Úprava šablón

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nezáleží na tom, či používate vstavanú šablónu alebo jednu z vašich vlastných šablón. Pomocou vstavaných nástrojov vo Worde môžete šablóny aktualizovať tak, aby vyhovovali vašim požiadavkám. Ak chcete šablónu aktualizovať, otvorte daný súbor, vykonajte požadované zmeny a šablónu uložte.

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

 2. Dvakrát kliknite na položku Tento počítač. (V programe Word 2013, dvakrát kliknite na počítač ).

 3. Prejdite do priečinka Vlastné šablóny balíka Office v časti Moje dokumenty.

 4. Kliknite na požadovanú šablónu a potom na tlačidlo Otvoriť.

 5. Vykonajte požadované zmeny, uložte šablónu a zatvorte ju.

Preddefinované šablóny

Pridanie preddefinovaných blokov do šablóny

Pridanie ovládacích prvkov obsahu do šablóny

Pridanie ovládacích prvkov obsahu

Vloženie ovládacieho prvku textu na miesta, kam môžu používatelia vkladať text

Vloženie ovládacieho prvku obrázka

Vloženie rozbaľovacieho poľa alebo rozbaľovacieho zoznamu

Vloženie výberu dátumu

Vloženie začiarkavacieho políčka

Vloženie ovládacieho prvku galérie preddefinovaných blokov

Nastavenie alebo zmena vlastností ovládacích prvkov obsahu

Pridanie pokynov do šablóny

Zabezpečenie šablóny

Zabezpečenie častí šablóny

Priradenie hesla k šablóne

Pridanie preddefinovaných blokov do šablóny

Preddefinované bloky sú opakovane použiteľné časti obsahu alebo iných častí dokumentu. Nájdete ich uložené v galériách, kde k nim môžete kedykoľvek pristupovať a opätovne ich používať. Preddefinované bloky môžete aj uložiť a distribuovať ich spolu so šablónami.

Môžete napríklad vytvoriť šablónu zostavy, ktorá používateľom šablóny poskytuje dva typy sprievodných listov. Pri vytváraní vlastnej zostavy na základe vašej šablóny si používatelia z týchto dvoch typov listov môžu vybrať.

Pridanie ovládacích prvkov obsahu do šablóny

Vytvárajte flexibilné šablóny pridaním a konfiguráciou ovládacích prvkov obsahu, ako sú napríklad ovládacie prvky textu formátu RTF, obrázky, rozbaľovacie zoznamy alebo výbery dátumov.

Môžete napríklad vytvoriť šablónu, ktorá obsahuje rozbaľovací zoznam. Ak povolíte vykonávanie úprav v rozbaľovacom zozname, ostatní používatelia môžu podľa svojich potrieb možnosti zoznamu meniť.

Poznámka:  Ak ovládacie prvky obsahu nie sú k dispozícii, pravdepodobne ste otvorili dokument alebo šablónu, ktorá bola vytvorená v staršej verzii Wordu. Ak chcete používať ovládacie prvky obsahu, musíte skonvertovať dokument do formátu súboru Word 2013, a to kliknutím na položky Súbor > Informácie > Konvertovať a následne kliknúť na položku OK. Po skonvertovaní dokumentu alebo šablóny ich uložte.

Ak chcete pridať ovládacie prvky obsahu, musíte zobraziť kartu Vývojár.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 2. V časti Prispôsobiť pás s nástrojmi vyberte položku Hlavné karty.

 3. V zozname začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

Rovnica

Pridanie ovládacích prvkov obsahu

Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu a vložte požadované ovládacie prvky.

Časová os sa zmení na zoznam s odrážkami

Vloženie ovládacieho prvku textu na miesta, kam môžu používatelia vkladať text

V obsahovom ovládacom prvku textu vo formáte RTF môžu používatelia formátovať text, napríklad na tučný alebo kurzívu, ako aj zadávať viac odsekov. Ak chcete obmedziť prvky, ktoré môžu používatelia pridávať, vložte obsahový ovládací prvok obyčajného textu.

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Obsahový ovládací prvok textu vo formáte RTF ovládací prvok textu vo formáte RTF alebo Obsahový ovládací prvok obyčajného textu Oprava vašich aktualizácií .

Vloženie ovládacieho prvku obrázka

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár v skupine Ovládacie prvky kliknite na tlačidlo Ovládacie prvky obrázka Možnosti na karte Akcie .

Vloženie rozbaľovacieho poľa alebo rozbaľovacieho zoznamu

V rozbaľovacom poli majú používatelia možnosť výberu zo zoznamu položiek, ktoré zadáte, prípadne môžu zadať vlastné informácie. V rozbaľovacom zozname môžu používatelia len vyberať zo zoznamu možností.

 1. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Obsahový ovládací prvok rozbaľovacieho poľa možnosti tlačiarne čítačky windowsu 8 alebo Obsahový ovládací prvok rozbaľovacieho zoznamu ovládací prvok rozbaľovacej ponuky .

 2. Vyberte ovládací prvok obsahu a potom na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacieho prvku v režime vývojára

 3. Zoznam možností vytvoríte kliknutím na položku Pridať v časti Vlastnosti rozbaľovacieho poľa alebo Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu.

 4. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte možnosť, napríklad Áno, Nie alebo Možno. Opakujte tento krok, kým nie sú v rozbaľovacom zozname všetky možnosti.

 5. Vyplňte ostatné požadované vlastnosti.

Poznámka:  Ak začiarknete políčko Obsah nemožno upraviť, používatelia nebudú môcť klikať na možnosti.

Vloženie výberu dátumu

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok výberu dátumu.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Obsahový ovládací prvok výberu dátumu V skupine Obrys kliknite na spúšťač dialógového okna .

Vloženie začiarkavacieho políčka

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok začiarkavacieho políčka.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Začiarkavacie políčko ako ovládací prvok obsahu Pozvanie používateľov v sieti na zdieľanie dokumentu .

Vloženie ovládacieho prvku galérie preddefinovaných blokov

Ovládacie prvky preddefinovaných blokov môžete použiť vtedy, keď chcete používateľom umožniť výber konkrétneho blok textu.

Ovládacie prvky preddefinovaných blokov sú užitočné napríklad pri vytváraní šablóny zmluvy, keď podľa konkrétnych požiadaviek zmluvy potrebujete pridať rôzny často používaný text. Pre každú verziu často používaného textu tak môžete vytvoriť obsahové ovládacie prvky textu vo formáte RTF a potom použiť galériu ovládacích prvkov preddefinovaných blokov ako kontajner týchto obsahových ovládacích prvkov textu vo formáte RTF.

Ovládací prvok preddefinovaných blokov môžete použiť aj vo formulári.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Preddefinovaný blok ovládacieho prvku obsahu galérie . .

 3. Kliknutím vyberte obsahový ovládací prvok.

 4. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacieho prvku v režime vývojára

 5. Pri preddefinovaných blokoch, ktoré chcete v ovládacích prvkoch sprístupniť, kliknite na položky Galéria a Kategória.

Nastavenie alebo zmena vlastností ovládacích prvkov obsahu

 1. Vyberte ovládací prvok obsahu a potom kliknite na položku Vlastnosti v skupine Ovládacie prvky.

  vlastnosti ovládacieho prvku v režime vývojára

 2. V dialógovom okne Vlastnosti obsahového ovládacieho prvku vyberte, či sa pri používaní šablóny používateľom môže ovládací prvok odstraňovať alebo upravovať.

 3. Ak chcete zachovať niekoľko ovládacích prvkov obsahu alebo dokonca niekoľkých odsekov textu, vyberte ovládacie prvky alebo text a potom kliknite na položku Skupiny v skupine Ovládacie prvky.

  tlačidlo Zoskupiť v režime vývojára

Máte napríklad vyhlásenie s tromi odsekmi. Ak na zoskupenie troch odsekov použijete príkaz Zoskupiť, nebude možné vyhlásenie s tromi odsekmi upravovať a odstrániť sa bude dať len ako skupina.

Pridanie pokynov do šablóny

Pokyny môžu zvýšiť využiteľnosť šablóny, ktorú vytvárate. Predvolené pokyny môžete zmeniť v obsahových ovládacích prvkoch.

Ak chcete prispôsobiť predvolené pokyny pre používateľov šablóny, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu.

  Časová os sa zmení na zoznam s odrážkami

 2. Kliknite na obsahový ovládací prvok, v ktorom chcete upraviť zástupné pokyny.

 3. Upravte zástupný text a formátujte ho podľa potreby.

 4. Ak chcete vypnúť funkciu návrhu a uložiť pokyny, na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu.

Zabezpečenie šablóny

V šablóne môžete k jednotlivým ovládacím prvkom obsahu pridať zabezpečenie, čím zabránite odstráneniu alebo úprave konkrétneho ovládacieho prvku obsahu alebo skupiny ovládacích prvkov. Rovnako môžete všetok obsah šablóny zabezpečiť pomocou hesla.

Zabezpečenie častí šablóny

 1. Otvorte šablónu, ktorú chcete zabezpečiť.

 2. Vyberte ovládacie prvky obsahu, pri ktorých chcete obmedziť vykonávanie zmien.

  Tip:  Viacero ovládacích prvkov vyberiete tak, že pri kliknutí na požadované ovládacie prvky podržíte stlačený kláves CTRL.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Skupina a potom opätovne na položku Skupina.

  Bublina číslo dva

 4. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacieho prvku v režime vývojára

 5. V dialógovom okne Vlastnosti obsahového ovládacieho prvku vykonajte v časti Uzamknutie niektorý z týchto krokov:

  • Začiarknite políčko Obsahový ovládací prvok nemožno odstrániť. Táto možnosť umožňuje úpravu obsahu ovládacieho prvku, ale samotný ovládací prvok nie je možné zo šablóny alebo dokumentu založeného na šablóne odstrániť.

  • Začiarknite políčko Obsah nemožno upraviť. Ovládací prvok tak budete môcť odstrániť, nebude však možné upravovať obsah v ovládacom prvku.

Použite toto nastavenie, ak chcete ochrániť text (ak je súčasťou). Ak napríklad často pridávate vyhlásenie, môžete zabezpečiť, aby sa text nemenil a môžete ho odstrániť z dokumentov, v ktorých nie je vyhlásenie potrebné.

Priradenie hesla k šablóne

Ak chcete k dokumentu priradiť heslo a určiť, aby zabezpečenie mohli odstrániť iba recenzenti, ktorí toto heslo poznajú, postupujte takto:

 1. Otvorte šablónu, ku ktorej chcete priradiť heslo.

 2. Na karte Revízia v skupine Zabezpečiť kliknite na položku Obmedziť úpravy.

 3. V časti Spustenie presadzovania kliknite na položku Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia.

 4. Do poľa Zadať nové heslo (voliteľné) zadajte heslo a potom ho potvrďte.

Dôležité:  Ak sa rozhodnete heslo nepoužívať, vaše obmedzenia úprav bude môcť meniť ktokoľvek.

Použite silné heslo, ktoré kombinuje veľké a malé písmená, čísla a symboly. Slabé heslá tieto prvky neobsahujú. Silné heslo: Y6dh!et5. Slabé heslo: House27. Heslá by mali obsahovať aspoň 8 znakov. Vo všeobecnosti platí, že čím je heslo dlhšie, tým je bezpečnejšie.

Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×