Office
Prihlásenie

Úvodné informácie o osobnej lokalite

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Osobná lokalita je lokalita, ktorá poskytuje centrálne miesto na správu a uchovávanie dokumentov, obsahu, prepojení a kontaktov. Osobná lokalita slúži ako kontaktné miesto pre ostatných používateľov v organizácii, na ktorom môžu nájsť informácie o vás a vašich zručnostiach a záujmoch. Poskytovatelia obsahu môžu pomocou osobnej lokality prispôsobovať informácie, ktoré ponúkajú používateľom.

Obsah tohto článku

Prehľad

Lokality

Spôsoby práce s osobnej lokality

Prehľad

Osobná lokalita poskytuje:

  • Centrálne miesto, na ktorom môžete prezerať a spravovať všetky dokumenty, úlohy, prepojenia, kalendár, kolegov a ďalšie osobné informácie.

  • Spôsob, akým sa ostatní používatelia môžu dozvedieť o vás a o vašej odbornosti, aktuálnych projektoch a vzťahoch s kolegami.

  • Miesto, na ktorom vám môžu poskytovatelia obsahu ponúkať informácie na základe údajov, ktoré vy alebo vaša organizácia uvediete vo svojom profile, napríklad titul, oddelenie a záujmy.

  • Miesto pre správcov na prezentáciu prispôsobených webových lokalít.

Osobná lokalita vám ako vyhradená lokalita poskytuje jedno miesto, kde môžete spravovať všetky svoje dokumenty, obsah a úlohy, ktoré máte na všetkých lokalitách organizácie. Môžete tu tiež prezentovať obsah a dokumenty ostatným používateľom, vytvárať vlastné pracovné priestory, poskytovať osobné informácie ostatným používateľom a sledovať stav kolegov.

Osobná lokalita poskytuje zoznamy členstiev, akými sú napríklad distribučné zoznamy, a poskytuje informácie o spôsoboch zdieľania týchto zoznamov s ostatnými používateľmi. Osobná lokalita zobrazuje zoznam vašich kolegov a hierarchickú schému organizácie s vašou pozíciou v tíme. Keď ostatní používatelia navštívia vašu osobnú lokalitu, môžu rýchlo zistiť, čo máte spoločné — či už kolegov, ktorých obaja poznáte, členstvá, ktoré zdieľate, alebo spoločného priameho nadriadeného.

Skupiny ochrany osobných údajov umožňujú určiť, kto môže zobraziť niektoré informácie o vašej verejnej stránky, ako je napríklad zoznam vašich kolegov, členstvá v distribučných zoznamoch, vaše zručnosti a záujmy, a ďalšie informácie, ktoré možno budete chcieť zobraziť len na vašej pracovnej skupine alebo svoje správca.

Na začiatok stránky

Lokalita

Osobná lokalita obsahuje na základe predvoleného nastavenia dve časti: osobnú lokalitu s názvom Domovská stránka a verejnú stránku profilu s názvom Osobný profil.

Osobnú lokalitu, ktorá sa začína domovskou stránkou, spravujete vy. Osobná lokalita je podobná vlastnej lokalite služieb Windows SharePoint Services 3.0 — môžete tu vytvárať knižnice dokumentov a obrázkov, kalendáre, prieskumy, úlohy a ďalšie zoznamy lokality SharePoint. Na osobnej lokalite môžete vytvárať ďalšie stránky a prostredníctvom verejnej domovskej stránky poskytovať prepojenia na tieto stránky. Všetky dokumenty a zoznamy, ktoré vytvoríte na osobnej lokalite, môžete zdieľať s ostatnými používateľmi alebo k nim môžete mať prístup iba vy.

Správca rozhodne vzhľadu stránky profilu, ale zistíte, či chcete pridať ďalšie podrobnosti. Môžete tiež nastaviť ako časť obsahu na stránke verejný profil sa zdieľajú s rôzne skupiny ľudí – podobne ako filter.

Ostatné skupiny vo vašej organizácii môžu vytvárať lokality, v ktorých sa nachádza obsah prispôsobený pre vás. Tieto lokality sa nazývajú prispôsobené lokality a zobrazujú sa ako samostatná karta na vašej osobnej lokalite, prostredníctvom ktorej získate jednoduchý prístup k informáciám. Napríklad oddelenie ľudských zdrojov môže vytvoriť lokalitu, ktorá obsahuje históriu vašej mzdy, zostávajúce dni dovolenky a prepojenia na informácie o zamestnaneckých výhodách.

Na začiatok stránky

Spôsoby práce s osobnou lokalitou

Osobnú lokalitu môžete použiť niektorým z nasledovných spôsobov:

Použitie a sledovať odkazy

Udržte si prehľad o svojich kolegov

Nastavenie pracovného postupu dokumentu

Zdieľanie a ukladanie dokumentov na lokality SharePoint

Vytvorenie lokality centra schôdzí a pracovného priestoru dokumentov

Zdieľanie informácií na verejnej stránke osobnej lokality

Získanie lepších výsledkov vyhľadávania pri zdieľaní informácií

Prístup predchádzajúcich verzií dokumentov

Používanie a zaznamenávanie prepojení

Stránka Prepojenia vám umožňuje zaznamenávať obľúbené webové lokality a pristupovať k nim z ľubovoľného počítača v sieti. Keď sa prihlásite, položka Prepojenia sa zobrazí v pravom hornom rohu každej lokality. Pomocou ponuky Prepojenia môžete jednoducho pridávať nové prepojenia, usporiadať existujúce prepojenia, pristupovať na lokality, ktorých ste členom, a ukladať prepojenia do zoznamu Prepojenia jednoduchým kliknutím.

Na svoju osobnú lokalitu môžete pridať aj prispôsobené lokality, ktoré poskytujú správcovia alebo poskytovatelia obsahu. Takáto lokalita sa zobrazí ako ďalšia karta vedľa domovskej a verejnej stránky. V niektorých prípadoch môžete pridať alebo zrušiť pridanie prispôsobených lokalít pomocou ponuky na karte. Takto môžete jednoducho pridať alebo odstrániť kartu zo svojej osobnej lokality.

Sledovanie kolegov

Webová časť Kolegovia vám pomôže sledovať udalosti, akými sú napríklad prítomnosť kolegov na pracovisku, účasť na schôdzach alebo telefonovanie. Môže vás upozorňovať aj v prípadoch, keď kolegovia zmenia oddelenie alebo funkciu, pridajú do knižnice SharePoint dokumenty alebo keď majú výročie alebo narodeniny. Okrem toho môžete vybrať, kto sa bude zobrazovať vo vašom zozname kolegov, a usporiadať zoznam kolegov podľa skupín.

Prepojenia na ďalšie informácie o používaní webovej časti Kolegovia nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Nastavenie toku činností dokumentu

Môžete nastaviť pracovný postup v knižnici Zdieľané dokumenty na smerovanie dokumentov na schválenie. To vám umožní požadovať schválenie, zhromažďovať pripomienky a podpisy, nastavenie úloh a Zobraziť históriu pracovného postupu.

V časti Pozrite tiež sú uvedené prepojenia na ďalšie informácie o používaní tokov činností.

Zdieľanie a ukladanie dokumentov na lokality SharePoint

Webovej časti lokality SharePoint na domovskej stránke slúži na zobrazenie zoznamu všetkých dokumentoch vytvorenú, uložili, alebo upravili na všetkých lokalitách v organizácii. Webová časť lokalít SharePoint automaticky zobrazuje dokumenty pre päť lokalít, kde sú uvedené v skupine lokalít meno člena v službe SharePoint. Webová časť lokalít SharePoint tiež zoznam úloh, ktoré máte pridelené na všetkých lokalitách. Môžete pridať toľko stránok, ako chcete webovej časti lokality SharePoint.

Webová časť Dokumenty na verejnej stránke umožňuje zdieľanie dokumentov s inými používateľmi. Všetky dokumenty, ktoré ste uložili v každej knižnici vašej organizácie, s výnimkou knižnice Súkromné dokumenty, sa automaticky zobrazia v zozname pre ostatných používateľov, ktorí k nim môžu pristupovať. Povolenia pre položky zoznamu a knižnice môžete zmeniť a zabrániť tak ich zobrazeniu vo webovej časti Dokumenty.

Na uloženie súborov v osobnej lokalite môžete použiť prepojenie miest osobnej lokality v programoch balíka Microsoft Office. Priečinok miest osobnej lokality otvára knižnice dokumentov, lokality SharePoint a lokality pracovných priestorov dokumentov, ktoré ste vytvorili na osobnej lokalite. Na základe predvoleného nastavenia existujú štyri knižnice dokumentov, v ktorých môžete ukladať súbory: Stránky, Obrázky, Súkromné dokumenty a Zdieľané dokumenty.

Prepojenia na ďalšie informácie o používaní webových častí Lokality SharePoint a Dokumenty nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Vytváranie lokalít centra schôdzí a pracovného priestoru dokumentov

Osobnú lokalitu môžete využiť na vytvorenie lokality pracovného priestoru pre projekty, tímovú lokalitu, lokalitu wiki, nový blog alebo odkladací priestor záznamov. Osobná lokalita sa najčastejšie používa na vytvorenie lokality centra schôdzí a lokality pracovného priestoru dokumentov.

Lokalita centra schôdzí     Táto webová lokalita slúži na zhromažďovanie všetkých informácií a materiálov pre schôdze. Ak sú materiály pre schôdzu, napríklad program schôdze, súvisiace dokumenty, ciele a úlohy, rozmiestnené na rôznych miestach, pomocou lokality centra schôdzí ich môžete sústrediť na jednom mieste.

Lokalita centra schôdzí poskytuje priestor, kde môžu účastníci schôdze nájsť najnovšie informácie o schôdzi, informácie o tom, či ide o celoročný projekt s opakovanými schôdzami alebo informácie o plánovaní menšej udalosti.

Príklady využitia lokality centra schôdzí:

  • Pred schôdzou: publikovanie programu, zoznamu účastníkov a dokumentov, ktoré sa majú prediskutovať.

  • Počas schôdze: pridanie úloh, zaznamenanie rozhodnutí a kontrola súvisiacich dokumentov.

  • Po schôdzi: publikovanie zápisu zo schôdze, pridanie ďalších doplňujúcich informácií a sledovanie stavu úloh.

Lokalita pracovného priestoru dokumentov     Pomocou tohto typu webovej lokality môžete koordinovať vývoj jedného alebo viacerých súvisiacich dokumentov, na ktorom sa podieľajú viacerí používatelia. Lokalita poskytuje nástroje na zdieľanie a aktualizáciu súborov a na informovanie používateľov o stave súborov.

Na lokalite pracovného priestoru dokumentov môžete s kolegami spolupracovať na vytváraní dokumentu nasledovnými spôsobmi:

  • Prácou priamo na kópii umiestnenej na lokalite pracovného priestoru dokumentov.

  • Prácou na lokálnej kópii a pravidelným aktualizovaním kópie na lokalite pracovného priestoru dokumentov.

Vami a ostatnými členmi pracovného priestoru môžete použiť aj lokality pracovného priestoru dokumentov na publikovanie oznamov, Priradenie úloh, zdieľanie dôležitých prepojení a prijímanie upozornení na zmeny obsahu lokality. Môžete vytvoriť lokalitu pracovného priestoru dokumentov pre krátkodobý projekt a odstrániť lokalitu, keď projekt končí alebo natrvalo zachovať.

Ďalšie informácie o vytváraní a spravovaní lokalít centra schôdzí a lokalít pracovného priestoru dokumentov nájdete v prepojeniach, ktoré sú uvedené v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Zdieľanie informácií na verejnej stránke osobnej lokality

Verejná stránka osobnej lokality umožňuje zobrazovanie vašich osobných údajov používateľom, ktorí navštívia vašu osobnú lokalitu. Tieto informácie sa stanú súčasťou vášho používateľského profilu a môžu obsahovať vašu fotografiu a text, ktorý popisuje vás, vaše projekty a záujmy. Správca môže poskytnúť ďalšie podrobnosti, ktoré sa zobrazia na vašej verejnej stránke a budú súčasťou vášho používateľského profilu.

Niektoré poskytnuté informácie môžete filtrovať tak, aby ich mohli zobrazovať iba určití používatelia. Na takéto filtrovanie je potrebné použiť skupiny ochrany osobných údajov. Môžete napríklad určiť, že číslo vášho mobilného telefónu sa zobrazí iba členom vašej pracovnej skupiny.

Vyhľadávanie s použitím detailov profilu     Detaily v používateľskom profile môžete použiť na vyhľadanie osoby vo vašej organizácii, aj keď nepoznáte jej meno. Ak by ste napríklad chceli nájsť niekoho, kto má vedomosti o kľúčových indikátoroch výkonu (KPI) alebo o programe Microsoft Office Excel, môžete vyhľadať tieto pojmy a nájsť tak osoby, ktoré majú tieto slová uvedené v poliach Záujmy alebo Zručnosti na stránke Podrobnosti vo verejnom profile.

Čo máte spoločné s ostatnými?     Keď niekto navštívi vašu verejnú stránku alebo vy navštívite verejnú stránku niekoho iného, webová časť Spoločné s vami zobrazí kolegov, ktorých obidvaja poznáte, distribučné zoznamy a lokality SharePoint, do ktorých obidvaja patríte, a prvého spoločného nadriadeného.

Zobrazenie členstva     Webová časť Členstvo automaticky zobrazí distribučné zoznamy adresárovej služby Active Directory a lokality SharePoint, ktorých ste členom. Rovnako ako v prípade ostatných informácií na stránke si môžete vybrať, kto bude môcť informácie o členstve zobrazovať alebo či bude vôbec možné ich zobraziť.

Zobrazenie spolupracovníkov     Môžete zobraziť zoznam osôb, s ktorými pracujete, a zoradiť ich do skupín podľa projektu, podľa nadriadeného alebo podľa iného kritéria, ktoré je pre vás dôležité. Informácie o voľnom čase v programe Microsoft Office Outlook vás informujú o aktuálnom mieste, na ktorom sa daná osoba nachádza.

Na začiatok stránky

Získanie lepších výsledkov vyhľadávania pri zdieľaní informácií

Niektoré informácie na verejnej stránke sa môžu automaticky zobraziť správcovi, ktorý môže používať zdroje, akými sú napríklad služba Active Directory alebo iné aplikácie kompatibilné s protokolom LDAP. Je pravdepodobné, že tieto informácie pochádzajú z databáz, ktoré používa napríklad oddelenie ľudských zdrojov, a poskytujú údaje o vašom titule, názve oddelenia alebo vzťahu s nadriadeným.

Väčšina informácií na verejnej stránke je voliteľná. Čím viac informácií však zdieľate o svojich projektoch, úlohách, odbornosti, zručnostiach a záujmoch, tým kvalitnejšia môže byť spolupráca vo vašej organizácii. Skupinu používateľov, ktorí budú môcť zobrazovať tieto zdieľané informácie, môžete obmedziť. Ak ich však budete zdieľať so všetkými, umožníte ostatným, aby mohli nájsť informácie o vás a vašej odbornosti a prepojenia na vašich kolegov a projekty.

Na začiatok stránky

Prístup k predchádzajúcim verziám dokumentov

Ak nastavíte zoznamy alebo knižnice osobnej lokality tak, aby sledovali verzie položiek zoznamu alebo súborov, môžete zobraziť históriu verzií. História verzií obsahuje informácie o tom, kedy sa položka alebo súbor zmenili a kto ich zmenil. V knižniciach môže história verzií tiež obsahovať komentáre, ktoré urobili používatelia o svojich zmenách.

História verzií obsahuje aj zmeny vlastností, známe aj pod názvom metaúdaje. Ide napríklad o zmenu mena osoby, ku ktorej je priradená položka zoznamu, alebo zmenu dátumu požadovaného dokončenia súboru. Knižnice môžu sledovať hlavné verzie, napríklad verzie, v ktorých bola pridaná nová sekcia do dokumentu, ako aj vedľajšie verzie, napríklad tie, v ktorých bola opravená pravopisná chyba. Zoznamy môžu sledovať iba hlavné verzie. Ak chcete zobraziť históriu verzií, musíte mať povolenie na čítanie položiek v zozname alebo v knižnici.

Prepojenia na ďalšie informácie o histórii verzií položiek alebo súborov nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×