Úrovne ochrany osobných údajov (Power Query)

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka: Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Časť Získať a transformovať v Exceli 2016.

Chcem

Konfigurácia úrovne ochrany osobných údajov

Konfigurácia funkcie Rýchlo kombinovať

V doplnku Power Query úrovne ochrany osobných údajov určujú úroveň izolácie, ktorá definuje stupeň jeden zdroj údajov bude izolovaný od ostatných zdrojov údajov. Hoci úroveň izolácie obmedzením blokuje informácie z posielaných medzi zdrojmi údajov, môže znížiť funkčnosť a vplyv na výkon.

Rýchlo kombinovať nastavenie určuje, či Power Query používa nastavenie Úrovne ochrany osobných údajov pri kombinovaní údajov. Dialógové okno Úrovne ochrany osobných údajov umožňuje informačné hlásenie o dôsledky výberu úrovne ochrany osobných údajov zdroja údajov. Tento zoznam obsahuje prepojenia na Power Query Pomocníkovi Online o Úrovniach ochrany a Rýchlo kombinovať.

Úrovne ochrany osobných údajov

Upozornenie:  Zdroj údajov obsahujúci vysokocitlivé alebo dôverné údaje by ste mali nakonfigurovať ako Súkromné.

Konfigurácia úrovne ochrany osobných údajov

Nastavenie úrovne ochrany osobných údajov určuje úroveň izolácie, ktorá definuje stupeň, do akého musí byť jeden zdroj údajov izolovaný od ostatných zdrojov údajov.

Nastavenie

Popis

Vzorové zdroje údajov

Súkromný zdroj údajov

Súkromný zdroj údajov obsahuje citlivé alebo dôverné informácie, pričom viditeľnosť zdroja údajov môže byť obmedzená na oprávnených používateľov. Súkromný zdroj údajov je úplne izolovaný od ostatných zdrojov údajov.

Facebookové údaje, textový súbor obsahujúci objemy akcií alebo zošit obsahujúci informácie o hodnotení zamestnanca.

Organizačný zdroj údajov

Organizačný zdroj údajov obmedzuje viditeľnosť zdroja údajov na dôveryhodnú skupinu používateľov. Organizačný zdroj údajov je izolovaný od všetkých verejných zdrojov údajov, ale je viditeľný pre ostatné organizačné zdroje údajov.

Dokument Microsoft Wordu na intranetovej sharepointovej lokalite s povoleniami pre dôveryhodnú skupinu.

Verejný zdroj údajov

Verejný zdroj údajov poskytuje každému viditeľnosť údajov obsiahnutých v zdroji údajov. Ako verejné sa môžu označiť iba súbory, internetové zdroje údajov alebo údaje zošita.

Bezplatné údaje z lokality Microsoft Azure Marketplace, údaje zo stránky Wikipédie alebo lokálny súbor obsahujúci údaje skopírované z verejnej webovej stránky

Konfigurácia nastavenia úrovne ochrany osobných údajov

  1. Keď sa zobrazí výzva v dialógovom okne Výber úrovne ochrany osobných údajov pre zdroje údajov, kliknite na možnosť Verejné, Organizačné alebo Súkromné v závislosti od povahy konkrétneho zdroja údajov. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako nakonfigurovať úroveň ochrany osobných údajov.

  2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Konfigurácia funkcie Rýchlo kombinovať

Rýchlo kombinovať je nastavenie zošita, ktorý je nastavený na Kombinovanie údajov v závislosti od nastavenia úrovne ochrany osobných údajov pre každý zdroj v predvolenom nastavení, čo znamená, že Rýchlo kombinovať nie je povolená.

Nastavenie

Popis

Kombinovanie údajov v závislosti od nastavenia úrovne ochrany osobných údajov pre každý zdroj (, a predvolené nastavenie)

Nastavenie úrovne ochrany osobných údajov sa používa na určenie úrovne izolácie medzi zdrojmi údajov pri kombinovaní údajov.

Ignorovať úrovne ochrany osobných údajov a potenciálne vylepšenie výkonu (vypnuté)

Úrovne ochrany osobných údajov sa pri kombinovaní údajov nezvažujú. Výkon a funkčnosť údajov sa môžu zlepšiť.

Poznámka k zabezpečeniu: Umožňuje Rýchlo kombinovať tak, že vyberiete Ignorovať úrovne ochrany osobných údajov a potenciálne zvýšiť výkon v dialógovom okne Nastavenie zošita, umožníte citlivé alebo dôverné údaje neoprávnenými osobe. Nepovoliť Rýchlo kombinovať Ak si nie ste istí, či zdroj údajov neobsahuje citlivé alebo dôverné údaje.

Konfigurácia Rýchlo kombinovať

  1. V Exceli 2016, vyberte nový dotaz > Možnosti dotazu z údajov na páse s nástrojmi zobraziť dialógové okno Možnosti pre dotaz. V starších verziách programu Excel, vyberte položku Možnosti z Power Query na páse s nástrojmi. Alebo v Editore dotazov, vyberte Súbor > možností a nastavení > možnosti pre dotaz zobrazíte dialógové okno Možnosti pre dotaz. V dialógovom okne Dotaz – možnosti vyberte ochrany osobných údajov na ľavej table.

    1. Ak je vybratá Kombinovanie údajov v závislosti od nastavenia úrovne ochrany osobných údajov pre každý zdroj údajov sa skombinujú podľa nastavenie Úrovne ochrany osobných údajov. Zlučovanie údajov cez izolácie zóny ochrany osobných údajov, objavia sa v niektorých údajov vyrovnávacej pamäte.

    2. Keď je vybratý Ignorovať úrovne ochrany osobných údajov a potenciálne zvýšiť výkon, údaje sa skombinujú ignorovanie vašej Úrovne ochrany osobných údajov, ktoré môžu odhaľovať citlivé alebo dôverné údaje na neoprávnený používateľ. Nastavenie môže zlepšiť výkon a funkcie.

      Poznámka k zabezpečeniu: Výber Ignorovať úrovne ochrany osobných údajov a potenciálne zvýšiť výkon môže zlepšiť výkon; Power Query je však nie je možné zabezpečiť Ochrana osobných údajov zlúčiť do zošita.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×