Úvod do aktualizácie existujúcich šablón formulára

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri publikovaní šablóny formulára, ktoré sa zmenili, program InfoPath môže aktualizovať šablónu formulára (súbor .xsn) a všetky existujúce formuláre (súbory .xml), ktoré sú založené na publikovanej šablóne formulára. Na základe predvoleného nastavenia program InfoPath automaticky nahradí staršiu verziu šablóny formulára s najnovšou verziou. Môžete vybrať spôsob aktualizácie, ktoré by ste radšej pre existujúce používateľské formuláre.

Obsah článku

Ako program InfoPath aktualizuje šablóny formulára

Pokyny pre aktualizáciu šablón formulárov podporovaných prehliadačom

Predchádzanie strate údajov v existujúcich používateľských formulárov

Možnosti aktualizácie existujúcich používateľských formulárov

Ako program InfoPath aktualizuje šablóny formulára

Keď používatelia prvý raz otvoria formulár, ktorý je založený na vašej šablóne formulára, do dočasného umiestnenia ich počítačov sa uloží súbor základného formulára. Toto dočasné umiestnenie sa nazýva vyrovnávacia pamäť. Vyrovnávacia pamäť okrem iného umožňuje používateľom, ktorí sú offline, pracovať s lokálnou kópiou šablóny formulára.

Program InfoPath aktualizuje verziu vo vyrovnávacej pamäti šablóny formulára vždy, keď je k dispozícii nová verzia. Táto aktualizácia sa deje automaticky, keď používatelia otvoria novú verziu formulára. Ak používatelia počas publikovania aktualizovanej verzie šablóny formulára pracujú offline, aktualizácia prebehne pri ich najbližšom pripojení k sieti.

Používatelia obvykle nepostrehnú, že je aktualizácia k dispozícii, i keď pri navrhovaní šablóny formulára môžete túto možnosť určit inak.

Poznámka: Vlastný nainštalovaný formulár šablóny je šablóny formulára so symbolmi nainštalované v počítačoch používateľov prostredníctvom balíka Microsoft Windows Installer (MSI) alebo iné inštalačného programu. Pri tomto type šablóny formulára je potrebné manuálne preinštalovať šablóny formulára v počítačoch používateľov, vždy, keď ho aktualizujete. Inštalácia sa môže vyskytnúť automaticky, pomocou programu, ako je napríklad Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003, prostredníctvom pracovnej plochy na nasadenie alebo prostredníctvom nejaké inštalačný skript.

Na začiatok stránky

Pokyny pre aktualizáciu šablón formulára podporovaných prehľadávačom

Všetky šablóny formulárov podporované prehliadačom hosťovaných na serveri, ktorý je spustený InfoPath Forms Services, ktorá je serverová technológia založená na Windows SharePoint Services 3.0. Existujú dva spôsoby nasadenia pre hosťovanie šablón formulárov na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services: jeden pre koncového používateľa a druhý pre administratívne nasadenie. Keď aktualizujete šablóny formulárov podporované prehliadačom, zvážte nasledovné:

  • Ak aktualizujete správcom schválená šablóna formulára, musíte aktualizovanú šablónu formulára publikovať, a potom ju dať správcovi obsahu Windows SharePoint Services 3.0 na nasadenie do knižnice formulárov v kolekcii lokality. Kolekcia lokality je zostava webových lokalít na virtuálnom serveri, ktorá má rovnakého vlastníka a zdieľa nastavenia správy. Keď správca obsahu nasadí aktualizovanú šablónu formulára, môže určiť možnosť súbežnej aktualizácie, ktorá umožní spúštanie aktualizovanej verzie zároveň s pôvodnou. Táto inovovácia umožní používateľom dokončiť vypĺňanie formulára bez strát aj počas nasadenia aktualizovanej verzie.

  • Ak publikujete aktualizácie do šablóny formulára, ktorú ste nasadili do knižnice alebo zoznamu Windows SharePoint Services 3.0, používateľom, ktorí sú uprostred vypĺňania formulára založeného na tejto šablóne formulára, sa pri pokuse o uloženie alebo odoslanie zobrazí chybové hlásenie. Preto by ste mali používateľov upozorniť na nastávajúce aktualizácie a na možnosti stiahnutia šablóny formulára offline počas aktualizovania mimo frekventovaného času.

Na začiatok stránky

Zabránenie strate údajov v existujúcich používateľských formulároch

Ak je potrebné aktualizovať existujúcu šablónu formulára, môžete ho zmeniť, opätovne publikovať v a redistribuovať používateľom. Určité typy zmien vám však môže zabrániť v prístupe k údajom v vyplnené formuláre, ktoré boli založené na pôvodnej šablóny formulára.

Ak vykonáte zmeny šablóny formulára, ktoré môžu viesť k strate údajov alebo chybám vo formulároch, ktoré už boli už vyplnené, zobrazí sa hlásenie. Často uvidíte správu, keď pridáte nové a požadované polia do šablóny formulára alebo premenovať alebo odstrániť polia alebo skupiny zo šablóny formulára.

Chybové hlásenie, ktoré varuje tvorcov formulárov pred možnou stratou údajov

Ak po zobrazení tohto tlačidla kliknete na tlačidlo Áno a budete pokračovať v zmenách, môže sa stať, že po publikovaní aktualizovanej šablóny formulára nebudete mať prístup k údajom v existujúcich formulároch. V niektorých prípadoch je toto riešenie akceptovateľné. Musíte sa rozhodnúť, čo vám vyhovuje.

Ak si chcete zabezpečiť možnosť prístupu k údajom, ktoré ste už zhromaždili od používateľov, riaďte sa pri vykonávaní zmien v pôvodnej šablóne formulára nasledovnými pokynmi:

  • Nepremenovávajte existujúce polia a skupiny v zdroji údajov.

  • Nepremiestňujte existujúce polia a skupiny v rámci zdroja údajov.

  • Neodstraňujte existujúce polia a skupiny zo zdroja údajov. Ovládacie prvky môžete zo šablóny formulára odstrániť bez problémov, ak ponecháte príslušné pole alebo skupinu ovládacieho prvku v zdroji údajov.

Na začiatok stránky

Možnosti aktualizácie existujúcich používateľských formulárov

Keď meníte existujúcu šablónu formulára, existujúce formuláre (súbory .xml) založené na nej musia byť aktualizované, aby mohli pracovať s najnovšou verziou šablóny formulára. Táto aktualizácia zabezpečí, že používatelia budú môcť bez problémov pokračovať v práci s existujúcimi šablónami, a že vy budete môcť pokračovať v prístupe ku všetkým údajom, ktoré sú v týchto šablónach uložené. Keď pre používateľov aktualizujete existujúce formuláre, máte na výber z troch možných spôsobov:

  • Aktualizovať formuláre automaticky    V predvolenom nastavení môžete umožniť programu InfoPath automatickú aktualizáciu existujúcich formulárov. V tomto prípade sa všetky existujúce formuláre budú zhodovať s najnovšie aktualizovanou šablónou formulára. Ak napríklad odstránite ovládací prvok zoznamu zo šablóny formulára, a potom publikujete upravenú šablónu formulára, program InfoPath automaticky odstráni ovládací prvok zoznamu zo všetkých existujúcich formulárov.

  • Aktualizovať formuláre pomocou kódu     Používatelia s technickými znalosťami môžu napísať kód na spracovanie udalosti OnVersionUpgrade, ktorá sa vyskytne vtedy, keď je číslo verzie aktuálne otváranej verzie formulára staršie ako číslo verzie šablóny formulára, na ktorej je založená. Obsluhu udalosti OnVersionUpgrade môžete napríklad použiť vo formulári na vyúčtovanie výdavkov na určenie, či formulár so starším číslom verzie obsahuje pole s názvom emailAddress a ak nie, pridá pole do formulára. Udalosť OnVersionUpgrade je užitočná na zapracovanie zmien schéma XML, na základe ktorej je založená šablóna formulára.

  • Výber neaktualizovania formulárov     Môžete vybrať neaktualizovanie existujúcich formulárov. Keď vyberiete túto možnosť, používatelia budú môcť vypĺňať formuláre založené na aktualizovanej šablóne formulára, ale nebudú môcť otvoriť existujúce formuláre. Ak existujúce formuláre budú môcť otvoriť, nebudú môcť upraviť nové polia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×