Úprava novej databázy

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Každý šablónu, ktorá je súčasťou Microsoft Office Access 2007 je úplné monitorovanie aplikáciu, ktorá obsahuje preddefinované tabuliek, formulárov, zostáv, dotazov, makier a vzťahy. Tieto šablóny sú určené pre okamžite užitočné out-of--box, tak, že môžete vytvoriť novú databázu, ktorá je založený na šablóne, a získať prevádzke rýchlo. Však môže byť čas, kedy sa má úprava novej databázy, napríklad na pridanie alebo Premenovanie poľa alebo zmena zostavy.

Tento článok popisuje najbežnejšie úpravy možno budete chcieť použiť na databázu, ktorá bola vytvorená pomocou šablóny. Pozrite si prepojenia na články, podrobnejšie informácie o konkrétnych oblastí.

Čo vás zaujíma?

Oboznámenie sa so základmi tabuliek a polí

Pridanie poľa do tabuľky

Odstránenie poľa z tabuľky

Premenovanie poľa alebo tabuľky

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy

Pridanie polí uchovávajúcich dokumenty, súbory alebo obrázky

Zmena spôsobu zobrazenia poľa

Oboznámenie sa so základmi tabuliek a polí

Pri vytváraní databázy, ktoré ste uložili údajov v tabuľkách – tematických zoznamov riadkov a stĺpcov. Ktoré obsahujú informačných položiek, ktoré chcete sledovať v poliach (nazývané aj stĺpce). Napríklad v tabuľke kontaktov, môžete vytvoriť polia priezvisko, krstné meno, telefónne číslo a adresu. Pre tabuľku produkty, môžete vytvoriť polia názov produktu, ID produktu a ceny.

Je dôležité pozorne vyberte polia. Napríklad, je zvyčajne zahodenie vytvorenie poľa na ukladanie vypočítanou hodnotou. Vo väčšine prípadov, môžete mať Office Access 2007 vypočítať hodnotu, ak je to potrebné. Keď si vyberiete polia, skúste na uloženie informácií v najmenšie užitočné časti. Napríklad namiesto celé meno v jednom poli, zvážte ukladanie mená a priezviská samostatne. Vo všeobecnosti platí, ak potrebujete na správu, zoradenie, vyhľadávanie, alebo vykonať výpočet v položke informácií, ju v poli samostatne.

Ďalšie informácie o návrhu databázy a výbere polí nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Pole obsahuje niektoré základné charakteristiky. Každé pole má napríklad názov, ktorý jedinečne identifikuje poľa do tabuľky. Pole má tiež typ údajov, ktorý je vybraný, aby zodpovedali informácie, ktoré majú byť uložené. Typ údajov určuje hodnoty, ktoré môžu byť uložené a operácií, ktoré možno vykonať na tieto hodnoty, rovnako ako množstvo ukladacieho priestoru vyčleniť pre každú hodnotu. Každé pole má tiež priradené skupina nastavení s názvom vlastnosti, ktoré určujú vzhľad alebo správanie vlastnosti poľa. Napríklad definuje vlastnosť Formát poľa zobrazenia Rozloženie –, ako sa má zobraziť pri zobrazení.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa do tabuľky

Pole môžete jednoducho pridať do tabuľky v údajovom zobrazení. Však môžete pridať aj pole tabuľky v návrhovom zobrazení. V údajovom zobrazení, pridáte pole zadaním niektoré údaje do bunky pod záhlavie stĺpca Pridať nové pole.

Údajový hárok v Accesse so stĺpcom Pridať nové pole

1. nového, prázdneho poľa.

Pridanie poľa v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať nové pole.

  Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 4. Zadajte údaje do bunky pod záhlavie stĺpca Pridať nové pole.

  Ak sa v tabuľke už veľa polí, budete musieť presunúť doprava zobrazte stĺpec, ktorý obsahuje záhlavia stĺpca Pridať nové pole.

Ak chcete zadať údaje v novom stĺpci, Office Access 2007 používa informácie, ktoré zadáte rozpoznať príslušné typy údajov pre pole. Napríklad, ak zadáte dátum v stĺpci, ako je 1/1/2007 Office Access 2007 rozpozná informácie, ktoré ste zadali ako dátum a množín údajov zadajte pole dátumu a času. Ak program Access nemusí dostatočné množstvo informácií z čo zadáte určiť typ údajov, typ údajov je nastavená na Text.

Ak chcete explicitne množinu údajov zadanie a formátovanie pre pole, ktorá prepíše výber danej Office Access 2007 robí, môžete tak urobiť kliknutím na príkazy v skupine Typ a formátovanie údajov na karte údajový hárok.

Explicitné nastavenie typu údajov

 • Na karte údajový hárok v skupine Typ a formátovanie údajov, kliknite na šípku v rozbaľovacom zozname vedľa položky Typ údajov a potom vyberte typ údajov. Obrázok pásu s nástrojmi v Accesse skupiny Typ údajov a Formátovanie

 • Kliknite na požadovaný typ údajov.

Explicitné nastavenie formátu

 1. Na karte údajový hárok v skupine Typ a formátovanie údajov, kliknite na šípku v rozbaľovacom zozname vedľa položky Formát a potom vyberte formát. Obrázok pásu s nástrojmi v Accesse skupiny Typ údajov a Formátovanie

 2. Kliknite na požadovaný formát.

Keď pridáte pole zadáte údaje do bunky pod nadpisom Pridať nové pole, Office Access 2007 automaticky priradí názov do poľa. Tieto názvy začínajú pole1 na prvé pole, pole2 pre druhé pole, a tak ďalej. Je vhodné použiť viac popisného názvy polí. Pole môžete premenovať tak, že pravým tlačidlom myši na jej názov a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Premenovať stĺpec.

Okrem pridania poľa v údajovom zobrazení, môžete pridať pole v návrhovom zobrazení. Pretože údajové zobrazenie umožňuje nastaviť iba najbežnejšie vlastnosti poľa, zistíte, že budete musieť použiť Návrhové zobrazenie, ak chcete nastaviť vlastnosť, ktorá nie je k dispozícii v údajovom zobrazení.

Pridanie poľa v návrhovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať nové pole a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 4. V stĺpci Názov poľa, kliknite na prvý prázdny riadok a zadajte názov nového poľa.

 5. Kliknite na položku susediacej bunky v stĺpci Typ údajov a potom vyberte typ údajov zo zoznamu.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Ďalšie informácie o tom, ako pridať nové pole, nájdete v téme Vloženie, pridať, alebo vytvorte nové pole v tabuľke.

Poznámka: Keď pridáte nové pole do tabuľky, pole automaticky nepridá do existujúcich formulárov a zostáv. Pole musíte manuálne pridať do týchto formulárov a zostáv v poradí na to, aby sa v nich.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa z tabuľky

Ak je to možné, by ste sa mali vyhnúť odstránenie poľa z databázy, ktorý bol vytvorený z jedného poskytnutom šablón – je pravdepodobné, že pole sa využíva v iných databázových objektov, ako sú napríklad formuláre a zostavy. Tým, odstránenie poľa vytvorí dôsledky pri pokuse o použitie databázových objektov, ktoré využívajú pole – databázových objektov nebude fungovať podľa očakávaní. Budete musieť odstráňte všetky odkazy na pole zo všetkých objektov, ktoré využívajú tieto ďalšie objekty na správne fungovanie.

Keď sa rozhodnete, že musíte odstrániť pole z databázy, ktorý bol vytvorený zo šablóny, môžete tak urobiť v údajovom zobrazení alebo v návrhovom zobrazení. Nezabudnite, že ak iných databázových objektov odkaz na odstránené pole, musíte zmeniť tieto iné objekty, ak chcete odstrániť odkaz. Napríklad, ak zostava obsahuje ovládací prvok, ktorý je viazaný na pole odstránené a spustení zostavy, zobrazí sa chybové hlásenie, pretože Access nie je možné nájsť údaje pre pole.

Ak chcete odstrániť pole, ktoré natrvalo odstrániť všetky informácie uložené v danom poli. V takomto prípade by ste mali postupovať opatrne pri odstraňovaní polia a by mali vytvoriť záložnú kópiu databázy, pred odstránením poľa.

Pred odstránením poľa, je potrebné zabezpečiť, aby sa zúčastniť všetky vzťahy tabuliek. Ak sa pokúsite odstrániť pole, pre ktoré existujú vzťahy, prístup vás upozorní, že po odstránení vzťahov. Podrobné pokyny na odstránenie vzťahu medzi tabuľkami, nájdete v časti Odstránenie vzťahu medzi tabuľkami.

Odstránenie poľa v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, z ktorej chcete odstrániť pole.

  Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 4. Vyberte pole (stĺpcov), ktorý chcete odstrániť.

  Tip: Ak chcete vybrať polia (stĺpce), kliknite na selektor pole (nadpis stĺpca).

 5. Stlačte kláves DELETE.

  alebo

  Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Polia a stĺpce na položku Odstrániť.

Poznámka: Nemôžete odstrániť pole, ktoré je súčasťou hlavného kľúča tabuľky v údajovom zobrazení. Ak chcete odstrániť pole hlavného kľúča, musíte použiť Návrhové zobrazenie.

Ďalšie informácie o primárnych kľúčoch nájdete v článku Pridanie, nastavenie, zmena alebo odstránenie hlavného kľúča.

Odstránenie poľa v návrhovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, z ktorej chcete odstrániť pole, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 4. Vyberte pole alebo riadok, ktorý sa má odstrániť.

  Tip: Ak chcete vybrať riadok, kliknite na selektor riadka.

 5. Stlačte kláves DELETE.

  alebo

  Na karte Návrh kliknite v skupineNástroje na položku Odstrániť riadky.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Pred odstránením poľa, je potrebné zabezpečiť, aby sa zúčastniť všetky vzťahy tabuliek. Ak sa pokúsite odstrániť pole, pre ktoré existujú vzťahy, prístup vás upozorní, že po odstránení vzťahov. Ak chcete odstrániť vzťah tabuľky, postupujte takto.

Odstránenie vzťahu tabuliek

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Ak sú tabuľky, ktoré sú súčasťou vzťahu tabuliek, otvorené, zavrite ich. Medzi otvorenými tabuľkami nemôžete odstrániť vzťah tabuliek.

 4. Na karte Nástroje databázy v skupine Zobraziť/Skryť kliknite na položku Vzťahy.

 5. Ak sa nezobrazia tabuľky, ktoré sa podieľajú na vzťahu tabuľky, postupujte takto:

  1. Na karte Návrh kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Názvy tabuliek.

  2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky vyberte tabuľky, ak chcete pridať, kliknite na položku Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 6. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah tabuliek, ktoré chcete odstrániť (riadku sa zobrazuje tučným písmom je vybraná), a potom stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Premenovanie poľa alebo tabuľky

Ak je to možné, by ste nemali Premenovanie poľa alebo tabuľky v databáze, ktorý bol vytvorený z jedného poskytnutom šablón – je pravdepodobné, že pole alebo tabuľku sa používa v iných databázových objektov, ako sú napríklad formuláre a zostavy. Premenovanie poľa alebo tabuľky tak, môžete vytvoriť dôsledky pri pokuse o použitie databázových objektov, ktoré využívajú pole alebo tabuľku. Iné objekty nemusí fungovať správne, ak sa stále odkaz starým názvom. Pre objekty na správne fungovanie starým názvom musíte zmeniť na nový názov. Ak je začiarknuté políčko vykonať automatickú opravu názvov v kategórii Aktuálna databáza dialógového okna Možnosti programu Access, veľa z tohto práca sa automaticky vykonajú za vás.

Môžete zmeniť text, ktorý sa zobrazí v záhlavia stĺpca v údajovom zobrazení. Môžete tak urobiť bez nutnosti stavovom riadku. Ak chcete zmeniť iba text v záhlaví stĺpca a nechcete premenovať pole, nájdete v časti zmeniť text, ktorý sa zobrazí záhlavie stĺpca.

V prípade potreby môžete premenovať tabuľku na navigačnej table alebo Premenovanie poľa v údajovom zobrazení alebo v návrhovom zobrazení. Skôr než vykonáte tak, mali by ste zvážiť Zapnutie Pomocou automatickej opravy názvov možnosť, ak ešte nie je zapnutý.

Zapnite možnosť pomocou automatickej opravy názvov

Ak premenujete databázový objekt, napríklad pole, tabuľky, formulára alebo zostavy, zvyčajne chcete zmeniť názov, šírenie celú databázu. V opačnom prípade objektov, ktoré odkazujú na starý názov nebude fungovať podľa očakávaní. Office Access 2007 poskytuje pomocou automatickej opravy názvov funkcia, ktorá vám pomôže rozšíriť zmeny názvu. Na základe predvoleného nastavenia je zapnutá Pomocou automatickej opravy názvov pre všetky nové databázy v Office Access 2007. Však, ak je vypnuté, môžete vykonávať tieto zapnite.

Zapnite možnosť pomocou automatickej opravy názvov

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. V dialógovom okne Možnosti programu Access na ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 3. V časti Možnosti automatickej opravy názvov, začiarknite políčko sledovať informácie automatických opráv názvov a potom začiarknite políčko vykonať automatickú opravu názvov.

 4. Ak chcete zachovať tabuľky, ktorý zaznamenáva jednotlivé zmeny, ktoré je vykonávané pomocou automatickej opravy názvov, začiarknite políčko denníka automatické opravy názvov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Poznámka: Funkcia Automatické opravy názov nie je rovnaká ako funkcia Automatické opravy. Funkcia Automatické opravy názov opravuje odkazov medzi objektmi. Funkcia Automatické opravy opravuje často nesprávne napísané slová alebo frázy.

Premenovanie poľa v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete premenovať pole.

  Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca pre pole, ktoré chcete premenovať, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Premenovať stĺpec.

 5. Zadajte nový názov poľa a potom stlačte kláves ENTER.

Premenovanie poľa v návrhovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete premenovať pole, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 4. Kliknite na bunku v stĺpci Názov poľa pre pole, ktoré chcete premenovať.

  Tip: Vyberte celé pole názov, ukážte len naľavo od prvého znaku v názve, kým sa ukazovateľ nezmení na šípku a potom kliknite na položku.

 5. Úprava textu v stavovom riadku.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Premenovanie tabuľky

Môžete premenovať tabuľky a iných databázových objektov priamo z navigačnej tably.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete premenovať, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku premenovať.

  Poznámka: Zatvorte všetky otvorené objekty, ktoré odkaz v tabuľke pred môžete ju premenovať.

 4. Zadajte nový názov a stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Zmeňte text, ktorý sa zobrazí v záhlavie stĺpca

Popis je názov alebo nadpis, ktorý môžete priradiť k poľu nastavením vlastnosti poľa Popis . Popis je nezávislý od názvu poľa – každé pole obsahuje názov poľa a môže mať aj popis. Môžete napríklad názvu poľa sa jedno slovo bez vložený medzier. Vlastnosť Popis potom môžete vytvoriť viac popisný názov, ktorý obsahuje medzery. Program Access zobrazí popis namiesto názov poľa v údajovom zobrazení a v oblasti označenia a nadpisy v dotazov, formulárov a zostáv.

Ak nezadáte text pre vlastnosť Popis , názov poľa používa v predvolenom nastavení.

Ak chcete zmeniť názov, ktorý sa zobrazí v záhlaví stĺpca v údajovom zobrazení, môžete tak urobiť bez zmeny názvu poľa nastavením vlastnosti poľa Popis . Ak chcete zmeniť vlastnosť poľa Popis , postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, v ktorom chcete zmeniť popis a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 4. Kliknite na bunku v stĺpci Názov poľa pre pole, ktorého vlastnosť Popis , ktorý chcete nastaviť.

 5. V dolnej časti, v časti Vlastnosti poľa na karte Všeobecné kliknite na položku Popis.

 6. Zadajte nový popis pre dané pole.

 7. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Pri ďalšom otvorení tabuľky v údajovom zobrazení, Popis namiesto názov poľa sa zobrazí v záhlaví stĺpca.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy

Ak chcete vytvoriť databázu, ktorá sa na základe šablóny, databázy bude obsahovať číslo vstavané, navrhnutého formulárov a zostáv, ktoré môžete pracovať s okamžite. Zistíte, či chcete pridať ďalšie pole do formulára alebo zostavy. Po pridaní poľa do formulára alebo zostavy, vytvoríte, čo sa nazýva Ovládací prvok.

Úvod do ovládacích prvkov

Ovládacie prvky sú objekty zobraziť údaje a vykonávať akcie umožňujú zobraziť a pracovať s informáciami, ktorý vylepšuje používateľského rozhrania, ako napríklad označenia a obrázky. Ovládacie prvky môžete viazané, neviazaný a výpočtu.

 • Viazaný ovládací prvok    Toto je ovládací prvok, ktorého zdroj údajov je pole v tabuľke alebo dotaze. Použijete viazané ovládacie prvky na zobrazenie hodnôt z polí v databáze. Hodnoty môžu byť text, dátumy, čísla, hodnoty áno/nie, obrázky alebo grafy. Textové pole je najbežnejším typom viazaný ovládací prvok. Napríklad textové pole vo formulári, ktorý zobrazuje posledné meno zamestnanca môže zobraziť tieto informácie z poľa priezvisko v tabuľke zamestnanci.

 • Ovládací prvok unbound    Tento typ ovládacieho prvku nemá zdroj údajov (pole alebo výraz). Použijete neviazaný ovládacie prvky na zobrazenie informácií, čiar, obdĺžnikov a obrázkov. Neviazaný ovládací prvok je napríklad popis, ktorý zobrazuje názov formulára.

 • Ovládací prvok výpočtu.    Toto je ovládací prvok, ktorého zdroj údajov je výraz namiesto poľa. Určíte hodnotu, ktorá sa má v ovládacom prvku definovaním výrazu ako zdroja údajov pre ovládací prvok. Výraz je kombináciou operátorov (napríklad = a + ), ovládacích prvkov, názvy polí, funkcie, ktoré vrátia jednu hodnotu a konštanty. Napríklad nasledujúci výraz vypočíta cenu položky s 25-percentnou zľavou vynásobením hodnoty v poli Jednotková cena konštantných hodnôt (0,75).

= [Jednotková cena] * 0,75

Údaje z poľa vo formulári podkladovú tabuľku alebo dotaz alebo údajov z ovládacieho prvku vo formulári, môžete použiť výraz. Ďalšie informácie o výrazoch nájdete v prepojeniach v časti Pozrite tiež.

Textové pole môže byť viazaný ovládací prvok, neviazaný ovládací prvok alebo vypočítavaný ovládací prvok. Pri vytváraní formulára, ktorý používa viazaný, neviazaný a vypočítavaných ovládacích prvkov, je asi najefektívnejšie najskôr pridať a usporiadať všetky viazané ovládacie prvky prvýkrát, najmä v prípade, ak tvoria väčšinu ovládacích prvkov vo formulári. Potom môžete pridať neviazaný a vypočítavané ovládacie prvky, ktoré dokončenie návrhu pomocou nástrojov v skupine Ovládacie prvky na karte návrh v návrhovom zobrazení.

Naviažete ovládací prvok textového poľa do poľa určením pole, z ktorého ovládací prvok načítavať údaje. Môžete vytvoriť ovládací prvok, ktorý je viazaný na pole vybraté presunutím poľa z tably Zoznam polí do formulára. Tabla Zoznam polí zobrazuje polia formulára podkladovú tabuľku alebo dotaz. Ak chcete zobraziť tablu Zoznam polí na karte návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Pridať existujúce polia. Na základe predvoleného nastavenia pri presúvaní poľa z tably Zoznam polí do mriežky návrhu formulára, program Access vloží textové pole.

Prípadne môžete prepojiť s poľom k ovládaciemu prvku zadaním názvu poľa do samotného ovládacieho prvku alebo do poľa Zdroj ovládacieho prvku hodnôt v hárku vlastností ovládacieho prvku. Hárok vlastností určuje vlastnosti ovládacieho prvku, napríklad jeho názov, zdroj údajov a jeho formát.

Pomocou tably Zoznam polí je najlepší spôsob, ako vytvoriť viazané textové pole dva dôvody:

 • Viazané textové pole obsahuje priložený Popis a označenie sa názov poľa (alebo Popis definované pre dané pole podkladové tabuľky alebo dotazu) ako jeho popis predvolene, takže nie je nutné zadať popis sami.

 • Viazané textové pole dedí množstvo rovnaké nastavenie ako pre pole podkladové tabuľky alebo dotazu (ako napríklad vlastnosti Formát, miesta za desatinnou čiarkoua VstupnáMaska ). Preto môžete si byť istí, či tieto vlastnosti pre pole zostanú rovnaké vždy pri vytváraní textového poľa, ktoré je viazané na dané pole.

Ak ste už vytvorili neviazaný ovládací prvok a chcete viazať na pole, vlastnosť ovládacieho prvku ControlSource na názov poľa.

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy v zobrazení rozloženia

Po vytvorení formulára alebo zostavy, môžete jednoducho doladiť svojím dizajnom pri práci v zobrazení rozloženia. Pomocou skutočných živých údajov ako sprievodca, môžete prispôsobiť šírku poľa a zmenu usporiadania polí. Môžete umiestniť nové polia formulára alebo zostavy a nastavenie vlastností pre formulár alebo zostavu a ich ovládacie prvky.

Ak chcete prepnúť do zobrazenia rozloženia, na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobrazenie rozloženia. Prípadne môžete kliknúť na tlačidlo Zobrazenie rozloženia na stavový riadok programu Access, alebo môžete kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre formulár alebo zostavu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

Prepnutie na zobrazenie rozloženia

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

  alebo

  Kliknite na tlačidlo Zobrazenie rozloženia na stavový riadok programu Access.

  alebo

  Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre formulár alebo zostavu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

Formulár alebo zostavu sa zobrazí v zobrazení rozloženia.

Otvorte hárok vlastností

 • Na karte Usporiadať kliknite v skupine Nástroje kliknite na položku Hárok vlastností.

  Klávesová skratka stlačte kláves F4.

Tabla Zoznam polí môžete použiť na pridanie polí z podkladové tabuľky alebo dotazu do návrhu. Ak chcete zobraziť tablu Zoznam polí na karte Formát kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Pridať existujúce polia. Potom môžete presúvať polia priamo z tably Zoznam polí na návrh.

Zobrazenie tably Zoznam polí

 • Na karte Formát kliknite v skupineOvládacie prvky na položku Pridať existujúce polia.

Pridanie poľa z tably Zoznam polí

 • Ak chcete pridať jedno pole, presuňte pole z tably Zoznam polí do sekcie, kde sa má zobrazovať vo formulári alebo zostave.

 • Ak chcete pridať viacero oblastí naraz, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na polia, ktoré chcete. Presuňte vybraté polia do formulára alebo zostavy.

Keď presuniete polia do sekcie, program Access vytvorí viazaný ovládací prvok pre každé pole a automaticky umiestni ovládací prvok popisu vedľa každého poľa.

Ďalšie informácie o formulároch a zostavách nájdete v článkoch Vytvorenie formulára pomocou nástroja formulár a Vytvorenie jednoduchej zostavy.

Na začiatok stránky

Pridanie polí uchovávajúcich dokumenty, súbory alebo obrázky

Office Access 2007 môžete použiť na pridanie poľa prílohy typu údajov na ukladanie jeden alebo viac dokumentov, súborov alebo obrázky. Pole prílohy môžete použiť na ukladanie viacerých súborov do jedného poľa. V tomto poli môžete ukladať viac ako jeden typ súboru. Napríklad v databáze kandidát zamestnania môžete priložiť životopisy, okrem fotografie, záznam pre každý kontakt.

Pridanie poľa prílohy do tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať pole a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 4. V stĺpci Názov poľa, kliknite na prvý prázdny riadok a zadajte názov nového poľa.

 5. Kliknite na položku susediacej bunky v stĺpci Typ údajov a v zozname vyberte položku prílohy.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

  Program Access môže zobraziť správa, že sa nedá vrátiť späť zmeny po uložení tabuľky. Znamená to, že pole nie je možné konvertovať na iný typ údajov, ale môžete odstrániť pole, ak si myslíte, že ste urobili chybu.

 7. Kliknite na tlačidlo Áno potvrďte zmenu.

Po pridaní poľa prílohy do tabuľky, môžete použiť dialógové okno prílohy pridať dokumenty, súbory alebo obrázky so záznamom.

Pridanie prílohy do poľa

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať prílohu.

  Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 4. V tabuľke, dvakrát kliknite na pole prílohy.

  Otvorí sa dialógové okno Prílohy.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  Otvorí sa dialógové okno Vybrať súbory.

 6. Pomocou zozname kde Hľadať vyhľadajte súbor alebo súbory, ktoré chcete priložiť do záznamu, vyberte súbory a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Všimnite si, že si môžete vybrať viaceré súbory ľubovoľný typ podporovaných údajov.

 7. V dialógovom okne Prílohy kliknite na tlačidlo OK. Súbory sa pridajú do tabuľky.

  Program Access pridá súbory do poľa a priradí im príslušné poradové čísla.

 8. Podľa potreby zopakujte tento postup a pridajte požadované súbory do aktuálneho poľa alebo do iných polí v tabuľke.

Ďalšie informácie o polia typu attachment nájdete v článku Priloženie súborov a grafiky do záznamov v databáze.

Na začiatok stránky

Zmena spôsobu zobrazenia poľa

Je možné prispôsobiť, ako pole sa zobrazí, keď sa zobrazí. Napríklad, môžete nastaviť formáty zobrazenia využitia v databáze, ako vo formulároch a zostavách alebo po otvorení tabuľky v údajovom zobrazení. Ak chcete nastaviť formát zobrazenia, nastavíte vlastnosť Formát poľa. Vlastnosť Formát poľa potom sa automaticky dedí nové formuláre a zostavy, aby ste vytvorili.

Nastavenie formátu zobrazenia v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku obsahujúcu pole, ktorého formát chcete nastaviť.
  Otvorení tabuľky v údajovom zobrazení.

 4. Kliknite na pole, ktorého formát zobrazenia, ktorý chcete nastaviť.

 5. Na karte údajový hárok v skupine Typ a formátovanie údajov, kliknite na šípku v rozbaľovacom zozname vedľa položky Formát a potom vyberte formát. Obrázok pásu s nástrojmi v Accesse skupiny Typ údajov a Formátovanie

  Zobrazí sa pole s novému formátu zobrazenia.

Nastavenie formátu zobrazenia v návrhovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku obsahujúcu pole, ktorého formát zobrazenia, ktoré chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 4. Kliknite na pole, ktorého formát zobrazenia, ktorý chcete nastaviť.

 5. V časti Vlastnosti poľa na karte Všeobecné kliknite na pole Formát.

 6. Kliknite na položku rozbaľovacieho zoznamu a vyberte formát zobrazenia.

 7. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Ďalšie informácie o tom, ako zmeniť vzhľad poľa nájdete v článku Formátovanie údajov v riadkoch a stĺpcoch.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×