňajú všeobecné možnosti a možnosti zarážok a medzier. V dolnej časti dialógového okna sa zobrazuje Ukážka, kde môžete vidieť vzhľad možností ešte predtým, ako ich použijete.

Všeobecné    

Zarovnanie

Možnosťou Vľavo zarovnáte text doľava, pravý okraj zostane nezarovnaný (môžete tiež použiť klávesovú skratku Ctrl + L).

Možnosťou Na stred text vycentrujete, ľavý aj pravý okraj zostanú nezarovnané (Ctrl + E).

Možnosťou Vpravo zarovnáte text doprava, ľavý okraj zostane nezarovnaný (Ctrl + R).

Možnosťou Podľa okraja zarovnáte text doľava aj doprava, medzi slová sa pritom pridajú medzery (Ctrl + J).

Úroveň prehľadu

Úroveň, na akej sa odsek zobrazuje v zobrazení prehľadu. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie prehľadu dokumentu v zobrazení prehľadu.

Ak chcete, aby sa dokument predvolene otváral so zbalenými nadpismi, začiarknite políčko Predvolene zbalené. Ďalšie informácie nájdete v téme Zbalenie alebo rozbalenie častí dokumentu.

Zarážky

Doľava

Odsadenie ľavej časti odseku o vybratú hodnotu.

Doprava

Odsadenie pravej časti odseku o vybratú hodnotu.

Špeciálne

Možnosťami Prvý riadok > O koľko znížite úroveň prvého riadka odseku. Ak chcete rýchlo vytvoriť zarážku prvého riadka podľa pravítka, pozrite si tému Vytvorenie zarážky prvého riadka.

Možnosťami Opakované > O koľko vytvoríte opakovanú zarážku. Ak chcete rýchlo vytvoriť opakovanú zarážku podľa pravítka, pozrite si tému Vytvorenie opakovanej zarážky.

Zrkadlové zarážky

Po začiarknutí tohto políčka sa položky Vľavo a Vpravo zmenia na položky Na vnútorný okraj a Na vonkajší okraj. Túto možnosť využijete pri tlači v štýle knihy.

Riadkovanie    

Pred

Upraví veľkosť medzery pred odsekom.

Za

Upraví veľkosť medzery za odsekom.

Riadkovanie 

Vyberte si jednu na nastavenie jednoduchého riadkovania textu. Ak chcete rýchlo jeden medzeru celého dokumentu, pozrite si tému Nastavenie jednoduchého riadkovania v dokumente.

Výberom možnosti 1,5 riadka sa v texte použije riadkovanie s hodnotou 1,5-násobku jednoduchého riadkovania.

Výberom možnosti Dvojité sa v texte použije dvojité riadkovanie. Ak chcete rýchlo použiť dvojité riadkovanie v celom dokumente, pozrite si tému Nastavenie dvojitého riadkovania v dokumente.

Výberom možností Najmenej > Výška môžete nastaviť minimálnu veľkosť riadkovania tak, aby vyhovovalo aj najväčšiemu písmu alebo grafickému prvku v danom riadku.

Vyberte položku presne > na nastavenie pevné riadkovanie, vyjadrený v bodoch. Napríklad, ak je text v písmo, veľkosť 10 bodov, môžete určiť 12 bodov ako riadkovanie.

Výberom možností Násobky > Výška môžete riadkovanie nastaviť ako násobky vyjadrené v číslach väčších ako 1. Nastavením riadkovania na hodnotu 1,15 sa napríklad zväčší medzera o 15 percent, nastavením riadkovania na hodnotu 3 sa medzera zväčší o 300 percent (trojité riadkovanie).

Nepridávať

Ak nechcete pridať medzeru medzi odseky, začiarknite políčko Nepridávať medzeru medzi odseky.

Ak chcete vybraté nastavenia uložiť ako predvolené, kliknite na tlačidlo Nastaviť ako predvolené.

Čo vás zaujíma?

 1. Kliknite na začiatok riadka, ktorý chcete odsadiť.

 2. V programe Word 2007

  • Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek a potom na kartu Zarážky a medzery.

   Obrázok tlačidla

  V programe Outlook 2007

  • Na karte Formátovanie textu v skupine Odsek kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek Obrázok tlačidla a potom na kartu Zarážky a medzery.

 3. V zozname Špeciálne v časti Zarážky kliknite na položku Prvý riadok a potom v poli O koľko nastavte požadovanú vzdialenosť, o ktorú chcete odsadiť prvý riadok.

  Poznámka: Odsadí sa prvý riadok odseku a všetky nasledujúce odseky, ktoré napíšete. Odseky pred vybratým odsekom však musíte odsadiť manuálne pomocou rovnakého postupu.

Môžete tiež vytvoriť opakovanú zarážku, kedy nie je prvý riadok odseku odsadený, ale zvyšné riadky áno.

 1. Vyberte odsek, v ktorom chcete vložiť zarážku do všetkých riadkov okrem prvého riadka odseku. Táto zarážka sa nazýva aj opakovaná zarážka.

 2. Na vodorovnom pravítku presuňte značku Opakovaná zarážka na miesto, kde má zarážka začínať.

  značka opakovanej zarážky

  Ak sa nezobrazuje vodorovné pravítko pozdĺž hornej časti dokumentu, kliknite na tlačidlo Pravítko v hornej časti zvislého posúvača.

Na presnejšie nastavenie opakovanej zarážky môžete vybrať možnosti na karte Zarážky a medzery.

Použitie presných hodnôt na nastavenie opakovanej zarážky

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek a potom na kartu Zarážky a medzery.

 2. V zozname Špeciálne v časti Zarážky kliknite na položku Opakovaná a potom v poli O koľko nastavte požadovanú vzdialenosť opakovanej zarážky.

 1. Vyberte odsek, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Formátovanie textu v skupine Odsek vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknutím na tlačidlo Zväčšiť zarážku zväčšite odsadenie odseku.

  • Kliknutím na tlačidlo Zmenšiť zarážku zmenšite odsadenie odseku.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky .

 3. V časti Nastavenia automatických opráv kliknite na položku Možnosti automatických opráv a potom kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

 4. Začiarknite políčko Nastaviť ľavú a prvú zarážku klávesmi Tab a Backspace.

  • Ak chcete odsadiť prvý riadok odseku, kliknite pred riadok.

  • Ak chcete odsadiť celý odsek, kliknite pred ľubovoľný riadok okrem prvého riadka.

 5. Stlačte kláves Tab.

Poznámka: Ak chcete odstrániť zarážku, stlačte pred presunom kurzora kláves Backspace. Môžete tiež kliknúť na možnosť Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Môžete vytvoriť aj zápornú zarážku (nazývanú aj ako zmenšenie odsadenia), ktorou sa odsek posunie smerom k ľavému okraju.

 1. Vyberte text alebo odsek, ktorý chcete posunúť k ľavému okraju.

 2. V programe Word 2007

  • Na karte Rozloženie strany v skupine Odsek kliknite na šípku nadol v poli Odsadiť vľavo.

  • Klikajte na šípku nadol dovtedy, kým sa vybratý text neposunie na požadované miesto na ľavom okraji.

  V programe Outlook 2007

  • Na karte Formátovanie textu v skupine Odsek kliknite na položku Zmenšiť zarážku.

  • Klikajte na položku Zmenšiť zarážku dovtedy, kým sa vybratý text neposunie na požadované miesto na ľavom okraji.

Pozrite tiež

Zmena vodorovného zarovnania textu na strane

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×