Úvodné informácie k funkcii Microsoft Exchange Unified Messaging

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto funkcia vyžaduje konto Microsoft Exchange Server 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva Microsoft Exchange. Správca Exchange 2007 musí aktivovať funkciu Unified Messaging pre tieto príkazy k dispozícii.

Ak vaše konto Exchange 2007 je zapnutá pre službu Unified Messaging (UM), vám môžu prichádzať e-mail, hlasové služby a faxových správ v svoje individuálne Exchange 2007  Doručená pošta. Tento článok popisuje funkcie Microsoft Office Outlook 2007 pre službu Unified Messaging, ktoré umožňujú nasledujúcim spôsobom:

 • Prehrávanie hlasových správ z tably na čítanie použitím prehrávača, ktorý je integrovaný do poštového formulára programu Office Outlook 2007, alebo zo zoznamu správ.

 • Prehrávanie hlasovej správy pomocou telefónu.

 • Konfigurácia jednotlivých nastavení hlasovej pošty.

V tomto článku

Správa funkcií Office Outlook 2007 pre službu Exchange Unified Messaging

Exchange Unified Messaging: Formulár hlasovej pošty

Služba Exchange Unified Messaging: Prehrať na telefóne

Správa funkcií programu Office Outlook 2007 pre službu Exchange Unified Messaging

Jednotné riešenia na odosielanie správ od iných výrobcov

Pri v minulosti dostupných jednotných riešeniach na odosielanie správ od iných výrobcov sa hlasová pošta prijala a uložila v jednom umiestnení. Hlasová pošta sa preberala pomocou telefónu alebo sa smerovala do priečinka Doručená pošta, aby sa prehrala v programe Office Outlook 2007 alebo z klientskeho počítača aplikácie Outlook Web Access. Aj keď bol jednotný systém odosielania správ pripojený k programu Exchange na uloženie údajov, systém hlasovej pošty a klientsky počítač neboli spolu úzko integrované, a preto neposkytovali používateľovi bezproblémovú prácu s hlasovou poštou.

V takýchto prostrediach hlasovej pošty sa hlasová správa prijíma ako e-mailová správa, kde je správa hlasovej pošty obsiahnutá v prílohe. Prehrávanie alebo počúvanie správ hlasovej pošty vyžadovalo spustenie prehrávača Windows Media Player alebo iného prehrávača médií. Keďže program Office Outlook 2007 alebo klientsky počítač aplikácie Outlook Web Access nebol integrovaný s jednotným systémom na odosielanie správ od iných výrobcov, a aj keď bolo potrebné používať aplikáciu prehrávača médií, nebolo možné konfigurovať jednotlivé nastavenia hlasovej pošty z programu Microsoft Outlook. Nastavenie jednotlivej hlasovej pošty je potrebné vykonať pomocou inej softvérovej aplikácie alebo pomocou telefónu.

Starší klienti a server Exchange

Ak je povolené používanie funkcie Unified Messaging a používate program Office Outlook 2007 alebo verziu aplikácie Outlook Web Access dodávanú spolu s programom Exchange 2007, máte k dispozícií viac možností hlasovej pošty ako používatelia programu Exchange, ktorí používajú staršie verzie programu Outlook, aplikácie Outlook Web Access alebo programu Exchange. Používatelia starších verzií programu Outlook alebo aplikácie Outlook Web Access alebo používatelia, ktorí sú pripojení k staršej verzii programu Exchange, stále prijímajú hlasovú poštu ako zvukový súbor v prílohe štandardnej e-mailovej správy (*.wav alebo *.wma) a nemajú k dispozícii možnosti konfigurácie hlasovej pošty.

Funkcie programu Office Outlook 2007 pre službu Exchange Unified Messaging

Program Office Outlook 2007 a verzia aplikácie Outlook Web Access dodávaná spolu s programom Exchange 2007 ponúka používateľom programu Exchange 2007 s povolenou funkciou UM všetky funkcie hlasovej pošty, čo používateľom poskytuje bezproblémovú prácu s hlasovou poštou. Medzi tieto funkcie patria rôzne možnosti konfigurácie hlasovej pošty a schopnosť prehrať hlasovú správu z tably na čítanie, pomocou integrovaného prehrávača Windows Media Player alebo zo zoznamu správ.

Poznámka: Používanie integrovaného prehrávača médií a možností vyžaduje používanie verzie 7.0 prehrávača Windows Media Player alebo novšej.

Funkcie programu Office Outlook 2007 pre službu Unified Messaging sú zahrnuté v inštalácii programu Office Outlook 2007.

Po nainštalovaní programu Office Outlook 2007 a po povolení funkcie UM pre konto programu Exchange sa v dialógovom okne Možnosti zobrazí karta Hlasová pošta s konfiuračnými nastaveniami hlasovej pošty.

Poznámka: Funkcie programu Office Outlook 2007 pre službu Unified Messaging sú k dispozícii len v programe Office Outlook 2007, a nie v starších verziách programu Outlook.

Karta Hlasová pošta umožňuje konfiguráciu rôznych nastavení, ako sú napríklad telefónne prístupové čísla, možnosť hlasovej pošty Číslo prehrávania v telefóne a vynulovanie prístupového kódu PIN hlasovej pošty.

Poznámka: Office Outlook 2007 hlasovejPošty na karte je k dispozícii iba v prípade, že ide o konto Exchange Unified Messaging povolená.  

Funkcie programu Office Outlook 2007 pre službu Unified Messaging umožňujú:

 • Prehrávať hlasové správy v programe Outlook.

 • Konfigurovať jednotlivé nastavenia hlasovej pošty.

 • Zobraziť hlasovú poštu v jednom umiestnení.

 • Rozlíšiť hlasové a faxové správy od e-mailových správ v priečinku Doručená pošta použitím nových ikon. Zahŕňa to jedinečné upozornenia na nové e-mailové, hlasové a faxové správy.

 • Určiť, či už sa hlasová správa prehrala.

 • Pridať poznámky k hlasovým správam do textového poľa.

 • Odpovedať na hlasovú správu pomocou e-mailovej správy, ak sú známe kontaktné informácie odosielateľa.

 • Pridať prijaté telefónne čísla do priečinka Kontakty pomocou kontextovej ponuky.

Na začiatok stránky

Služba Exchange Unified Messaging: Formulár hlasovej pošty

Formulár hlasovej pošty

Formulár hlasovej pošty programu Office Outlook 2007 pripomína predvolený formulár e-mailovej správy, ale zároveň umožňuje vykonávanie ďalších akcií. Môžete prehrávať, zastaviť alebo pozastaviť hlasové správy v telefóne, alebo pridať a upraviť poznámky pre hlasovú správu. Formulár hlasovej pošty obsahuje integrovaný prehrávač Windows Media Player a voľné miesto na pridanie poznámok. Integrovaný prehrávač Windows Media Player a voľné miesto na poznámky sa zobrazujú na table na čítanie, keď je hlasová správa zobrazená, alebo v samostatnom okne, keď sa hlasová správa otvorí.

Ovládacie prvky hlasovej pošty na table na čítanie

Možnosti formulára hlasovej pošty

Formulár hlasovej pošty poskytuje rozhranie akcií, ako je napríklad prehrávanie hlasových správ, prehrávanie hlasových správ v telefóne alebo pridávanie poznámok. Ak nie je povolená funkcia Unified Messaging pre konto programu Exchange, hlasové správy sa prijímajú ako prílohy a možnosti formulára hlasovej pošty nie sú k dispozícii.

 • Prehrávanie      . Kliknutie na položku Prehrať umožní prehrávanie a počúvanie hlasových správ pomocou reproduktorov počítača alebo slúchadiel. Kliknutím na položku Prehrať prehrávač Windows Media Player prehrá správu.

 • Prehrávanie v telefóne      . Kliknutím na položku Prehrať v telefóne sa vybraná hlasová správa prehrá na zadanom telefónnom čísle. Kliknutím na položku Prehrať v telefóne sa zobrazí dialógové okno Prehrávanie v telefóne, kde je možné nakonfigurovať a nastaviť funkciu Prehrávanie v telefóne.

 • Úprava poznámok      . Kliknutím na položku Upraviť poznámky na paneli s nástrojmi sa správa hlasovej pošty otvorí a je možné pridávať alebo upravovať poznámky a komentáre v textovom poli Poznámky.

Na začiatok stránky

Služba Exchange Unified Messaging: Prehrávanie v telefóne

Čo je prehrávanie v telefóne?

Funkcia prehrávania v telefóne umožňuje prehrávanie hlasových správ v telefóne. Alternatívou k počúvaniu hlasovej správy pomocou reproduktorov počítača je prehrávanie hlasovej správy pomocou telefónu, čo zahŕňa domáci telefón, telefón v kancelárii alebo mobilný telefón. V situáciách, ako je napríklad práca v kancelárskej bunke, používanie verejného počítača alebo počítača, ktorý nemá povolený zvuk, alebo počúvanie dôvernej hlasovej správy, sa uprednostňuje pridané súkromie pri používaní telefónu.

Kliknutím na možnosť panela Prehrať v telefóne vo formulári hlasovej pošty programu Office Outlook 2007 sa zobrazí dialógové okno Prehrávanie v telefóne. Dialógové okno Prehrávanie v telefóne poskytuje možnosti zadania čísla v poli Vytočiť alebo kliknutie na číslo v naposledy používanom zozname čísel, spustenie a ukončenie hovoru, ako aj stavové hlásenie na monitorovanie hovoru.

Poznámka: V rovnakom čase je možné prehrávať len jednu hlasovú správu. Ak sa pokúsite spustiť druhé prehrávanie v telefóne počas predchádzajúceho hovoru, zobrazí sa chybové hlásenie.

Prehranie na telefónnych číslach

Zoznam naposledy používaných telefónnych čísel

Dialógové okno Prehrávanie v telefóne zobrazuje zoznam telefónnych čísel, ktoré ste používali naposledy. Telefónne číslo zadané na karte Hlasová pošta je vždy zobrazené na začiatku zoznamu a automaticky sa vyberie ako primárne číslo. Iné telefónne čísla vyberte z rozbaľovacej ponuky. Táto funkcia nie je k dispozícii v programe Exchange 2007 Outlook Web Access.

Prehrať na Možnosti telefónu.

Dialógové okno Prehrávanie v telefóne poskytuje možnosti Vytočiť alebo Zavesiť. Pri otvorení dialógového okna Prehrávanie v telefóne je položka Vytočiť dostupná a položka Zavesiť je nedostupná. Po začatí hovoru je položka Vytočiť nedostupná až do ukončenia hovoru. Hovor môžete ukončiť kliknutím na položku Zavesiť alebo zavesením telefónu. Zatvorenie dialógového okna Prehrávanie v telefóne a kliknutie na položku Zatvoriť ukončí prebiehajúci hovor.

Predmet, odoslané a stav

Spodná časť dialógového okna Prehrávanie v telefóne zobrazuje predmet hlasovej správy, dátum a čas odoslania a hlásenie o aktuálnom stave hovoru. Zobrazujú sa tu aj všetky chyby týkajúce sa funkcie prehrávania v telefóne.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×