Úprava vlastností stĺpca zobrazenia v programe SharePoint Workspace 2010

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Postup úpravy vlastností stĺpca zobrazenia:

 1. Otvorte aplikáciu Návrhár.

 2. Kliknite na zobrazenie zoznamu, ktoré chcete aktualizovať.

 3. Kliknite na kartu Stĺpce.

 4. Overte polia, ktoré chcete zahrnúť do zobrazenia.

 5. Kliknite na pole zoznamu, ktoré chcete aktualizovať.

 6. Nastavte vlastnosti podľa nižšie uvedeného postupu.

Čo chcete urobiť?

Zmena označení nadpisov stĺpcov

Nastavenie šírky stĺpca

Súčet hodnôt číselných stĺpcov

Zobrazenie značky v stĺpci, keď je možné rozbaliť riadky

Zmena pozície stĺpcov v zobrazení

Pridanie alebo odstránenie stĺpcov poľa

Nastavenie možností štýlu

Zmena označení nadpisov stĺpcov

Úvodný nadpis stĺpca používa názov poľa formulára, na ktorý sa odkazuje. Ak je názov poľa dlhý, je možné, že budete chcieť použiť kratšie označenie pre stĺpec.

 1. Kliknite na pole, pre ktoré chcete upraviť nadpis stĺpca.

 2. Do textového poľa Nadpis stĺpca zadajte názov.

Na začiatok stránky

Nastavenie šírky stĺpca

Nástroju Zoznamy môžete povoliť nastaviť štandardnú, automatickú šírku alebo môžete manuálne nastaviť vlastnú šírku stĺpca (ako napríklad percento celkovej šírky zobrazenia v pixeloch alebo v bodoch).

Ak sú všetky stĺpce nastavené na hodnotu Automaticky, šírka ľubovoľného stĺpca sa rovná celej šírke zobrazenia delenej počtom stĺpcov. Ak je jeden alebo viacero stĺpcov nastavených na špecifickú šírku, šírka stĺpca nastaveného na hodnotu Automaticky sa rovná zvyšnej veľkosti zobrazenia (po sčítaní stĺpcov s vlastnou nastavenou šírkou) delenej počtom zvyšných stĺpcov.

 1. Kliknite na pole, pre ktoré chcete nastaviť šírku stĺpca.

 2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Šírka stĺpca a potom kliknite na požadované nastavenie.

 3. Ak vyberiete možnosť Pevná, v rozbaľovacom zozname vyberte typ vlastnej hodnoty šírky a potom zadajte príslušnú vlastnú hodnotu šírky.

Na začiatok stránky

Súčet hodnôt pre číselné stĺpce

Pre každý typ poľa, ktorý používa číselné hodnoty (napríklad Číslo alebo Celé číslo), môžete povoliť vlastnosti stĺpca sčítať hodnoty v stĺpci a zobraziť celkovú hodnotu v údajovom zobrazení.

 1. Kliknite na pole, pre ktoré požadujete celkové hodnoty.

 2. Kliknite na položku Celkové hodnoty v tomto stĺpci (iba číselné stĺpce).

  Nižšie uvedený príklad uvádza stĺpec so sčítaním celkových hodnôt:

  Stĺpec zobrazenia s celkovými hodnotami

Nastavenie stĺpca na zobrazenie medzisúčtov

Zoskupené zoradenie môžete použiť na Nastavenie stĺpca zobrazenia na zobrazenie medzisúčtov a súhrn celkový. Nasledujúci príklad zobrazuje zobrazenia, ktoré sa zoskupia všetky položky podľa poľa "Skupiny", vypočíta súčet hodnôt pre každú jednotlivú skupinu a vypočíta zhrnutia celkový všetkých skupín.

Zobrazenie so zoskupeným zoradením s celkovými hodnotami

Na začiatok stránky

Zobrazenie značky v stĺpci, keď je možné rozbaliť riadky

Toto nastavenie sa vzťahuje na zobrazenia, ktoré obsahujú hierachies odpoveď. Zobrazenie musí obsahovať aspoň jeden formulár, ktorý je nastavený na Vytvorenie odpovedí na vybratej položky.

 1. Kliknite na pole, pre ktoré chcete zobraziť značku v prípade, ak je možné rozbaliť riadky.

 2. Kliknite na položku Zobraziť v tomto stĺpci značku, ak možno riadok rozbaliť.

Na začiatok stránky

Zmena pozície stĺpcov v zobrazení

Môžete zmeniť poradie, v ktorom sa stĺpce poľa zobrazujú v zobrazení, kliknutím na navigačné tlačidlá v okne návrhu zobrazenia.

 • Ak chcete premiestniť stĺpec poľa pozíciu prvého alebo pozíciu úplne vľavo, kliknite na položku Premiestniť stĺpec poľa na prvú pozíciu (pozíciu úplne vľavo)

 • Ak chcete premiestniť stĺpec poľa pozíciu posledného alebo pozíciu úplne vpravo, kliknite na položku Premiestniť stĺpec poľa na poslednú pozíciu (pozíciu úplne vpravo)

 • Ak chcete premiestniť stĺpec poľa nahor (doľava), kliknite na položku Premiestniť stĺpec poľa nahor (doľava)

 • Ak chcete premiestniť stĺpec poľa nadol (doprava), kliknite na položku Premiestniť stĺpec poľa nadol (doprava)

Na začiatok stránky

Pridávanie alebo odstraňovanie stĺpcov poľa

Stĺpce poľa pridávate alebo odstraňujete začiarknutím alebo zrušením začiarknutia v zozname polí.

 • Ak chcete začiarknuť všetky polia v zozname, kliknite na položku Začiarknuť všetky polia

 • Ak chcete zrušiť začiarknutie všetkých polí v zozname, kliknite na položku Zrušiť začiarknutie všetkých polí

Poznámka: Polia príloh sa v tomto zozname nezobrazia. Môžete ale začiarknuť možnosť Zobraziť stĺpec príloh na karte Vlastnosti a pridať stĺpec do zobrazenia zoznamu, v ktorom sa zobrazí ikona prílohy súboru v prípade, že položka obsahuje prílohu súboru.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností štýlu

Môžete nastaviť možnosti štýlu pre text, ktorý sa zobrazuje v stĺpci zobrazenia alebo vo všetkých stĺpcoch zobrazenia.

 1. Kliknite na pole, pre ktoré chcete nastaviť možnosti štýlu.

 2. Kliknite na položku Vybrať... vedľa poľa Písmo.

 3. Nastavte požadované možnosti štýlu v dialógovom okne Písmo a kliknite na položku OK.

  V okne Písmo sa zobrazí vzorka vybratých možností štýlu a v zozname polí sa vybraté možnosti štýlu zobrazia v stĺpci Písmo.

  Poznámka: Nástroj Zoznamy nepodporuje nastavenie efektu prečiarknutia stĺpca.

 4. Ak chcete, aby sa tieto možnosti štýlu použili vo všetkých stĺpcoch zobrazenia, kliknite na položku Použiť vo všetkých stĺpcoch.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×