Úrovne zabezpečenia makier v programe Project

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak vykonávate úloha opakovane v programe Microsoft Office Project, ktorý je zautomatizovať s makro. Jeden spôsob na vytvorenie makra sa so záznamom makra. Pred záznamom makra naplánujte kroky a príkazy, ktoré má makro vykonávať. Ak sa pomýlite pri zaznamenávaní makra, zaznamenávajú aj opráv, ktoré vykonáte. Vždy, keď záznamom makra, uloží sa v globálny súbor (Global.mpt) podľa predvoleného nastavenia je k dispozícii pre všetky budúce projekty. Však môžete uložiť makro s projektom.

Po nahratí makra, môžete použiť Visual Basic Editor upravovať makrá, ak je to potrebné.

Dôležité: Makrá môžu obsahovať vírusy, preto buďte pri ich spúšťaní opatrní. Vykonajte nasledovné opatrenia: spustite na počítači aktuálny antivírusový softvér; nastavte vysokú úroveň zabezpečenia makier; zrušte začiarknutie políčka Dôverovať všetkým inštalovaným doplnkom a šablónam; používajte digitálne podpisy; vytvorte si a spravujte zoznam dôveryhodných vydavateľov.

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn, ako funguje ochrana pred vírusmi makier pri jednotlivých nastaveniach na karte Úroveň zabezpečenia v dialógovom okne zabezpečenie (ponukaNástroje, vedľajšia ponuka makro ) s rôznymi podmienkami. V časti všetky nastavenia, ak je nainštalovaný antivírusový softvér, ktorý pracuje s projektom a súbor obsahuje makrá, tento súbor je naskenovaný známe vírusy pred otvorením.

Úroveň zabezpečenia

Des je

Veľmi vysoká

Len makier inštalovaných na dôveryhodných miestach budú môcť spúšťať. Všetky ostatné podpísané a nepodpísané makrá sú zakázané. Môžete vypnúť všetky makrá úplne odstrániť nastavením úrovne zabezpečenia veľmi vysoká a zakázaním makier inštalovaných na dôveryhodných miestach. Na zakázanie makier nainštalovaných v dôveryhodnom umiestnení, v ponuke Nástroje ukážte na položku makro, kliknite na kartu zabezpečenie, kliknite na karte Dôveryhodní vydavatelia a potom zrušte začiarknutie položky Dôverovať všetkým inštalovaným doplnkom a šablónam.

Poznámka: Takto sa vypne všetky doplnky COM a makrá.

Najvyššia

Nepodpísané makrá sa automaticky vypnú a súbor sa otvorí. Pre podpísaných makier zdroj makra a stav podpisu určiť ako podpísaných makier sa spracujú takto:

  • Dôveryhodného zdroja. Podpis musí byť platný.    Makrá sa automaticky zapnú a súbor sa otvorí.

  • Neznámeho autora. Podpis musí byť platný.    Sa dialógové okno s informáciami o digitálny certifikát. Makrá možno zapnúť len vtedy, ak používateľ vyberie dôverovať autora a certifikačná autorita. Správca siete môže uzamknúť zoznam dôveryhodných zdrojov a zabrániť tak používateľom pridávať vývojárov do zoznamu a zapínať makrá.

  • Ľubovoľného autora. Podpis je neplatný, pravdepodobne kvôli vírusu.    Zobrazí sa upozornenie o možných vírusov. Makrá sa automaticky vypnú.

  • Ľubovoľného autora. Overenie podpisu nie je možné, pretože chýba verejný kľúč alebo boli použité nekompatibilné metódy šifrovania.    Zobrazí sa upozornenie, že overenie podpisu nie je možné. Makrá sa automaticky vypnú.

  • Ľubovoľného autora. Podpis uskutočnil po certifikátu uplynula alebo bolo zrušené.    Zobrazí sa upozornenie, že podpis uplynula alebo boli zrušené. Makrá sa automaticky vypnú.

Stredné

Výzva na zapnutie alebo vypnutie nepodpísaných makier. Zdroj makra a stav podpisu zistenie podpísaných makier pre podpísaných makier sa spracujú takto:

  • Dôveryhodného zdroja. Podpis musí byť platný.    Makrá sa automaticky zapnú a súbor sa otvorí.

  • Neznámeho autora. Podpis musí byť platný.    Sa dialógové okno s informáciami o certifikáte. Používateľovi sa zobrazí výzva na povolenie a zakázanie makier. Používateľa môžete vybrať možnosť dôverovať vývojár a certifikačná autorita.

  • Ľubovoľného autora. Podpis je neplatný, pravdepodobne kvôli vírusu.    Zobrazí sa upozornenie o možných vírusov. Makrá sa automaticky vypnú.

  • Ľubovoľného autora. Overenie podpisu nie je možné, pretože chýba verejný kľúč alebo boli použité nekompatibilné metódy šifrovania.    Zobrazí sa upozornenie, že overenie podpisu nie je možné. Používateľovi sa zobrazí výzva na povolenie a zakázanie makier.

  • Ľubovoľného autora. Podpis uskutočnil po certifikátu uplynula alebo bolo zrušené.    Zobrazí sa upozornenie, že podpis uplynula alebo boli zrušené. Používateľovi sa zobrazí výzva na povolenie a zakázanie makier.

Najnižšia

Ak je nastavená nízka úroveň zabezpečenia, všetky makrá sú spracované rovnako bez ohľadu na pôvod alebo stav certifikátu. Pri nízkej úrovni zabezpečenia sa nezobrazí žiadna výzva ani overenie podpisu a makrá sa automaticky zapnú. Toto nastavenie použite iba v prípade, že všetky makrá v súbore sú z dôveryhodných zdrojov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×