Úprava obsahu bunky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete upraviť obsah bunky priamo v bunke. Môžete tiež upraviť obsah bunky zadaním riadok vzorcov.

Ak upravíte obsah bunky, program Excel pracuje v režime úprav. Niektoré funkcie programu Excel fungujú odlišne alebo nie sú k dispozícii v režime úprav.

Keď program Excel je v režime úprav, Upraviť slovo sa zobrazí v ľavom dolnom rohu okna programu Excel, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Lower left corner of program window showing edit mode

Ako Excel funguje odlišne v režime úprav?

V režime úprav, mnohé príkazy nie sú k dispozícii. Keď Excel je v režime úprav, nie je možné použiť podmienené formátovanie služieb alebo zmeniť zarovnanie obsahu bunky.

Tiež klávesov so šípkou sa správajú trochu inak kedy Excel je v režime úprav. Namiesto premiestnení kurzora z bunky do bunky v režime úprav, klávesov so šípkami pohyb kurzora v bunke.

Zapnutie alebo vypnutie režimu úprav

Ak sa pokúsite použiť režim úprav a sa nič nestane, môže byť vypnuté. Môžete zapnúť alebo vypnúť režim úprav zmenou možnosti programu Excel.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Spresnenie.

  -ALEBO-

  V Excel 2007 len: kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na položku Možnosti programu Excel a potom kliknite na kategóriu Rozšírené.

 2. V časti Možnosti úprav vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zapnúť režim úprav, začiarknite políčko Povoliť úpravy priamo v bunkách.

  • Ak chcete vypnúť režim úprav, zrušte začiarknutie políčka Povoliť úpravy priamo v bunkách.

Do režimu úprav

Ak chcete začať pracovať v režime úprav, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Dvakrát kliknite na bunku obsahujúcu údaje, ktoré chcete upraviť.

  Tým sa spustí v režime úprav a umiestniť kurzor do bunky v mieste, ktoré ste dvakrát klikli. Obsah bunky sa zobrazia aj v riadku vzorcov.

 • Kliknite na bunku obsahujúcu údaje, ktoré chcete upraviť, a potom kliknite na ľubovoľné miesto vzorcového panela.

  Tým sa spustí režim úprav a umiestniť kurzor do riadka vzorcov na mieste, ktoré ste klikli na položku.

 • Kliknite na bunku, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete upraviť, a potom stlačte kláves F2.

  Tým sa spustí v režime úprav a prechode kurzora na koniec obsahu bunky.

Vloženie, odstránenie alebo nahradenie obsahu bunky

 • Ak chcete vložiť znaky, kliknite na bunku, kde chcete vložiť ich a napíšte nové znaky.

 • Ak chcete odstrániť znaky, kliknite do bunky, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves BACKSPACE, alebo vyberte znaky a stlačte kláves DELETE.

 • Ak chcete nahradiť špeciálne znaky, vyberte ich a napíšte nové znaky.

 • Ak chcete zapnúť režim prepisovania tak, aby sa existujúce znaky počas písania nahrádzali novými znakmi, stlačte kláves INSERT.

  Poznámka: Režim prepisovania môžete zapnúť alebo vypnúť len vtedy, keď ste v režime úprav. Po zapnutí režimu prepisovania znakov napravo od kurzora je zvýraznená v riadku vzorcov a prepíšu po napísaní.

 • Ak chcete začať nový riadok textu v určitom bode v bunke, kliknite do poľa kde sa má nachádzať zlom riadka, a potom stlačte kombináciu klávesov ALT + ENTER.

Zrušenie alebo vrátiť úpravy

Pred stlačením klávesu ENTER alebo TAB, a pred alebo po stlačení klávesu F2, môžete stlačením klávesu ESC na zrušenie úprav, ktoré ste vykonali na obsah bunky.

Po stlačení klávesu ENTER alebo TAB, je možné zrušiť úpravami stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z alebo kliknutím na položku vrátiť späť Tlačidlo Späť na paneli S nástrojmi Rýchly prístup.

Nastavenie spôsobu zobrazenia obsahu bunky

Po úprave obsahu bunky, môžete nastaviť tak, ako sú zobrazené.

 • Bunky v čase, môže zobrazovať #. Toto sa môže vyskytnúť, ak bunka obsahuje čísla alebo dátumu a šírku jeho stĺpca nedokáže zobraziť všetky znaky, ktoré vyžaduje jeho formát. Predpokladajme napríklad, že s "mm/dd/rrrr" formát dátumu v bunke 12/31/2007. V stĺpci iba je však dostatočne široký na zobrazenie šesť znakov. V bunke sa zobrazí #. Ak chcete zobraziť celý obsah buniek s jeho aktuálnom formáte, zvýšite šírku stĺpca.

  Zmena šírky stĺpca

  1. Kliknite na bunku, pre ktorú chcete zmeniť šírku stĺpca.

  2. Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na položku Formát.

   Skupina Bunky na karte Domov

  3. V časti Veľkosť bunky vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete prispôsobiť bunku rozsahu textu, kliknite na položku Prispôsobiť šírku stĺpca.

   • Ak chcete určiť väčšiu šírku stĺpca, kliknite na položku Šírka stĺpca a potom zadajte požadovanú šírku do poľa Šírka stĺpca.

    Poznámka: Ako alternatívu k zväčšeniu šírky stĺpca môžete zmeniť formát daného stĺpca alebo dokonca jednotlivej bunky. Mohli by ste napríklad zmeniť formát dátumu tak, že sa dátum zobrazí iba ako deň a mesiac (formát „dd/mm“), napríklad 31. 12., alebo sa číslo zobrazí vo vedeckom (exponenciálnom) formáte, napríklad 4E+08.

 • Ak existujú viaceré riadky textu v bunke, časť textu sa nezobrazia požadovaným spôsobom. Obtekanie textu môžete zobraziť viaceré riadky textu v bunke.

  Poznámka: Keď Excel je v režime úprav, nie je možné zmeniť spôsob, akým text obteká.

  Zalomenie textu v bunke

  1. Kliknite na bunku, v ktorej chcete zalomiť text.

  2. Na karte Domov kliknite v skupine Zarovnanie na položku Obtekanie textu.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

   Poznámka: Ak text je jedno dlhé slovo, znaky nebudú Zalomiť; môžete rozšíriť stĺpec alebo zmenšiť veľkosť písma, ak chcete zobraziť celý text. Ak nie celý text sa zobrazuje v bunke po zalomení textu, budete musieť prispôsobiť výšku riadka.

   Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na položku Formátovať a potom v časti Veľkosť bunky kliknite na položku Prispôsobiť riadok.

Skončiť režim úprav

Nefunkčnosť v režime úprav, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Stlačte kláves ENTER.

  Excel ukončí režim úprav a vyberie sa bunka priamo pod aktuálnej bunky.

  Môžete nastaviť aj to, že stlačením klávesu ENTER vyberte inej susediace bunky.

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Spresnenie.

   -ALEBO-

   V Excel 2007 len: kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na položku Možnosti programu Excel a potom kliknite na kategóriu Rozšírené.

  2. V časti Možnosti úprav vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete, aby pri výbere zostávajú v bunke, ktorú ste upravovali, zrušte začiarknutie políčka po stlačení klávesu Enter presunúť výber.

   • Ovládanie smeru výberu, začiarknite políčko po stlačení klávesu Enter presunúť výber, kliknite na šípku vedľa smer a vyberte smer zo zoznamu.

 • Stlačte kláves TAB.

  Tým sa zastaví režime úprav a vyberie bunku napravo od aktuálnej bunky. Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + TAB vyberie bunku doľava.

 • Kliknite na inú bunku.

  Excel ukončí režim úprav a vyberie bunku, ktorú ste klikli.

 • Stlačte kláves F2.

  Excel ukončí režim úprav a zostanú kurzor tam, kde je.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×