Úprava obsahu bunky

Obsah bunky je možné upraviť priamo v bunke. Môžete ho však upraviť aj vo riadok vzorcov.

Poznámka : V režime úprav sú mnohé príkazy pása s nástrojmi neaktívne a nie je možné ich používať.

 1. Režim úprav obsahu bunky spustíte vykonaním jedného z nasledovných krokov:

  • Dvakrát kliknite na bunku obsahujúcu údaje, ktoré chcete upraviť.

  • Kliknite na bunku obsahujúcu údaje, ktoré chcete upraviť, a potom kliknite na ľubovoľné miesto vzorcového panela.

   Tak umiestnite kurzor do bunky alebo do vzorcového panela.

 2. Tip    Ak chcete kurzor premiestniť na koniec obsahu bunky, kliknite na bunku a stlačte kláves F2.

 3. Ak chcete upraviť obsah bunky, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete odstrániť znaky, kliknite na požadované miesto a potom stlačte kláves BACKSPACE, alebo znaky vyberte a potom stlačte kláves DELETE.

  • Ak chcete znaky vložiť, kliknite na požadované miesto a potom zadajte nové znaky.

  • Ak chcete určité znaky nahradiť, vyberte ich a potom zadajte nové znaky.

  • Ak chcete zapnúť režim prepisovania tak, aby sa existujúce znaky počas písania nahrádzali novými znakmi, stlačte kláves INSERT.

   Poznámka : Režim prepisovania je možné zapnúť alebo vypnúť počas režimu úprav. Ak je režim prepisovania zapnutý, znak nachádzajúci sa napravo od kurzora je vo vzorcovom paneli zvýraznený a pri písaní sa nahradí novým znakom.

  • Ak chcete v určitom bode bunky stanoviť začiatok nového riadka textu, kliknite na miesto, v ktorom chcete riadok zalomiť, a potom stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER.

 4. Ak chcete zadať zmeny, stlačte kláves ENTER.

  Tip    Pred stlačením klávesu ENTER môžete všetky vykonané zmeny zrušiť kliknutím na tlačidlo Späť Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Poznámka : 

 • V bunke sa môže zobraziť znak #####, ak obsahuje údaje s číselným formátom, ktoré presahujú šírku stĺpca. Ak chcete zobraziť celý text, musíte zväčšiť šírku stĺpca.

  Zmena šírky stĺpca

  1. Kliknite na bunku, pre ktorú chcete zmeniť šírku stĺpca.

  2. Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na položku Formát.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  3. V časti Veľkosť bunky vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete prispôsobiť bunku rozsahu textu, kliknite na položku Prispôsobiť šírku stĺpca.

   • Ak chcete určiť väčšiu šírku stĺpca, kliknite na položku Šírka stĺpca a potom zadajte požadovanú šírku do poľa Šírka stĺpca.

 • Niekoľko riadkov textu môžete zobraziť v bunke zalomením textu.

  Zalomenie textu v bunke

  1. Kliknite na bunku, v ktorej chcete zalomiť text.

  2. Na karte Domov kliknite v skupine Zarovnať na položku Obtekanie textu.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

   Poznámka : Ak text predstavuje jediné dlhé slovo, znaky sa nezalomia. Stĺpec môžete rozšíriť alebo môžete zmenšiť veľkosť písma tak, aby sa zobrazil celý text. Ak sa text po zalomení nezobrazuje, pravdepodobne bude potrebné upraviť výšku riadka. Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na položku Formát a potom v časti Veľkosť bunky kliknite na položku Prispôsobiť riadok.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×