Úprava nastavení krokov dotazu (Power Query)

Úprava nastavení krokov dotazu (Power Query)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Časť Získať a transformovať v Exceli 2016.

Poznámka: Krátke video o tom, ako zobraziť Editor dotazov nájdete na konci tohto článku.

Vždy, keď pridáte krok dotazu v doplnku Power Query, sa vloží do postupnosť krokov, ktorý nasleduje vybratý krok. Ak pridáte kroku kdekoľvek iný ako na konci toku, mali by ste overiť, správne fungovanie ďalšie kroky.

Poznámka:  Ak vložíte do dotazu medzikrok alebo ho odtiaľ odstránite, hrozí poškodenie dotazu. Ak sa pokúsite vložiť nový krok, Power Query zobrazí upozornenie Vložiť krok.

Zaujíma ma

Pridanie kroku dotazu

Pomocou nastavení dotazov

Použitie vzorca

Úprava kroku

Pomocou nastavení dotazov

Pomocou riadka vzorcov

Odstránenie kroku

Zmena poradia kroku

Nasledujúci obrázok zobrazuje editora dotazov s table Nastavenia dotazu v pravej časti okna. Editor dotazov je miesto, kde sú vytvorené dotazy doplnku Power Query, upravený a rafinované.

Začíname

Pridanie kroku dotazu

Krok dotazu môžete pridať do dotazu dvomi spôsobmi.

Pomocou nastavení dotazov

 1. Na table Nastavenia dotazu kliknite v zozname POUŽITÉ KROKY na krok dotazu.

 2. Po dokončení kroku dotazu, ktorý prináša pokrok údajov sa krok dotazu sa pridá pod krok vybratý dotaz. Ďalšie informácie o tom, ako zmeniť tvar údajov nájdete v téme tvarovanie údajov.

Pomocou vzorca

 1. Ak je to potrebné, na table Kroky kliknite na krok dotazu. Krok dotazu sa pridá pod vybratý krok dotazu.

 2. Kliknite na ikonu vzorca ( Vzorec ) naľavo od riadka vzorcov.
  v podobe = < nameOfTheStepToReference > sa vytvorí nový vzorec

 3. Zadajte nový vzorec = Class.Function(ReferenceStep[,otherparameters]).
  Napríklad: máte tabuľky so stĺpcom pohlavie a chcete pridať stĺpec s hodnotou "Pani" alebo "Pán", v závislosti od pohlavia osoby. Vzorec by = Table.AddColumn (< ReferencedStep > "Prefix" každý if [pohlavie] = "F" a "Pani" iné "Mr.")

Skryté stĺpce

Poznámka:  Po pridaní kroku dotazu sa môže v nasledujúcich krokoch vyskytnúť chyba. Chyba sa vyskytne, ak nový krok zmení polia, ako napríklad názvy stĺpcov, ktoré sa používajú v niektorom kroku nasledujúcom po vloženom kroku.

Na začiatok stránky

Úprava kroku

Existujúci krok môžete upraviť dvomi spôsobmi.

Pomocou nastavení dotazov

 1. V zozname Použité kroky kliknite na krok, ktorý chcete upraviť.

 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska ( Ikona Nastavenia ) alebo kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na položku Upraviť nastavenia.

 3. V dialógovom okne vybratého kroku upravte hodnoty kroku dotazu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Pomocou riadka vzorcov

 1. V zozname Použité kroky kliknite na krok, ktorý chcete upraviť.

 2. V riadku vzorcov podľa potreby zmeňte hodnoty vo vzorci. Ďalšie informácie o vzorcoch Power Query nájdete v téme informácie o vzorcoch Power Query.

 3. V dialógovom okne editora dotazov kliknite na položku Obnoviť.

Na začiatok stránky

Odstránenie kroku

 1. Kliknite na ikonu naľavo od kroku, ktorý chcete odstrániť ( Odstránenie kroku ) alebo

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na krok a potom kliknite na položku Odstrániť alebo .

Na začiatok stránky

Zmena poradia kroku

Na table Kroky môžete krok presunúť nahor alebo nadol. Zmena pozície kroku na table Kroky môže spôsobiť zlyhanie jedného alebo viacerých krokov. Po vykonaní zmeny poradia nezabudnite overiť správnu funkčnosť všetkých krokov.

Presunutie kroku nahor alebo nadol na table Kroky

 1. Na table Kroky kliknite pravým tlačidlom myši na krok, ktorý chcete presunúť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol, čím sa vybratý krok presunie o jednu pozíciu v zozname nahor alebo nadol.

  Poznámka:  Ak chcete krok premiestniť o viac pozícií, zopakujte tieto kroky. Keď sa krok nachádza v hornej alebo dolnej časti zoznamu, jedna z pozícií presunutia bude neaktívna.

Na začiatok stránky

Poznámka: Editor dotazov sa zobrazí pri načítavaní, upravovaní alebo vytváraní nových dotazov pomocou doplnku Power Query. Nasledujúce video znázorňuje okno editora dotazov, ktoré sa zobrazuje po dokončení úpravy dotazu v excelovom zošite. Ak chcete editor dotazov zobraziť bez načítania alebo upravovania existujúceho dotazu zošita z časti Získať externé údaje nachádzajúcej sa na karte na páse s nástrojmi v doplnku Power Query, vyberte položky Z iných zdrojov > Prázdny dotaz. Nasledujúce video zobrazuje jeden spôsob, ako zobraziť editor dotazov.

Zobrazenie editora dotazov v Exceli

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×