Úprava stránky pomocou editora HTML

Keď vytvárate webovú stránku pomocou webového prehľadávača, môžete do nej pridať formátovaný obsah. Napríklad chcete, aby sa určitá fráza zobrazovala tučným textom alebo kurzívou, alebo chcete pridať obsah v tabuľkovom formáte. Formátovaný obsah môžete na stránku pridať v programe Microsoft Office SharePoint Server 2007 jednoducho pomocou funkcie Editor HTML. Pomocou editora HTML môžete upravovať obsah ľubovoľnej stránky, pre ktorú máte povolenie na prispievanie.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie stránky pomocou prehľadávača

Otvorenie editora HTML

Úprava obsahu stránky pomocou editora HTML

Vytvorenie stránky pomocou prehľadávača

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality na lokalite, na ktorej chcete vytvoriť stránku, kliknite na príkaz Vytvoriť stránku.

 2. Do poľa Názov adresy URL zadajte názov súboru stránky. Tento názov sa zobrazí v prepojeniach na celej lokalite.

 3. V poli Názov môžete prijať predvolený názov stránky, ktorý je rovnaký ako Názov adresy URL alebo môžete zadať nový názov pre stránku. Pri určitých rozloženiach stránok sa názov zobrazí v ľavom hornom rohu stránky.

 4. Do poľa Popis môžete zadať vlastný popis obsahu stránky. Pri určitých rozloženiach stránok sa na stránkach zobrazí popis.

 5. V sekcii Rozloženie strany vyberte rozloženie stránky, v ktorom sa má stránka publikovať. Môžete si vybrať rozloženie v závislosti od typu obsahu, ktorý chcete publikovať alebo od šablóny, ktorú chce použiť návrhár lokality.

  Poznámka: Ak sa rozhodnete vytvoriť stránku presmerovania, nebudete môcť použiť editor HTML, pretože stránky presmerovania neobsahujú text.

 6. Kliknite na položku Vytvoriť. Stránka je teraz vytvorená a otvorená na úpravy.

Na začiatok stránky

Otvorenie editora HTML

 1. Prejdite na stránku, ktorú chcete upravovať.

 2. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality kliknite na položku Upraviť stránku.

  Poznámka: Tento krok nie je potrebný, ak chcete upravovať stránku, ktorú ste práve vytvorili, pretože novovytvorená stránka je už na úpravy otvorená.

 3. Vyhľadajte sekciu stránky Obsah stránky. Jej umiestnenie závisí na rozložení stránky, ktoré ste vy alebo iná osoba, ktorá stránku vytvárala, vybrali počas tvorby stránky.

 4. V sekcii Obsah stránky kliknite na položku Upraviť obsah. Zobrazí sa panel s nástrojmi editora HTML.

  Poznámka: Niektoré rozloženia stránok obsahujú ovládací prvok poľa Obsah stránky, ktorý zobrazuje editor HTML v dialógovom okne webovej stránky, nie na stránke. Ak je toto prípad rozloženia stránky použitého na vytvorenie stránky, ktorú upravujete, pri kliknutí na položku Upraviť obsah sa v novom okne otvorí editor HTML.

Na začiatok stránky

Úprava obsahu stránky pomocou editora HTML

Editor HTML je plne funkčný editor textu vo formáte RTF, ktorý má aj režim úprav zdroja HTML. V režime úprav textu môžete zadávať a upravovať obsah stránky, zobraziť obsah stránky tak, ako bude zobrazený na publikovanej stránke. V režime úprav zdroja HTML môžete zadávať a upravovať obsah stránky v štandardnom kóde HTML.

V režime úprav textu možno:

 • Vyberať text a prvky HTML.

 • Používať štýly a formátovanie na vybrané časti.

 • Vkladať prvky HTML, napríklad tabuľky a zoznamy.

 • Kontrolovať pravopis upravovaného obsahu.

 • Hľadať text v upravovanom obsahu.

 • Kopírovať a priliepať formátovaný text s možnosťami prilepenia, ktoré umožňujú čiastočné alebo úplné zachovanie formátovania priliepaného textu.

 • Upravovať viaceré vlastnosti prvkov HTML pomocou ponúk.

V režime úprav zdroja HTML možno:

 • Upravovať atribúty prvkov HTML priamou úpravou kódu HTML. Umožňuje to presnejšiu kontrolu obsahu a ďalej umožňuje meniť niektoré aspekty obsahu, ktoré sa nedajú meniť v režime úprav textu.

 • Rýchlo premiestňovať prvky HTML v obsahu vystrihovaním a prilepovaním. Keďže sú zobrazené značky HTML, prvky HTML sa dajú jednoducho vyberať myšou alebo pomocou klávesnice.

Podrobnejšiu pomoc k používaniu editora HTML nájdete v článku Používanie editora HTML.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×