Úvodné informácie k funkcii Microsoft Exchange Unified Messaging

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak má konto servera Microsoft Exchange Server povolenú funkciu Unified Messaging (UM), do jednotlivých priečinkov Doručená pošta v programe Exchange 2007 možno prijímať e-mailové, hlasové a faxové správy. Pre kontá servera Exchange Server 2010 sú k dispozícii doplnkové funkcie vrátane ukážky hlasovej pošty, ktorá doručuje prepis správ hlasovej pošty do priečinka Doručená pošta.

Poznámka: Unified Messaging vyžaduje, že používate konto servera Microsoft Exchange Server 2010 alebo Exchange Server 2007. Správca servera Exchange, musíte zapnúť funkciu Unified Messaging pre tieto príkazy k dispozícii.

Funkcie Unified Messaging

Poznámka: Niektoré funkcie sú dostupné len s kontom na serveri Exchange Server 2010. Ďalšie informácie o verziách konta programu Exchange nájdete v téme Určenie verzie servera Microsoft Exchange Server, ku ktorému sa pripája konto.

 • Prístup k informáciám servera Exchange    Máte prístup k širokej škále funkcie hlasovej pošty z internetového pripojenia mobilných telefónov, program Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2010 a Outlook Web App (OWA). Tieto funkcie zahŕňajú mnoho možnosti konfigurácie hlasovej pošty a schopnosť prehrať hlasovú správu z oboch tably na čítanie, pomocou integrovaného prehrávača Windows Media Player, alebo v zozname správ, pomocou reproduktorov počítača.

 • Prehrať na telefóne    Funkcia Prehrať v telefóne umožňuje prehrávanie hlasových správ v telefóne. Ak pracujete v kancelárii, použiť verejný počítač alebo počítač, ktorý nie je povolená pre multimédiá, alebo vypočuť hlasovú správu, ktorá je dôverná, možno nie chcete alebo mať možnosť, ak si chcete vypočuť hlasovú správu reproduktorov počítača. Prehrať hlasovú správu pomocou ktoréhokoľvek telefónu, vrátane home, office alebo mobilný telefón.

Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia možnosti Číslo prehrávania v telefóne pre službu Unified Messaging.

 • Formulár hlasovej pošty    Outlook 2007, Outlook Web App a programu Outlook 2010 formulár hlasovej pošty sa podobá okne predvolené e-mailové správy. Obsahuje ovládacie prvky pre akcie, ako napríklad prehrávanie, zastavenie, alebo prerušení hlasových správ, prehrávanie hlasových správ v telefóne, pridávanie a upravovanie poznámok.

Formulár hlasovej pošty obsahuje integrovaný prehrávač Windows Media Player a pole zvukových poznámok. Integrovaný prehrávač Windows Media Player a pole poznámok sa zobrazuje na table na čítanie pri zobrazení ukážky hlasovej správy alebo v samostatnom okne pri otvorení hlasovej správy.

 • Konfigurácia používateľa    Môžete nakonfigurovať niekoľko možností hlasovej schránky pre službu Unified Messaging pomocou aplikácie Outlook Web App (len pre kontá Exchange 2010) alebo v programe Outlook 2010 (iba pre kontá Exchange 2007). Napríklad, môžete nakonfigurovať prístupové telefónne čísla a hlasovej pošty prehrať na telefónne číslo a potom môžete obnoviť hlasovej pošty prístupového kódu PIN.

Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia možnosti Číslo prehrávania v telefóne pre službu Unified Messaging alebo Obnovenie kódu PIN hlasovej pošty v službe Unified Messaging.

 • Zavolať odpovede    Odpovedanie na hovor obsahuje odpovede prichádzajúce hovory, keď nie sú k dispozícii, prehrávanie jedným z vášho osobného uvítania, nahrávaní správy a odosielanie hlasovej pošty správ do svojho priečinka doručenej pošty ako e-mailovej správy.

Ďalšie informácie nájdete v téme hlasovej pošty služby Unified Messaging záznam a Výber hlasovej pošty služby Unified Messaging s pozdravom.

 • Pravidlá odpovedania na hovory    Pravidlá odpovedania na hovory je nová funkcia je k dispozícii pomocou konta na serveri Exchange 2010. Pomocou tejto funkcie môžete určiť, ako prichádzajúce hovory odpovedá. Pravidlá odpovedania na hovory sa použijú na prichádzajúce hovory hovor tak, ako je podobným spôsobom, ako sa použijú pravidlá pre doručenú poštu prichádzajúcich e-mailových správ. Na základe predvoleného nastavenia sú nakonfigurované žiadne pravidlá odpovedania na hovory. Ak prichádzajúceho hovoru Unified Messaging (UM) servera volajúci sa výzva na volaného im zanechať hlasovú správu. Pomocou pravidiel odpovedania na hovory, volajúci môžu:

  • zanechať hlasovú správu;

  • získať prístup k alternatívnemu kontaktu;

  • získať prístup k hlasovej správe alternatívneho kontaktu;

  • získať prístup k iným telefónnym číslam, ktoré ste navrhli;

  • použiť funkciu vyhľadania alebo vás nájsť prostredníctvom prenosu pod dohľadom.

 • Ukážka hlasovej pošty    V službe Exchange 2010, Unified Messaging rola servera používa automatické rozpoznávanie reči (automatického) novo vytvorená hlasovej správy. Keď prijmete hlasových správ do svojho priečinka doručenej pošty, správy obsahujú nahrávanie aj text, ktorý je vytvorená z nahrávanie hlasu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie Unified ukážky správ hlasovej pošty.

 • Zmeškaných hovoroch a hlasových upozornenia pomocou správy SMS    Môžete nakonfigurovať nastavenia hlasovej pošty sa číslo svojho mobilného telefónu a nastaviť presmerovanie hovorov. Oznámenia o zmeškaných hovoroch a nové hlasové správy dostanete v mobilnom telefóne v ako služba krátkych správ (SMS) textovú správu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie oznámení služby Unified Messaging.

 • Chránená Hlasová schránka    Chránené Hlasová schránka je funkcie Unified Messaging, ktorá umožňuje odosielanie súkromných správ. Mail je chránený Active Directory Rights Management Services (AD RMS) a obmedzuje presmerovanie, kopírovanie alebo extrakcia hlasovej súbor z e-mailovej správy. Chránené hlasovej schránky zvyšuje dôvernosti Unified Messaging a umožňuje využívate jediné prihlásenie služby Unified Messaging, ak chcete obmedziť cieľovej skupiny hlasových správ.

 • Služby Outlook Voice Access    Nie sú k dispozícii pre používateľov služby Unified Messaging s aktivovanou dvoch Unified Messaging používateľských rozhraniach – telefónne používateľské rozhranie (TUI) a hlasového používateľského rozhrania (VUI). Tieto dve rozhrania dokopy nazývané služby Outlook Voice Access. Služby Outlook Voice Access sa používa na prístup k systéme Unified Messaging z telefónu. Pri pripájaní v systéme Unified Messaging, môžete získať prístup k poštovej schránke Exchange pomocou služby Outlook Voice Access a postupujte takto:

  • získať prístup k hlasovej pošte,

  • vypočuť si, presmerovať alebo odpovedať na e-mailové správy;

  • vypočuť si informácie z kalendára;

  • získať prístup ku kontaktom alebo voliť telefónne čísla kontaktných osôb uložené v globálnom adresári (GAL) alebo v skupine vašich kontaktov,

  • prijímať alebo rušiť žiadosti o schôdze,

  • zaslať hlasovú správu oznamujúcu volajúcim, že nie ste k dispozícii,

  • nastaviť predvoľby zabezpečenia a osobné možnosti.

 • Skupina riešení pomocou služby Outlook Voice Access    Pomocou konta na serveri Exchange 2007, môžete použiť buď telefónne používateľské rozhranie (TUI) alebo hlasového používateľského rozhrania (VUI) do služby Outlook Voice Access na odoslanie e-mailu a hlasové správy. Môžete odoslať len jednu e-mailovú správu jednému používateľovi v osobných kontaktov, viacerým príjemcom z adresára pridaním všetkých príjemcov jednotlivo alebo pridaním názvu distribučného zoznamu z globálneho zoznamu adries. Pomocou konta na serveri Exchange 2010, môžete odoslať aj e-mailu a hlasové správy používateľom v skupine uložené v osobných kontaktoch.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×