Úprava nadpisov alebo menoviek údajov v grafe

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak graf obsahuje grafu alebo názvy osí a označenia údajov, ktoré sú pridané do údajové body, môžete upraviť ich obsah. Názvov a označení údajov, nie sú prepojené na údaje hárka priamo v grafe a použiť formátovanie RTF ich vzhľad, môžete upraviť. Môžete upraviť názvov a označení údajov ktoré sú prepojené na údaje hárka do príslušných buniek hárka, zmeny sa automaticky zobrazia v názvov a označení údajov v grafe, ale nebudete môcť použiť formátovanie RTF. Keď upravíte prepojený názov alebo označenie údajov v grafe, tento názov alebo označenie údajov sa už nebude prepojený na zodpovedajúcu bunku hárka a vykonané zmeny sa nezobrazujú v hárku. Však môžete obnovenie prepojenia medzi názvov alebo označení údajov a buniek hárka.

Po dokončení úprav textu môžete zmeniť umiestnenie menoviek údajov podľa potreby.

Poznámka : Grafu, použite nasledujúci postup musíte mať názvov alebo označení údajov. Ďalšie informácie o tom, ako ich pridať, v téme Pridanie alebo odstránenie názvov v grafe a označenia Pridanie alebo odstránenie údajov v grafe.

Čo vás zaujíma?

Úprava obsahu názvu alebo menovky údajov v grafe

Úprava obsahu názvu alebo menovky údajov, ktoré sú prepojené na údaje hárka

Obnovenie prepojenia medzi názvom alebo menovkou údajov a bunkou hárka

Zmena umiestnenia menoviek údajov

Úprava obsahu názvu alebo menovky údajov v grafe

 1. V grafe vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete upraviť obsah názvu, kliknite na názov grafu alebo osi, ktorý chcete zmeniť.

  • Ak chcete upraviť obsah menovky údajov, kliknite dvakrát na označenie údajov, ktoré chcete zmeniť.

   Prvý kliknite na položku Výber menoviek údajov na rad údajov a druhý kliknite na položku Výber menovku údajov.

 2. Opätovným kliknutím umiestnite názov alebo označenie údajov do režimu úprav, myšou vyberte text, ktorý chcete zmeniť, zadajte nový text alebo hodnotu.

  Ak chcete vložiť koniec riadka, kliknutím umiestnite kurzor na miesto, kde chcete ukončiť riadok a stlačte kláves ENTER.

 3. Po dokončení úprav, stlačte kláves ENTER.

 4. Ak chcete formátovať text v poli menovka názvu alebo údajov, postupujte takto:

  1. Kliknite do poľa Názov a potom vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  2. Na miniatúrnom paneli s nástrojmi vyberte požadované formátovacie možnosti.

   Môžete tiež použiť tlačidlá formátovania na páse s nástrojmi (kartadomov, skupina Písmo ), ktorý je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Ak chcete formátovať celý názov, môžete naň pravým tlačidlom myši, kliknite na položku Formátovať názov grafu a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

Poznámka : Veľkosť textového poľa názov alebo údajov menovka prispôsobí veľkosti textu. Je možné meniť veľkosť textového poľa názov alebo údajov menovka a textom môžu stať skrátené ak nehodí v maximálnej veľkosti. Tak, aby umožňovali viac textu, môžete namiesto toho použiť blok textu. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie bloku textu do grafu.

Na začiatok stránky

Úprava obsahu názvu alebo menovky údajov, ktoré sú prepojené na údaje hárka

 1. V hárku kliknite na bunku obsahujúcu názov alebo text menovky údajov, ktorý chcete zmeniť.

 2. Upravte existujúci obsah, alebo zadajte nový text alebo hodnotu a stlačte kláves ENTER.

  Vykonané zmeny sa automaticky zobrazia na grafe.

Na začiatok stránky

Obnovenie prepojenia medzi názvom alebo menovkou údajov a bunkou hárka

Prepojenie názvov alebo označení údajov a príslušnými bunkami hárka sa nezachovajú, ak upravíte ich obsah v grafe. Ak chcete automaticky aktualizovať názvy alebo označenia údajov zmeny vykonané v hárku, musíte obnoviť prepojenie medzi názvov alebo označení údajov a príslušných buniek hárka. Pre označenia údajov, môžete obnoviť odkaz jeden rad údajov v jednom alebo vo všetkých radoch údajov v rovnakom čase.

V zostavách kontingenčných grafov nasledovné postupy obnovenie prepojenia medzi menovkami údajov a zdrojovými údajmi (nie buniek hárka).

Obnovenie prepojenia pre graf alebo názov osi

 1. V grafe kliknite na názov grafu alebo osi, ktorý chcete prepojiť s príslušnou bunkou hárka.

 2. Na pracovnom hárku kliknite na riadok vzorcov a zadajte znak rovnosti (=).

 3. Vyberte bunku pracovného hárka obsahujúcu údaje alebo text, ktorý chcete zobraziť v grafe.

  Do vzorcového panela je možné tiež zadať odkaz na bunku pracovného hárka. Zadajte znak rovnosti, názov hárka a výkričník, ako napríklad: =Hárok1!F2

 4. Stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Obnovenie prepojenia pre menovkou údajov

Keď v grafe prispôsobíte obsah menovky údajov, tento už viac nebude prepojený na údaje v hárku. Prepojenie môžete obnoviť vymazaním textu menovky všetkých menoviek v rade údajov, alebo môžete priebežne zadať odkaz na bunku s obsahom údajov, ktoré chcete prepojiť na každý údajový bod.

Na začiatok stránky

Vymazanie textu menovky

 1. V grafe, kliknite na položku jednorazové alebo dvakrát na menovku údajov, ktorú chcete vytvoriť prepojenie na príslušnú bunku hárka.

  Prvý kliknite na položku Výber menoviek údajov na rad údajov a druhý kliknite na položku Výber menovku údajov.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na menovku údajov a potom v kontextovej ponuke kliknite na možnosť Formátovať menovku údajov alebo Formátovať menovky údajov.

 3. Ak nie je vybratá možnosť Možnosti menovky, kliknite na ňu, a potom začiarknite políčko Vymazať text menovky.

Na začiatok stránky

Obnovenie prepojenia na údaje hárka

 1. V grafe kliknite na názov grafu, ktorý chcete prepojiť s príslušnou bunkou hárka.

 2. Na pracovnom hárku kliknite na riadok vzorcov a zadajte znak rovnosti (=).

 3. Vyberte bunku pracovného hárka obsahujúcu údaje alebo text, ktorý chcete zobraziť v grafe.

  Do vzorcového panela je možné tiež zadať odkaz na bunku pracovného hárka. Zadajte znak rovnosti, názov hárka a výkričník, ako napríklad: =Hárok1!F2

 4. Stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Zmena umiestnenia menoviek údajov

Umiestnenie menovky údaju môžete zmeniť presunutím. Menovky údajov môžete umiestniť na štandardné umiestnenie relatívne k značkám údajov. Môžete si vybrať z množstva možností umiestnenia, v závislosti od typu grafu.

 1. V grafe vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete premiestniť všetky menovky údajov celého radu údajov, kliknite na menovku údaju a vyberte údajový rad.

  • AK chcete premiestniť konkrétnu menovku údaju, vyberte ju dvojitým kliknutím.

   Zobrazí sa tým ponuka Nástroje pre grafy obsahujúca karty Návrh, Rozloženie a Formát.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Menovky na položku Menovky údajov a potom na požadovanú možnosť.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

  Ďalšie možnosti menoviek údajov zmeníte tak, že kliknete na možnosť Ďalšie možnosti označenia údajov, kliknete na možnosť Možnosti menovky ak nie je vybratá a potom vyberiete požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×