Úvod do viacjazyčných funkcií

Úvod do viacjazyčných funkcií

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak ste správcom kolekcie lokalít, na podporu používateľov, ktorí hovoria inými jazykmi, máte k dispozícii dva typy funkcií.

Viacjazyčné používateľské rozhranie (Multiple Language User Interface – MUI).    Funkcia MUI sa používa na vytváranie lokalít v jazykoch, ktoré sa líšia od predvoleného jazyka nainštalovaného SharePointu. Návod na jej nastavenie nájdete v téme Sprístupnenie viacerých jazykov v používateľskom rozhraní lokality. Ak chcete jednotlivým používateľom umožniť výber vlastného jazyka zobrazenia pre osobné používateľské rozhranie lokality, prejdite na tému Zmena jazykového a miestneho nastavenia.

Variácie (vylepšený prekladateľský pracovný postup a služby strojového prekladu).    Funkcia variácií sa používa na vytvorenie zdrojovej webovej publikačnej lokality a na vytvorenie kópií jej obsahu, ktoré je možné preložiť do iných jazykov. (Funkcia variácií funguje iba s publikačnými lokalitami.)

Dôležité: 

 • Začiatok September 2018 služby strojového prekladu sú nepoužíva v SharePointe Online. Služby strojového prekladu môže byť použité ale kódovanie proti ich do Visual Studia vedie ku upozornenie. Táto zmena nebude mať vplyv na všetky označenia variácií predtým vytvorenej alebo možnosť naplánovať prekladu aktivít alebo pracovných postupov založených na označenia variácií predtým vytvorený. Ak vytvoríte nové označenia variácií preklad bude k dispozícii pre menovky. Kroky, ktoré sú ovplyvnené túto zmenu zaznamenali nižšie.

 • Namiesto používania na požiadanie, manuálne prekladateľské služby, odporúčame vám používať preklade Bing API. Server API strojového prekladu označený ako zrušia, ale bude k dispozícii prostredníctvom lokality SharePoint CSOM teraz. Nájdete ďalšie informácie o API v tomto článku na služby strojového prekladu na lokalite SharePoint.

Dôležité: Žiadna z týchto funkcií nie je prekladateľským nástrojom. V prípade funkcie MUI sa zmení jazyk zobrazenia používateľského rozhrania a funkcia variácií umožňuje vytvárať viaceré verzie zdrojového obsahu, ktoré môžete automaticky preložiť pomocou služieb strojového prekladu, prípadne si ich môžete nechať preložiť odborníkmi v oblasti lokalizácie. Podpora vlastných prvkov používateľského rozhrania funkciou MUI je obmedzená.

Rozdiel medzi používateľským rozhraním a obsahom lokality

Webové lokality spravidla pozostávajú z dvoch častí. Jednou časťou je používateľské rozhranie na prácu so samotnou lokalitou a druhou časťou je obsah, čiže informácie uchovávané na lokalite.

Funkcia MUI funguje s používateľským rozhraním lokality a funkcia variácií funguje s obsahom lokality.

Používateľské rozhranie

Pojmom používateľské rozhranie lokality sa označujú prvky na obrazovke, ktoré používate na interakciu so SharePointom, napríklad ponuky, navigačné položky a Kôš.

Pomocou funkcie MUI môžete v iných jazykoch zobraziť tieto prvky používateľského rozhrania:

 • Webové časti

 • názov a popis lokality,

 • predvolené ponuky a akcie SharePointu,

 • predvolené stĺpce,

 • vlastné stĺpce (zoznam alebo lokalitu),

 • prepojenia na navigačnom paneli,

 • služby spravovaných metaúdajov.

Poznámka:  Funkcia MUI mení len jazyk zobrazenia predvolených prvkov používateľského rozhrania. Vlastné pridané prvky používateľského rozhrania sa neprekladajú.

Obsah

Funkcia variácií pracuje s obsahom lokality, čiže s informáciami uloženými na lokalite, a nie s používateľským rozhraním lokality. Ak sú nainštalované jazykové balíky a je nastavená funkcia MUI, používateľské rozhranie sa zobrazí vo vybratom jazyku.

Základným prvkom obsahu, s ktorým funkcia variácií pracuje, je stránka. Pri publikovaní zdrojovej lokality sa automaticky skopírujú všetky publikačné stránky z knižnice stránok do cieľov a zaradia sa do frontu na preklad a publikovanie. Knižnice dokumentov, zoznamy oznamov a knižnice obrázkov sa tiež skopírujú v rámci procesu variácií. Variácie zoznamu sú podobné variáciám stránok s jedným rozdielom, a síce, že nie je možné určiť jednotlivé položky, ktoré sa majú prekladať. Do cieľov sa skopíruje celý zoznam a zbalí sa na preklad pre prekladateľa, alebo sa odošle do spoločnosti Microsoft na strojový preklad. Ďalšie informácie o variáciách nájdete v téme Vytvorenie viacjazyčnej webovej lokality.

Poznámka: Knižnica dokumentov môže obsahovať dokumenty vo viacerých jazykoch bez toho, aby ste museli vytvárať webové lokality alebo kolekcie lokalít vo viacerých jazykoch.

Kedy sa používa funkcia MUI, kedy funkcia variácie a kedy obe funkcie

O tom, ktoré viacjazyčné funkcie sa budú používať, treba rozhodnúť ešte pred začatím vytvárania kolekcie lokalít, a to z nasledujúcich dôvodov:

 • Ak budete používať funkciu MUI, bude potrebné, aby správca serverovej farmy nainštaloval potrebné jazykové balíky pre každý jazyk, ktorý chcete urobiť dostupným. Po nasadení jazykových balíkov správcom môžu vlastníci kolekcie lokalít vytvárať lokality a konfigurovať funkciu MUI tak, aby sa používateľské rozhranie lokality zobrazovalo v rozličných jazykoch. Používatelia potom môžu svoje lokality zobraziť v požadovanom jazyku.

 • Po vytvorení lokality už nie je možné zmeniť predvolený jazyk jej používateľského rozhrania, takže je dôležité začať v správnom jazyku.

 • Ak budete používať funkciu variácií, do úvahy treba vziať špecifické okolnosti týkajúce sa konfigurácie lokalít na aktualizácie, zobrazovania upozornení, ako aj ďalšie problémy, ktoré treba nastaviť pred vytvorením lokalít.

Používanie iba funkcie MUI

Funkciu MUI používajte iba vtedy, ak predpokladáte, že používatelia lokality nebudú ovládať predvolený jazyk, ktorý chcete na lokalite použiť, a keď chcete po vytvorení lokality v predvolenom jazyku povoliť používateľom prepnúť ich osobné zobrazenie lokality alebo webových stránok.

Používanie iba funkcie Variácie

Funkcia Variácie je navrhnutá na používanie v prípade, že obsah musí byť k dispozícii pre ľudí, ktorí hovoria rozličnými jazykmi (alebo ktorí musia mať k dispozícii konkrétne informácie založené na regionálnych rozdieloch), čiže ide o webové lokality, ktoré poskytujú cielený obsah vhodný pre rozličné kultúry, trhy a geografické oblasti.

Ak pracujete v prostredí, v ktorom nie sú nainštalované jazykové balíky, funkcia MUI sa nedá použiť, na nastavenie systému distribúcie obsahu pre viaceré jazyky môžete ale v takomto prípade použiť funkciu variácií.

Používanie oboch funkcií naraz

Obe funkcie môžete používať naraz vtedy, keď publikujete obsah, ktorý je treba preložiť do iných jazykov, a keď potrebujete, aby mali vlastníci lokality možnosť vykonávať zmeny na lokalite, aj keď nehovoria jazykom, v ktorom bola lokalita vytvorená. Pri súčasnom použití oboch funkcií bude vo viacerých jazykoch dostupný obsah aj používateľské rozhranie lokalít.

Pomocou funkcie variácií môžete napríklad vytvoriť lokalitu so zdrojom v angličtine, ale s cieľom v čínštine. Pomocou funkcie variácií sa na základe nastavení jazyka a miestnych nastavení vytvorí čínska lokalita. Predstavte si, že vlastník lokality so sídlom v USA, ktorý nehovorí po čínsky, potrebuje z dôvodov údržby vykonať na čínskej lokalite nejaké zmeny. Pomocou funkcie MUI môže prepnúť používateľské rozhranie čínskej lokality do angličtiny a vďaka tomu jednoduchšie pracovať s lokalitou.

Keď plánujete viacjazyčné lokality, mali by ste vziať do úvahy, ktoré miestne nastavenia sú potrebné na podporu lokalít. Pomocou miestneho nastavenia sa určuje, akým spôsobom sa na lokalite zobrazia čísla, dátumy a časy. Pomocou miestneho nastavenia sa nezmení jazyk, v ktorom sa zobrazuje lokalita. Pomocou výberu napríklad thajských miestnych nastavení sa zmení predvolené poradie zoradenia a namiesto predvoleného kalendára sa použije budhistický kalendár. Miestne nastavenie sa konfiguruje nezávisle od jazyka určeného pri vytvorení lokality. Na rozdiel od jazyka sa však miestne nastavenie dá kedykoľvek zmeniť.

Pozrite tiež

Výber jazykov, ktoré majú byť dostupné v používateľskom rozhraní lokality

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×