Úvod do používania správa prístupových práv k informáciám v e-mailových správach

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok popisuje, ako môžete obmedziť povolenie pre e-mailové správy v Microsoft Office Outlook 2007 pomocou prístupových práv k informáciám (IRM), ktorá je k dispozícii v systém Microsoft Office 2007. Informácie o tom, ako môžete obmedziť povolenie pre obsah v dokumenty, zošity a prezentácie nájdete v téme obmedzenie povolenia pre dôverné informácie v súboroch balíka Office.

Obsah tohto článku

Účel prístupových práv k informáciám a jej obmedzenia

Konfigurácia počítača na používanie správy prístupových práv

Prevzatie povolení

Zobrazenie správ bez správy prístupových práv k dispozícii

Typy súborov, ktoré sa vzťahuje IRM politiky pri pripojené k správam

Účel správy prístupových práv k informáciám a jej obmedzenia

Správa prístupových práv k informáciám (IRM) umožňuje jednotlivcom zadať povolenia na prístup k e-mailovým správam. Použitie správy prístupových práv k informáciám pomáha ochraňovať citlivé informácie pred vytlačením, poslaním ďalej alebo kopírovaním neoprávnenými osobami. Po obmedzení povolenia pre určitú správu pomocou správy prístupových práv k informáciám sa tieto obmedzenia pre prístup a používanie presadzujú bez ohľadu na to, kde sa informácie nachádzajú, pretože povolenia na prístup k e-mailovej správe sú uložené priamo v súbore správy.

Správa prístupových práv k informáciám pomáha jednotlivcom presadzovať ich osobné preferencie týkajúce sa prenosu osobných alebo súkromných informácií. Správa prístupových práv k informáciám pomáha aj organizáciám pri uplatňovaní podnikovej politiky pre riadenie a šírenie dôverných alebo majetkových informácií.

Správa prístupových práv k informáciám pomáha pri nasledujúcich akciách:

 • bráni neoprávneným príjemcom obmedzeného obsahu v posielaní ďalej, kopírovaní, upravovaní, vytlačení, faxovaní, vystrihovaní a prilepovaní obsahu na neoprávnené použitie,

 • bráni kopírovaniu obmedzeného obsahu pomocou funkcie tlače obsahu zobrazeného na obrazovke, ktorá je k dispozícii v systéme Microsoft Windows,

 • obmedzuje obsah pri odosielaní bez ohľadu na miesto určenia,

 • poskytuje rovnakú úroveň obmedzenia pre e-mailové prílohy, ak ide o prílohy, ktoré sú súbormi vytvorenými v programoch balíka Microsoft Office, ako sú napríklad programy Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 alebo Microsoft Office PowerPoint 2007,

 • podporuje uplynutie platnosti súboru, aby obsah v dokumentoch a e-mailových správach po uplynutí určenej doby nebolo možné zobraziť,

 • presadzuje podnikové politiky, ktorými sa riadi používanie a šírenie obsahu v spoločnosti.

Správa prístupových práv k informáciám nemôže zabrániť:

 • vymazaniu, odcudzeniu alebo zachyteniu a prenášaniu obsahu škodlivými programami, ako sú napríklad trójske kone, programy na zaznamenávanie stlačených klávesov a určité typy programov typu spyware,

 • strate alebo poškodeniu obsahu v dôsledku akcií počítačových vírusov,

 • manuálnemu kopírovaniu alebo prepisovaniu obsahu zobrazeného na obrazovke príjemcu,

 • snímaniu digitálnych fotografií obmedzeného obsahu, ktorý sa zobrazuje na obrazovke príjemcu,

 • kopírovaniu obmedzeného obsahu pomocou programov na snímanie obrazovky od iných výrobcov.

Na začiatok stránky

Konfigurovanie počítača na používanie správy prístupových práv k informáciám

Ak používate počítač so systémom Windows Vista, klient služby RMS (Windows Rights Management Services) je už nainštalovaný. Ak používate počítač so systémom Microsoft Windows XP, vy alebo váš správca služby RMS musíte do počítača nainštalovať balík Service Pack 1 (SP1) služby RMS (Windows Rights Management Services).

Správca služby RMS môže podľa potrieb spoločnosti nakonfigurovať politiky správy prístupových práv k informáciám, ktoré definujú, kto môže získať prístup k informáciám a aká úroveň úprav je k dispozícii pre určitú e-mailovú správu. Správca v spoločnosti môže napríklad definovať šablónu prístupových práv s názvom Dôverné informácie spoločnosti, ktorá určí, že e-mailovú správu, ktorá používa danú politiku, môžu otvoriť iba používatelia v rámci domény spoločnosti.

Inštalácia klienta služby RMS (Windows Rights Management Services)

Poznámka: Ak používate počítač so systémom Windows Vista, klient služby RMS (Windows Rights Management Services) je už nainštalovaný.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart systému Windows XP a potom na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

 3. Kliknite na položku Pridať nové programy.

 4. V zozname programov kliknite na položku Windows Rights Management Services Client a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka: V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom na table vľavo kliknite na možnosť Pridať nové programy. V zozname programov kliknite na položku Windows Rights Management Services Client a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

Alternatívne, pri prvom pokuse otvoriť súbory, ktoré boli riadením prístupových práv pomocou správy prístupových práv, Office, verzia 2007 vás vyzve, aby si môžete stiahnuť klienta Windows Rights Management Services, ak používate počítač bez tohto softvéru.

Na začiatok stránky

Preberanie povolení

Pri prvom pokuse o otvorenie e-mailovej správy s obmedzeným povolením, musíte pripojiť na licenčný server overiť svoje poverenia a prevziať licenciu na používanie. Licencia na používanie definuje úroveň prístupu, ktoré ste do súboru. Tento proces sa vyžaduje pre každý súbor s obmedzeným povolením. Inými slovami, obsah s obmedzeným povolením nie je možné otvoriť bez licencie na používanie. Prevzatie povolení vyžaduje, aby Microsoft Office odoslal vaše poverenia (zahŕňajúce e-mailovej adresy) a informácie o vašich povoleniach na licenčný server. Informácie, ktoré je obsiahnutá v e-mailovej správy neodosielajú na licenčný server. Ďalšie informácie, prečítajte si Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Na začiatok stránky

Zobrazenie správ bez dostupnej správy prístupových práv k informáciám

Ak potrebujete čítať alebo otvoriť obsah s obmedzeným povolením, ale Office, verzia 2007 nie je k dispozícii v počítači, ktorý používate, môžete si stiahnuť Doplnok na správu prístupových práv pre program Internet Explorer, ktoré umožňujú zobraziť správy v programe Microsoft Windows Internet Explorer. Tento doplnok príjemcovia môžu len zobrazovať správy. Príjemcovia nie je možné odpovedať, preposlať, kopírovať alebo tlačiť správy.

Poznámka: Pri použití doplnku na správu práv na zobrazovanie správ nie je možné zobrazovať prílohy, ktoré boli odoslané so správou.

Na začiatok stránky

Typy súborov príloh spravovaných zásadami správy prístupových práv k informáciám

Keď v programe Office Outlook 2007 priložíte nasledovné typy súborov k e-mailovej správe so spravovanými právami, automaticky sa budú spravovať aj práva k týmto súborom.

Poznámka: Keď k e-mailovej správe so spravovanými právami priložíte súbor správy (.msg), v priloženej správe sa nebudú spravovať práva. Správa prístupových práv k informáciám nespravuje práva k súborom typu .msg.

Súbory programu Word

Typ súboru

Prípona

Dokument

.doc

Dokument

.docx

Dokument podporujúci makrá

.docm

Šablóna

.dot

Šablóna

.dotx

Šablóna podporujúca makrá

.dotm

Súbory programu Excel

Typ súboru

Prípona

Zošit

.xls

Zošit

.xlsx

Zošit podporujúci makrá

.xlsm

Šablóna

.xlt

Šablóna

.xltx

Šablóna podporujúca makrá

.xltm

Binárny zošit

.xlsb

Doplnok podporujúci makrá

.xla

Doplnok podporujúci makrá

.xlam

Súbory programu PowerPoint

Typ súboru

Prípona

Prezentácia

.ppt

Prezentácia

.pptx

Prezentácia podporujúca makrá

.pptm

Šablóna

.pot

Šablóna

.potx

Šablóna podporujúca makrá

.potm

Zobraziť

.pps

Zobraziť

.ppsx

Čistá prezentácia podporujúca makrá

.ppsm

Motív balíka Office

.thmx

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×