Úvod do digitálnych podpisov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Digitálny podpis

Požiadavky na kompatibilitu

Ako použiť digitálne podpisy v programe InfoPath

Čo je digitálny podpis?

Digitálny podpis môžete použiť v rovnakých situáciách ako pri podpisovaní papierových dokumentov. Digitálny podpis slúži na overiť digitálnych informácií , ako sú napríklad šablóny formulárov, formuláre, e-mailové správy a dokumenty , pomocou počítačovej kryptografie. Digitálne podpisy zaisťujú nasledujúce záruky:

 • Pravosť    Digitálny podpis zaručuje, že podpisovateľ je ten alebo tá, za koho sa vydáva.

 • Neporušenosť    Digitálny podpis zaručuje, že obsah nebol po digitálnom podpísaní zmenený, ani falšovaný.

 • Neodvolateľnosť    Digitálny podpis dokazuje pravosť podpísaného obsahu všetkým zúčastneným stranám. „Popretie“ poukazuje na konanie podpisovateľa, popierajúceho akúkoľvek spojitosť s podpísaným obsahom.

Rovnakú záruku poskytnete šablóne formulára, ak ju digitálne podpíšete. Digitálne podpisovanie môžete umožniť aj svojim používateľom, aby nimi vyplnené formuláre mali rovnaké záruky. V každom prípade musia byť pre účely digitálneho podpisu šablóny formulára splnené nasledujúce požiadavky:

 • Digitálny podpis je platný.

 • certifikát priradený k digitálnemu podpisu je aktuálny (nestratil platnosť).

 • podpisujúca sa osoba alebo organizácia, ktorá sa označuje ako vydavateľ, je dôveryhodná,

 • Certifikát priradený k digitálnemu podpisu bol vydaný vydavateľovi podľa dôveryhodná certifikačná autorita (CA).

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Keď vytvoríte šablónu formulára, môžete povoliť digitálne podpisy tak, aby používatelia môžu pridávať ich do celého formulára alebo na určité časti formulára. V Microsoft Office InfoPath 2007, môžete tiež vybrať na návrh šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom je šablóna formulára, ktorá je navrhnutá v programe InfoPath pomocou špecifický režim kompatibility. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom môžu byť podporované prehliadačom pri publikovaní na serveri so službou InfoPath Forms Services. V šablón formulárov podporovaných prehliadačom môžete povoliť iba digitálne podpisy, ktoré sa majú pripočítať na určité časti formulárov, ktoré používatelia vyplniť. Keď povolíte digitálnych podpisov pre časti formulára, podpisy sa vzťahujú len na údaje v týchto špecifických častiach formulára.

Na začiatok stránky

Ako použiť digitálne podpisy v programe InfoPath

Pri vytváraní šablóny formulára môžete určiť, či umožníte používateľom pridávanie digitálnych podpisov pri vypĺňaní formulárov založených na vašej šablóne formulára. Môžete určiť aj to, či používatelia môžu podpisovať celý formulár, alebo iba jeho časť. Ak umožníte pridávanie digitálnych podpisov do časti formulára, musíte určiť aj to, ktoré údaje vo formulári možno podpísať. Tieto údaje je potrebné dodatočne priradiť k časti, ktorú ste do šablóny formulára pridali. Už raz podpísaný formulár, alebo jeho časť, nebude možné upraviť bez zrušenia platnosti podpisu.

Pri navrhovaní šablóny formulára môžete určiť aj to, či sú používatelia oprávnení pridávať viacnásobné digitálne podpisy do formulára a či tieto podpisy môžu byť súčinným podpisom (v prípade, keď je každý podpis nezávislý na ostatných podpisoch) alebo odvetným podpisom (v prípade, keď každý podpis podpísal formulár, ako aj podpisy, ktoré im predchádzali).

Poznámka: Ak bola šablóna formulára navrhnutá založené na schému XML, môžete povoliť digitálne podpisy pre túto šablónu formulára iba v prípade, že schému XML obsahuje uzol, ktorý sa nachádza v World Wide Web Consortium (W3C) XML digitálny podpis priestor názvov.

Okrem umožnenia digitálnych podpisov, ktorými používatelia môžu podpisovať formuláre založené na vašej šablóne formulára môžete tiež digitálne podpísať šablóny formulárov, ktoré ste navrhli. Digitally signing a form template authenticates you as the designer of the form template in the same way that a digital signature on a form authenticates the user who filled out the form. Adding a digital signature to a form template also enables the form template to operate at the Full Trust level. For example, a form template that contains managed code that uses the Full Trust level of security must either be installed on a user's computer or digitally signed by the form template designer so that it can be used.

Poznámka: When Microsoft Office Outlook 2007 users send a copy of an InfoPath form as an e-mail message to other Office Outlook 2007 users, and that form is set to run at the Full Trust security level, the associated form template must be signed with a digital signature in order to work properly.

Ak chcete na formulár alebo šablónu formulára pridať digitálny podpis, potrebný je digitálny certifikát. Digitálny certifikát je možné získať prostredníctvom komerčného certifikačného úradu alebo od správcu vnútorného zabezpečenia. Rozhodnutie zakúpiť digitálny certifikát závisí od skutočnosti, v akom rozsahu plánuje organizácia zaviesť šablóny formulárov.

Digitálne certifikáty

Pri digitálnom podpisovaní šablóny formulára, program InfoPath používa iba certifikátov, ktoré majú súkromný kľúč a Digitálny podpis alebo obe hodnoty pre atribút Kľúč používanie . Okrem toho účel certifikát musí byť Kód podpisový certifikát.

Pretože program InfoPath používa podpisy XML na digitálne podpisovanie formulárov, keď sa používateľ prihlási formulár s digitálny certifikát, tieto pravidlá sa vzťahujú na certifikát používateľa:

 • Certifikát musí obsahovať platné hodnoty pre dátum a čas vydania certifikátu, ako aj pre dátum a čas skončenia jeho platnosti.

 • Certifikát musí byť nainštalovaný v počítači používateľa a priradený k súkromnému kľúču.

 • Vlastnosti použiteľnosti kľúča nachádzajúce sa v certifikáte musia obsahovať buď hodnotu digitalSignature alebo hodnotu nonRedpudiation. Použiteľnosť kľúča určuje, na čo možno kľúč certifikátu použiť.

Poznámka: Ak digitálny certifikát, ktorý ste vytvorili, nebol vydaný oficiálnou certifikačnou autoritou, šablóny formulárov podpísané týmto certifikátom sú pokladané za vlastnoručne podpísané šablóny formulárov. Vlastnoručne podpísané certifikáty sú považované za neoverené a preto sa budú zobrazovať upozornenia zabezpečenia, ak je úroveň zabezpečenia šablóny formulára nastavená na Úplnú dôveryhodnosť. Program InfoPath dôveruje vlastnoručne podpísaným certifikátom iba v počítačoch, ktoré majú prístup k súkromnému kľúču pre tento certifikát. Vo väčšine prípadov to znamená, že program Infopath dôveruje vlastnoručne podpísaným certifikátom iba v počítači, ktorý tento certifikát vytvoril, iba ak by súkromný kľúč zdieľali viaceré počítače.

Existujú dva typy certifikačných autorít, a to komerčné certifikačné autority a interné certifikačné autority.

Komerčné certifikačné autority

Ak ste vývojár a chcete digitálny certifikát môžete získať od komerčného certifikačného úradu, napríklad VeriSign, Inc., vy alebo vaša organizácia musí Odoslať žiadosť.

V závislosti od vášho postavenia ako vývojára by ste si mali vyžiadať digitálny certifikát pre vydavateľov softvéru triedy 2 alebo triedy 3:

 • Digitálny certifikát triedy 2    Digitálny certifikát triedy 2 je určený pre ľudí, ktorí vydávajú softvér ako samostatné osoby. Táto trieda digitálneho certifikátu poskytuje záruku o vašej totožnosti samostatného vydavateľa.

 • Digitálny certifikát triedy 3    Digitálny certifikát určený pre spoločnosti a organizácie vydávajúce softvér. Táto trieda digitálneho certifikátu poskytuje väčšiu záruku o totožnosti vydávajúcej organizácie. Digitálne certifikáty triedy 3 sú určené na vyjadrenie úrovne záruky, akú v súčasnosti poskytujú maloobchodné siete pre predaj softvéru. Žiadateľ o digitálny certifikát triedy 3 musí dosahovať minimálnu úroveň finančnej stability na základe hodnotení organizácie Dun & Bradstreet Financial Services.

Spolu s digitálnym certifikátom sa dodávajú aj pokyny k inštalácii do počítača slúžiaceho na podpisovanie šablón formulárov programu InfoPath.

Interné certifikačné autority

Niektoré organizácie a spoločnosti môžu mať správca zabezpečenia alebo skupinu, ktorá funguje ako vlastného certifikačného úradu. Tento správcu alebo skupiny môžete vyrábať alebo distribuovať digitálne certifikáty pomocou nástrojov certifikačnej autority, ako je napríklad Microsoft certifikát servera. Závisí od spôsobu používania funkcií digitálnych podpisov programu Microsoft Office vo vašej organizácii možno budete môcť podpisovať šablóny formulárov pomocou digitálneho certifikátu od interného certifikačného úradu vašej organizácie. Alebo môžete potrebovať správcu podpisovať šablóny formulárov pre vás prostredníctvom schváleného certifikátu. Informácie o vašej organizácii politika, obráťte sa na správcu siete alebo IT oddelenie.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×