Úvod ku kalendáru programu Outlook

Kalendár programu Microsoft Outlook 2010 je súčasťou programu Outlook 2010 pre kalendár a plánovanie, ktorá je plne integrovaná so službami e-mailu, kontaktov a ostatnými funkciami. Kalendár umožňuje:

 • Vytváranie plánovaných činností alebo udalostí    

  Kalendár programu Outlook funguje podobne ako poznámkový blok. Môžete kliknúť na ktorýkoľvek časový úsek v kalendári a začať písať. Môžete si nechať zvukovým signálom alebo správou automaticky pripomenúť plánované činnosti, schôdze alebo udalosti. Položky je možné farebne rozlíšiť, takže ich rýchlo rozoznáte.

  Ďalšie informácie nájdete v témach Naplánovanie plánovanej činnosti a Vytvorenie celodennej udalosti.

 • Organizovanie schôdze    

  Zvoľte čas v kalendári, vytvorte žiadosť o schôdzu a vyberte ľudí, ktorých chcete pozvať. Program Outlook vám pomôže nájsť najskorší termín, kedy budú voľní všetci pozvaní. Ak odošlete žiadosť o schôdzu e-mailom, pozvaní obdržia žiadosť v doručenej pošte. Keď ju otvoria, môžu ju prijať, predbežne prijať alebo odmietnuť kliknutím na jedno tlačidlo. Ak sa vaša žiadosť nezhoduje s položkou v kalendári pozvaných, program Outlook zobrazí upozornenie. Ak ho ako organizátor schôdze povolíte, pozvaní môžu navrhnúť iný čas schôdze. Ako organizátor môžete sledovať, kto prijme alebo odmietne vašu žiadosť alebo kto navrhne iný čas schôdze otvorením žiadosti.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Plánovanie schôdze s ostatnými osobami.

 • Zobrazenie plánov skupiny    

  Môžete vytvoriť kalendár, ktorý súčasne zobrazuje plány skupiny ľudí a plánovanie rôznych prostriedkov. Napríklad, môžete zobraziť plánovanie všetkých ľudí vášho oddelenia alebo všetky prostriedky, ako sú konferenčné miestnosti vo vašej budove. To vám pomôže rýchlejšie naplánovať schôdze.

 • Zobrazenie viacerých kalendárov naraz    

  Vedľa seba môžete zobraziť viacero kalendárov, ktoré ste vytvorili, ako aj kalendáre zdieľané s inými používateľmi programu Outlook. Môžete napríklad vytvoriť samostatný kalendár pre vlastné plánované činnosti a naraz môžete zobraziť osobný aj pracovný kalendár.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie kalendárov v režime vedľa seba alebo prekryté.

  Okrem toho môžete kopírovať a presúvať plánované činnosti v rámci zobrazených kalendárov. Na rýchle zdieľanie vlastného kalendára a otvorenie ostatných zdieľaných kalendárov použite navigačnú tablu. V závislosti od povolení pridelených vlastníkom kalendára môžete vytvoriť alebo upraviť plánované činnosti v zdieľaných kalendároch.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie kalendára - úvod do témy a Spravovanie pošty a položiek kalendára inej osoby.

 • Zobrazenie kalendárov navrchu každého v zobrazení prekrytia    

  Na zobrazenie viacerých kalendárov, ktoré ste vytvorili, ako aj kalendárov, ktoré zdieľate s inými používateľmi programu Outlook, môžete použiť zobrazenie prekrytia. Môžete, napríklad, vytvoriť samostatný kalendár pre vaše osobné plánované činnosti a prekryť pracovné a osobné kalendáre, aby ste mohli rýchlo identifikovať konflikty alebo voľný čas.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie kalendárov vedľa seba alebo prekrytých.

 • Prepojenie na kalendáre na lokalitách Microsoft SharePoint    

  Ak máte prístup na lokalitu SharePoint, zoznamy udalostí na tejto lokalite môžete zobraziť v kalendári programu Outlook. Zmeny v zozname programu Outlook môžete vykonať dokonca aj pri práci v režime offline. Tieto zmeny budú automaticky zosynchronizované, keď sa opäť pripojíte na internet. Okrem toho môžete zobraziť kalendáre lokality SharePoint súčasne s ostatnými osobnými či zdieľanými kalendármi.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie a aktualizácia kalendára lokality SharePoint.

 • Odoslanie kalendárov komukoľvek prostredníctvom e-mailu    

  Kalendár môžete odoslať prijímateľovi pošty ako internetový kalendár, pričom si zachováte kontrolu nad objemom zdieľaných informácií. Informácie o vašom kalendári sa zobrazujú v texte e-mailovej správy ako príloha internetového kalendára, ktorú môže prijímateľ otvoriť v programe Outlook.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie kalendára - úvod do témy.

 • Publikovanie kalendárov na lokalite Microsoft Office.com    

  Kalendáre môžete publikovať na webovej lokalite Office Online a riadiť, kto si ich môže prezerať.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Publikovanie a zdieľanie kalendára na lokalite Office.com.

 • Prihlásenie na odber internetových kalendárov    

  Prihlásenie na odber internetových kalendárov sa podobá na internetové kalendáre, ale líši sa v tom, že prevzatý kalendár je pravidelne synchronizovaný s internetovým kalendárom a aktualizovaný.

 • Spravovanie kalendára iného používateľa    

  Pomocou funkcie prístupu delegáta môže jeden používateľ jednoducho spravovať kalendár iného používateľa pomocou svojej kópie programu Outlook. Napríklad asistent môže spravovať kalendár svojho manažéra. Keď manažér určí asistenta ako delegáta, môže asistent vytvárať, presúvať alebo rušiť plánované činnosti alebo organizovať schôdze v manažérovom zastúpení.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie pošty a položiek kalendára inej osoby.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×