Úprava nastavení používania údajov

Môžete určiť, či chcete uskutočňovať zvukové hovory a videohovory cez Lync a zdieľať obsah schôdzí len pomocou VoIP alebo len s pomocou VoIP s použitím Wi-Fi, alebo používať mobilné dátové pripojenie v prípadoch, keď nie ste pripojení k Wi-Fi. Pripojenie Wi-Fi môžete požadovať aj na zobrazenie obsahu videa a schôdze.

Zobrazenie alebo zmena nastavenia používania údajov:

  • Ťuknite na ikonu Viac (…) v dolnej časti obrazovky Lyncu a potom ťuknite na položku Nastavenie. Ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Tu sa nachádzajú možné nastavenia, predvolené hodnoty a ich význam:

Typ použitia údajov

Čo to znamená

Nastavenie hlasu > Vždy VoIP

Poznámka: Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak máte nainštalovaný Windows Phone 8.1 a vaša organizácia má nakonfigurovanú funkciu Enterprise Voice. Ak máte Windows Phone 8.1 aj Enterprise Voice, toto nastavenie hlasu je predvolené.

Keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, Lync sa najprv pokúsi pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory cez Lync použiť Wi-Fi. Ak sieť Wi-fi nie je k dispozícii, Lync pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory cez Lync použije mobilné dáta.

Nastavenie hlasu > Len VoIP s použitím Wi-Fi

Lync nebude pre prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory cez Lync nikdy používať údajovú tarifu. Presmerovanie hovorov sa nastaví na možnosť Súčasne zvoniť na číslo mobilného telefónu. Takto budete môcť prijímať pracovné hovory aj keď nie ste pripojení k sieti Wi-Fi.

Poznámka: Ak po výbere tejto možnosti (Len VoIP s použitím Wi-Fi) vypnete možnosť Súčasne zvoniť, nebudete môcť v mobilnom telefóne prijímať hovory cez Lync, ak nebudete pripojení k sieti Wi-Fi.

Nastavenie hlasu > Mobilné dáta

Pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru cez Lync vám Lync zavolá späť na číslo mobilného telefónu, ktoré ste zadali. V tomto prípade video nebude k dispozícii. Pri uskutočňovaní hovoru cez Lync použije táto metóda pri vytváraní spojenia s Lync servermi údaje siete Wi-Fi (alebo mobilné údaje v prípade, že Wi-Fi nie je k dispozícii). Následne sa na trvanie hovoru použijú predplatené minúty. Ak vyberiete túto možnosť, nastavenie presmerovania hovorov sa nastaví na možnosť Súčasne zvoniť na číslo mobilného telefónu. Možnosť Súčasne zvoniť umožňuje Lyncu zavolať späť na vaše číslo mobilného telefónu.

Upozornenie: Ak po výbere tejto možnosti (Mobilné dáta) vypnete možnosť Súčasne zvoniť, nebudete môcť v mobilnom telefóne prijímať hovory cez Lync, a to bez ohľadu na to, či používate Wi-Fi alebo mobilné dátové pripojenie.

Poznámka: Ak použijete Lync vo Windows Phone bez prihlásenia, môžete sa k schôdzi pripojiť aj naďalej, bude to však anonymné a hovor sa neuskutoční pomocou mobilného pripojenia.

Vyžadovať Wi-Fi pre video

Toto nastavenie je predvolene zapnuté.

Lync bude na videohovory cez Lync používať len Wi-Fi. Na odosielanie alebo prijímanie videa nebude nikdy využívať mobilné dátové pripojenie.

Ak túto možnosť nastavíte na hodnotu VYPNUTÉ, bude Lync používať vaše mobilné dátové pripojenie na odosielanie a prijímanie videa, keď nie ste pripojení k Wi-Fi sieti. Ak ste pripojení k Wi-Fi, Lync sa namiesto toho pokúsi pre video použiť Wi-Fi sieť. Video nie je k dispozícii pre hovory pripojené prostredníctvom čísla mobilu v mobilnej hlasovej sieti.

Vyžadovať Wi-Fi pre obsah

Toto nastavenie je predvolene zapnuté.

Lync bude na prijímanie obsahu schôdzí používať len Wi-Fi. Na prijímanie obsahu schôdzí nebude využívať mobilné dátové pripojenie.

Ak túto možnosť nastavíte na hodnotu VYPNUTÉ, bude Lync používať vaše mobilné dátové pripojenie na prijímanie obsahu schôdzí, keď nie ste pripojení k Wi-Fi sieti. Ak ste pripojení k Wi-Fi, Lync sa namiesto toho pokúsi na prijímanie obsahu schôdzí použiť Wi-Fi.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×