Office
Prihlásenie

Úvod do webovej časti Graf

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Webová časť Graf je webová časť, ktorú je možné vytvoriť a pridať na lokalitu SharePoint, a tak umožniť používateľom rýchle zobrazenie informácií o výkone a iných typov informácií. Webovú časť Graf môžete používať napríklad na zobrazenie čiastok predaja v maloobchodnej organizácii v rámci rôznych tímov alebo geografických oblastí.

V tomto článku sa dozviete informácie o webovej časti graf a ako ho môžete použiť vo vašej organizácii. Naučte sa vytvoriť webová časť graf, pozrite si tému Vytvorenie grafu pomocou webovej časti graf.

Obsah tohto článku

Aké druhy grafy zobrazujú pomocou webovej časti graf?

Prečo používať webová časť graf?

Aké druhy zdrojov údajov je možné pomocou webovej časti graf?

Ďalšie kroky

Aké druhy grafov je možné zobraziť pomocou webovej časti Graf?

Grafy sa môžu značne líšiť vzhľadom a zobrazenými informáciami. Napríklad pruhový graf vytvorený pomocou webovej časti Graf by mohol vyzerať podobne ako na tomto obrázku:

Webová časť Graf

Grafy vytvorené pomocou webovej časti Graf sa zobrazujú ako statické obrázky. To znamená, že v grafe sa zobrazia aktuálne informácie, pomocou kliknutia na hodnotu však nie je možné zobraziť vyššie alebo nižšie úrovne podrobností. V závislosti od spôsobu konfigurácie grafu môže existovať možnosť kliknúť na hypertextové prepojenia súvisiace so sériami, s legendou alebo menovkami údajov grafu.

Existuje však aj mnoho iných spôsobov na vizuálnu reprezentáciu údajov pomocou webovej časti Graf. V nasledujúcej tabuľke sú popísané rozličné typy grafov dostupné v rámci webovej časti Graf:

Typ grafu

Popis

Pruhový graf

Pruhový graf

V pruhovom grafe sa zobrazuje porovnanie jednotlivých položiek.

Plošný graf

Plošný graf

Plošný graf sa používa na zdôraznenie stupňa zmeny v priebehu času a tiež na zobrazenie vzťahu jeho častí k celku.

Čiarový graf

Čiarový graf

Čiarový graf sa môže používať na znázornenie trendov údajov v priebehu času.

Bodový alebo bublinový graf

Bublinový graf

V bublinových grafoch sa údajové body zobrazujú ako bubliny rozličnej veľkosti. Čím väčšia údajová hodnota, tým väčšia bublina v grafe. Hoci sa graf nazýva bublinový, môže zobrazovať rozličné tvary, ako napríklad štvorec, kosoštvorec, trojuholník alebo kríž.

Finančný graf

Finančný graf

Finančný graf je užitočný na zobrazovanie finančných informácií, ako napríklad hodnôt na akciových trhoch.

Koláčový graf

Koláčový graf

V koláčovom grafe sa zobrazujú príspevky jednotlivých častí údajov zobrazených ako kúsky koláča v rámci celku.

Radarový graf

Radarový graf

Radarový graf, niekedy nazývaný aj ako pavučinový graf alebo hviezdicový graf, je kruhový graf používaný hlavne ako nástroj na porovnávanie údajov. Tieto grafy mávajú zvyčajne kruhový tvar, možno ich však zobraziť aj ako mnohouholník.

Ganttov alebo rozsahový stĺpcový graf

Ganttov graf

V Ganttových grafoch, nazývaných aj časové grafy, sa zobrazujú samostatné udalosti, ktoré majú začiatočnú a koncovú hodnotu. Tieto grafy sú skvelé na plánovanie používania prostriedkov a údaje je možné zakresliť buď pomocou mierky dátumu/času alebo numerickej mierky.

Rozsahový graf

Rozsah grafu

V rozsahovom grafe sa zobrazuje rozsah údajov zakreslením dvoch hodnôt Y na údajový bod, pričom každá z týchto hodnôt Y vykresľuje jeden čiarový graf. Priestor medzi oboma hodnotami Y je možné vyplniť farbou alebo obrázkom.

Graf chybových úsečiek

Chyba pruhový graf

Grafy chybových úsečiek sa skladajú z čiar so značkami, ktoré sa používajú na zobrazenie štatistických informácií o údajoch zobrazených v grafe. Typ grafu chybových úsečiek je séria s troma hodnotami Y. Hoci tieto hodnoty je možné priradiť každému bodu v rámci grafu chybových úsečiek, tieto hodnoty sa zvyčajne počítajú z údajov vyskytujúcich sa v iných sériách.

Škatuľový graf

BoxPlot grafu

Škatuľový graf sa skladá z jedného alebo viacerých symbolov škatule, v ktorých sa sumarizuje distribúcia údajov v rámci jednej alebo viacerých skupín údajov. V škatuľovom grafe sa zobrazuje obdĺžnik s čiarami vedúcimi z oboch koncov.

Lievikový graf

Ikona grafu

V lievikovom grafe sa zobrazujú údaje, ktorých súhrn predstavuje 100 %. Tento typ grafu je graf jednej série, v ktorom sa údaje zobrazujú ako časti z celkovej hodnoty 100 %.

Ihlanový graf

Ihlanový graf

V ihlanovom grafe sa zobrazujú údaje, ktorých súhrn predstavuje 100 %. Ihlanový graf sa môže zobrazovať v tvare ihlanu alebo kužeľa.

Grafy vytvorené pomocou webovej časti Graf sú uložené ako aktíva lokality špecifické pre stránky lokality SharePoint, v rámci ktorých boli vytvorené. Jeden konkrétny graf teda nie je možné opätovne používať v rámci viacerých stránok.

Na začiatok stránky

Dôvody na používanie webovej časti Graf

Ako v prípade väčšiny ostatných druhov grafov zobrazovaných na lokalitách SharePoint, aj pomocou webovej časti Graf sa zjednodušuje rýchle zobrazovanie informácií o výkone. Webová časť Graf je užitočná aj v prípade, ak chcete rýchlo a jednoducho vytvoriť graf a pridať ho na lokalitu SharePoint bez potreby opustenia lokality SharePoint.

Niekoľko príkladov, kedy by ste mohli použiť webovú časť Graf:

 • Ak chcete rýchlo a jednoducho vytvoriť graf, ktorý sa prispôsobí zobrazenie na lokalite SharePoint.   
  Predpokladajme napríklad, že si prezeráte lokality SharePoint, ktorá obsahuje výkonu alebo iných typov informácií pre skupiny alebo organizácie. Ďalej Predpokladajme, že chcete pridať ďalšie zobrazenia zostavy na stránku, ktorá zobrazuje konkrétne informácie, ktoré chcete zobraziť. Môžete to urobiť jednoducho pomocou webová časť graf.

 • Ak chcete vytvoriť graf, ktorý využíva údaje z iného grafu.   
  Jednou z výhod webová časť graf je, že je funkciou aj odosielanie a prijímanie údajov. Znamená to, že jednu webovú časť grafu môžete použiť ako zdroj údajov pre inej webovej časti graf.

 • Vytvorenie a použitie grafu, ktorý sa pripája k externým údajom.   
  Predpokladajme, že chcete vytvoriť a používať graf, ktorý zobrazuje informácie z nástroja riadenie so Zákazníkmi vzťah zákazníka. Ak vaša organizácia používa služby Business Connectivity Services (BCS), môžete sa pripojiť webová časť graf BCS súčasť zobrazenia týchto údajov.

Na začiatok stránky

Aké druhy zdrojov údajov je možné používať s webovou časťou Graf?

Vo webovej časti Graf sa môže používať jeden z týchto zdrojov údajov:

 • Inej webovej časti. Webová časť graf môžete pripojiť k inej webovej časti, ktorý umožňuje odosielanie údajov. Tieto webové časti Príklady knižnice dokumentov alebo zoznamu kontaktov.

 • Zoznam lokality SharePoint. Webová časť graf môžete pripojiť k zoznamu lokality SharePoint, ktorá sa nachádza v tej istej kolekcie lokalít.

 • Súčasť služby Business Connectivity Services. Webová časť graf môžete pripojiť k BCS súčasti na zobrazenie externých alebo pracovné údaje.

 • Súbor služby Excel Services. Môžete sa pripojiť webová časť graf do zošita programu Excel, ktorý bol publikovaný v službe Excel Services.

Na začiatok stránky

Ďalšie kroky

Naučte sa vytvoriť webová časť graf, pozrite si témuVytvorenie grafu pomocou webovej časti graf.

Ďalšie informácie o analytických nástrojoch SharePoint nájdete v téme čo je analytické nástroje SharePoint?

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×