Úvodné informácie o šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri navrhovaní šablóny formulára programu Microsoft Office InfoPath môžete určiť, či vytvoríte šablónu formulára, ktorá môže byť otváraná alebo vypĺňaná v programe InfoPath alebo vo webovom prehľadávači. Tento typ šablóny formulára sa nazýva šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom. Po dokončení návrhu šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom môžete použiť Sprievodcu publikovaním a publikovať šablónu na serveri so službou InfoPath Forms Services. Musíte tiež povoliť používanie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom vo webovom prehľadávači. V niektorých prípadoch môžete v procese publikácie sprístupniť šablónu formulára aj sebe. V iných prípadoch, ak napríklad šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom obsahuje spravovaný kód, musí správca farmy servera tento krok vykonať za vás.

Obsah článku

Informácie o službe InfoPath Forms Services

Prehľad kompatibility prehľadávača

Možnosti kompatibility

Zobrazenia určené iba pre program InfoPath

Pracovná tabla Kontrola návrhu

Možnosti nasadenia

Informácie o službe InfoPath Forms Services

InfoPath Forms Services je serverovú technológiu, ktorá umožňuje vytvoriť úplný pás s nástrojmi formuláre v programe InfoPath a ich distribúciu na webových stránkach, interný alebo externý. Používatelia nemusia mať vo svojom počítači na vyplnenie formulára nainštalovaný program InfoPath, ani sú povinné nič prevziať z webu. Je všetko, čo potrebujú prehliadač, napríklad Windows Internet Explorer, Apple Safari alebo Mozilla Firefox. Ak používatelia budú mať vo svojom počítači nainštalovaný program InfoPath, môžu zobraziť a vyplňte formulár programu InfoPath, a nie pomocou prehliadača.

Technológia InfoPath Forms Services je k dispozícii v Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL a tiež, samostatne, v Microsoft Office Forms Server 2007.

Na začiatok stránky

Prehľad kompatibility prehľadávača

Všetky šablóny formulára sú kompatibilné s programom InfoPath , čo znamená, že ak majú používatelia vo svojom počítači nainštalovaný program InfoPath, môžu v ňom otvárať a upravovať formuláre.

Ak máte prístup na server so službou InfoPath Forms Services, môžete navrhnúť jednoduchú šablónu formulára, ktorá bude vyhovovať dvom druhom používateľov  - tým, ktorí majú nainštalovaný program InfoPath a tým, ktorí nie. V druhom prípade, používatelia namiesto programu InfoPath vyplnia formuláre vo webovom prehľadávači.

Ak majú používatelia program InfoPath nainštalovaný, môžu otvoriť formulár v programe InfoPath a sprístupniť úplný rozsah funkcií na vypĺňanie formulárov.

Tento proces navrhovania šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom obsahuje špecifikovanie nastavenia kompatibility, a to buď na začiatku, keď začínate vytvárať šablónu formulára, alebo neskôr, keď navrhujete šablónu formulára. Po vytvorení šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom môžete šablónu otestovať, publikovať a sprístupniť pre prehľadávač, aby používatelia mohli formulár v prehľadávači vyplniť.

Na začiatok stránky

Možnosti kompatibility

Môžete navrhnúť jednu šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, ktorá sa spustí vo webovom prehľadávači, v programe InfoPath alebo dokonca v mobilnom zariadení. Tento spôsob ušetrí čas a náklady a zvýši efektívnosť umožnením prispôsobenia jednej šablóny formulára rozličným používateľom.

Ak chcete navrhnúť šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, začiarknite v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom. Toto dialógové okno sa zobrazí vždy, keď vytvoríte novú šablónu formulára. Táto možnosť oznámi programu InfoPath, že chcete, aby bola vaša šablóna formulára kompatibilná s webovým prehľadávačom a mienite šablónu formulára publikovať na serveri so službou InfoPath Forms Services.

Nastavenie kompatibility v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára

Ak začiarknete toto políčko, ovládacie prvky alebo funkcie, ktoré nebudú v šablónach formulárov kompatibilných s prehľadávačom fungovať, budú skryté alebo vypnuté, a nebudete ich môcť počas navrhovania formulára použiť. V nasledujúcom obrázku text v žltom poli označuje, že nepodporované ovládacie prvky sa na pracovnej table Ovládacie prvky nezobrazia.

Oznámenie o skrytých ovládacie prvky na pracovnej table Ovládacie prvky

Ak chcete rýchlo overiť aktuálnu kompatibilitu nastavenia šablóny formulára, skontrolujte text zobrazený v pravom dolnom rohu okna programu InfoPath.

Aktuálne nastavenie kompatibility pre šablónu formulára zobrazené v stavovom riadku

Kliknutím na tento text sa zobrazí pracovná tabla Kontrola návrhu, kde môžete pre šablónu formulára zmeniť nastavenie aktuálnej kompatibility. Ak napríklad začnete navrhovať šablónu formulára a potom sa rozhodnete sprístupniť šablónu v prehľadávači, môžete zmeniť nastavenie pre šablónu formulára kliknutím na prepojenie Zmeniť nastavenie kompatibility na pracovnej table Kontrola návrhu. Rovnako môžete kliknúť na prepojenie, ak chcete zmeniť šablónu kompatibilnú s prehľadávačom na šablónu formulára kompatibilnú iba s programom Infopath.

Na začiatok stránky

Zobrazenia určené iba pre program InfoPath

Ak viacerí používatelia budú mať v počítačoch nainštalovaný program InfoPath, môžete použiť celý rad funkcií, ktoré sú k dispozícii v programe InfoPath, vrátane tých, ktoré nie sú k dispozícii vo webovom prehliadači. V tomto prípade môžete vytvoriť dve zobrazenia šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Jedno zobrazenie bude určené pre používateľov, ktorí otvorte šablónu formulára vo webovom prehliadači. Iné zobrazenia sa budú používať výhradne používateľov, ktorí majú vo svojich počítačoch nainštalovaný program InfoPath.

Zobrazenie iba pre program InfoPath sa nikdy zobrazený vo webovom prehliadači. Následne môžete použiť funkcie programu InfoPath v tomto zobrazení, inak nebudete môcť používať, napríklad roly používateľov alebo ovládacie prvky predlohy alebo podrobností.

Tip : Môžete navrhnúť aj zobrazenie určené iba pre malú obrazovku, alebo použiť kód, ktorý automaticky prepne do tohto zobrazenia, ak používateľ otvorí formulár v mobilnom zariadení.

Na začiatok stránky

Pracovná tabla Kontrola návrhu

Ak navrhujete šablónu formulára, a rozhodnete sa jeho kompatibilitu zmeniť na kompatibilitu s prehľadávačom, je pravdepodobné, že sa vyskytnú problémy kompatibility s prehľadávačom. Problémy s kompatibilitou sa vyskytnú vtedy, keď šablóna formulára obsahuje funkcie, ktoré nie sú v šablónach formulára kompatibilného s prehľadávačom podporované. Problémy s kompatibilitou najrýchlejšie zistíte prostredníctvom pracovnej tably Kontrola návrhu.

Časť pracovnej tably Kontrola návrhu

1. Text v hornej časti pracovnej tably označuje, že šablóna formulára je aktuálne kompatibilná s programom InfoPath, aj so serverom so službou InfoPath Forms Services. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, kliknite na prepojenie Zmeniť nastavenie kompatibility.

2. Chybové hlásenie zobrazené na pracovnej table označuje, že šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom obsahuje nepodporované ovládacie prvky. Ak chcete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom publikovať, odstráňte tieto prvky, alebo ich konvertujte na ovládacie prvky, ktoré sú s prehľadávačom kompatibilné.

Ak na pracovnej table Kontrola návrhu začiarknete políčko Overiť na serveri, okrem chýb a hlásení, ktoré zistil program InfoPath sa môžu zobraziť aj chyby a hlásenia generované serverom so službou InfoPath Forms Services. Môžu sa napríklad zobraziť oznámenia o funkciách v šablóne formulára, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu formulára v prehľadávači. Funkcia overenia je užitočná, pretože už počas navrhovania šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom môžete vidieť potenciálne problémy skôr, než ju publikujete na server.

Poznámka : Publikovať je možné aj šablónu formulára, ktorá obsahuje chyby kompatibility. Týmto krokom nebudete môcť ani vy, a ani správca farmy umožniť podporu prehľadávačom pre šablónu formulára.

Na začiatok stránky

Možnosti nasadenia

Všetky šablóny formulára podporované prehľadávačom musia byť hosťované na serveri so službou InfoPath Forms Services. Ak chcete nasadiť šablónu formulára podporovanú prehľadávačom, musíte šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom publikovať prostredníctvom Sprievodcu publikovaním v programe InfoPath a umožniť jej používanie na webe.

Ak chcete publikovať šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, musíte na prvej obrazovke Sprievodcu publikovaním vybrať možnosť Na server SharePoint so službou InfoPath Forms Services, alebo bez nej.

Časť Sprievodcu publikovaním

K dispozícii sú dve metódy nasadenia šablón formulára, hosťovaných na serveri so službou InfoPath Forms Services: jedna pre používateľské šablóny formulárov a jedna pre správcom schválené šablóny formulárov. Nasledujúce časti podrobnejšie popisujú možnosti nasadenia.

Používateľské šablóny formulárov

Tento typ šablóny formulára je možné používať na webe návrhárom šablóny formulára.

Používateľské šablóny formulárov nemôžu obsahovať skript alebo spravovaný kód, vyžadujú úplnú dôveryhodnosť alebo používanie pripojenia údajov, ktoré je spravované správcom. Okrem toho, používateľské šablóny formulárov nemôžu byť navrhované na prístup z mobilného webového prehľadávača.

Používateľské šablóny formulárov sú spustené v úrovni zabezpečenia dôveryhodnosti domény, čo znamená, že šablóna formulára je dôveryhodná pre počítače v rovnakej doméne ako server, a všetky pripojenia údajov v šablóne formulára sú dostupné iba z tej istej domény.

Používateľské šablóny formulárov môžete publikovať v knižnici, alebo ako typ obsahu na serveri so službou InfoPath Forms Services. Ak chcete šablónu formulára publikovať v knižnici, potrebujete povolenie na vytváranie knižníc a zoznamov v lokalite. Ak chcete šablónu formulára publikovať ako typ obsahu lokality, potrebujete povolenie na spravovanie lokality.

Najlepším spôsobom publikovania šablón formulárov, ktoré nemajú spravovaný kód alebo majú obmedzený rozsah nasadenia, napríklad šablóny určené na používanie zamestnancami v jednom oddelení, je nasadenie používateľských šablón formulárov.

Poznámka : Ak chcete nasadiť šablónu formulára, ale nemáte na to povolenie, v Sprievodcovi publikovaním sa zobrazí text, ktorý vám odporučí kontaktovať správcu farmy. Pred tým, než správcu obsahu požiadate o súhlas na nasadenie, musíte šablónu formulára publikovať v umiestnení, do ktorého má správca prístup. Predstavte si napríklad, že ste práve dokončili návrh šablóny formulára, ktorá umožní používateľom spravovať svoje poistné zmluvy online. Pretože šablóna formulára obsahuje pripojenia údajov, ktoré sú spravované správcom obsahu, nemôžete publikovať formulár priamo na serveri so službou InfoPath Forms Services. Namiesto toho publikujte šablónu formulára v sieťovom umiestnení určenom správcom, kde môže skontrolovať, či je v súlade so všetkými štandardmi návrhu, ktoré vaša spoločnosť používa pre šablóny formulárov. Napokon, môžete oznámiť správcovi, že formulár je pripravený na posúdenie.

Šablóny formulárov schválené správcom

Tento typ šablóny formulára môže byť aktivovaný na použitie na webe iba správcom farmy.

Správcom schválené šablóny formulárov môžu obsahovať skripty alebo spravované kódy, vyžadujú úplnú dôveryhodnosť alebo pripojenie údajov, ktoré je spravované správcom. Okrem toho, môžu byť navrhnuté na prístup z mobilného webového prehľadávača.

Správcom schválené šablóny formulárov môžu byť spustené v úrovni zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti alebo dôveryhodnosti domény.

Šablóna formulára je spravidla overená a odovzdaná správcom farmy a potom je aktivovaná do knižnice šablóny formulára pre jednu alebo viaceré kolekcie lokalít. Aktivácia je postup, ktorý sa používa na zapnutie alebo vypnutie funkcií v kolekcia lokalít alebo na umožnenie používania správcom schválených šablón formulára. Správca obsahu musí overiť a odovzdať správcom schválenú šablónu formulára alebo správca kolekcie lokality môže šablónu po odovzdaní aktivovať.

Nasadenie správcom schválených šablón formulára je najlepším spôsobom publikovania šablón formulárov, ktoré majú byť všeobecne nasadené na používanie zamestnancami v mnohých oddeleniach organizácie.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×