Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou SharePoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky upraviť vlastné zobrazenie knižnice dokumentov a zadajte informácie, ktoré sa zobrazia informácie o položiek v knižnici. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Vyberte spôsob zobrazenia, interakciu s knižnice dokumentov v SharePoint Online a aj ich lepšie sprístupniť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip: Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. Ak nie je zameranie na tlačidle nový, stláčajte kláves Tab, kým sa názov knižnice a "New."

 4. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť "Možnosti zobrazenia".

 5. Otvorte ponuku, stlačte kláves Enter a potom stlačením klávesu šípka nadol, kým sa "Upraviť aktuálne zobrazenie" a potom stlačte kláves Enter.

 6. Upraviť zobrazenie stránky sa otvorí so zameraním na "Názov zobrazenia" textové pole. Vyberte možnosti, ktoré chcete pridať svoje vlastné zobrazenie. Možnosti sú uvedené v nasledujúcich skupín. Presun medzi a vnútri skupiny možností pomocou klávesu Tab alebo Shift + Tab.

  • Názov: Do poľa Názov zobrazenia zadajte názov pre toto zobrazenie knižnice dokumentov.

  • Stĺpce: V tabuľke, vyberte stĺpce informácií, ktoré chcete zobraziť. Ak chcete zobraziť alebo skryť stĺpce v vlastného zobrazenia, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka pre stĺpec. Názvy stĺpcov sú uvedené v poradí, v ktorom sa zobrazia vo vlastnom zobrazení, ktoré môžete určiť.

   Napríklad, ak chcete zobraziť položky veľkosť súboru v treťom stĺpci vlastné zobrazenia, stláčaním klávesu Tab dovtedy, kým počuť "Veľkosť súboru, začiarknite políčko" a potom stlačením klávesu medzerník začiarknite políčko. Môžete určiť poradie stĺpcov, stlačením klávesu Tab sa presuniete do poľa umiestnenie zľava, a na zvýšenie alebo zníženie čísla, stlačte kláves so šípkou.

  • Zoradenie: Ak chcete určiť poradie, v ktorom sú zobrazené položiek v zobrazení, môžete vybrať dva stĺpce. Keď prejdete do poľa najprv zoradiť podľa stĺpca, aby bolo počuť názov aktuálneho výberu. Výber môžete zmeniť až budete počuť ten, ktorý chcete stlačením klávesu šípka nahor a nadol klávesy so šípkami. Vyberte jednu z dvoch spôsob zoradenia možnosti (vzostupne alebo zostupne), stlačte kláves Tab a potom vyberte spôsob zoradenia stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa ten, ktorý má. Ak chcete vybrať sekundárnych kritérií zoradenia, stláčaním klávesu Tab raz a tento postup zopakovať pre políčko potom zoradiť podľa stĺpca.

  • Filter: Vytvorenie podmienené zobrazenia:

   1. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Zobraziť všetky položky v tomto zobrazení" a stlačte kláves so šípkou nadol. Budete počuť: "Vyberte položky, iba ak je splnená nasledujúce."

   2. Ak chcete presunúť na požadované možnosti filtrovania, stláčaním klávesu Tab. Budete počuť "Stĺpec na filtrovanie Rozbaľovacie pole" a aktuálny výber. Výber môžete zmeniť až budete počuť ten, ktorý chcete stlačením klávesu šípka nahor a nadol klávesy so šípkami.

   3. Stláčajte kláves Tab, keď chcete presunúť do poľa operátor a stlačením klávesu šípka nahor a nadol klávesy so šípkami vyberte hodnotu, až budete počuť ten.

   4. Stlačte kláves Tab na presun do poľa hodnota a zadajte hodnotu, ktorú chcete filtrovať.

   5. Ak chcete nastaviť zlomom sekcie filtra, stláčaním klávesu Tab raz a potom vyberte medzi a a alebo operátory stlačením klávesu šípka nahor a nadol klávesy so šípkami. Zopakujte kroky b až d. na stave sekundárne filtra.

  • Tabuľkové zobrazenie: Vyberte možnosti zobrazenia začiarknite políčka podľa jednotlivých položiek, aby ste mohli vykonávať hromadné operácie na viaceré výbery.

  • Zoskupiť podľa: Vytváranie skupín a podskupín pre dva stĺpce. Prejdite do poľa Najprv zoskupiť podľa stĺpca a vyberte stĺpec, ktorý chcete skupinu stlačením klávesu šípka nahor a nadol klávesy so šípkami dovtedy, kým budete počuť ten, ktorý chcete. Ak chcete vybrať jednu z možností zoradenia dvoch zoradenie (vzostupne alebo zostupne), stláčaním klávesu Tab raz stlačte kláves nahor a nadol klávesy so šípkami, až kým budete počuť ten, ktorý chcete. Ak chcete nastaviť druhý stĺpec, ktorý chcete zoskupiť podľa, stláčaním klávesu Tab raz a tento postup zopakovať pre pole Zoskupiť podľa stĺpca.

  • Súčty: Zobrazenie súčtov stĺpcov platných položiek.

  • Štýl: Vyberte si požadovaný vzhľad zobrazenia, ako napríklad základnú tabuľku, Podrobnosti dokumentu, bulletin, Shaded a okno s ukážkou.

  • Priečinky: Vyberte, či chcete zobraziť položky v zozname priečinky alebo všetky naraz (teda ploché hierarchie bez priečinkov).

  • Obmedzenie počtu položiek: Obmedziť počet položiek, ktoré sú uvedené v zobrazení.

 7. Po vykonaní zmien stlačte klávesy Alt + O. Výber sa vráti do knižnice dokumentov, v ktorej sa zobrazia zmeny vykonané v zobrazení.

Pozrite tiež

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vyberte pomocou čítačky obrazovky stĺpce, ktoré chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Vyhľadajte pomocou čítačky súbor alebo priečinok, ktorý chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Umožňuje prehľadávanie a navigáciu lokality SharePoint Online pomocou čítačky obrazovky

Funkcie jednoduchšieho prístupu v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×