Úvodné informácie o blogoch

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Blog je webová lokalita, ktorá umožňuje vám a vašej organizácii rýchlo zdieľať nápady a informácie. Blogy obsahujú príspevky, ktoré sú označené dátumom a uvedené v obrátenom chronologickom poradí. Ľudia môžu pridávať k vašim príspevkom poznámky, ako aj poskytovať prepojenia na zaujímavé lokality, fotografie a súvisiace blogy.

Prehľad

Ľudia v organizácii môžu zdieľať svoje nápady a informácie o produktoch, technológiách a procesoch ich zverejnením vo forme príspevkov v blogu.

blog.

Blogy obyčajne majú jedného alebo niekoľkých autorov, ktorí pravidelne vytvárajú obsah blogu. Autor, niekedy označovaný aj ako „blogger“, obyčajne používa neformálny, priamy spôsob komunikácie alebo ponúka osobité pohľady na rôzne problémy.

Čitatelia blogu môžu prispievať nápadmi a vyjadrovať pripomienky posielaním komentárov k príspevkom v blogu.

Blogy sú použité na internete pre rôzne účely, od komentár na osobné denníky, ale majú aj niekoľkými spôsobmi pre podniky a organizácie. Tu je niekoľko spôsobov, ako možno použiť blogy:

  • Spojenie so zamestnancami a zákazníkmi    Organizácia môže oznamovať zamestnancom alebo zákazníkom svoje rozhodnutia, stratégie a nové nápady neformálnym spôsobom. Ak organizácia vyzve čitateľov, aby posielali komentáre k príspevkom v blogu, môže u zamestnancov rozvíjať zmysel pre spolupatričnosť alebo zistiť možné kritické oblasti.

  • Zdieľanie myšlienok a názorov    Blogy umožňujú ľuďom so zaujímavým pohľadom na určitú problematiku vyjadriť sa vlastnými slovami. Môžu sa napríklad podeliť o svoje ťažkosti a úspechy pri prekonávaní problémov alebo o svoje skúsenosti pri práci na jedinečnom projekte.

  • Poskytnutie informácií na lepšie pochopenie zložitej koncepcie    Niektorým organizáciám poskytujú blogy priestor na prediskutovanie zložitých koncepcií angažovanejším spôsobom. Príspevok v blogu môže popisovať prínosy zložitej stratégie alebo technológie a môže obsahovať užitočné príklady.

  • Oznamovanie nových informácií a stanovísk    Blogy môžu poskytnúť priestor na zdieľanie najnovších informácií a stanovísk. Keďže blogové príspevky sa ľahko publikujú a obyčajne majú neformálny charakter, nie je v nich toľko obmedzení ako na tradičných webových stránkach podniku, ktoré musia spĺňať rozličné požiadavky alebo majú dlhší interval publikovania.

  • Zdieľanie vízií a nápadov    Blogy umožňujú ľuďom zdieľať svoje ciele a predstavy o budúcnosti a podporiť ostatných, aby k nim posielali komentáre. Môžu tiež poskytnúť priestor, v rámci ktorého môžu vedúci pracovníci organizácie komunikovať so svojimi zamestnancami neformálnym a zaangažovaným spôsobom.

Keď vytvoríte blog, bude obsahovať nasledujúce zoznamy, knižnice a funkcie, ktoré pomáhajú vytvárať obsah a vzájomne komunikovať s čitateľmi:

Príspevky    Ak chcete zobraziť a spravovať všetky vaše príspevky v rozbaľovacom zozname príspevky. Príspevky sú základnou súčasťou blogu a kde komunikovať so svojim čitateľom prostredníctvom dátumom poznámok. Zoznam príspevkov je nastavená na vyžadovanie schválenia predtým, ako sú Publikované príspevky, ale môžete zmeniť nastavenia Ak máte povolenie na správu zoznamov na blogu.

Komentáre    Prostredníctvom komentárov od čitateľov môžete získať pripomienky k príspevkom blogu. Komentáre čitateľov si môžete prezrieť po zobrazení jednotlivých príspevkov alebo si môžete prezrieť všetky komentáre v blogu tak, že zobrazíte predvolený zoznam Komentáre.

Kategórie    Použitie kategórií zorganizovať vaše príspevky tak, aby sa čitatelia ľahko nájdu príspevky, ktoré sa najviac zaujímajú.

Zoznam ostatných blogov    Tento zoznam používajte na ukladanie prepojení na iné blogy, napríklad tie, ktoré sa zaoberajú podobnou témou, blogy kolegov alebo blogy, ktoré odkazujú na váš blog.

Prepojenia    Zoznam Prepojenia môžete použiť na ukladanie iných typov prepojení, napríklad na príbuzné webové lokality alebo východiskové informácie. Zoznam Prepojenia je predvolene nastavený tak, že obsahuje prepojenia na knižnicu Fotografie a archívy blogu.

Fotografie    Zoznam Fotografie predstavuje knižnicu fotografií, do ktorej môžete ukladať zaujímavé fotografie a prepojenia na ne z príspevkov v blogu.

Trvalé prepojenia    Trvalé prepojenie je webová adresa na konkrétny príspevok v blogu, ktorá umožňuje neustály prístup k príspevku pomocou adresy URL aj vtedy, keď je príspevok archivovaný. Ak chce niekto vytvoriť odkaz na predchádzajúci príspevok v blogu alebo ak chcete vytvoriť odkaz na príspevok niekoho iného, mali by ste použiť trvalé prepojenie.

Archívy príspevkov    Príspevky sa archivujú podľa dňa a mesiaca, takže vy a vaši čitatelia ich môžete vyhľadať na základe určitého dátumu. Blog obsahuje dve predvolené zobrazenia kalendára: jedno zobrazenie znázorňuje vaše príspevky štandardne v zozname a druhé zobrazenie znázorňuje príspevky v kalendári.

Informačné kanály RSS    Ak chcete byť vy alebo vaši čitatelia informovaní o aktualizáciách blogu, môžete sa prihlásiť na odber informačných kanálov RSS. RSS je technológia, ktorá umožňuje pohodlný spôsob distribuovania a prijímania informácií v štandardnom formáte.

Vytváranie príspevkov blogu je jednoduché a nevyžaduje žiadne ďalšie nástroje. Blog služby Windows SharePoint Services obsahuje nástroje na formátovanie, ktoré sú podobné nástrojom textového procesora a umožňujú použitie formátovania (napríklad tučného písma alebo farby písma), vkladanie hypertextových prepojení a obrázkov a vytváranie tabuliek.

Ak chcete vytvárať príspevky pomocou nástroja alebo programu na vytváranie blogov, ktorý dobre poznáte, môžete ho použiť, ak je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services. Váš blog bude obsahovať príkaz, pomocou ktorého môžete spustiť kompatibilné nástroje a programy na vytvorenie blogu, akým je napríklad program Microsoft Office Word 2007, ak sú nainštalované v počítači.

Niektoré organizácie majú predpisy týkajúce sa zverejňovania citlivých informácií, preto by ste si mali ešte pred vytvorením blogu overiť, či vo vašej organizácii nie sú stanovené predpisy pre publikovanie informácií prostredníctvom blogov alebo iných mediálnych zdrojov.

Poznámka: Ak váš prehliadač nepodporuje ovládacie prvky ActiveX, panel s nástrojmi Formátovanie pravdepodobne nebude k dispozícii. Však môžete použiť základné značky HTML na formátovanie textu vo svojom blogu. Prepojenia na ďalšie informácie o formátovaní textu v rozšírených textových polí v časti Pozrite tiež.

Ak chcete udržať záujem čitateľov a podnietiť ich k prihláseniu na vašu lokalitu alebo k častejším návštevám, mali by ste často pridávať príspevky. Zaangažovanosť čitateľov môžete zvýšiť aj odpovedaním na ich komentáre. Ak je vaša lokalita prístupná aj pre ľudí mimo organizácie, je dobré kontrolovať komentáre pravidelne a vylúčiť nevhodné komentáre, ktoré by niektorých čitateľov mohli uraziť.

Mali by ste tiež skontrolovať blogu pravidelne, aby ste sa uistili, že prepojenia na iné zdroje aj naďalej fungovať a o ďalších informácií do blogu sú stále aktuálne. Môže sa overte, či kategórie vzťahu k vášmu obsahu a odstrániť všetky kategórie, ktoré nemáte v úmysle používať.

Mali by ste kontrolovať aj nastavenia, napríklad povolenia pre lokalitu a zoznamy, aby ste zabezpečili príslušnú úroveň prístupu ostatných používateľov k blogu. Ak napríklad niekto neustále prispieva nevhodnými komentármi, môžete upraviť povolenia tak, aby táto osoba nemohla prispievať do zoznamu Komentáre.

Ak vaša lokalita podporuje technológiu RSS, vy a vaši čitatelia môžete získať aktualizácie o zmenách v blogu, napríklad nové príspevky prostredníctvom prihlásenia na odber k nemu prostredníctvom informačného kanála RSS. Prihlásením sa na blogu čitateľov nemusíte vziať späť do blogu zobrazíte, ak má boli uverejnené nový obsah. Namiesto toho čitateľom dostávať pravidelné aktualizácie o nových a zmenených blog obsahu, napríklad zmeny blogových príspevkov alebo nových komentároch.

Program známy ako čítač informačných kanálov RSS, čítač informačných kanálov alebo agregátor informačných kanálov môže pravidelne za vás skontrolovať stránky podporujúce technológiu RSS a načítať aktualizovaný obsah.

Blogy majú Informačné kanály RSS tlačidlo Vzhľad tlačidla ktoré vy alebo vaši čitatelia môžu kliknúť a vyhľadajte aktualizácie a prihláste sa na ne s Zobrazovač kanálov RSS.

Aby ste mohli zobrazovať informačné kanály RSS alebo sa prihlásiť k ich odberu, musí vaša lokalita alebo kolekcia lokalít umožňovať používanie technológie RSS. Niektoré organizácie môžu obmedziť alebo vypnúť používanie informačných kanálov RSS z dôvodu obmedzenej šírky pásma alebo iných príčin. Ďalšie informácie vám poskytne správca alebo vlastník lokality.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×