Úprava nastavení krokov dotazu (Power Query)

Úprava nastavení krokov dotazu (Power Query)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Časť Získať a transformovať v Exceli 2016.

Poznámka : Krátke video o tom, ako zobraziť Editor dotazov, nájdete na konci tohto článku.

Vždy, keď pridáte krok dotazu v doplnku Power Query, sa vloží do postupnosť krokov, ktoré nasleduje vybratý krok. Ak pridáte kroku kdekoľvek iný ako na konci toku, mali by ste overiť správne fungovať všetky nasledujúce kroky.

Poznámka :  Ak vložíte do dotazu medzikrok alebo ho odtiaľ odstránite, hrozí poškodenie dotazu. Ak sa pokúsite vložiť nový krok, Power Query zobrazí upozornenie Vložiť krok.

Zaujíma ma

Pridanie kroku dotazu

Pomocou nastavení dotazov

Pomocou vzorca

Úprava kroku

Pomocou nastavení dotazov

Pomocou riadka vzorcov

Odstránenie kroku

Zmena poradia kroku

Nasledujúci obrázok zobrazuje Editor dotazov s table Nastavenia dotazu v pravej časti okna. Editor dotazov je miesto, kde sa vytvárajú dotazy doplnku Power Query, upravený a rafinované.

Začíname

Pridanie kroku dotazu

Krok dotazu môžete pridať do dotazu dvomi spôsobmi.

Pomocou nastavení dotazov

 1. Na table Nastavenia dotazu kliknite v zozname POUŽITÉ KROKY na krok dotazu.

 2. Po dokončení kroku dotazu, ktorý mení tvar údajov, sa krok dotazu pridá pod vybratý krok dotazu. Ďalšie informácie o zmene tvaru údajov nájdete v téme Tvarovanie údajov.

Pomocou vzorca

 1. Ak je to potrebné, na table Kroky kliknite na krok dotazu. Krok dotazu sa pridá pod vybratý krok dotazu.

 2. Kliknite na ikonu vzorca ( Vzorec ) naľavo od riadka vzorcov.
  v podobe = < nameOfTheStepToReference > sa vytvorí nový vzorec

 3. Nový vzorec zadajte ako = Trieda.Funkcia(ReferenčnýKrok[,iné parametre]).
  Príklad: V tabuľke sa nachádza stĺpec Pohlavie a chcete pridať stĺpec s hodnotou Pán alebo Pani, v závislosti od pohlavia osoby. Vzorec bude = Table.AddColumn(<ReferenčnýKrok>, "Predpona", each if [Pohlavie] = "Ž" then "Pani" else "Pán")

Skryté stĺpce

Poznámka :  Po pridaní kroku dotazu sa môže v nasledujúcich krokoch vyskytnúť chyba. Chyba sa vyskytne, ak nový krok zmení polia, ako napríklad názvy stĺpcov, ktoré sa používajú v niektorom kroku nasledujúcom po vloženom kroku.

Na začiatok stránky

Úprava kroku

Existujúci krok môžete upraviť dvomi spôsobmi.

Pomocou nastavení dotazov

 1. V zozname POUŽITÉ KROKY kliknite na krok, ktorý chcete upraviť.

 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska ( Obrázok rozloženia Zoznam procesov ) alebo kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na položku Upraviť nastavenia.

 3. V dialógovom okne vybratého kroku upravte hodnoty kroku dotazu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Pomocou riadka vzorcov

 1. V zozname POUŽITÉ KROKY kliknite na krok, ktorý chcete upraviť.

 2. V riadku vzorcov ľubovoľne zmeňte hodnoty vzorca. Ďalšie informácie o vzorcoch Power Query nájdete v téme Informácie o vzorcoch Power Query.

 3. V dialógovom okne editora dotazov kliknite na položku Obnoviť.

Na začiatok stránky

Odstránenie kroku

 1. Kliknite na ikonu ( Odstránenie kroku ) naľavo od kroku, ktorý chcete odstrániť, alebo na položku .

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na krok a potom kliknite na položku Odstrániť alebo .

Na začiatok stránky

Zmena poradia kroku

Na table Kroky môžete krok presunúť nahor alebo nadol. Zmena pozície kroku na table Kroky môže spôsobiť zlyhanie jedného alebo viacerých krokov. Po vykonaní zmeny poradia nezabudnite overiť správnu funkčnosť všetkých krokov.

Presunutie kroku nahor alebo nadol na table Kroky

 1. Na table Kroky kliknite pravým tlačidlom myši na krok, ktorý chcete presunúť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol, čím sa vybratý krok presunie o jednu pozíciu v zozname nahor alebo nadol.

  Poznámka :  Ak chcete krok premiestniť o viac pozícií, zopakujte tieto kroky. Keď sa krok nachádza v hornej alebo dolnej časti zoznamu, jedna z pozícií presunutia bude neaktívna.

Na začiatok stránky

Poznámka : Editor dotazov sa zobrazí pri načítavaní, upravovaní alebo vytváraní nových dotazov pomocou doplnku Power Query. Nasledujúce video znázorňuje okno editora dotazov, ktoré sa zobrazuje po dokončení úpravy dotazu v excelovom zošite. Ak chcete editor dotazov zobraziť bez načítania alebo upravovania existujúceho dotazu zošita z časti Získať externé údaje nachádzajúcej sa na karte na páse s nástrojmi v doplnku Power Query, vyberte položky Z iných zdrojov > Prázdny dotaz. Nasledujúce video zobrazuje jeden spôsob, ako zobraziť editor dotazov.

Zobrazenie editora dotazov v Exceli

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×