Úvod do typov obsahu a publikovania typov obsahu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Typ obsahu lokality SharePoint spája položky a informácie o položke. Položky môže ísť o jeden z mnohých rôznych druhov súborov, dokumentu, pracovného zošita programu excel, alebo dokonca indikátor stavu pre výkaz priebeh. Je tiež možné zoznamu alebo priečinka. Typ obsahu priradí túto položku kľúčové metaúdajov alebo ďalšie informácie, napríklad zo šablóny alebo politiky uchovávania údajov.

Môžete napríklad definovať typ obsahu zmluvy o predaji a pridajte ju do knižnice, ktorá váš tím používa. Potom vždy, keď chce niekto vytvoriť obchodná ponuka len vyberajú zmluvy predaja v ponuke Nový dokument.

Prostredníctvom položky Nový dokument rozbaľte ponuku, v ktorej je uvedený typ obsahu zmluvy o predaji.

Typ obsahu dokumentu, ako je táto zmluva o predaji, môže mať tieto atribúty:

 • Šablóna dokumentu

 • Stĺpce súvisiace s obsahom, kde každý stĺpec predstavuje položku metaúdajov. Nasledujúci zoznam napríklad zobrazuje niektoré často používané metaúdaje dokumentu:

  • Predajca

  • Klientska spoločnosť

  • Číslo objednávky
   atď.

 • Požiadavka automaticky zobraziť informačný panel dokumentu a zhromaždiť požadované informácie zakaždým, keď používateľ vytvorí nový súbor tohto typu

 • Nastavenia Správy informácií, ktoré objasňujú politiku uchovávania údajov, či sa dá auditovať atď.

Ďalšie informácie o typoch obsahu

Predvolené a vlastné typy obsahu

Predvolené typy obsahu

Vlastné typy obsahu

Publikovanie typov obsahu

Predvolené a vlastné typy obsahu

V predvolenom nastavení SharePoint obsahuje niekoľko typov obsahu. Každá časť obsahu v SharePointe sa vytvorí z typu obsahu. Môžete použiť preddefinované typy obsahu, napríklad prázdny dokument alebo oznámenie, bez zmeny, alebo môžete vytvoriť vlastné typy obsahu.

Pozrite si tému Pridanie typu obsahu do zoznamu alebo knižnice

Tu je krátky zoznam niekoľkých predvolených typov obsahu v SharePointe. Existuje ich omnoho viac, môžete si ich prezrieť na stránke Nastavenie lokality na lokalite SharePoint.

 • Typy obsahu digitálneho majetku   : zvuk, Video a obrázky

 • Typy obsahu dokumentu   : Základná stránka, dokument, formulár, prepojenie a stránky Wiki

 • Typy obsahu zoznamu   : oznam, kontakt, blogový príspevok, úloha

Toto je len vzorku stromov v širokej škály typov obsahu, ktorá je k dispozícii. Ak chcete zobraziť predvolené typy, ktoré sú k dispozícii na lokalite, postupujte nasledovne:

Zobraziť všetky predvolené typy obsahu
 1. Vyberte zoznam, ktorý chcete pracovať s na paneli Rýchle spustenie kliknite na možnosť nastavenia Ozubené koliesko, tlačidlo nastavenia v tvare a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku typy obsahu lokality.

 3. Na stránke typy obsahu lokality zobrazí typy obsahu (napríklad zostavy, obrázok alebo dokument), nadradený (napríklad dokumentu, položka alebo vo formáte RTF médií majetku) a zdroj (zvyčajne aktuálnej stránky).

Vlastné typy obsahu môžete ľahšie používatelia musia byť v súlade. Aj keď existuje niekoľko vstavaných typov obsahu, môžete vytvoriť vlastné typy obsahu pre vašu organizáciu. Každá organizácia má jedinečným požiadavkám a rôzne druhy obsahu. Napríklad, môžu sa vyskytnúť formálna zmluvy, zostáv, predaja návrhov, návrh špecifikácie postupov spoločnosti a podobne. Môžete vytvoriť na pomôcka pri spravovaní to rôznymi samostatných typov obsahu.

Na vytvorenie vlastného typu obsahu lokality treba začať z existujúceho typu obsahu. V galérii pre webových dizajnérov si môžete vybrať z veľkého množstva preddefinovaných typov obsahu lokality. Nový typ obsahu lokality zdedí všetky atribúty svojho nadradeného typu obsahu, napríklad šablónu dokumentu, nastavenie Iba na čítanie alebo stĺpce. Po vytvorení nového typu obsahu lokality môžete zmeniť ktorýkoľvek z týchto atribútov. Môžete napríklad chcieť použiť inú šablónu, než aká je určená v jej nadradenom type obsahu.

Typy obsahu sa v SharePointe dajú určiť takmer v prípade každej položky. To zahŕňa dokumenty a iné súbory, položky zoznamu, mediálne súbory a priečinky. Pre jednotlivé typy obsahu môžete zadať nasledujúce atribúty. Tieto atribúty sa automaticky priraďujú zakaždým, keď niekto vytvorí nový dokument alebo iný súbor určitého typu obsahu,

 • Šablóna dokumentu, ak ide o dokument

 • Politiky správy informácií, ktoré stanovujú politiku uchovávania údajov a politiku auditu

 • Stĺpce (metaúdaje), ktoré sú priradené k obsahu

 • Pracovné postupy, ktoré môžu položky tohto typu obsahu využívať

 • Vlastné funkcie

Ak chcete vytvoriť vlastný typ obsahu, postupujte nasledovne:

Vytvoriť vlastné typy obsahu
 1. Vyberte zoznam, ktorý chcete pracovať s na paneli Rýchle spustenie kliknite na možnosť nastavenia Ozubené koliesko, tlačidlo nastavenia v tvare a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku typy obsahu lokality.

 3. Na stránke Typy obsahu lokality kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Na stránke nový typ obsahu lokality zadajte názov a Popis pre vlastný typ obsahu.

 5. V časti Nadradený typ obsahu Vyberte nadradený, napríklad digitálneho majetku typy obsahu alebo typy obsahu dokumentu. V časti nadradený typ obsahu rozbaľovacieho poľa sa zmení. Vybrať určité nadradený typ obsahu. Napríklad, ak ste vybrali digitálneho majetku typov obsahu, môžete zúžiť ju na Video alebo zvuk do tohto poľa.

 6. Napokon, zadajte skupinu pridať typ obsahu do, ako je napríklad vlastné typy obsahu alebo typy obsahu priečinka.

Publikovanie typov obsahu

Typy obsahu sú definované pre určitú lokalitu a vzťahujú sa na túto lokalitu a jej podlokality. Niekedy však chcete použiť určitý typ obsahu vo viacerých lokalitách alebo v kolekciách lokalít. Vaša organizácia môže napríklad používať štandardnú šablónu v prípade dokumentov, ktoré vyžadujú štandardizované metaúdaje. Chceli by ste, aby všetci používatelia v spoločnosti používali v dokumentoch tento typ obsahu, a preto je tento typ obsahu dobrým kandidátom na publikovanie vo všetkých zbierkach lokalít. Technické oddelenie môže prípadne vytvoriť typ obsahu pre špecifikácie návrhu a publikovať ho len na technických kolekciách lokalít.

Pretože typy obsahu zahŕňať metaúdaje, typy obsahu a metaúdajoch veľmi úzko súvisia. Služba spravovaných metaúdajov v službe SharePoint umožňuje publikovanie typu obsahu lokality, kde sa používa. Lokalít a kolekcií lokalít, ktoré sú súčasťou služby spravovaných metaúdajov sa nazývajú "lokalitách odberateľov".

Je potrebné, aby bola služba Spravované metaúdaje explicitne vytvorená a nakonfigurovaná. Ak chce správca zahrnúť publikovanie typu obsahu, stanoví určitú kolekciu lokalít za rozbočovač. Prepojené aplikácie a kolekcie lokalít sa môžu prihlásiť na odber typu obsahu na rozbočovači. Potvrdením služby spravovaných údajov umožníte centrálnu správu typov obsahu. Typy obsahu sú vytvorené na lokalite rozbočovača a všetky aktualizácie sa môžu automaticky rozposlať na lokality odberateľov.

Ďalšie informácie o možnosti publikovania typov obsahu nájdete v časti publikovanie typu obsahu z rozbočovača publikovania obsahu .

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Pridanie stĺpcov metaúdajov do typu obsahu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×