Office
Prihlásenie

Úvodné informácie o dolaďovaní výkonu SharePointu Online

V tomto článku sa vysvetľujú konkrétne aspekty, ktoré treba zvážiť pri navrhovaní stránok, ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon v SharePointe Online.

Obsah tohto článku

Metriky SharePointu Online

Nasledujúce všeobecné metriky pre SharePoint Online poskytujú reálne údaje o výkone:

 • rýchlosť načítania stránok,

 • počet potrebných výmien údajov na stránku,

 • problémy so službou,

 • iné aspekty spôsobujúce zníženie výkonu.

Závery vyplývajúce z týchto údajov

Čo sa dozvedáme z týchto údajov:

 • Väčšina stránok v SharePointe Online má dobrý výkon.

 • Neprispôsobené stránky sa načítavajú veľmi rýchlo.

 • OneDrive for Business, tímové lokality a systémové stránky, napríklad stránky _layouts a iné, sa načítavajú rýchlo.

 • Načítanie 1 % najpomalších stránok SharePointu Online trvá viac než 5 000 milisekúnd.

Na meranie výkonu môžete použiť jednoduchý porovnávací test, ktorý spočíva v porovnaní času načítania vášho vlastného portálu s časom načítania domovskej stránky OneDrivu for Business, keďže táto stránka používa málo funkcií prispôsobenia. Je to často prvý krok, ktorý budete musieť na žiadosť oddelenia podpory vykonať pri riešení problémov s výkonom siete.

Kontrola výkonu použitím štandardného používateľského konta

Správca kolekcie lokalít, vlastník lokality, editor alebo prispievateľ patria do dodatočných skupín zabezpečenia, majú dodatočné povolenia, a preto majú dodatočné prvky, ktoré SharePoint načíta na stránke.

Vzťahuje sa to na lokálny SharePoint a SharePoint Online, ale v lokálnom scenári nebudú rozdiely také zreteľné ako v SharePointe Online.

Na správne vyhodnotenie výkonnosti stránky pre používateľov by sa malo použiť štandardné používateľské konto, aby sa zabránilo načítaniu ovládacích prvkov tvorby a ďalším prenosom súvisiacim so skupinami zabezpečenia.

Kategórie pripojení na optimalizáciu výkonu

Pripojenia medzi serverom a používateľom možno kategorizovať do troch hlavných súčastí. Zvážte ich pri navrhovaní stránok SharePointu Online s ohľadom na rýchlosť ich načítavania.

 • Server.   Servery, ktoré Microsoft hosťuje v údajových centrách.

 • Sieť.   Sieť spoločnosti Microsoft, internet a vaša lokálna sieť medzi údajovým centrom a vašimi používateľmi.

 • Prehliadač.   Miesto, kde sa stránka načítava.

V rámci týchto troch pripojení existuje zvyčajne päť dôvodov, ktoré spôsobujú 95 % pomalých stránok. Tento článok popisuje všetky tieto dôvody:

 • problémy s navigáciou,

 • zahrnutie obsahu,

 • veľké súbory,

 • veľký počet požiadaviek na server,

 • spracovanie webových častí.

Serverové pripojenie

Mnohé z problémov ovplyvňujúcich výkon s lokálnym SharePointom sa vzťahujú aj na SharePoint Online.

Ako sa dá očakávať, nad výkonom serverov s lokálnym SharePointom máte oveľa väčšiu kontrolu. So SharePointom Online je situácia trocha odlišná. Čím viac práce od servera požadujete, tým dlhšie trvá vykreslenie stránky. So SharePointom sú v tejto súvislosti najväčšou príčinou problémov zložité stránky s viacerými webovými časťami.

SharePoint Online

Snímka obrazovky serveru v režime online

SharePoint

Tlačidlo Normálne zobrazenie v stavovom riadku

So SharePointom Online môžu určité požiadavky stránok v skutočnosti nakoniec volať viaceré servery. V konečnom dôsledku môže na jednotlivú žiadosť vzniknúť matica požiadaviek medzi servermi. Tieto interakcie sú z hľadiska načítania stránky nákladné a spôsobia spomalenie.

Príklady týchto interakcií medzi jednotlivými servermi:

 • medzi webovými a SQL servermi,

 • medzi webovými a aplikačnými servermi.

Interakciu medzi servermi môžu spomaliť aj neúspešné prístupy do vyrovnávacej pamäte. Na rozdiel od lokálneho SharePointu existuje veľmi malá pravdepodobnosť, že sa pri návšteve stránky, ktorú ste navštívili v minulosti, spojíte s rovnakým serverom. Z tohto dôvodu je vyrovnávacia pamäť objektov zastaraná.

Sieťové pripojenie

S lokálnym SharePointom nevyužívajúcim sieť WAN môžete používať vysokorýchlostné pripojenie medzi údajovým centrom a koncovými používateľmi. Vo všeobecnosti platí, že z hľadiska siete je spravovanie jednoduché.

So SharePointom Online je potrebné zvážiť niekoľko ďalších faktorov, ako sú napríklad tieto:

 • sieť Microsoft,

 • internet,

 • poskytovateľ internetových služieb.

Bez ohľadu na to, ktorú verziu SharePointu (a aký druh siete) používate, zaneprázdnenosť siete má obvykle tieto príčiny:

 • veľká údajová časť,

 • veľký počet súborov,

 • veľká fyzická vzdialenosť k serveru.

V SharePointe Online môžete využiť funkciu spoločnosti Microsoft s názvom Sieť na doručovanie obsahu (CDN). CDN je v podstate distribuovaná kolekcia serverov nasadených v rámci viacerých údajových centier. Pri použití siete CDN môže byť obsah na stránkach hosťovaný na serveri v blízkosti klienta aj v prípade, že klient sa nachádza ďaleko od pôvodného SharePoint Servera. Spoločnosť Microsoft bude v budúcnosti túto funkciu používať viac na ukladanie lokálnych inštancií stránok, ktoré nemožno prispôsobiť, ako je napríklad domovská stránka správcu SharePointu Online. Ďalšie informácie o sieťach CDN nájdete v téme Siete na doručovanie obsahu (CDN).

Faktorom, ktorý treba brať do úvahy, no ktorý zároveň možno nebudete môcť ovplyvniť, je rýchlosť pripojenia vášho poskytovateľa internetových služieb. Rýchlosť pripojenia môžete zistiť pomocou jednoduchého nástroja na testovanie rýchlosti.

Pripojenie prehliadača

Pri webových prehliadačoch je z hľadiska výkonu potrebné zvážiť niekoľko faktorov.

Výkon ovplyvňuje návšteva zložitých stránok. Väčšina prehliadačov má len malú vyrovnávaciu pamäť (okolo 90 MB), zatiaľ čo priemerná webová stránka má zvyčajne okolo 1,6 MB. Táto vyrovnávacia pamäť sa preto pomerne rýchlo zaplní.

Problémom môže byť aj šírka pásma. Ak používateľ napríklad v inej relácii sleduje videá, ovplyvní to výkon vašej sharepointovej stránky. Používateľom síce nemôžete zabrániť v streamovaní médií, máte však pod kontrolou spôsob, akým sa stránka načíta používateľom.

Pozrite si nasledujúce články, ktoré popisujú rôzne postupy prispôsobenia stránok SharePointu Online a ďalšie osvedčené postupy na dosiahnutie optimálneho výkonu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×