Úvodné informácie o šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri návrhu šablóny formulára programu Microsoft Office InfoPath, môžete vytvoriť šablónu formulára, ktoré možno otvoriť alebo vyplniť v programe InfoPath alebo webového prehliadača. Tento typ šablóny formulára sa nazýva šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Po dokončení návrhu šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom použijete Sprievodcu publikovaním na publikovanie na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services. Musíte zapnúť aj šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom na použitie vo webovom prehliadači. V niektorých prípadoch môžete povoliť šablóny formulára sami počas procesu publikovania. V ostatných prípadoch, napríklad ak šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom obsahuje spravovaný kód, musí správca farmy servera tento krok vykonať za vás.

Obsah tohto článku

Čo je služby InfoPath Forms Services?

Prehľad kompatibility prehľadávača

Možnosti kompatibility

Zobrazenie iba pre program InfoPath

Pracovná tabla Kontrola návrhu

Možnosti nasadenia

Čo je InfoPath Forms Services ?

InfoPath Forms Services je serverovú technológiu, ktorá umožňuje vytvoriť úplný pás s nástrojmi formuláre v programe InfoPath a ich distribúciu na webových stránkach, interný alebo externý. Používatelia nemusia mať nainštalovaný program na vyplnenie formulára programu InfoPath, a ani ich nemusia nič prevziať z webu. Je všetko, čo potrebujú prehliadač, napríklad Windows Internet Explorer, Apple Safari alebo Mozilla Firefox. Ak používatelia budú mať vo svojom počítači nainštalovaný program InfoPath, môžu zobraziť a vyplňte formulár programu InfoPath, a nie pomocou prehliadača.

Technológia InfoPath Forms Services je k dispozícii v Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL a tiež, samostatne, v Microsoft Office Forms Server 2007.

Na začiatok stránky

Prehľad kompatibility prehľadávača

Všetky šablóny formulára sú kompatibilné s programom InfoPath –, používatelia môžu otvoriť a upraviť formulárov v programe InfoPath, za predpokladu, že používatelia majú v počítačoch nainštalovaný program InfoPath.

Ak máte prístup k serveru InfoPath Forms Services, môžete navrhnúť jeden formulár šablóny, ktoré obsahuje dva typy používateľov – tí, ktorí majú vo svojich počítačov a tých, ktorí nemajú nainštalovaný program InfoPath. V tomto prípade používatelia vyplnia formuláre vo webovom prehliadači, nie v programe InfoPath.

Ak majú vaši používatelia nainštalovaný program InfoPath, môžu otvorte formulár v programe InfoPath a sprístupniť úplný rozsah funkcií na vypĺňanie formulárov.

Procesu navrhovania šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom obsahuje špecifikovanie nastavenia kompatibility, buď začiatku, pri prvom vytvorení šablóny formulára, alebo neskôr, keď šablóny formulára. Po vytvorení šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom otestovať, publikovať a je podporované prehliadačom tak, aby používatelia môžu vyplniť v prehliadači.

Na začiatok stránky

Možnosti kompatibility

Môžete navrhnúť jedného formulára kompatibilnej s prehľadávačom šablónu, ktorá sa spúšťa vo webovom prehliadači, v programe InfoPath, alebo dokonca v mobilnom zariadení. Tento prístup znižuje čas a náklady a zvyšuje účinnosť tým, že sa tak, aby umožňovali rôznych používateľov s jednu šablónu formulára.

Na návrh šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, sa začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára, ktorý sa zobrazí vždy, keď vytvoríte novú šablónu formulára. Toto označuje do programu InfoPath požadovanú šablónu formulára kompatibilné s webovým prehliadačom a ktoré plánujete publikovanie šablóny formulára na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services.

Nastavenie kompatibility v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára

Po výbere tohto začiarkavacieho políčka, ovládacie prvky alebo funkcie, ktoré nefungujú v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom sú skryté alebo vypnuté tak, aby si nie ste nechceli použiť v procese návrhu formulára. Na nasledujúcom obrázku text v žltom poli označuje nepodporované ovládacie prvky sa nezobrazia na pracovnej table Ovládacie prvky.

Oznámenie o skrytých ovládacích prvkoch na pracovnej table Ovládacie prvky

Ak chcete rýchlo skontrolovať aktuálne nastavenie kompatibility pre šablónu formulára, pozrite si text, ktorý sa zobrazí v pravom dolnom rohu okna programu InfoPath.

Aktuálne nastavenie kompatibility pre šablónu formulára zobrazené v stavovom riadku

Ak kliknete na tento text, zobrazí sa pracovná tabla Kontrola návrhu, kde môžete zmeniť aktuálne nastavenie kompatibility pre šablónu formulára. Napríklad, ak začnete režimu návrhu šablóny formulára a potom sa rozhodnúť, či sa má byť kompatibilná s prehľadávačom, môžete zmeniť nastavenie kompatibility pre šablónu formulára kliknutím na prepojenie Zmeniť nastavenie kompatibility v časti Kontrola návrhu Pracovná tabla. Podobne, môžete kliknutím na tento odkaz zapnutie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom na šablónu formulára programu Infopath iba na čítanie.

Na začiatok stránky

Zobrazenie iba pre program InfoPath

Ak viacerí používatelia budú mať v počítačoch nainštalovaný program InfoPath, môžete použiť celý rad funkcií, ktoré sú k dispozícii v programe InfoPath, vrátane tých, ktoré nie sú k dispozícii vo webovom prehliadači. V tomto prípade môžete vytvoriť dve zobrazenia šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Jedno zobrazenie bude určené pre používateľov, ktorí otvorte šablónu formulára vo webovom prehliadači. Iné zobrazenia sa budú používať výhradne používateľov, ktorí majú v počítačoch nainštalovaný program InfoPath.

Zobrazenie iba pre program InfoPath sa nikdy zobrazený vo webovom prehliadači. Následne môžete použiť funkcie programu InfoPath v tomto zobrazení, inak nebudete môcť použiť, napríklad roly používateľov alebo ovládacie prvky predlohy alebo podrobností.

Tip: Môžete tiež Návrhové zobrazenie špeciálne pre zobrazenie na malej obrazovke a použite kód automaticky prepnúť na toto zobrazenie, keď používateľ otvorí formulár v mobilnom zariadení.

Na začiatok stránky

Pracovná tabla Kontrola návrhu

Ak vytvárate šablóny formulára a zmenu jeho kompatibilitu tak, aby bol kompatibilnej s prehľadávačom, je možné, že môže spôsobiť problémy kompatibility s prehľadávačom. Šablóna formulára obsahuje funkcie, ktoré nie sú podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom sa vyskytnú problémy s kompatibilitou. Najrýchlejší spôsob, ako identifikovať tieto problémy s kompatibilitou je pomocou pracovnej tably Kontrola návrhu.

Časť pracovnej tably Kontrola návrhu

1. text v hornej časti pracovnej tably označuje, že šablóna formulára je aktuálne kompatibilná s InfoPath a server so systémom InfoPath Forms Services. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, kliknite na prepojenie Zmeniť nastavenie kompatibility.

2. chyby sa zobrazia na pracovnej table šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom obsahuje nepodporované ovládacie prvky. Publikovanie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, odstráňte tieto ovládacie prvky alebo ich skonvertovať na ovládacie prvky, ktoré sú podporované prehliadačom.

Ak začiarknete políčko overiť na serveri na pracovnej table Kontrola návrhu, môžete tiež zobraziť chyby a chybové hlásenia, vygenerované serveri využívajúcom InfoPath Forms Services, okrem chýb a hlásení zistených programom InfoPath. Napríklad, môžu dostávať oznámenia o funkciách v šablóne formulára, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu formulára v prehliadači. Funkcia overenia je užitočná, pretože môžete zobraziť potenciálnymi problémami počas navrhovania šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom skôr, než publikujete ho na server.

Poznámka: Je možné publikovať šablóny formulára, ktorá obsahuje chyby kompatibility. Ak ich použijete šablónu formulára nie je možné však otvárania, buď vy alebo správca farmy.

Na začiatok stránky

Možnosti nasadenia

Všetky šablóny formulárov podporované prehliadačom musia byť hosťované na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services. Nasadenie šablóny formulára povolená pre prehľadávač, publikovanie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom pomocou Sprievodcu publikovaním v programe InfoPath a povolenie na použitie na webe.

Publikovanie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, musíte vybrať možnosť na server SharePoint s alebo bez služby InfoPath Forms Services na prvej obrazovke Sprievodcu publikovaním.

Časť Sprievodcu publikovaním

Existujú dva spôsoby nasadenia šablón formulára, hosťovaných na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services: jedna pre používateľské šablóny formulárov a jedna pre šablóny formulára schválená správcom. V nasledujúcich častiach sú popísané možnosti nasadenia podrobnejšie.

Používateľské šablóny formulárov

Tento typ šablóny formulára môžete zapnúť návrhár šablóny formulára na použitie na webe.

Používateľské šablóny formulárov nie obsahovať skript alebo spravovaný kód, vyžadujú úplnú dôveryhodnosť alebo použitie údajového pripojenia, ktorý sa spravuje správca. Používateľské šablóny formulárov môže navyše nevhodné na prístup z mobilného webového prehľadávača.

Používateľské šablóny formulárov fungujú v časti úroveň zabezpečenia dôveryhodnosti domény, čo znamená, že šablóna formulára je dôveryhodná pre počítače v tej istej doméne ako server, a či sú všetky pripojenia údajov v šablóne formulára mať prístup k údajom z tej istej domény len.

Používateľské šablóny formulárov môžete publikovať do knižnice alebo ako typ obsahu na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services. Publikovanie šablóny formulára v knižnici, je potrebné povolenie na vytvorenie knižnice a zoznamy na lokalite. Publikovanie šablóny formulára ako typu obsahu lokality, je potrebné povolenie na správu lokality.

Nasadenie používateľských šablón formulárov je najvhodnejší pre šablóny formulárov, ktoré nemajú spravovaný kód a majú obmedzený rozsah nasadenia, napríklad tie, ktoré sú určené na používanie zamestnancami v jednom oddelení.

Poznámka: Ak chcete nasadiť šablónu formulára, ale nemajú povolenie tak urobiť, zobrazí sa text v Sprievodcu publikovaním informáciou požiadajte o pomoc správcu farmy. Skôr než požiadate správcu farmy o nasadenie šablóny formulára, musíte ju publikovať na miesto, kde prístup správcu. Predstavte si napríklad, ktorú práve dokončili návrh šablóny formulára, ktorý umožňuje používateľom spravovať ich poistenia online. Pretože v šablóne formulára obsahuje údajové pripojenia, ktoré spravuje správca farmy, nie je možné publikovať formulár priamo na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services. Namiesto toho publikovaní šablóny formulára v sieťovom umiestnení určenom správcom, kde ju môžete kontrolovať na zistenie súladu s so všetkými štandardmi návrhu vaša organizácia používa pre šablóny formulárov. Ako posledný krok môžete oznámiť správcovi, že šablóna formulára je pripravená na revíziu.

Šablóny formulára schválená správcom

Tento typ šablóny formulára môžete zapnúť na použitie na webe iba správcom farmy.

Šablóny formulára schválená správcom môže obsahovať skript alebo spravovaný kód, vyžadujú úplnú dôveryhodnosť alebo použitie údajového pripojenia, ktorý sa spravuje správca. Okrem toho môžu byť navrhnuté na prístup z mobilného webového prehľadávača.

V časti úroveň zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti alebo dôveryhodnosti domény spustiť šablóny formulára schválená správcom.

Šablóna formulára sa vo všeobecnosti overiť a nahrať správcom farmy, a potom je aktivovaná do knižnice šablóny formulára pre jednu alebo viac kolekcií lokalít. Aktivácia je proces, ktorý sa používa na zapnutie alebo vypnutie funkcií v kolekcia lokalít alebo sprístupniť na používanie šablóny formulára schválená správcom. Správca farmy musí overiť a odovzdať šablóna formulára schválená správcom, ale správca kolekcie lokalít môžete aktivovať šablónu formulára po jeho nahraná.

Nasadenie šablóny formulára schválená správcom je najlepší pre šablóny formulárov, ktoré treba byť všeobecne nasadené na používanie zamestnancami v mnohých oddeleniach celej organizácii.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×