Úprava nadpisov alebo menoviek údajov v grafe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak graf obsahuje názvy grafov (ie. názov grafu) alebo názvy osí (názvy zobrazené na x, y alebo z os grafu) a označenia údajov, (ktorú poskytovala ďalšie podrobnosti o konkrétnej údajový bod v grafe), môžete upraviť tieto názvov a označení.

Môžete tiež upraviť názvov a označení, ktoré sú nezávisle od údajov hárka, tak urobiť priamo na graf a použiť formátovanie RTF, aby vyzerali lepšie.

Všimnite si, ktoré môžete upravovať názvov a označení údajov, ktoré sú prepojené na údaje hárka do príslušných buniek hárka. Ak napríklad zmeníte názov v bunke z "Ročný výnos" na "Ročný výnos", že zmeny sa automaticky zobrazia v názvov a označení údajov v grafe. Však nebudete môcť používať formátovanie RTF, keď vykonáte zmeny v bunke.

Pri úprave prepojeného názov alebo označenie údajov v grafe (namiesto vo vnútri bunky), že názov alebo označenie údajov sa už nebude prepojený na zodpovedajúcu bunku v hárku a zmeny, ktoré vykonáte nie sú zobrazené v hárku, sama (síce uvidíte ich na t Tabuľka). Však môžete prepojenie medzi názvov alebo označení údajov a buniek hárka.

Po dokončení úprav textu označenia údajov môžete premiestniť na iné miesto podľa potreby.

Poznámka: Aby nijaké zmeny, ktoré sú popísané nižšie grafu musíte mať názvy alebo označenia údajov. Naučte sa pridávať, v téme Pridanie alebo odstránenie názvov v grafe a označenia Pridanie alebo odstránenie údajov v grafe.

Čo vás zaujíma?

Úprava obsahu názvu alebo menovky údajov v grafe

Úprava obsahu názvu alebo údajov menovky, ktorý je prepojený na údaje v hárku

Obnovenie prepojenia medzi názov alebo označenie údajov a bunkou hárka

Zmeniť umiestnenie menoviek údajov

Úprava obsahu názvu alebo menovky údajov v grafe

 1. V grafe vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete upraviť obsah názvu, kliknite na položku Názov grafu alebo osi, ktorý chcete zmeniť.

  • Ak chcete upraviť obsah menovky údajov, kliknite dvakrát na označenie údajov, ktoré chcete zmeniť.

   Prvý kliknite na položku Výber menoviek údajov na rad údajov a druhý kliknite na položku Výber menovku údajov.

 2. Opätovným kliknutím umiestnite názov alebo označenie údajov do režimu úprav, myšou vyberte text, ktorý chcete zmeniť, zadajte nový text alebo hodnotu.

  Ak chcete vložiť zlom riadka, kliknutím umiestnite kurzor na miesto, kde sa má nachádzať zlom riadka, a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Po dokončení úprav kliknite na položku mimo textového poľa, kde ste vykonali zmeny textu.

 4. Ak chcete formátovať text v poli menovka názvu alebo údajov, postupujte takto:

  1. Kliknite do poľa s názvom a potom vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite do textového poľa a potom kliknite na požadované možnosti formátovania.

   Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo). Ak chcete formátovať celý názov, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši, kliknúť na príkaz Formátovať názov grafu a potom vybrať požadované formátovacie možnosti.

Poznámka: Veľkosť menovky poľa názov alebo údajov sa prispôsobí veľkosti textu. Je možné meniť veľkosť označenia poľa názov alebo údajov a text môžu stať skrátené, ak sa nehodí maximálnu veľkosť. Tak, aby umožňovali viac textu, môžete namiesto toho použiť textové pole. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie bloku textu do grafu.

Na začiatok stránky

Úprava obsahu názvu alebo údajov menovky, ktorý je prepojený na údaje v hárku

 1. V hárku kliknite na bunku obsahujúcu názov alebo údajov text menovky, ktorý chcete zmeniť.

 2. Upraviť existujúci obsah, alebo zadajte nový text alebo hodnotu a potom stlačte kláves ENTER.

  Zmeny sa automaticky zobrazia v grafe.

Na začiatok stránky

Obnovenie prepojenia medzi názov alebo označenie údajov a bunkou hárka

Prepojenie názvov alebo označení údajov a príslušnými bunkami hárka sa nezachovajú, ak upravíte ich obsah v grafe. Ak chcete automaticky aktualizovať názvy alebo označenia údajov zmeny vykonané v hárku, musíte obnoviť prepojenie medzi názvov alebo označení údajov a zodpovedajúcich buniek hárka. Pre označenia údajov, môžete obnoviť prepojenie jeden rad údajov jednotlivo alebo vo všetkých radoch údajov v rovnakom čase.

V zostavách kontingenčných grafov nasledovné postupy obnovenie prepojenia medzi menovkami údajov a zdrojovými údajmi (nie buniek hárka).

Obnovenie prepojenia pre názov grafu alebo osi

 1. V grafe, kliknite na položku Názov grafu alebo osi, ktorý chcete vytvoriť prepojenie na príslušnú bunku hárka.

 2. V hárku kliknite na riadok vzorcov a zadajte znak rovnosti (=).

 3. Vyberte bunku hárka obsahujúcu údaje alebo text, ktorý chcete zobraziť v grafe.

  Do riadka vzorcov je tiež možné zadať odkaz na bunku hárka. Zadajte znak rovnosti, názov hárka a výkričník, ako napríklad: =Hárok1!F2

 4. Stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Obnovenie prepojenia pre označenia údajov

Pri prispôsobovaní obsahu označenia údajov v grafe ho už nebude prepojený na údaje v hárku. Prepojenie môžete obnoviť obnovením textu označenia pre všetky menovky v radoch údajov, alebo môžete zadať odkaz na bunku, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete vytvoriť prepojenie pre každý údajový bod v čase.

Na začiatok stránky

Obnovenie textu označenia

 1. V grafe kliknite raz alebo dvakrát na menovku údajov, ktorú chcete vytvoriť prepojenie na príslušnú bunku hárka.

  Prvý kliknite na položku Výber menoviek údajov na rad údajov a druhý kliknite na položku Výber menovku údajov.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na označenie údajov, a potom kliknite na položku Formátovať menovku údajov alebo Formátovať menovky údajov.

 3. Kliknite na položku Možnosti označenia, ak nie je vybratá, a potom začiarknite políčko Vymazať Text menovky.

Na začiatok stránky

Obnovte prepojenie na údaje v hárku

 1. V grafe, kliknite na položku menovky, ktorú chcete vytvoriť prepojenie na príslušnú bunku hárka.

 2. V hárku kliknite na riadok vzorcov a zadajte znak rovnosti (=).

 3. Vyberte bunku hárka obsahujúcu údaje alebo text, ktorý chcete zobraziť v grafe.

  Do riadka vzorcov je tiež možné zadať odkaz na bunku hárka. Zadajte znak rovnosti, názov hárka a výkričník, ako napríklad: =Hárok1!F2

 4. Stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Zmena umiestnenia označení údajov

Umiestnenie jedného označenia údajov môžete zmeniť tak, že ho presuniete myšou. Označenia údajov tiež môžete umiestniť do štandardnej pozície vzhľadom na ich značky údajových bodov. V závislosti od typu grafu si môžete vybrať z rôznych možností umiestnenia.

 1. V grafe vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete premiestniť všetky menovky údajov pre celý rad údajov, kliknite na menovku údajov vyberte rad údajov.

  • Ak chcete premiestniť konkrétnu menovku, kliknite na položku tohto označenia údajov dvakrát.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Označenia na položku Označenia údajov a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Ak potrebujete ďalšie možnosti označenia údajov, kliknite na položku Ďalšie možnosti označenia údajov, potom na položku Možnosti označenia (ak nie je vybratá) a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×